Cập nhật:  GMT+7
d45dx1a86cx14737x11ed8x143ecx14b36x13529x17e67x1544fxX7x1662bxf49fx1847cx15f3bx12415xfdfaxX5x100eexXax15e24xXcxX1x132bdxe7ddxX3x15bf4x10441x108ffx14332xX3x16563x165b4xX3x11fb7x1a11cxX1axX1bxX0x18239xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13101xX10xX6xe5d2xXaxX12x13d15xXcxX20xXcx12ae0xX3xe5c4xX1exX3xX20xX21xX1axX1bxX3xX5xd53dxX3xX1dxX1exX3xX16xX49x12e2bx17b2fxX3xX1bx17db8xXdxX3xX1bxXdxe039xX6xX3xX1dxX1exX3xX34x13dadxX3xXcxX1xX50xX3xX1dxX49xX3xX1dxX1exX3x118e4xX1xXdx11587xX16xX3x14646xX50xed57xX1ax104bbxX3xXcx1277cxX3xX72xX6xX3xX72xfa31xX6xX51xX3xXexX1x10b52xXdxX3xX18xXdx1022fxX16xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX1axX1bxX3x1a690xX49xX3xX4x104fcxX1axX3xX1axX21xX1axX1bxX3xX37xX74xX1axX3xX1dx121a2xX1axX1bxX3x1804ax17992xX4xX3xXaax15598xX3xX18x144afxX3x14fb8xXbxX3xX37xX1exX1axX1bxX3xX4xXb4xX4xX3xX95xXdxf92axX1axX3xXbxX1xXb4xXbxX3xX4xX1xX50x18b8cxX8axX1axX3xX18x13877xXdxX3xX4xf41cxX3xX4xdcecxX50xX3xX1bxXdxX54xX1axX1bxX3xX4xX74xXcdxX3xXex1a19bxX19xX1axX1bxX51xX3xXexX1xX7fxX85xX1axX1bxX3xX1bxXdxX10xX99xX3xX4xXd9xXcdxX3xX4xXb4xX4xX3xX5xX99x1505bxXdxX3xX4xX74xXcdxX3xXe7xX6xX50xX3xX16xX49xX50xX51xX3xX4xX74xXcdxX3xX1axX1bxX21xX51xX3xXbxX1xXa6xX3xX1x11c69xXbxX3xX1dx12469xXdxX3xX18x17293xX4xX3xX18xXdxX8axX16xX3xXexX1xX85xXdxX3xXexXdx19ec7xXexX3xX4x179caxX6xX3xXaaxXabxX4xX3xXaaxXafxX51xX3xX18xX10xX16xX3xX5xX103xXdxX3xX1xXdxXc2xX50xX3x18079xX50x17d8axX3x18b7exXdxX1axX1xX3xXexX138xX3xX158xX1xXb4xX3xX4xX6xX99xX76xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX99xX37xXcdxXaxX12xX0xXdxX16xX1bxX3xX7xXe7xX4xX9xXaxX25xX25xX4xX76xX95xX6xX99xXbxX1xX50xXexX1xX99xX76xX1dxX1axX25xX37xX10xX7xX158xXexX99xXbxX25xX1axX10x14241xX7xX25xX2x19a59x15511xe3a4xX25xX1a7xX1a8xX37x17c34xX1adxX1a6xX2x15b15xX1a7xX1a8xXexX2x18c49xX1a7x15712xX1a7xX1b8xX5xX2xX76x15b4dxXbxX1bxXaxX3xX25xX12xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX99xX37xXcdxXaxX12xX20xX7fxX121xX4xX3xX16xXa6xX6xX76xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX99xX37xXcdxXaxX12xX0xXdxX16xX1bxX3xX7xXe7xX4xX9xXaxX25xX25xX4xX76xX95xX6xX99xXbxX1xX50xXexX1xX99xX76xX1dxX1axX25xX37xX10xX7xX158xXexX99xXbxX25xX1axX10xX1a2xX7xX25xX2xX1a6xX1a7xX1a8xX25xX1a7xX1a8xX37xX1adxX1adxX1a6xX2xX1b1xX1a7xX1a8xXexX2xX1b6xX1a7xX1b8xX1a7xX1b8xX5xX1b1xX76xX1bexXbxX1bxXaxX3xX25xX12xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX99xX37xXcdxXaxX12xX6cxXa6xX1axX1bxX3xX1dxX125xXdxX3xX4xXb4xX4xX3xX5xX99xX103xXdxX3xXe7xX6xX50xX3xX4xX13cxX3xX154xX50xX156xX3xXexX1x1299dxX3xXe7xX6xX50xX3xXexX1xXd6xX16xX3xX4x10afbxX1axX1bxX3xX18xX7fxX121xX4xX3xX1axX1xXdx10d38xX50xX3xX1xXafxX3xX1axX21xX1axX1bxX3xX37xX74xX1axX3xX1bxXdxX10xX99xX3xXexXe7xX19xX1axX1bxX76xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX99xX37xXcdxXaxX12xX0xXdxX16xX1bxX3xX7xXe7xX4xX9xXaxX25xX25xX4xX76xX95xX6xX99xXbxX1xX50xXexX1xX99xX76xX1dxX1axX25xX37xX10xX7xX158xXexX99xXbxX25xX1axX10xX1a2xX7xX25xX2xX1a6xX1a7xX1a8xX25xX1a7xX1a8xX37xX1adxX1adxX1a6xX2xX1b1xX1a7xX1a8xXexX2xX1b6xX1a7xX1b8xX1a7xX1b8xX5xX1b8xX76xX1bexXbxX1bxXaxX3xX25xX12xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX99xX37xXcdxXaxX12x1552fxX6xX50xX3xX4xX156xXdxX3xX4xX6xX1axX1xX3xX18xX6xX1axX1bxX3xX18xX7fxX121xX4xX3xXexX1xX50xX3xX1xX99xX103xX4xX1xX3xXexXe7xX6fxX1axX3xX1dxX7fxX85xX1axX3xXe7xX6xX50xX3xXexXe7xX19xX1axX1bxX3xX72xX10xX1axX3xX4xX6xX1axX1xX3xX4xXa6xX1axX1bxX3xX4xX74xXcdxX3xX4xX49xX3xX4xX1xX50xX6xX3xX1dxX49xX3xXe7xX6xX50xX3xX1axX1bx1229dxXexX76xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX99xX37xXcdxXaxX12xX0xXdxX16xX1bxX3xX7xXe7xX4xX9xXaxX25xX25xX4xX76xX95xX6xX99xXbxX1xX50xXexX1xX99xX76xX1dxX1axX25xX37xX10xX7xX158xXexX99xXbxX25xX1axX10xX1a2xX7xX25xX2xX1a6xX1a7xX1a8xX25xX1a7xX1a8xX37xX1adxX1adxX1a6xX2xX1b1xX1a7xX1a8xXexX2xX1b6xX1a7xX1b8xX1a7xX1b8xX5xX1a7xX76xX1bexXbxX1bxXaxX3xX25xX12xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX99xX37xXcdxXaxX12xXcxX1xX50xX3xX1xX99xX103xX4xX1xX3xX18x10243xX3xe52exX3xX5xX49xX1axX1bxX3xXe7xX6xX50xX3xXcxX74xX1axX3xX20x153a6xX4xX51xX3xXcxX3axX76xX3xX40xXdxXc2xXexX3xXcxXe7xX274xX76xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX99xX37xXcdxXaxX12xX0xXdxX16xX1bxX3xX7xXe7xX4xX9xXaxX25xX25xX4xX76xX95xX6xX99xXbxX1xX50xXexX1xX99xX76xX1dxX1axX25xX37xX10xX7xX158xXexX99xXbxX25xX1axX10xX1a2xX7xX25xX2xX1a6xX1a7xX1a8xX25xX1a7xX1a8xX37xX1adxX1adxX1a6xX2xX1b1xX1a7xX1a8xXexX2xX1b6xX1a7xX1b8xX1a7xX1b8xX5xX1b6xX76xX1bexXbxX1bxXaxX3xX25xX12xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX99xX37xXcdxXaxX12xX6cxXb4xX1axX1xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX21xX3xX72xX6xX1axX1xX3xX16xX7fxX125xXexX51xX3xX4xX1xX103xXcdxX3xX37xX49xXdxX3xX1dxX10xX1axX3xX95xX85xX3xX7xX21xX1axX1bxX3xX5xX21xX3xX18xe116xX6xX3xX95xX49xX1axX3xX72xXb2xX3xX40xdb8cxX1axX1xX3xX3axX1x1a425xX51xX3xX1xX50xXcdxXc2xX1axX3xX3axX1xXa6xX3x1a278xXdxX1axX1xX3xX7xXabxXbxX3xX4xX1xX99xX3xXexX1xX50xX3xX1xX99xX103xX4xX1xX76xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13f08xX50xXexX1xX99xXe7xXaxX12xX3axX1xX7fxXd6xX1axX1bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3exX3xX20xX402xX4xX3xX34xX99xX49xX1axX1bxX0xX25xXbxX12

Phương Thanh- Đức Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đặc sản gỏi cá chép Hùng Lô

Đặc sản gỏi cá chép Hùng Lô
2023-06-04 08:45:00

baophutho.vn Phú Thọ là vùng đất có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, mỗi dân tộc đều có những món ăn truyền thống được chế biến theo phong cách riêng...

Phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch

Phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch
2023-05-31 07:11:00

baophutho.vn Đối với mỗi điểm đến hấp dẫn du khách, ngoài yếu tố tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, một trong...

Nghề dệt mành cọ truyền thống ở Cẩm Khê

Nghề dệt mành cọ truyền thống ở Cẩm Khê
2017-11-30 15:50:35

PTĐT- Là vùng đất có truyền thống trồng cọ, huyện Cẩm Khê hiện nay vẫn còn nhiều làng nghề sử dụng những vật liệu từ cây cọ để làm ra các đồ thủ công truyền thống.

Cá thính quê tôi

Cá thính quê tôi
2017-11-24 20:00:39

PTĐT- Có lẽ khó có món ăn nào lại để lại trong tôi nhiều kỷ niệm về thời ấu thơ như món cá ướp thính. Nó gợi nhớ về sông nước, đồng ruộng miền trung du Phú Thọ.

Xuân Sơn mùa sương trắng, nắng vàng

Xuân Sơn mùa sương trắng, nắng vàng
2017-11-11 08:07:17

PTĐT- Theo thống kê, Vườn Quốc gia Xuân Sơn đứng thứ 12 trong số 15 vườn Quốc gia lớn nhất Việt Nam. Vườn Quốc gia Xuân Sơn ở vùng tam giác ranh giới của 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa...

Làng hoa chờ Tết

Làng hoa chờ Tết
2017-11-04 07:10:18

PTĐT- Người trồng hoa xã Tân Phương (huyện Thanh Thủy) những ngày này đang khẩn trương ươm trồng các loại hoa để kịp vụ mùa "thu hoạch" lớn nhất trong năm...

Đền Thượng ở làng Thụy Vân

Đền Thượng ở làng Thụy Vân
2017-11-02 11:01:25

PTĐT- Xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì là nơi có bề dày lịch sử với nhiều đền, chùa, tiêu biểu là đền Thượng – di tích từ thời Hùng Vương. Đền Thượng được xây dựng vào khoảng...

Làng nghề Cẩm Khê

Làng nghề Cẩm Khê
2017-10-10 15:11:10

PTĐT-Cẩm Khê là địa bàn quần tụ của cư dân đến từ nhiều vùng. Họ mang theo tên đất, tên làng và cả nghề truyền thống trong mỗi chuyến di dân để hình thành ở nơi đến những ngành...

Tinh hoa Đình làng Phú Thọ

Tinh hoa Đình làng Phú Thọ
2017-09-26 15:42:56

PTĐT- Phú Thọ là đất phát tích của dân tộc Việt Nam, còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc đình, đền độc đáo, gắn liền với văn hóa tín ngưỡng thời đại Hùng Vương...

“Di sản” trên đồng Láng Chương

“Di sản” trên đồng Láng Chương
2017-09-16 07:40:47

PTĐT- Được công nhận là cây di sản vào đầu năm 2013, quần thể Lộc vừng thuộc xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê luôn là niềm tự hào của người dân nơi đây...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long