Cập nhật:  GMT+7
9289xf2b7x9446xfc19x12782xe048x1324bx123b4x1217axX7xe269x1323dx141d3x14bd3x12ce2xdb6dxX5xe4d5xXaxf8e2xXcxe890xac36xX1xX3xXexd45exca63xX15xa8eexX3xXbxX1xef60xXdxX3xf826xc5e9xX3xX7x95bdxX15xX3xXexX1axXdxX3xX15xX1cxX1xc543xX6xX3xXexX19xX6xX15xX1cxX3xX1cx14629xff43xX3xa134xX3xX15xX1xXdx999fx10f0bxX3xX44xX3exXdxX3xXexX19x13f16x10887xX15xX1cxX0xc922xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx121f0xf089x147d3xX3cxXaxX12xX0xXdxX44xX1cxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX51xX51xX4xd40dxX23xX6xX61xXbxX1xc309xXexX1xX61xX73xd553xX15xX51xX62xX10xX7x12947xXexX61xXbxX51xX15xX10xf560xX7xX51x109c3xX2x13128xX2xX51xX2xX8exX8exX62x132e4xX2x14479xX2xX99xX99xX99xXexX2x1571ex11e16xX97x143a8xXa0xX5xX2xX73x10df3xXbxX1cxXaxX3xX51xX12xX60xX24xX3xX7x11e49xX15xX3xbd8axX4cx101c4xX4xX3xXbxX1xX20xXdxX3xXexX19xe3b8xXdxX3xX62x14a5bxXdx1207bxX3xX62xa4ffxX4xX3xX4x1287cxX4xX3xXexX79xX3cx93cexX15xX3xXb6xX4cxX4dxX15xX1cxX3xXexX19xX61xX15xX1cxX3xX15xX1cxX1xX31xX6xX3xXexX19xX6xX15xX1cxX3xX7exaf73xXdxX3xX7xe21axX3xX5xX4cxXb8xX15xX1cxX3xX1xXc6xX15xX1cxX3xXex107adxX15xX3xX44xce24xXdxX3xX15xX1cxXc6xX3cxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14440xX10xX6xX62xXaxX12xXcx150caxX3xX15xX1xXdxd476xX79xX3xX15xX1cxXc6xX3cxX3xX15xX6xX3cxX3xX62xXdxX43xX15xX3xX19xX6xX3xXexX14xX15xX1xX3xXexX19xX1axX15xX1cxX3xX15xX1cxX4cxX4dxXdxX3xX62xX3bxX15xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX23xX24xX3xX7xX27xX15xX3xXexX1axXdxX3xX15xX1cxX1xX31xX6xX3xXexX19xX6xX15xX1cxX3x1422cxX24xX3xfe13xX20xX15xX3xXcxX1xc19bxX3cxX3x13e05xXexX1xX79x13919xX4xX3xX84xX1xX79xX3xX8exX3xX16fxX24xX3xX172xX20xX15xX3xXcxX1xX178xX3cxXc8xX3xX1xX79xX3cxb8f5xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1xX178xX3cxb529xXc8xX3xX1cxX3bxX3cxX3xX3exX3xX15xX1xXdxX43xX44xX3xX44xX3exXdxX3xXexX19xX4cxX4dxX15xX1cxX73xX3x14412xX1cxX1xX31xX6xX3xXexX19xX6xX15xX1cxX3xX15xXc6xX3cxX3xX4x10df5xX3xXb6x1043fxX6xX3xX1xX14xX15xX1xX3xXb6x1156dxXdxX3xX4xX6xX61xXc8xX3xae35xX3xX7xXcfxXexX3xX84xX1xX79xX3xX62xX3bxX15xX3xX4xX4cxX3xX7xXf5xX3xX8exX3xX7exXc6xX3xX7xXf5xX3xX90xX3xbbeexX3xXex13130xXbxX3xXexX19xX79xX15xX1cxX3xXb6xX3exX15xX1cxX3xX62xX3bxX15xX3xX4xX4cxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xXf5xX15xX1cxX3xX15x15320xX15xX3xX44x10115xXdxX3xX1xX3exXdxX3xX4xX178xX6xX3xX23xX24xX3xX7xX27xX15xX3xX1cxX3bxX3cxX3xX23x10d20xX4xX3xX16fx153fcxX4xX3xXexX19xX61xX15xX1cxX3xX15xX1xX3bxX15xX3xX62xX3bxX15xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX3cxXaxX12xd56exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX3cxXaxX12xX11exXc6xX15xX1cxX3xX15xX1cxXc6xX3cxXc8xX3xX4xX1d1xX3xX84xX1xX61xXc2xX15xX1cxX3xX1xXc6xX15xX1cxX3xXexX103xX15xX3xX23xX24xX3xX7xX27xX15xX3xXb6xX4cxXb8xX4xX3xX7exX206xX15xX3xX4xX1xX79xX3cx11544xX15xX3xX23xa2bcxX15xX1cxX3xX3exX3xXexX3exX3xX7exXc6xX3xc30dxX203xX97xX3xX15xX1cxX4cxX4dxXdxX3xXexXf1xXdxX3xXb6xX3bxX3cxX3xXb6xX2b4xX3xXbxX1xX20xXdxXc8xX3xXexX19xXc2xXdxX3xX62xXc6xXdxXc8xX3xX62xXcbxX4xX3xX84xX1xX27xXbxX3xX4xXcfxX4xX3xX5xXf5xXdxX3xX19xX6xXc8xX3xX7exXc6xX61xX3xXexX19xX61xX15xX1cxX3xX15xX1cxX1xX31xX6xX3xXexX19xX6xX15xX1cxX73xX3x14b16xX4cxXb8xX4xX3xX23xXdxXd5xXexXc8xX3xX15xX1cxX4cxX4dxXdxX3xXbxX1xX20xXdxX3xX23xX24xX3xX7xX27xX15xX3xXexX1axXdxX3xXb6xX3bxX3cxX3xX5xXc6xX3xX1xX17fxX3xX4xX1x9ecexX15xX3xX15xX79xX3exXdxX3xX1cxXdxX6xX3xX7xX245xX4xXc8xX3xX1cxXdxX6xX3xX4xc8fbxX44xX3x15258xX79xX3cxX3xX44xX3exX3xX5xXf1xX15xX3xX1e5xX3xX84xX1xX79xX3xX2xXc8xX3xX16fxX24xX3xX172xX20xX15xX3xXcxX1xX178xX3cxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX3cxXaxX12xX26cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX3cxXaxX12x151b8xX1xX3exX15xX1cxX3xX4xX1x11616xX3xX4xX1d1xX3xX4xXcfxX4xX3xX1xX17fxX3xX62xX3bxX15xX3xX15xX20xXdxX3xXb6xX3bxX3cxX3xX1xXc6xX15xX1cxX3xX15xX1cxXc6xX3cxX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX4xX1xX79xX15xX1cxX3xX7xXf5xX15xX1cxX3xX7exXf1xXdxX3xXexX14xX15xX1xX3xXexX19xX1axX15xX1cxX3xX3exX3xX15xX1xXdxX43xX44xX3xX44xX3exXdxX3xXexX19xX4cxX4dxX15xX1cxX3xX15xX1cxX1xXdxX226xX44xX3xXexX19xXcbxX15xX1cxX3xX15xXc6xX3cxX3xX4xXc2xX3xX15xX1cxXc6xX3cxX3xX5xb063xX15xX3xXb6xX226xX44xXc8xX3xX44xXc6xX3xX44xX22axXdxX3xX1xX3exXdxX3xXexX1xXf5xXdxXc8xX3xX44xX22axXdxX3xX4xX1xX79xX6xX3xX4xX178xX6xX3xX23xX24xX3xX7xX27xX15xX3xX4x144b7xX15xX3xX1cxX3bxX3cxX3xXc2xX15xX1xX3xX1xX4cxX1e5xX15xX1cxX3xXexX19xf3b0xX4xX3xXexXdxXd5xXbxX3xXb6xXd5xX15xX3xXexX19xX4cxX4dxX15xX1cxX3x13fdcxX358xX44xX3xX15xX61xX15xX3xX11exX61xX6xX3xX470xa5c0xXexX3xXcxX19xX4dxXdxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX3cxXaxX12xX0xXdxX44xX1cxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX73xX23xX6xX61xXbxX1xX79xXexX1xX61xX73xX7exX15xX51xX62xX10xX7xX84xXexX61xXbxX51xX15xX10xX8bxX7xX51xX8exX2xX90xX2xX51xX2xX8exX8exX62xX97xX2xX99xX2xX99xX99xX99xXexX2xXa0xXa1xX97xXa3xXa0xX5xX8exX73xXa8xXbxX1cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX3cxXaxX12xX60xX24xX3xX7xX27xX15xX3xXb6xX4cxXb8xX4xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX15xX1cxX6xX15xX1cxXc8xX3xX62xXcbxX4xX3xX4xXcfxX4xX3xXexX79xX3cxXd5xX15xX3xXb6xX4cxX4dxX15xX1cxX3xXexX19xX61xX15xX1cxX3xX15xX1cxX1xX31xX6xX3xXexX19xX6xX15xX1cxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX3cxXaxX12xX26cxXcxX19xX4cxXf1xX4xX3xXexX14xX15xX1xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX3exX3xX15xX1xXdxX43xX44xX3xXexX19xX226xX15xXc8xX3xX15xX1cxX4cxX4dxXdxX3xX62xX3bxX15xX3xX84xX1xX79xX3xX8exXc8xX3xX16fxX24xX3xX172xX20xX15xX3xXcxX1xX178xX3cxX3xXb6xX24xX3xX15xX1xXdxX12axX79xX3xX5xX358xX15xX3xX4xX1d1xX3x114aaxX3xX84xXdxXd5xX15xX3xX84xXdxXd5xX15xX3xX15xX1cxX1xX1d4xX3xXexX19xX45dxX4xX3xXexXdxXd5xXbxX3xX7exXf1xXdxX3xX1xX17fxX3xX62xX3bxX15xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX23xX24xX3xX7xX27xX15xX3xX7exXc6xX3xX84xXdxXd5xX15xX3xX15xX1cxX1xX1d4xX3xX7exXf1xXdxX3xX5xX24xX15xX1xX3xXb6xX1axX61xX3xX16fxX24xX3xX172xX20xX15xX3xXcxX1xX178xX3cxXc8xX3xXexX79xX3cxX3xX15xX1xXdxX226xX15xX3xXexX14xX15xX1xX3xXexX19xX1axX15xX1cxX3xX15xXc6xX3cxX3xX7exX41cxX15xX3xXexXdxXd5xXbxX3xXex15500xX4xX3xX62xXdxX43xX15xX3xX19xX6xX73xX3xX315xX2b4xX3xXexX1axX61xX3xX44xX3exXdxX3xXexX19xX4cxX4dxX15xX1cxX3xX7xXf5xX15xX1cxX3xXexX19xX61xX15xX1cxX3xX5xXc6xX15xX1xXc8xX3xX4xXc2xX15xX1xX3xX35bxX79xX6xX15xX3xX7xXcfxX15xX1cxX3xX203xX3xX16fxX6xX15xX1xX3xX203xX3xX7xX1axX4xX1xX3xX203xX3xXb6xa6ccxXbxXc8xX3xX16fxX241xX15xX1cxX3xXb6xXcfxX15xX1cxX3xX7exXf1xXdxX3xX62xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX198xX79xX3xX16fxX24xX3xXb6xX1axXexX3xX4xX1xX79xc23exX15xX3xX1c0xX3exX15xX1cxX3xXexX1xX3exX15xX3xX44xXf1xXdxXc8xX3xXb6xX12axX3xX15xX1cxX1xX1d4xX3xX4xXcfxX4xX3xX4xX103xXbxX3xX4xX1d1xX3xXexX1xX688xX44xX3xX35bxX79xX3cxX12axX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX1d1xX15xX1cxX3xX7exXc6xX61xX3xX4xX79xX17fxX4xX3xX16fxX10xX44xX3xX16fx12c7exXexXc8xX3xX1cxXdxXc2xXdxX3xX35bxX79xX3cxXd5xXexX3xXb6xX2b4xX3xX15xX1cxX4cxX4dxXdxX3xX62xX3bxX15xX3xX84xX1xX79xX3xX8exXc8xX3xX84xX1xX79xX3xX90xX3xX16fxX24xX3xX172xX20xX15xX3xXcxX1xX178xX3cxX3xX7exXc6xX3xX4xXcfxX4xX3xX1cxXdxXcfxX61xX3xX7exXdxX226xX15xXc8xX3xX1xXcbxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX19xX4cxX4dxX15xX1cxX3xX470xX358xX44xX3xX15xX61xX15xX3xX11exX61xX6xX3xX470xX47dxXexX3xXcxX19xX4dxXdxX3xX84xX1xX3exX15xX1cxX3xX4xX44axX15xX3xX4xX1xX79xX15xX1cxX3xX7xXf5xX15xX1cxX3xX7exXf1xXdxX3xXexX14xX15xX1xX3xXexX19xX1axX15xX1cxX3xX3exX3xX15xX1xXdxX43xX44xX3xX84xX1xX3exX15xX1cxX3xX84xX1xcb46xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa135xX79xXexX1xX61xX19xXaxX12xX11exX61xXc6xX15xX1cxX3xX11exX79xX3bxX15xX0xX51xXbxX12

Hoàng Huân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phơi lúa trên tỉnh lộ

Phơi lúa trên tỉnh lộ
2021-05-31 10:51:32

baophutho.vn Các phương tiện lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 320 đoạn qua địa phận khu 6, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao những ngày này dễ dàng bắt gặp cảnh người...

Dân ào ào lấp ruộng và ao

Dân ào ào lấp ruộng và ao
2021-03-04 11:47:31

PTĐT - Từ thông tin của người dân cung cấp về việc trong thời gian qua, trên địa bàn nhiều khu dân cư của xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê liên tục...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long