Cập nhật: 25/05/2022 09:50 GMT+7
9b58xfb8cxc269xc2fbx11e11x9c98xf44dxd0a8x10abdxX7x128cbxe3acx1111axbdaexe6b5x1127cxX5xbd75xXaxX3xX7xXex11e43xX5xX10xX9xXaxXexX10xad6fxXex11137xX6xX5xXdx10e88xf3b1xa736xX3xd303x11561xX7xXexXdxcb00xX15x9f93xXaxc1d1x10446xX1xe686xXdxX3xXexdc2bxX3xX23xX22xX27xX15x12311xX23xX3xee67xXdx11ff7xX27xX3xXex10627x11d82xX32xX23xX22xX3x11e6exb818xX3xX30x1096cxX3xXexbb6ax10edcxX23xX3xXexX45xX46xX32xX23xX22xX3xXcxX45xX46x11d37xX23xX22xX3x9bedxX6xX52xX3xfc9bx10bafxX23xX22xX3xc487xX46xX3xXbxX1x12546xa0e8xX3xa55dx12908xb84axX3x1179exX76xX77xX0xe0acxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd8a4xX52xb583xX15xXaxX2fxX0xXdxX73xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX64xX10xX23xXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax9e17xXdxX8exXexX1xX24xX3x10379x1227cxfae2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXb6xbc7dxX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX7dxX7dxX4xbc08xc809xX6xX52xXbxX1xX27xXexX1xX52xXd4xX4bxX23xX7dxX8exX10xX7xX77xXexX52xXbxX7dxX23xX10xXaexX7xX7dx10ee6xXefxXefxX2xX7dxX2xXefxXefxX8exXc5xXb7xa359xXb6xXb7xXefxa327xXexXb5x1166axX101xX101xX5xXfaxX1exXdxX73xX22xX1exXb7xXefxXb5xX101xX1exX2xXfexXb6xXc5xdd54xXc5xXfaxXfexXc5xX101xX2xXd4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXdxX3xXexX36xX3xX23xX22xX27xX15xX3cxX23xX3xX3fxXdxX41xX27xX3xXexX45xX46xX32xX23xX22xX3xX4bxX4cxX3xX30xX4fxX3xXexX52xX53xX23xX3xXexX45xX46xX32xX23xX22xX3xXcxX45xX46xX60xX23xX22xX3xX64xX6xX52xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX6dxX46xX3xXbxX1xX72xX73xX3xX75xX76xX77xX3xX79xX76xX77xXaxX3xXaexXdxX8exXexX1xX9xXaxXb5xXb6xXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb6xXc5xX2xXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX6xXbxXexXdxX52xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX45xX2dxXaxX2fxX64xX53xX4xX3xX4xa2b3xX3xbeb1xX27xX6xX23xX3xX4xX1x11567xX4xX3xX23xbbdfxX23xX22xX3xXexX36xX23xX22xX3xX68xX72xXexX3xX1caxX27xX15xX4fxXexX3xX68xe26exX23xX1xX3xX77xX1xX32xXdxX3xXexX36xX3xXd5xX1e9xX3xX4xX6xX23xXd4xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xX8exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX6dxX53xX23xX22xX3xXefxXb6xX7dxXb6xac56xX3x111cbxXdxX41xX23xX3xX30xXdxece1xX73xX3xX7xX53xXexX3xX23xX1xcd95xX23xX3xX8exX249xX23xX3xXexd649xX23xX1xX3xX75xX76xX77xX3xX79xX76xX77xX3xX4xX1xX52xX3xXd5xXdxX4fxXexX237xX3xX68xX1c8xX23xX3xX4bxX1e9xX3xX4bxddeaxX6xX3xXbxX1xX3cxX3xX4xX1xX27x108acxX23xX3xX4xX53xX4xX3xX1caxX27xX15xX4fxXexX3xX68xX1e9xX23xX1xX3xX77xX1xX32xXdxX3xXexX36xX3xXd5xX1e9xX3xX4xX6xX23xX3xX68xX36xXdxX3xX4bxa238xXdxX3x10d7fxX23xX22xX3xa3b6xX22xX27xX15xd8a0xX23xX3xXcxX45xfc39xX23xX22xX3xX3fxc23bxX6xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1d5xX73xX3xX2xXfaxXfexXb7xX237xX3xXexX45xaef8xX3xXexX72xXdxX3xXbxX1xX46xX60xX23xX22xX3xXcxb547xX3xd29exX23xX237xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX8cxX27xX2a2xX23xX3x126c4xX6xX3xXcxX1xX27xc498xXexX237xX3xX23xX22xX27xX15xX3cxX23xX3xX3fxXdxX41xX27xX3xXexX45xX46xX32xX23xX22xX3xXcxX45xX46xX60xX23xX22xX3xX64xX6xX52xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX6dxX46xX3xXbxX1xX72xX73xX3xX75xX76xX77xX3xX79xX76xX77xX3xX4bxX4cxX3xXcxX45xde81xX23xX3xX239xX1d5xX23xX3xX30xX1xX46xX1c8xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1d5xX73xX3xX2xXfaxXb5xXfexX237xX3xXexX45xX2c8xX3xXexX72xXdxX3xXbxX1xX46xX60xX23xX22xX3xa901xX6xX3xXcxX6xX73xX237xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX8cxX27xX2a2xX23xX3xX2ebxX6xX3xXcxX1xX27xX2f1xXexX237xX3xX30xX4fxX3xXexX52xX53xX23xX3xXexX45xX46xX32xX23xX22xX3xXcxX45xX46xX60xX23xX22xX3xX64xX6xX52xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX6dxX46xX3xXbxX1xX72xX73xX3xX75xX76xX77xX3xX79xX76xX77xX3xX68xX240xX3xX68xXdxba11xX27xX3xXexX45xX6xX3xX4bxX3aexX3xXexX2f1xXdxX3x11ab2xX79xdfe8xXdxX3xX8ex10121xX23xX22xX3xX4xX1xX1d1xX4xX3xX4bxX3c2xX237xX3xX1caxX27xX15xX3aexX23xX3xX1xX72xX23xX3xXexX45xX52xX23xX22xX3xX77xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX4cxX23xX1xX3xX4xX2a2xX23xX22xX3xX4bxX3c2xe2c2xX237xX3xXexX1xX10xX52xX3xX1caxX27xX15xX3xX68xX1e9xX23xX1xX3xXexX72xXdxX3xX75xXdxX3aexX27xX3xXc5xXb6xXfexX3xX8cxX2f1xX3xX5xX27xbec7xXexX3xX3fxedfbxX23xX1xX3xX7xX2d6xX3xXefxXb7xX2xXb6xX237xX3xX7x9d3fxX6xX3xX68xb1ebxXdxX237xX3xXd5xX42cxX3xX7xX27xX23xX22xX3xX23xX1d5xX73xX3xXefxXb7xX2xX101xXd4xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX52xX8exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX45xX46xX29fxX4xX3xX68xe37fxX237xX3xX4bxX4cxX52xX3xXexX1xX53xX23xX22xX3xXfexX7dxXefxXb7xXefxX2xX237xX3xX1caxX27xX6xX3xX4xX2a2xX23xX22xX3xXexX53xX4xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX45xX6xX237xX3xX77xXdxX240xX73xX3xXexX45xX6xX237xX3xX6dxX32xX3xb8bcxXdxX53xX52xX3xX8exX3c2xX4xX3xX4bxX4cxX3xX75xX4cxX52xX3xXexX72xX52xX3xXexX251xX23xX1xX3xX75xX76xX77xX3xX79xX76xX77xX3xX68x10acbxX3xX4xX47axX3xX77xX4fxXexX3xX5xX27xX416xX23xX3xX4bxX3aexX3xX23xX1xXdxX3aexX27xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX72xX73xX3xX4bxX3aexX3xX1xa24bxX3xX7xX1c8xX237xX3xX4xX1xX1d1xX23xX22xX3xXexX26fxX3xX4xX1xXdxX3xX8exX1e9xX4xX1xX3xX4bxX3c2xX3xX5xXdxX3cxX23xX3xX1caxX27xX6xX23xX3xX68xX4fxX23xX3xX4xX2a2xX23xX22xX3xXexX53xX4xX3xXexX4cxXdxX3xX4xX1xb976xX23xX1xX237xX3xX1xX4faxX3xX7xX1c8xX3xX4xX1xX1d1xX23xX22xX3xXexX26fxX3xX4xX1xXdxX3xX23xX22xX249xX23xX3xX7xX53xX4xX1xX3xX2a6xX1xX4cxX3xX23xX46xX29fxX4xX237xX3xX4xX1xXdxX3xX8exX1e9xX4xX1xX3xX4bxX3c2xX237xX3xX5xXdxX3cxX23xX3xX77xX4fxXexX3xX68xX4cxX52xX3xXexX72xX52x10910xX3xX1cxf382xX15xX3xX45xX6xX3xXexX72xXdxX3xXcxX45xX46xX60xX23xX22xX3xX64xX6xX52xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX6dxX46xX3xXbxX1xX72xX73xX3xX75xX76xX77xX3xX79xX76xX77xXd4xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX52xX8exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX45xX52xX23xX22xX3xX68xX47axX237xX3xX45xXdxX3cxX23xX22xX3xXexX45xX52xX23xX22xX3xX23xX22xX4cxX15xX3xXefxXb5xX7dxX2xXb7xX7dxXefxXb7xXefxXb7xX237xX3xX2a2xX23xX22xX3xXcxX45xX32dxX23xX3xX239xX1d5xX23xX3xX30xX1xX46xX1c8xX23xX22xX3xX68xX4d6xX3xX5xX416xXbxX3xXefxXb7xX3xXd5xX2f1xX3xX1xX4faxX3xX7xX1c8xX237xX3xX4xX1xX1d1xX23xX22xX3xXexX26fxX3xX77xX1xX36xX23xX22xX3xX68xX240xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX52xX53xX23xX3xX4xX53xX4xX3xX23xX2f1xXdxX3xX8exX27xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX2a2xX23xX22xX3xXexX53xX4xX3xXbxX1xX532xX237xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX4fxXbxX3xX77xX1xX53xX4xX1xX237xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX3bexXbxX3xX68xX4faxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX279xX23xX3xX4xX1xX1d1xX4xX3xX8exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX3aexX3xX23xX22xX1xXdxX41xXbxX3xX22xXdxX53xX52xX3xX4bxXdxX3cxX23xX237xX3xX4xX1xXdxX3xX73xX27xX6xX3xX7xX76xX73xX237xX3xX7xX428xX6xX3xX4xX1x9cc0xX6xX57bxX3xX4bxX29fxXdxX3xXexX42cxX23xX22xX3xX7xX36xX3xXexXdxX3aexX23xX3xXexX45xX3cxX23xX3xX2xX237xXb5xXb6xX3xXexe99axX3xX68xX4faxX23xX22xXd4xX3xX30xX1xXdxX3xX7xX2d6xX3xX4bxXdxX41xX4xX3xXd5xX1e9xX3xX23xX1xX4cxX3xXexX45xX46xX60xX23xX22xX3xXbxX1xX53xXexX3xX1xXdxX41xX23xX237xX3xX2a2xX23xX22xX3xXcxX45xX32dxX23xX3xX239xX1d5xX23xX3xX30xX1xX46xX1c8xX23xX22xX3xX4bxX4cxX3xX2a2xX23xX22xX3xX2a6xX22xX27xX15xX2aaxX23xX3xXcxX45xX2afxX23xX22xX3xX3fxX2b4xX6xX3xX68xX4d6xX3xX23xX2f1xXbxX3xX5xX72xXdxX3xX7xX36xX3xXexXdxX3aexX23xX3xXexX45xX3cxX23xX3xXd5xd3bfxX23xX22xX3xXexXdxX3aexX23xX3xX73xe6cdxXexX3xXexX72xXdxX3xXexX1x11fabxX3xX1caxX27x10ed2xX3xX23xX1xX4cxX3xXexX45xX46xX60xX23xX22xXd4xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX52xX8exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX8cxX3cxX23xX3xX4xX72xX23xX1xX3xX68xX47axX237xX3xXcxX45xX46xX60xX23xX22xX3xX64xX6xX52xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX6dxX46xX3xXbxX1xX72xX73xX3xX75xX76xX77xX3xX79xX76xX77xX3xX4xX2b4xX23xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX72xX73xX3xX73xX2f1xXexX3xX7xX36xX3xX1caxX27xX15xX3xX68xX1e9xX23xX1xX3xX5xXdxX3cxX23xX3xX1caxX27xX6xX23xX3xX68xX4fxX23xX3xX4bxbfc7xX23xX3xX68xX3aexX3xXexX1xX2d6xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX3xX1caxX27xX15xX3xX4xX1xX4fxX3xX68xX4cxX52xX3xXexX72xX52xX237xX3xX5xXdxX3cxX23xX3xX77xX4fxXexX3xX68xX4cxX52xX3xXexX72xX52xX237xX3xX1caxX27xX15xX3xX4xX1xX4fxX3xXexX27xX15xX240xX23xX3xX7xXdxX23xX1xXd4xX3xXcxX45xX52xX23xX22xX3xX23xX1d5xX73xX3xXefxXb7xXefxXb7xX237xX3xX23xX1xX4cxX3xXexX45xX46xX60xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX3xX73xX2f1xXexX3xX7xX36xX3xX5xX52xX72xXdxX3xX1caxX27xX765xX3xX7xX6xXdxX3xX1caxX27xX15xX3xX68xX1e9xX23xX1xX3xX23xX1xX46xX3xc818xX27xX765xX3xXbxX1xX53xXexX3xXexX45xXdxX240xX23xX3xX1xX52xX72xXexX3xX68xX2f1xX23xX22xX3xX7xX2d6xX3xX23xX22xX1xXdxX41xXbxX237xX3xX883xX27xX765xX3xXbxX1xX2c8xX4xX3xX5xX3bexXdxX3xXexX416xXbxX3xXexX1xX240xX237xX3xX883xX27xX765xX3xXexX1xXdxX3xX68xX27xX6xX3xX77xX1xX10xX23xX3xXexX1xX46xX32xX23xX22xX237xX3xX883xX27xX765xX3xXd5xX42cxX3xX7xX27xX23xX22xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX416xXbxX57bxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX52xX8exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX239xX3c2xX3xX53xX23xX3xX68xX6xX23xX22xX3xX68xX46xX3bexX4xX3xX4xX1c8xX3xX1caxX27xX6xX23xX3xX4xX57exX23xX1xX3xX7xX53xXexX3xX68xXdxX3aexX27xX3xXexX45xX6xX3xX64xX2a2xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX251xX23xX1xX3xX75xX76xX77xX3xX79xX76xX77xX3xXexXdxX4fxXbxX3xXexX3c2xX4xX3xX68xXdxX3aexX27xX3xXexX45xX6xX3xX5xX4cxX73xX3xX45xe6efxXd4xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX52xX27xX45xX4xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX52xX3xX2a6xX1xX6xX23xX8exX6xX23xX0xX7dxXbxX2f

Theo Nhandan

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long