Cập nhật:  GMT+7
b291x156e6xf964x13dbdx17638xf8d8x14f86xdb2cx1373dxX7x17457xb47ex156a7xf54ax133b5x10e21xX5x15616xXaxdff7x11fb0xc678x16916xX3x167cex13a8bxX3xX5x195caxX3xX15x163f0xX1xXdx16ac1x1519exX3xXex110ffxX15xX1xX3xXex10178x16696xX15xX1exX3xX17x14c6cxXexX3xX7x1627fxX15xX3x15245xX10xX15xX3xX4xf47exX4xX3xb8f4xXdxe8bexX15xX3xX3fxX3cxffc3xX3xX1exXdxX6xX46xX3xXexX1x11da9xX15xX1exX0xbc5axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1683fxX46x18799x1114axXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX7xX2axX4xX9xXaxX53xX53xX4x1392bxX3fxX6xX46xXbxX1x190b7xXexX1xX46xX75x18521xX15xX53xX64xX10xX7x1690dxXexX46xXbxX53xX15xX10xc6fcxX7xX53xe960xX2xX90x10451xX53xd2fbx18673xX64xX90x12a9fxX96xf2f4xX96xX90xX93xXexX2xX93xfea2xX99xXa2xX96xX5xX2xX75x107b4xXbxX1exXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX65xXaxX12xX62xXdxX41xX15xX3xX3fxX3cxX46xX3xX4x177ffxX22xX3xX64x1695axX15xX1ex19845xX3xX37x1909exX3xXexX2axX21xX15xX3xXexX7bxX65x13868xX15xX3xX37xc157x18051xX15xX1exX3xXcxX2axXe7xXe8xX15xX1exX3xX13xX1xXdxX15xX1xX3xX3fxX30xX3xX17xX30xXexX3xX7xX34xX15xX3xX37xX10xX15xX3xX15xX1xd2a3xX22xX3xX80xX4fxX3xX1xXdxf9aaxX7bxX3xX1x16245xX6xX3xX3fxXdxX41xX15xX3xX3fxX3cxX46xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX65xXaxX12xXcxX1xX10xX46xX3xXbxX1x16f1dxX15xX3xX3cxX15xX1xX3xX4xda2bxX6xX3xX15xX1exXe7xXe8xXdxX3xX64x1104dxX15xXd6xX3xX80xb723xXdxX3xXexX1xX3cxX15xX1exX3xXexX2ax1808exX3xX5xX2bxXdxX3xX37xX150xX65xXd6xX3xX4xX3cxX4xX3xX3fxXdxX41xX15xX3xX3fxX3cxX46xX3xX4xXcfxX22xX3xX64xXd3xX15xX1exXd6xX3xX37xXd9xX3xXexX2axX21xX15xX3xXexX7bxX65xXe3xX15xX3xX37xXe7xXe8xX15xX1exX3xXcxX2axXe7xXe8xX15xX1exX3xX13xX1xXdxX15xX1xXd6xX3xXexX2bxXdxX3xX15xf150xXexX3xX1exXdxX6xX46xX3xX80x12be8xXdxX3x1387exX7bx16518xX4xX3xX5xc68exX3xX90xX3xX37xXdxX3xX86xX1xX7bxX3xX4xX4fxX15xX1exX3xX15xX1exX1xXdxX112xXbxX3xXcxX1x13df3xX65xX3x146aaxX150xX15xX3xX3fxX30xX3xX17xX30xXexX3xX7xX34xX15xX3xX37xX10xX15xX3xX80xX1b2xXdxX3xX22xX1d4xX4xX3xX37x18af3xX4xX1xX3xX15xX1xX10axX22xX3xX80xX4fxX3xX1xXdxX112xX7bxX3xX1xX116xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX3fxXdxX41xX15xX3xX3fxX3cxX46xX3xX37xX41xX3xX22xX1bbxXexX3xX5xXe7xdcb6xX15xX1exX3xX5xX1b2xX15xX3xX17xX10xX3xXexX13exXdxX75xX75xX75xX3xXexX1xX13exX15xX3xX15xX1xXdxX21xX15xX3xX64xXd3xX15xX1exXd6xX3xX37xXd9xX3xX1xX6xXdxX3xX3fxX21xX15xX3xX37xXe7xXe8xX15xX1exX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX65xXaxX12xXcxX2axXe7xXe8xX15xX1exX3xX13xX1xXdxX15xX1xX3xX5xX155xX3xXexX7bxX65xXe3xX15xX3xX37xXe7xXe8xX15xX1exX3xX1xX7bxX65xXe3xXexX3xX22xX2bxX4xX1xX3xX15xX1b7xXdxX3xX5xXdx1303exX15xX3x10ddbxX1xX7bxX3xX4xX4fxX15xX1exX3xX15xX1exX1xXdxX112xXbxX3xXcxX1xX1d4xX65xX3xX1d7xX150xX15xX3xX80xX1b2xXdxX3xX15xX1a9xXexX3xX1exXdxX6xX46xX3x161edxX13xX93xX3xX4xX146xX6xX3xX4xX6xX46xX3xXexX1b7xX4xX3x114bfxX1bbxXdxX3xX62xX155xXdxX3xf43cxX3x14c37xX155xX46xX3xX13xX6xXdxX75xX3xX1d7xX25xX3xX80x157c1xX65xXd6xX3xX5xXe7xX21exX15xX1exX3xX5xX1b2xX15xX3xX17xX10xX3xXexX13exXdxXd6xX3xX4xX4fxX15xX1exX3xXexX10xX15xX3xX15xX34xX3xXexX1xXe7xXe8xX15xX1exX3xX17xX7bxX65xX21xX15xX3xX5xXe7xX7bxX3xXexX1xX4fxX15xX1exX3xX1b5xX7bxX6xX3xXexX7bxX65xXe3xX15xX3xX37xXe7xXe8xX15xX1exX3xX15xX155xX65xX75xX3xed0fx1638fxXexX3xX86xX1xX3cxX4xXd6xX3xX1xX6xXdxX3xX3fxX21xX15xX3xX37xXe7xXe8xX15xX1exX3xX4xX116xX3xX15xX1xXdxX294xX7bxX3xX1b5xX7bxX3cxX15xX3xX4xX34xX22xX3xX17xX10xX3xXexX13exXdxX3xX15xX21xX15xX3xX80xX155xX46xX3xX4xX3cxX4xX3xX86xX1xX7bxX15xX1exX3xX1exXdxXe8xX3xX7xX3cxX15xX1exXd6xX3xXexX2axXe7xX6xXd6xX3xXexX1b7xXdxXd6xX3xX15xX1xXdxX294xX7bxX3xX17xX10xX3xXexX13exXdxX3xXexX1xXe7xXe8xX15xX1exX3xX17xX7bxX65xX21xX15xX3xX64xXd3xX15xX1exXd6xX3xX37xXd9xX3xXexX2bxXdxX3xX37xX150xX65xX3xX1exX150xX65xX3xX4xX13exX15xX3xXexX2axX160xX3xXexX14xX22xX3xX15xX1xX25xX15xX3xX4xX1xX46xX3xX4xX3cxX4xX3xXbxX1xXe7xX34xX15xX1exX3xXexXdxX112xX15xX3xX86xX1xX3cxX4xX3xX86xX1xXdxX3xXexX1xX6xX22xX3xX1exXdxX6xX3xX1exXdxX6xX46xX3xXexX1xX4fxX15xX1exX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX65xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX7xX2axX4xX9xXaxX53xX53xX4xX75xX3fxX6xX46xXbxX1xX7bxXexX1xX46xX75xX80xX15xX53xX64xX10xX7xX86xXexX46xXbxX53xX15xX10xX8dxX7xX53xX90xX2xX90xX93xX53xX95xX96xX64xX90xX99xX96xX9bxX96xX90xX93xXexX2xX93xXa2xX99xXa2xX96xX5xX90xX75xXa9xXbxX1exXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX65xXaxX12xd6adxX41xX3xX37xX13exX22xX3xX3fxX13exX46xX3xcb82xXcx1242exXcxXd6xX3xdd48xX62xX2cdx10338xX3xXexX1xX155xX15xX1xX3xXbxX1xX1b7xX3xX1d7xXdxX112xXexX3xXcxX2axX25xX3xX37xcadexX3xXexXdxXe3xX15xX3xX1xX155xX15xX1xX3xX4x14b25xX22xX3xX3fxXdxX41xX15xX3xX3fxX3cxX46xX3xX4xXcfxX22xX3xX64xXd3xX15xX1exXd6xX3xX37xXd9xX3xX1xX6xXdxX3xX3fxX21xX15xX3xX37xXe7xXe8xX15xX1exX75xX3xXcxX7bxX65xX3xX15xX1xXdxX21xX15xXd6xX3xX1xX6xXdxX3xXexXcfxX22xX3xX3fxXdxX41xX15xX3xX37xX497xX3xX3fxX30xX3xX17xX30xXexX3xX7xX34xX15xX3xX37xX10xX15xX75xX3xc3b4xX155xX15xX1xX3xX37xX1bbxX15xX1exX3xX15xX155xX65xX3xX86xX1xX4fxX15xX1exX3xX4xX1x10d0axX3xX1xX146xX65xX3xX1xX46xX2bxXdxX3xXexX155xXdxX3xX7xX13exX15xX3xX4xX4fxX15xX1exX3xX4xX1bbxX15xX1exX3xX22xX155xX3xX4x12cbbxX15xX3xX1exX150xX65xX3xX86xX1xX116xX3xX86xX1xccd7xX15xX3xX4xX1xX46xX3xX4xX34xX3xX1b5xX7bxX6xX15xX3xX4xX1x12a5bxX4xX3xX15xX53bxX15xX1exX3xXexX2axX46xX15xX1exX3xX80xXdxX112xX4xX3xX17xX18xX3xX5xX1bxX3xX4xX3cxX4xX3xXbxX1xXe7xX34xX15xX1exX3xXexXdxX112xX15xX3xX64xXd3xX15xX1exXd6xX3xX37xXd9xX3xXexX2axX3cxXdxX3xX1b5xX7bxX65xX3xX37xX30xX15xX1xX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX65xXaxX12xX1d7xX2e4xX65xX3xX37xX294xX3xX15xX1exX1xX30xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX34xX3xX1b5xX7bxX6xX15xX3xX4xX1xX54cxX4xX3xX15xX53bxX15xX1exX3xX7xX1b2xX22xX3xX4xX116xX3xX3fxXdxX112xX15xX3xXbxX1xX3cxXbxX3xX17xX18xX3xX5xX1bxX3xX15xX1exX1xXdxX21xX22xX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX155xX15xX1xX3xX80xXdxX3xXexX2axX21xX15xX3xX80xX155xX3xX1b5xX7bxX13exX15xX3xX5xX1bxX3xX3fxXdxX41xX15xX3xX3fxX3cxX46xX3xX1exXdxX6xX46xX3xXexX1xX4fxX15xX1exX3xX22xX1bbxXexX3xX4xX3cxX4xX1xX3xX1xXdxX112xX7bxX3xX1b5xX7bxX13exX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX65xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX7xX2axX4xX9xXaxX53xX53xX4xX75xX3fxX6xX46xXbxX1xX7bxXexX1xX46xX75xX80xX15xX53xX64xX10xX7xX86xXexX46xXbxX53xX15xX10xX8dxX7xX53xX90xX2xX90xX93xX53xX95xX96xX64xX90xX99xX96xX9bxX96xX90xX93xXexX2xX93xXa2xX99xXa2xX96xX5x10c1axX75xXa9xXbxX1exXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX65xXaxX12xXcxX1xX10xX46xX3xX46dxXdxX294xX7bxX3xX677xX99xX677xX3xX4xX146xX6xX3xX62xX1bbxX3xX5xX7bxX2e4xXexX3xX4f7xX25xX15xX1xX3xX7x14acdxX3xX15xX53bxX22xX3xX90xX99xX2xX9bxXd6xX3xX7xX18xX6xX3xX37x10f14xXdxX3xX3fxX6c6xX3xX7xX7bxX15xX1exX3xX15xX53bxX22xX3xX90xX99xX2xX93xX3xX1b5xX7bxX65xX3xX37xX30xX15xX1xd74axX3xb37cxX13xX1b7xX3xX1bxX3xXbxX1xX3cxX3xX1xX46xX2bxXdxX3xX3fxXdxX41xX15xX3xX3fxX3cxX46xX3xX1exXdxX6xX46xX3xXexX1xX4fxX15xX1exX3xX7x11022xX3xX3fxX30xX3xX17xX18xX3xX5xX1bxX3xX1xX25xX15xX1xX3xX7xX6b5xX3xX80xX294xX3xXexX1bbxXdxX3xXbxX1xX3cxX3xX1xX146xX65xX3xX4xX4fxX15xX1exX3xXexX2axX25xX15xX1xXd6xX3xXbxX1xXe7xX34xX15xX1exX3xXexXdxX112xX15xX3xX1b5xX7bxX6xX15xX3xXexX2ax13242xX15xX1exX3xX80xX294xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX1b5xX7bxX1b7xX4xX3xX1exXdxX6xX75xX3xX13xX1d4xX3xXexX1xX41xX6e2xX3xX6e4xX2cdxX1exXe7xXe8xXdxX3xX15xX155xX46xX3xXbxX1xX3cxX3xX1xX146xX65xX3xX4xX4fxX15xX1exX3xXexX2axX25xX15xX1xXd6xX3xX4xX34xX3xX7xX160xX3xX1xX46xX333xX4xX3xXbxX1xXe7xX34xX15xX1exX3xXexXdxX112xX15xX3xX1exXdxX6xX46xX3xXexX1xX4fxX15xX1exX3xX80xX2e4xX15xX3xXexX13exXdxXd6xX3xXexX1xX4fxX15xX1exX3xXexXdxX15xX3xX2d5xX3xX5xXdxX21xX15xX3xX5xX2bxX4xXd6xX3xX4xX4fxX15xX1exX3xXexX2axX25xX15xX1xX3xX37xXdxX112xX15xX3xX5xX6b5xX4xXd6xX3xX64x18a34xX15xX3xX4xX1xXcfxXexX3xX37xX1b7xXexXd6xX3xX4xX4fxX15xX1exX3xXexX2axX25xX15xX1xX3xXexX1xX146xX65xX3xX5xX21exXdxX3xX1xX46xX333xX4xX3xX4xX4fxX15xX1exX3xXexX2axX25xX15xX1xX3xX1b5xX7bxX6xX15xX3xXexX2axX749xX15xX1exX3xX86xX1xX3cxX4xX3xX80xX294xX3xX1b5xX7bxX1b7xX4xX3xXbxX1xX52exX15xX1exXd6xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xXd6xX3xX86xXdxX15xX1xX3xXexXe3xXd6xX3xX86xX1xX46xX6xX3xX1xX749xX4xX3xX2d5xX3xX86x13029xX3xXexX1xX7bxX2e4xXexXd6xX3xX80xX53bxX15xX3xX1xX116xX6xX3xX80xX155xX3xX17xX497xX3xX1xX1bbxXdxXd6xX3xX15xXe3xX7bxX3xX86xX1xX4fxX15xX1exX3xXexX1xX7bxX1bbxX4xX3xXexX2axXe7xXe8xX15xX1exX3xX1xX21exXbxX3xX1b5xX7bxX65xX3xX37xX30xX15xX1xX3xXexX2bxXdxX3xX46dxXdxX294xX7bxX3xX2xX2xX95xX3xX4xX146xX6xX3xX62xX1bbxX3xX5xX7bxX2e4xXexX3xX15xX155xX65xXd6xX3xXexX1xX25xX3xX3fxX30xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXex18c7axX3xXexXd3xX3xX677xX3xX15xX53bxX22xX3xX37xXe3xX15xX3xX2xX90xX3xX15xX53bxX22xef0fxX75xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX478xX7bxXexX1xX46xX2axXaxX12xXcxX1xX8b9xX65xX3xXcxX2axX6xX15xX1exX0xX53xXbxX12

Thùy Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phơi lúa trên tỉnh lộ

Phơi lúa trên tỉnh lộ
2021-05-31 10:51:32

baophutho.vn Các phương tiện lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 320 đoạn qua địa phận khu 6, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao những ngày này dễ dàng bắt gặp cảnh người...

Dân ào ào lấp ruộng và ao

Dân ào ào lấp ruộng và ao
2021-03-04 11:47:31

PTĐT - Từ thông tin của người dân cung cấp về việc trong thời gian qua, trên địa bàn nhiều khu dân cư của xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê liên tục...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long