Cập nhật:  GMT+7
ca58xe058xd1dax13cf9x11523xda46xe2eex114a1x10a29xX7x133c5xfe13xdddbxdaabx11b56xf809xX5x132e5xXax122aex116fcx1485bxXexX3x13675xXdxe6ecxX3x11305x1424cxXdxX3xXex14717x117c8xf627xX17xX3xXex1146bxX1cxX22xX3xXexX26x1348axdb95xX3xX22xeee2xX0x12afaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xcc08x1081fxX2dxXaxX12xX0xXdx13dc9xX17xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX32xX32xX4x14661x10027xX6xX42xXbxX1xX2cxXexX1xX42xX54x11a52xX22xX32xX43xX10xX7xe082xXexX42xXbxX32xX22xX10x12d2fxX7xX32xfd29xX6fxX2xX2xX32xX2xX2xX2xX43x149bbxX6fxf795xX7axX78xX7axX7axXexX2xec65x11904xX6fxd3d4xX2xX5xX2xX54x103d2xXbxX17xXaxX3xX32xX12x125c2xX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX17xX3xd3ebxX42xe9afxX22xX17xX3x10204xcbe6xX22xX3xe33fxX1x1339axX3xXex144f5xXdxX3xXexX26xcb1exX3xX7x11778xX3xd883xe633xX22xX17xX3xX6xX22xX3xffffxX30xX3x14212xXdxX6xX3xX90xXdxe4b5xX22xX54xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX10xX6xX43xXaxX12xead1xX17xX9cxX2dxX3xX2x101b4xX32xX82xf7dbxX3xXb3xXb4xX22xX17xX3xX6xX22xX3xXbbxX30xX3xXbexXdxX6xX3xX90xXdxXc4xX22xXe5xX3xX1xX2cxX2dxce26xX22xX3xX9axXa9xX3xX9ax12382xX6xX3xX1bxX30xX3xX55xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX17xX3xX9axX42xX9cxX22xX17xX3xXa0xXa1xX22xX3xXa4xX1xXa6xXe5xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX22xXa1xX49xX3xX2xXe2xXe2x103f4xXe5xX3xXexX26xXa6xX3xXexXa9xXdxX3xXbbxX30xX3xX90xX6xX22xX3xXcxX1xX20xX21xX22xX17xX54xX3xX90xcbf0xX2dxX3xX5xX9cxX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX17xX3xX55x10821xX3xX65xX1xXb1xXdxX3xXexX1cxX3xX5fxXc4xX3xXex10768xXdxX3xX5xXa9xX49xX3xX43xXaexX22xX17xX3xXexf020xX22xX3xX22xX1xXdxXffxX49xX3xX4xX1xXdxd654xX49xX3xX1bxX42xXa9xXexX3xXexX9cxXdxX3xX7xf816xX22xX3xX22xX1xX20xX22xX17xX3xX1bxX30xX3xX55xf634xX3xXexX26xX1cxX22xX3xX1bxXdxX3xX22xX1xXdxXc4xX2cxX3xXex124afxX22xX1xX54xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX43xX2dxXaxX12xXcxX26xX20x1229axX4xX3xX1bx13b0dxXe5xX3xX22xX17xX9cxX2dxX3xX6fxX81xX32xX6fxX32xX6fxX7axX6fxX6fxXe5xX3xXb3xXb4xX22xX17xX3xX6xX22xX3xX1xX2cxX2dxXffxX22xX3xXcxX6xX49xX3xXdcxXb4xX22xX17xX3xX1bxX30xX3xX26xX6xX3x10b39xX2cxX2dxX18cxXexX3xX1bxX165xX22xX1xX3xXexX26xX2cxX2dxX3xX22xX30xX3xX1bxX1cxXdxX3xX5fxX1d3xXdxX3xX9axX42xX9cxX22xX17xX3xXa0xXa1xX22xX3xXa4xX1xXa6xX54xX3x11271xX6xX2cxX3xX49xX173xXexX3xXexX1xe9cbxXdxX3xX17xXdxX6xX22xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1x101f8xXbxXe5xX3xXb3xXb4xX22xX17xX3xX6xX22xX3xXbbxX30xX3xXbexXdxX6xX3xX90xXdxXc4xX22xX3xX1bxX30xX3xX4xX1d7xX3xXexX1xXb4xX22xX17xX3xXexXdxX22xX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX17xX3xX1bxX6xX22xX17xX3xX5x13da3xX22xX3xXexX26xX1cxX22xX3xXexXa9xXdxX3xX1bxX165xX6xX3xX55xX9cxX22xX3xX1xX2cxX2dxXffxX22xX3xXbexXdxX6xX3x14798xX154xX49xXe5xX3xXcxXa4xX3xX9axX9cxX3xXdcxX173xXdxXe5xX3xX1bxeb27xX22xX17xX3xXexX1xX23bxXdxX3xX4x12a14xX3xX49xX173xXexX3xXex10a42xX3xX4xXb4xX22xX17xX3xXex105a1xX4xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX1xX21xXbxX3xX5fxX1d3xXdxX3xX4xX1xX180xX22xX1xX3xX207xX2cxX2dxXc4xX22xX3xX1bxX165xX6xX3xXbxX1xX20x11fc4xX22xX17xX3xXexXdxX18cxX22xX3xX1xX9cxX22xX1xX3xX26xX9cxX3xX7xX42xX2c9xXexX3xXexX26xd814xX22xX3xX1bxX165xX6xX3xX55xX9cxX22xX3xX1xX2cxX2dxXffxX22xX3xXbexXdxX6xX3xX29fxX154xX49xX54xX3xXcxX2cxX2dxX3xX22xX1xXdxX304xX22xXe5xX3xX43xX42xX3xX1bxX165xX6xX3xX55xX9cxX22xX3xX26xX173xX22xX17xXe5xX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX17xX3xXexX1xX20xX23bxX22xX17xX3xXbbxX2cxX2dxX304xX22xX3xX43xXdxX3xX4xX1xX2cxX2dx136d2xX22xXe5xX3xX65xX1xXb4xX22xX17xX3xXb1xX3xX49xX173xXexX3xX22xX2ecxXdxX3xX4xX1cxX3xX1bxX165xX22xX1xX3xX22xX304xX22xX3xX5fxXdxXffxX4xX3xX55xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX17xd7caxXbxX3xX22xX1xXdxXc4xX2cxX3xX65xX1xX1d7xX3xX65xX1xXa1xX22xX54xX3xX231xX6xX2cxX3xX65xX1xXdxX3xXexXdxX18cxXbxX3xXexXaexX4xX3xXbbxX2c9xX4xX3xX49xXdxX22xX1xXe5xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xX249xXbxX3xXexX1xXb4xX22xX17xX3xXexXdxX22xXe5xX3xXexX2c1xX3xX4xXb4xX22xX17xX3xXexX2c9xX4xX3xXb3xXb4xX22xX17xX3xX6xX22xX3xXbbxX30xX3xXbexXdxX6xX3xX90xXdxXc4xX22xX3xXbbxX2c9xX4xX3xX1bxX165xX22xX1xX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX17xX3xX1bxX30xX3xX43xXdxX3xX4xX1xX2cxX2dxX358xX22xX3xX65xX1xX1a6xXdxX3xX1bxX165xX6xX3xX55xX9cxX22xX3xX1xX2cxX2dxXffxX22xX3xXbexXdxX6xX3xX29fxX154xX49xXe5xX3xXcxXa4xX3xX9axX9cxX3xXdcxX173xXdxX3xX1bxX18cxX22xX3xX1bxX165xX6xX3xX55xX9cxX22xX3xXexX1xX9cxX22xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xf4ddxX304xX22xX3xX13xX2c9xXdxXe5xX3xXexX1b7xX22xX1xX3xX444xX304xX22xX3xX13xX2c9xXdxX3xX1bxX358xX3xX5xX281xX22xX3xXexX26xX1cxX22xX54xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX43xX2dxXaxX12xX13xda8bxX22xX17xX3xX5fxXdxXffxX4xX3xX2c9xXbxX3xX43xXaexX22xX17xX3xX1bxX2b0xX22xX17xX3xX55xX173xX3xX4xX2c9xX4xX3xX55xXdxXffxX22xX3xXbxX1xX2c9xXbxX3xX22xX17xX1xXdxXffxXbxX3xX5fxXaexX3xX4x12449xX22xX17xX3xX7x11ca9xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX1xX21xXbxXe5xX3xX17xXdxXa6xXbxX3xX1bx11ea6xX3xX4xeb67xX6xX3xX22xX1xX154xX22xX3xX43xX154xX22xX3xX5fxX9cxX3xXb3xXb4xX22xX17xX3xX6xX22xX3xXexX1b7xX22xX1xX3xX444xX304xX22xX3xX13xX2c9xXdxXe5xX3xX22xX17xX9cxX2dxX3xX2xXe2xX32xX82xX32xX6fxX7axX6fxX6fxXe5xX3xXb3xXb4xX22xX17xX3xX6xX22xX3xXbbxX30xX3xXbexXdxX6xX3xX90xXdxXc4xX22xX3xX1bxX30xX3xX55xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX17xX3xX9axX42xX9cxX22xX17xX3xXa0xXa1xX22xX3xXa4xX1xXa6xX3xX65xX1xXdxX3xX1bxX6xX22xX17xX3xX5xX281xX22xX3xXexX26xX1cxX22xX3xXexXa9xXdxX3xXexX2c1xX3xX6fxXe5xX3xXbxX1xX20xX23bxX22xX17xX3xXdcxX17xX2cxX2dx144d2xX22xX3xXcxX1xX2c9xXdxX3xX9axec77xX4xXe5xX3xXexX1xX9cxX22xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xX444xX304xX22xX3xX13xX2c9xXdxX54xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX42xX43xX2dxXaxX12xX9axXdxXffxX22xX3xX5fxXaexX3xX5fxXdxXffxX4xX3xX1bxX30xX3xX1bxX20xX21xX4xX3xX55xX9cxX22xX3xX17xXdxX6xX42xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX2ecxX3xX207xX2cxX6xX22xX3xXb3xX199xX22xX1xX3xX7xX2c9xXexX3xX1bxXdxXc4xX2cxX3xXexX26xX6xX3xXb3xXb4xX22xX17xX3xX6xX22xX3xX1xX2cxX2dxXffxX22xX3xXcxX6xX49xX3xXdcxXb4xX22xX17xX3xX17xXdxX199xXdxX3xX207xX2cxX2dxX18cxXexX3xXexX1xX10xX42xX3xXexX1xX281xX49xX3xX207xX2cxX2dxXc4xX22xX54xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11389xX2cxXexX1xX42xX26xXaxX12xX9axX9cxX3xXcxX26xX6xX22xX17xX0xX32xXbxX12

Hà Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản
2022-02-24 22:02:00

baophutho.vn Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23/2 trên đường đi chợ, chị Nguyễn Thị Hương, thường trú tại khu 10 xã Tiên Kiên dừng xe tại đoạn đường giữa nghĩa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long