Cập nhật:  GMT+7
ab9cxde28xac0ex11768xd37dxf9e2xd878xd65cxb506xX7x11f01xac96x1281exd353xfbc0xf62axX5x103e4xXaxdd03xdd23xXdxc55fxcb56xX3x11188xcfdcxf801xd10cxf5efxX3xX4xe0e6xX4xX3xX5xc2c1xX4xX3xX5xX19x10205xX1bxX1cxX3xXexeff8xXdxb8b0xXexX3xXbxX1xX1fxX3xcc9axX19x10fd8xX1bxX1cxX3xX18xfb8axabb5xX3xc661xX6xX3xXex10c22xX3exX3xX5xff83xX1bxX0xd363xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf4d7xX10xX6xX18xXaxX12x12f06xX1x10a3bxX3xXcxX1xe9e0xX3xXexX19xX48xX1bxX1cxX3xXcxX1xX19xX38xX1bxX1cxX3xXexX2dxX23xX4xX3xXcxX2dxX19xX1axX1bxX1cxX3xX5axe548xX6xX3xX13xd490xX1bxX1xX3x112afxX3xXcxX2dxX19xe89dxX1bxX1cxX3xX13xX6xX1bxX3x12052xX1xc2b3xX3xX36xc34cx10d87xX3x122a3xd638xce88xX3x10e69xX16xf45dxX4xX3xX1cxXdxX6xX3xc9d7xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX5xX23xX4xX3xX5xX19xX28xX1bxX1cxX3xX13xf56fxX3xX36xXc2xXdxX3xXacxXdxae26xX1bxX3xXbxX1xX82xX1bxX1cx11b3dxX3xX5axc964xXdxX3xXa3xX16xX6xX1bxXd2xX3xX97x100caxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xXexX99xX1bxX1xX3xX5axb5d6xX3xXcx11ac4xX1bxX1xX3xb3e7xXecxX3xX4xX1fxX4xX3xX5xX23xX4xX3xX5xX19xX28xX1bxX1cxX3xX5xXdxXcaxX1bxX3xXa3xX16xX6xX1bxX3xX36xb6ddxX3xXexX2dxXdxX2fxXexX3xXbxX1xX1fxX3xXexX1xXecxX1bxX1xX3xX4xXdfxX1bxX1cxX3xX36xX19xX38xX1bxX1cxX3xX18xX3dxX3exX3xXf3xdbdexX1bxX3xX4xX1xX16xX3exX15xX1bxX3xXexX2dxX1fxXdxX3xXbxX1xd766xXbxX3xX40xX6xX3xXexX44xX3exX3xXex11b43xX3xc10fxXecxX9dxX3xXf3xb7e8xX3x12502xXdxX2fxXexX3x108edxX6xX40xX3xXa3xX16xX6xX3xX36x1054fxX6xX3xXacxXecxX1bxX3xXexX99xX1bxX1xX3xX5axXecxX3xXcxXefxX1bxX1x115c6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX18xX3exXaxX12xX60xX1xX62xX3xXcxX1xX66xX3xXexX19xX48xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xX9dxX3xX156xae12xX1bxX3xXbxX1xX82xX1bxX1cxX3xXcxX1xX19xX38xX1bxX1cxX3xXexX2dxX23xX4xX3xX13xX6xX1bxX3xX97xX1xX99xX3xX36xX9cxX9dxX3xX9fxXa0xXa1xX3xXa3xX16xXa5xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xXbxX1xXa5xXdxX3xX1xX28xXbxX3xXf3xX48xXdxX3xX13xX6xX1bxX3xX97xX1xX99xX3xX36xX9cxX9dxX3xX9fxXa0xXa1xX3xX4xX66xX6xX3xXexX99xX1bxX1xX3xX5axXecxX3xXcxXefxX1bxX1xX3xX36xX154xX3x11993xX16xf31bxXexX3xX60xX1xX62xX3xXcxX2dxX19xX8fxX1bxX1cxX3xX13xX6xX1bxX3xXcxX1xX19xX38xX1bxX1cxX3xXexX2dxX23xX4xX3xX13xX6xX1bxX3xX97xX1xX99xX3xX36xX9cxX9dxX3xX9fxXa0xXa1xX3xXa3xX16xXa5xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX62xX3xX1xX86xX1bxX1xX3xXexX1xe6b9xX4xX3x125bbxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX19xX8fxX1bxX1cxX3xXbxX1x10ab8xX3xX1xX28xXbxXd2xX3xX36xX44xX1bxX1cxX3xXa3xX16xX3exX3xX36xX164xX1bxX1xX177xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX18xX3exXaxX12xX0xXdxX40xX1cxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX177xXacxX6xX9dxXbxX1xX16xXexX1xX9dxX177xXf3xX1bxX4bxX18xX10xX7xX246xXexX9dxXbxX4bxX1bxX10x107c0xX7xX4bxX2xXa0xX9fx11ab4xX4bxf52cxXa0xX18xX2abxX2a9x12bd3xX9fxd776xX9fxXa0xXexX2x1090exXa1xX2abxX2b2xX2xX5xX2xX177x11695xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1fxX4xX3xX5xX23xX4xX3xX5xX19xX28xX1bxX1cxX3xXexX2dxXdxX2fxXexX3xXbxX1xX1fxX3xX36xX19xX38xX1bxX1cxX3xX18xX3dxX3exX3xX40xX6xX3xXexX44xX3exX3xX5xX48xX1bxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX6xXbxXexXdxX9dxX1bxXaxX12xX97xX1axX3xXa3xX16xX6xX1bxX3xX4xX1xX243xX4xX3xX1bxX1a1xX1bxX1cxX3xXexX1xX16xX3xX1cxXdxeae1xX3xXexX6xX1bxX1cxX3xXf3xX131xXexX177xX3xd750xd13cxX1bxX1xf6abxX3xX6xX1bxX1bxXdxX1bxX1xXexX1xX16xX18xX9dxX177xXf3xX1bx105b4xX177xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX18xX3exXaxX12xXcxX2dxX19xX48xX4xX3xX36xX62xXd2xX3xXf3xXecxX9dxX3xX1xe493xXdxX3xX2xX2a9xX3xX1cxXdxX38xXd2xX3xX1bxX1cxXecxX3exX3xX2xX2b0xX4bxX2b0xX4bxX2b2xX2a9xX2xXa0xXd2xX3xXa3xX16xX6xX3xX4xXdfxX1bxX1cxX3xXexX1fxX4xX3xX7xX9dxXdxX3xX4xX1xXdxffd7xX16xX3xX1xXecxX1bxX1xX3xX5xf43bxX3xXbxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexXdxX2fxX1bxX3xX200xX16xX202xXexXd2xX3xX1bxX1xX131xXbxX3xX4xXd5xX1bxX1xX3xXexX9cxXdxX3xX246xX1xX16xX3xXf3xX23xX4xX3xX97x10c08xX6xX3xX246xX1xfaf0xX16xX3xd2f2xX16xXa5xX4xX3xXexX3a9xX3xX97x10f05xX16xX3xXcxX2dxX10xX9dxX3xX340xX200xX10fxX3xcb4axX1axX1bxX3xebfdxXdxX40xX3xX2xXd2xX3xX1xX16xX3exX2fxX1bxX3xX5axX19xX1axX1bxX1cxX3xX3faxX1axX1bxXd2xX3xXexX99xX1bxX1xX3xX5axXecxX3xXcxXefxX1bxX1xX354xX3xX97xX1xXdxX3xX4xba21xX4xX3xX5axXd5xXdxX3xXa3xX16xX6xX1bxX3xX97xX3ddxX6xX3xX246xX1xX3e2xX16xX3xX3e5xX16xXa5xX4xX3xXexX3a9xX3xX97xX3eexX16xX3xXcxX2dxX10xX9dxXd2xX3xd35dxX37axX1bxX3xX13xXdxXcaxX1bxX3xXbxX1xX82xX1bxX1cxX3xX97xX3ddxX6xX3xX246xX1xX3e2xX16xX3xX3e5xX16xXa5xX4xX3xXexX3a9xX3xX97xX3eexX16xX3xXcxX2dxX10xX9dxX3xXbxX1xXa5xXdxX3xX1xX28xXbxX3xXf3xX48xXdxX3xX4xXdfxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xXexX99xX1bxX1xX3xX5axXecxX3xXcxXefxX1bxX1xXd2xX3xX450xXc2xXdxX3xX246xXdxX15xX40xX3xX7xX9dxX1fxXexX3xXbxX1xX82xX1bxX1cxX3xX4xX1xXa5xX1bxX1cxX3xX40xX6xX3xXexX44xX3exX3xX340xXexX1xX16xXc2xX4xX3xX97xX429xX4xX3xX5axXd5xXdxX3xXa3xX16xX6xX1bxX3xXexX99xX1bxX1xX3xX5axXecxX3xXcxXefxX1bxX1xX354xX3xX36xX10fxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX1xXdxX2fxX1bxXd2xX3xXacxe25cxXexX3xX1cxXdxX334xX3xX9fxX3xX36xXa5xXdxX3xXexX19xX28xX1bxX1cxX3xX4xX62xX3xX1xXecxX1bxX1xX3xXf3xXdxX3xXf3xX131xX1bxX3xX4xX1xX16xX3exX15xX1bxX3xX1bxX1cxX1xXdxX3xX5xXecxX3xX40xX6xX3xXexX44xX3exX3xXexX14dxX3xX14fxXecxX9dxX3xXf3xX154xX3xX156xXdxX2fxXexX3xX15bxX6xX40xX177xX3xXcxX6xX1bxX1cxX3xXf3xX131xXexX3xX1cxX37axX40xX3xX2b2xX2b7xX3xX246xX1cxX3xX40xX6xX3xXexX44xX3exX3xX36xX1fxX3xXf3xXecxX3xX2b7xX2b2xX3xXacxX1fxX1bxX1xX3xX1xX10xX2dxX9dxXdxX1bxX177xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX18xX3exXaxX12xX97xX1fxX4xX3xX36xXa5xXdxX3xXexX19xX28xX1bxX1cxX3xXacxX164xX3xXacxX4eexXexX3xX1cxXdxX334xX3xX5xXecxX3xX3fexX10xX9dxX3xX156xXdxX7xX10xXexX4xX1xXdxX1bxX6xX3xX8axX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxX1a1xX40xX3xX2xXa1xXa0xX2b2xXd2xX3xX97xX6xX1bxX1cxX3xX97xX1xX6xX3exX3xX8axX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxX1a1xX40xX3xX2xXa1xXa1xX9fxXd2xX3xX3fexX10xX9dxX3xX60xX1xX9dxX40xX40xX6xX7xX6xX1bxX10xX3xX8axX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxX1a1xX40xX3xX2xXa1xeef4xX2b0xXd2xX3xX36xX154xX16xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX7xXa5xX1bxX1cxX3xXexX9cxXdxX3xXcxX1xXecxX3xX3fexX1x122dcxXexX3xX8axX3xXexX99xX1bxX1xX3xX3fexX1xX1a1xX40xX3xc5daxX16xXc2xX1bxX3xX8axX3xX14fxXecxX9dxX177xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX18xX3exXaxX12xX13xX19xX48xX4xX3xX36xX3eexX16xX3xX4xX1fxX4xX3xX36xXa5xXdxX3xXexX19xX28xX1bxX1cxX3xX246xX1xX6xXdxX3xX1bxX1xX131xX1bxX3xX7xXa5xX3xXexX2dxXcaxX1bxX3xX5xXecxX3xX40xX6xX3xXexX44xX3exX3xX36xX1fxX3xXf3xXecxX3xX1xX10xX2dxX9dxXdxX1bxXd2xX3xX4xX1fxX4xX3xX36xXa5xXdxX3xXexX19xX28xX1bxX1cxX3xX40xX16xX6xX3xXexX14dxX3xX14fxXecxX9dxX3xX36xX19xX6xX3xXf3xXecxX9dxX3xX156xXdxX2fxXexX3xX15bxX6xX40xX3xX36xX15xX3xXexXdxXcaxX16xX3xXexX1xX429xX177xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf048xX16xXexX1xX9dxX2dxXaxX12xXcxX1xX10xX9dxX3xX450xX97xX3faxX156xX15bxX0xX4bxXbxX12

Theo ĐCSVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long