Cập nhật:  GMT+7
cb8fx1345axd933xef13x14d8cx1202dx13e4cxf868xee8dxX7x144eex10e02xe3fax14fcbxff1dx103adxX5xfb13xXaxfb6bxd25exX1xce43x111a6xe809x10a4axX3xXex119edx14816xX17xX1xX3xf986xX18x1481ex1248dxX3xX1x1093cxXdxX3xd3eaxfcc4xX3xXexX1xea5cxX4xX3x10b60x13076xXexX3xXcxe9bexX3xX17xd168xX2axX3x1232cxd229xX3cxX2xX0x14d4fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe101x1330dx14fddxX23xXaxX12xX0xXdxX2axX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX41xX41xX4xd586x1258dxX6xX51xXbxX1x1515axXexX1xX51xX63xd154xX17xX41xX52xX10xX7xdb97xXexX51xXbxX41xX17xX10xf86exX7xX41xX3cxX2xX2x11a58xX41x10d24x10699xX52xX3cxX2x11c56xX3cxX2xX2xX88xXexX2xX81xX88xX88xX83xX81xX5xX2xX63xd7a7xXbxX18xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX23xXaxX12x10b19xXcxX31xXcxX3xcff7xX3x10156x1453bxX3xX17xXdxdc3exX2axX3xX83xX88xX3xX17xX39xX2axX3xX20xX18xX22xX23xX3x11c09xXdx11583xXdxX3xXbxX1xd2c8xX17xX18xX3xX2axXdxdae2xX17xX3xX20xX6xX2axX3xXexX1x11eb7xX17xX18xX3xX17xX1xX32xXexX3xe9ebxX32xXexX3xX17xX15xdfbexX4xX3x143aaxfccbxX3dxX41xX83xX41xX2xX84xX81x1408cxX3xXb8xX3xXf7xX3dxX41xX83xX41xX3cxX3dxX3cxX2x121b9xec31xX3x13e1axX69xXe4xX4xX3xXexd0ccxX3xcf61xX6xX51xX3xXedxX26xX17xX18xX3xX2xX41xXffxX3xX6exX22xX3xX4xX1xX22xX51xX3xX2ax112e9xX17xX18xX3xX4xX69xX26xX4xX3xX64x114b9xX69xX3xX4x11d30xX3xXedxe40cxXdxX3xX64xXdxefabxX69xX3xX10fxX69xXe4xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX74xX1xXd5xX6xX3xfc41x136bfxX10dxX3xXedxX13exXdxX3xX64xXdxX143xX69xX3x11ce3xX31xX20x15247xX3xX4x1032axX4xX3xX4xX32xXbxX3xX17xX1xXdxXbfxX2axX3xX74x14984xX3xX3cxX3dxX3cxX2xX3xXb8xX3xX3cxX3dxX3cxX88xX10dxX3xX17xX1xf7f8xX2axX3xX18xXdxXf3xXdxX3xXexX1xXdxXbfxX69xX3xX4xX167xX4xX3xX7xXd0xX17xX3xXbxX1xfc01xX2axX3x14b27xX13xX1a1xXb3xX10dxX3xX17xfeb8xX17xX18xX3xX7xXd0xX17xX10dxX3xX6exX39xX17xX3xX1xXd5xX6xX3xX19exX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xXedxfdcdxX4xX3xXexX1bxX15xX17xX18xX3xX4x128b8xX6xX3xXex11246xX17xX1xX10dxX3xX18xXd5xXbxX3xXbxX1xX137xX17xX3xXedxX15xX6xX3xX17xX1xXdxXdbxX69xX3xX1xX22xX17xX18xX3xX155xXdxXbfxXexX3xX20xX6xX2axX3xXedxX115xX17xX3xX6exXf3xXdxX3xX17xX18xX15x10d5axXdxX3xXexXdx14ac0xX69xX3xX52xX69xX17xX18xX3xX6exX22xX3xX74x12b9axX4xX1xX3xXexX1xX212xX4xX1xX3xX17xX1xX69xX3xX4xX137xX69xX3xX2axX69xX6xX3xX7x147bbxX2axX10dxX3xXexXdxX206xX69xX3xX52xf0c2xX17xX18xX3xX4xX1ccxX6xX3xX17xX18xX15xX201xXdxX3xX52xea97xX17xX10dxX3xX2axX6xX17xX18xX3xX17xX1x11585xX17xX18xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1xXdxXbfxX69xX3xX7xXd0xX17xX3xXbxX1xX19exX2axX3xXedxX1c2xX4xX3xXexX1bxX15xX17xX18xX3xX4xX1ccxX6xX3xX4xX167xX4xX3xX6exX233xX17xX18xX3xX2axXdxXdbxX17xX3xXedxX115xX17xX3xX18xX137xX17xX3xX1xX16xX17xX3xX6exXf3xXdxX3xX17xX18xX15xX201xXdxX3xXexXdxX206xX69xX3xX52xX233xX17xX18xX3xXedx12a76xX6xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX63xX3xX13xX1a8xX17xX18xX3xXexX23xX3xX13xX36xX3xXbxX1xX137xX17xX3xX161xX6xXbxXbxX23xX3xX117xX6xX17xX52xX3xX6exX22xX3xX13xX1xXdxX3xX17xX1xX167xX17xX1xX3xX117xXdxX206xX17xX3xX1xXdxXbfxXbxX3xX161xXcxX154xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX2axX13exXdxX3xXcxXb3xX63xX3xX161x14411xX3xX13xX1xX212xX3x11d5exXdxX17xX1xX3xXb8xX3xX13xX51xX63xX51xXbxX2axX6xX1bxXexX3xX155xXdxXbfxXexX3xXcxX1bxX1cxX3xXedxdaa2xX3xXbxX1xXe4xXdxX3xX1x11cadxXbxX3xXexX36xX3xX4xX1xfd93xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX18xX22xX23xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xX31xX32xXexX3xXcxX36xX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX23xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX18xX22xX23xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xX31xX32xXexX3xXcxX36xX3xcde2xX69xX23xX3xXexd588xX3xX3cxX83xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX1xX22xX17xX18xX3xX6exXf3xXdxX3xXf7xX3xX74xX1xX69xX3xX6exX2exX4xX10dxX3xXexX1bxX51xX17xX18xX3xXedxXd5xX10dxX3xX4xX167xX4xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX1xX22xX17xX18xX3xX5xX22xX3xXexX1bxX69xX17xX18xX3xXexX242xX2axX3xX4xX1ccxX6xX3xX20xX18xX22xX23xX3xX1xX26xXdxX3xX6exXf3xXdxX3xX17xX1xXdxXdbxX69xX3xX7xXd0xX17xX3xXbxX1xX19exX2axX3xX17xX1a8xX17xX18xX3xX7xXd0xX17xX10dxX3xX19exX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xXedxX1c2xX4xX3xXexX1bxX15xX17xX18xX3xX4xX1ccxX6xX3xXexX1d0xX17xX1xX3xX17xX1xX15xd252xX3xXcxX1xX2a3xXexX3xX4xX1xX69xX6xX10dxX3xX64xX167xX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX10dxX3xX64xX167xX17xX1xX3xX52xX22xX23xX10dxX3xX64xX167xX17xX1xX3xX7xX229xX17xX10dxX3xXexX15xX16xX17xX18xX10dxX3xX18xX13exX51xX10dxX3xXexX1bxX22xf404xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX23xXaxX12xXbaxX1xX69xX3xX6exX2exX4xX3xX19exX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xXf7xX3xX2axXdxXdbxX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXedxX26xX17xX18xX3xX6exXf3xXdxX3xX17xX1xXdxXdbxX69xX3xX5xX51xX13exXdxX3xX2axXd5xX17xX3xX39xX17xX3xX1xX32xXbxX3xX52x1004exX17xX417xX3xX50xX167xX17xX1xX3xXbxX212xX6xX3x11b04xXd5xX4xX3xXcxX1bxX39xX17xX18xX10dxX3xX64xX69x11307xX4bfxX10xXexX3xX4xX1xeef0xX3xX20xX6xX2axX3xX64xX26xX10dxX3xX64xX167xX17xX1xX3xXexX1bxX167xX17xX18xX3xX7xX24dxX6xX3xX6exX22xX3xX74xd681xX51xX3xX52xX12dxX6xX3xX50xX115xX17xX3xXcxX1bxX10xX10dxX3xX64xf26fxX3xX17xee0bxX10dxX3xX64xX167xX17xX1xX3xX2axX1cxX3xX4b2xX22xXdxX3xXcexX4f4xX17xX10dxX3xX4xX167xX4xX3xX5xX51xX13exXdxX3xXexX1bxX167xXdxX3xX4xX242xX23xX3xX20xX6xX2axX3xX50xX26xX453xX3xXbaxX1xX69xX3xX6exX2exX4xX3xX19exX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxXbfxX17xX3xXedxX13exXdxX3xX7xd17exX3xXexX1xX69xX3xX1xfd9fxXexX3xX4xX167xX4xX3xX64xX13exX17xX3xXexX1bxd2ccxX3xX6exX22xX3xX4xX167xX4xX3xX18xXdxX6xX3xXedxX1cxX17xX1xX3xX6exXf3xXdxX3xX2axXd5xX17xX3xX74xX10xX2axX3xX4xX69xX26xX17xX3xXcxX1xX167xXdxX3xX117xX6xX17xX10dxX3xX64xX167xX17xX1xX3xX1bxX6xX69xX3xX4xX242xX69xX3xXcxX1bxX137xX69xX3xX13xX6xX69xX10dxX3xXexX1bxX22xX3xX7xX24dxX6xX10dxX3xX74xX10xX2axX3xXcexX10xX5xX6xXexX51xX3xXe4xX17xX18xX3xX74xX1xXd5xXdxX10dxX3xX4xX167xX4xX3xX2axXd5xX17xX3xX39xX17xX3xX6exX1c2xXexX3xX1xXdxXbfxX17xX3xXedxX13exXdxX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX23xXaxX12xX31xXdxX143xX2axX3xXedxX1c2xX4xX3xX64xXdxXbfxXexX3xX5xX22xX3xX4xX167xX4xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX1xX22xX17xX18xX3xXedxXdbxX69xX3xXedxX15xX31dxX4xX3xXexX1xXdxX115xXexX3xX74xX115xX3xXedxX2f4xX17xX18xX3xX64xX26xX3xX64xX186xX17xX18xX3xXexX1bxX10xX10dxX3xX5xX167xX3xX4x116c5xX3xX5xX22xX3xX4xX167xX4xX3xX7xXd0xX17xX3xX6exe833xXexX3xXedxX2a3xX6xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX18xX137xX17xX3xX18xcd22xXdxX3xX6exXf3xXdxX3xX4xX69xX26xX4xX3xX7xXe4xX17xX18xX3xX4xX1ccxX6xX3xX17xX18xX15xX201xXdxX3xX52xX242xX17xX3xX31xX32xXexX3xXcxX36xX63xX3xX2faxX26xXexX3xX7xXe4xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX1xX22xX17xX18xX3xX4xX4f4xX17xX3xX4xXd5xX3xX7x1440axX17xX3xX64xX22xX17xX3xX18xX1xX115xX3xX4xX1xX51xX3xX74xX1xX167xX4xX1xX3xXedxX115xX17xX3xXexX1xX6xX2axX3xX387xX69xX6xX17xX3xXexX1xX15xf8cbxX17xX18xX3xXexX1xX325xX4xX3xX17xX18xX6xX23xX3xXexX13exXdxX3xX4xX1xd57cxX3xX4xX167xX4xX3xX2axXd5xX17xX3xX39xX17xX3xXedxX6xX3xX52xX13exX17xX18xX3xX6exX22xX3xX1xX32xXbxX3xX52xX4a5xX17xX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX23xXaxX12xX13xX233xX17xX18xX3xX6exXf3xXdxX3xXedxXd5xX3xX5xX22xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX22xX23xX3xX1xX26xXdxX3xX6exXf3xXdxX3xX17xX1xXdxXdbxX69xX3xX17xX26xXdxX3xX52xX69xX17xX18xX3xX1xX32xXbxX3xX52xX4a5xX17xX3xX52xXdxeaa8xX17xX3xX1bxX6xX3xXexX12dxX3xX2xXffxX1xX3xXedxX115xX17xX3xX3cxX2xX1xX3xX1xX186xX17xX18xX3xXedxX206xX2axX3xX17xX1xX15xX417xX3xXcexX6xX2axX10xX7xX1xX51xX7bxX10dxX3xX18xXdxXf3xXdxX3xXexX1xXdxXbfxX69xX3xX7xXd0xX17xX3xXbxX1xX19exX2axX10dxX3xX4xX6xX3xX1xX167xXexX10dxX3xX74xX1xXdxX206xX69xX3xX6exX64axX3xX6exX22xX3xX17xX1xXd0xX23xX3xX1xXdxXbfxX17xX3xXedxX13exXdxX453xX3xX50xX206xX17xX3xX4xX13exX17xX1xX3xXedxXd5xX10dxX3xX50xXcxX13xX3xX4xX64axX17xX18xX3xX4xX6xX2axX3xX74xX115xXexX3xXedxXd0xX2axX3xX64xXd0xX51xX3xXexX69xX242xX17xX3xXexX1xX1ccxX3xXexX1xX10xX51xX3xX10fxX69xX23xX115xXexX3xXedxX2a3xX17xX1xX3xX2xX3dxXffxXf7xX41xX10fxX31xXb8xX3xX50xd148xXcxX3xX17xX18xX22xX23xX3xX3dxX88xX41xX3dxX3cxX41xX3cxX3dxX3cxX2xX3xX4xX1ccxX6xX3xX50xX26xX3xX7e9xX3xXexX115xX3xX6exXdbxX3xXbxX1xX4f4xX17xX18xX10dxX3xX4xX1xXe4xX17xX18xX3xX52xX2a3xX4xX1xX3xX64xXbfxX17xX1xX3xX13xX1a1xX155xea75xX164xXb8xX2xX84xX3xX6exX22xX3xX4xX167xX4xX3xX64xXdxXbfxX17xX3xXbxX1xX167xXbxX3xXbxX1xX4f4xX17xX18xX3xX17xX18xX12dxX6xX3xX52xX2a3xX4xX1xX3xX64xXbfxX17xX1xX10dxX3xXedxXd0xX2axX3xX64xXd0xX51xX3xX6exXbfxX3xX7xXdxX17xX1xX10dxX3xXexX1bxX637xXexX3xXexX2exX3xX6xX17xX3xXexX51xX22xX17xX3xXexX1bxX51xX17xX18xX3xX7xX69xXe4xXexX3xXexX1xX201xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX52xXdxX73bxX17xX3xX1bxX6xX3xX5xX73bxX3xX1xX26xXdxX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX23xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX18xX22xX23xX3xX1xX26xXdxX3xX29xX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xX31xX32xXexX3xXcxX36xX3xX17xX39xX2axX3xX3cxX3dxX3cxX2xX3xX52xXdxX73bxX17xX3xX1bxX6xX3xXexX12dxX3xX17xX18xX22xX23xX3xX3cxX84xX41xX83xX41xX3cxX3dxX3cxX2xX3xXedxX115xX17xX3xX3cxX41xXffxX41xX3cxX3dxX3cxX2xX3xXexX13exXdxX3xXcxX1bxX69xX17xX18xX3xXexX242xX2axX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX2axX13exXdxX3xX161xX6xXbxXbxX23xX3xX117xX6xX17xX52xX10dxX3xX7xXe4xX3xX17xX1xX22xX3xX2xX88xX3dxX88xdf65xX3xXedxX15xX201xX17xX18xX3xX161xX233xX17xX18xX3xX155xX15xX16xX17xX18xX10dxX3xXb3xX1xX15xX201xX17xX18xX3xXcexXdxX6xX3xX13xX19exX2axX10dxX3xXexX1xX22xX17xX1xX3xXbxX1xXe4xX3xX155xXdxXbfxXexX3xXcxX1bxX1cxX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX931xX69xXexX1xX51xX1bxXaxX12xXb3xX155xX0xX41xXbxX12

PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long