Cập nhật:  GMT+7
523fxcc6dxa31cxbaaaxe79axa3e6xe9e1xc54exb0cfxX7xc858xed4dx5d39xa3dcx9432x5ea1xX5x902cxXaxb5a8x8112xX6xcd82xX3x9a31xX1xe625xXbxX3xX4xX1xa1bfxX3xd18ax904dxd615x5bfcxX3xXex8c7axX15xX1xX3xX5x6eb8x79dbxX3x9ecbxXdxb5d3xX4xX3xXexaacfxXdxX3xXcxc696xX34xXdxX3xa6b5xXdxX6xX2cxX3xXcxc3f7xX15xX3x5419x589bxXbxX0x8fa6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xdca9xXaxX12xX22xX3cxX2bxe85exX3x9b28xa77cxX49xb9d4x6c0dxX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX15xX1xX3xX5bxb78bxX3x97bbx9606xX15xX3cxX3xX4xX1x5a9exX3xX22xX3cxb22cxX61x97b6xX15xX3xXcxX38xX8exX15xX3cxX3xe465xXdx6e77xX15xX3xecaexX3xd9d0xX61xX3xX2exXdxX9bxX15xX3xX13xXcxed6fxX3xXcxX26xX15xX1xX3xe248xX61xX67xX3xXcxX38xcaf8x9b6axX15xX3cxX3xX13xX6xX15xX3xX22xb105xXdxX3xX4xX1xX8axX15xX1xX3xXcxX26xX15xX1xX3xXb1xX61xX67xX3xXcxX38xXb7xXb8xX15xX3cxX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX15xX1xX3xX83x7d43xX3xX4x8e67xX3x67b1xX8exdbb0xXdxX3xX5xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xXexX34xXdxX3xXcxX38xX34xXdxX3xX3cxXdxX6xX2cxX3xXcxX42xX15xX3xX45xX46xXbxX3xX2exa0c5xX3xX15x65dbxX2cxX3xXexdc83xX15xX1xX3xX1xX123xX15xX1xX3xX4x55a8xX15xX3cxX3xXexX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX19xX15xX3xX1xX123xX15xX1xX3xX7xa6e3xX3xXexa992xX3xX2xX49xX2xX49xX63x620exX63xX151xX3xX83xX1exX15xX3xX1xX1exXexX3xX15xa9dbxX2cxX3xX63xX151xX63xX2xeb0axX3xXcxX1xX6xX2cxX3xX3cxXdxX6xX3xXf7xX8exXf9xXdxX3xX5xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xX4xXf5xX3xX5xXf2xX15xX1xX3xX83xX34xX81xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX15xX1xX67xX3xXcxX81xX2bxX3xX19xX15xX3xX15xX1xX42xX15xX3xX5bxX42xX15xX3xXexX26xX15xX1xX67xX3xXaaxXdxX30xX15xX3xX99xXdx9aa3xX2cxX3xX7xX19xXexX3xX22xX1xX42xX15xX3xX5bxX42xX15xX3xXexX26xX15xX1x6055xX3xXcxX1xXb7xce22xX15xX3cxX3xXexX38xX147xX4xX3xX20xX21xX22xX23xX67xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX1xX8exX61xX30xX15xX3xX20xX34xX3xX20xafbcxX6xX165xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX81xX5bxX61xXaxX12xX0xXdxX2cxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xX8exX2cxXf7xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxb3cbxXdxX5bxXexX1x5dc8xX3x9236x803cxe2c4xXbx8d87xX1d3xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX23bxX3xX23fxX66xX23dxXbxX241xX1d3xX3xX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX61xX23bxX3xXf7xX5xX81xX4xb564xX1d3xX3xX2cxX6xX38xX3cxXdxX15xX9exX5xX10x8f09xXexX23bxX3xX6xX8exXexX81xX1d3xX3xX2cxX6xX38xX3cxXdxX15xX9exX38xXdxX3cxX1xXexX23bxX3xX6xX8exXexX81xX1d3xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX165xXf7xX6xX81xXbxX1xX8exXexX1xX81xX165xX2exX15xX49xX5bxX10xX7xX260xXexX81xXbxX49xX15xX10xX236xX7xX49xX63xX63xX63xX2xX49xX23fxX23exX5bxX63xX151xX23dxX2xX63xX66x90e0xXexX63xX23exX64xX23exX23dxX5xX151xX165x6e27xXbxX3cxa1b8xX38xX9xX2bcxX66xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX15xX1xX3xX5xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX3xXexX34xXdxX3xXcxX38xX34xXdxX3xX3cxXdxX6xX2cxX3xXcxX42xX15xX3xX45xX46xXbxXaxX3xX236xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX23dxX23exX23fxXaxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX9xXaxX23fxX66xX23dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX81xX5bxX61xXaxX12xXcxX38xX34xXdxX3xX3cxXdxX6xX2cxX3xXcxX42xX15xX3xX45xX46xXbxX3xX4xXf5xX3xX4xX1x9c3axX4xX3xX15xX15exX15xX3cxX3xXexXdxX1exXbxX3xX15xX1xX46xX15xX67xX3xXexXf9xX3xX4xX1xX353xX4xX3x825dxX8exb903xX15xX3xX5x6989xX67xX3xX3cxXdxX6xX2cxX3xX3cxXdx5e28xX67xX3xX3cxXdxX19xX81xX3xX5bxb12fxX4xX3xX2exX2bxX3xX4xX370xXdxX3xXexX34xX81xX3xXbxX1xX34xX2cxX3xX15xX1xX42xX15xX3xX83xX6xX15xX3cxX3xX4xX1x6dd1xXbxX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX19xX15xX3xXbxX1xX34xXexX3xXex6658xX3xX4xXf5xX3xXexX1xX1d8xXdxX3xX1xX34xX15xX3xX2exX2bxX3xXexX3b7xX3xX4xX1xX8exX15xX3cxX3xXexX1xX42xX15xX3xXexX1xX10xX81xX3xX83x7b5bxX15xX3cxX3xX83xXb7xX1d8xX15xX3cxX3xX5x9b00xXdxX67xX3xX4xX1xX8axX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX4xXb1xX6xX3xX21xX370xX15xX3cxX67xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xX8exX46xXexX3xX4xXb1xX6xX3xX22xX1xX2bxX3xX15xXb7x6138xX4xX165xX3xbf30xX8exX6xX3xX241xX10xX2cxX3xX241xe20dxXexX3xXf7xX19xX81xX3xX4xX19xX81xX3xX4xX1xX81xX3xXexX1xX3a6xX61xX23bxX3xXaaxXdxX30xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX15xX1xX46xX15xX3xX15xX3cxXb7xX1d8xXdxX3xX4xX1xX3a6xXbxX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX19xX15xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX3b7xX1d3xX3xX4xX12dxX15xX3cxX3xXexX19xX4xX3xX36exX8exX370xX15xX3xX5xX374xX3xX1xX84xX3xX7xda1cxX1d3xX3xX4xX12dxX15xX3cxX3xXexX19xX4xX3xXbxX1xX42xX15xX3xX5xX81xX34xXdxX3xX2exX2bxX3xX36exX8exX370xX15xX3xX5xX374xX3xXbxX1xX34xX2cxX3xX15xX1xX42xX15xX3xXexX1xX10xX81xX3xX5xX81xX34xXdxX1d3xX3xXexX1xX147xX4xX3xX1xXdxX30xX15xX3xX4xX19xX4xX3xX36exX8exX61xX3xX83x6704xX15xX1xX3xX2exX11cxX3xX4xX1xX1exX3xX83xXc1xX3xX36exX8exX370xX15xX3xX5xX374xX3xX3cxXdxX6xX2cxX3xX3cxXdxX37exX67xX3xX3cxXdxX19xX81xX3xX5bxX387xX4xX3xXbxX1xX34xX2cxX3xX15xX1xX42xX15xX1d3xX3xX4xX1xX1exX3xX83xXc1xX3xX15exX15xX67xX3xX2cx82f6xX4xX67xX3xXb8xX67xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX81xX34xXexX67xX3xX4xX1xX15exX2cxX3xX7xXf5xX4xX3xX61xX3xXexX1exX3xX4xXb1xX6xX3xXbxX1xX34xX2cxX3xX15xX1xX42xX15xX1d3xX3xX2exXdxX30xX4xX3xX241xX421xXexX3xX3cxXdxX370xX2cxX3xXexX1xX1d8xXdxX3xX1xX34xX15xX67xX3xXexX34xX2cxX3xX83xX123xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX1xX3a6xXbxX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX19xX15xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX3b7xX3xX2exX2bxX3xXexX1xX6xX3xXexX3b7xX3xXexX38xXb7xX414xX4xX3xXexX1xX1d8xXdxX3xX1xX34xX15xX3xX4xXf5xX3xX83xXdxX11cxX8exX3xX260xXdxX30xX15xX3xX4xX1xX81xX3xXbxX1xX34xX2cxX3xX15xX1xX42xX15x99c3xX3xX83xXb7xe82exX4xX3xXcxX38xX34xXdxX3xX3cxXdxX6xX2cxX3xXcxX42xX15xX3xX45xX46xXbxX3xXexX1xX147xX4xX3xXexX1xX10xX81xX3xX83xX3dcxX15xX3cxX3xX36exX8exX61xX3xX83xX4bfxX15xX1xX3xX4xXb1xX6xX3xX45xX8exX46xXexX3xXcxX1xXdxX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX19xX15xX3xX1xX123xX15xX1xX3xX7xX147xX67xX3xX4xX19xX4xX3xX2exX15exX15xX3xXf7xX370xX15xX3xX1xXb7xX414xX15xX3cxX3xX5bxb060xX15xX3xX4xXb1xX6xX3xX13xXc1xX3x9c62xX12dxX15xX3cxX3xX6xX15xX67xX3xX607xX387xX4xX3xX607xX2xX151xX165xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX81xX5bxX61xXaxX12xXcxX34xXdxX3xXf7xX8exXf9xXdxX3xX5xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX67xX3xX4xX19xX4xX3xX83xX34xXdxX3xXf7xXdxX1bfxX8exX3xX83xXf2xX3xXexX46xXbxX3xXexX38xX8exX15xX3cxX3xXexX1xX370xX81xX3xX5xX8exX46xX15xX3xX2exX2bxX3xX83xX11cxX3xX15xX3cxX1xX4bfxX3xXcxX38xX34xXdxX3xX3cxXdxX6xX2cxX3xXcxX42xX15xX3xX45xX46xXbxX3xX5xX2bxX2cxX3xX38xa9abxX3xX2cxXc1xXexX3xX7xX3e7xX3xX15xXc1xXdxX3xX5bxX8exX15xX3cxX23bxX3xXaaxXdxX30xX4xX3xX3cxXdxX370xXdxX3xX36exX8exX61xX1exXexX3xX83xX476xX15xX3xXexX1xXb7xX3xX260xX1xXdxX1exX8exX3xX15xX34xXdxX67xX3xXexX3e7xX3xX4xX19xX81xX1d3xX3xX2exXdxX30xX4xX3xXexX1xX147xX4xX3xX1xXdxX30xX15xX3xX4xX19xX4xX3xX36exX8exX61xX11cxX15xX3xX4xXb1xX6xX3xXbxX1xX34xX2cxX3xX15xX1xX42xX15xX1d3xX3xX4xX12dxX15xX3cxX3xXexX19xX4xX3xXbxX1xX3e7xXdxX3xX1xX59fxXbxX3xX2exX414xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX4xX476xX3xX36exX8exX6xX15xX3xX4xXf5xX3xX5xXdxX9bxX15xX3xX36exX8exX6xX15xX3xXexX38xX81xX15xX3cxX3xX36exX8exX19xX3xXexX38xX123xX15xX1xX3xXexX1xX147xX4xX3xX1xXdxX30xX15xX3xX15xX1xXdxX30xX2cxX3xX2exX387xX1d3xX3xX4xX12dxX15xX3cxX3xXexX19xX4xX3xX4xX3a6xXbxX3xX3cxXdxX3a6xX61xX3xX4xX1xX353xX15xX3cxX3xX15xX1xX46xX15xX3xX4xX1xX3a6xXbxX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX241xX81xX15xX3cxX3xX19xX15xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX3b7xX67xX3xX3cxXdxX3a6xX61xX3xX4xX1xX353xX15xX3cxX3xX15xX1xX46xX15xX3xXexX1xX6xX3xXexX3b7xX3xXexX38xXb7xX414xX4xX3xXexX1xX1d8xXdxX3xX1xX34xX15xX3xX4xXf5xX3xX83xXdxX11cxX8exX3xX260xXdxX30xX15xX59bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX81xX5bxX61xXaxX12xX99xX1exXexX3xX5xX8exX46xX15xX3xXf7xX8exXf9xXdxX3xX5xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xX4xX67xX3xX83xX84xX15xX3cxX3xX4xX1xX8axX3xXcxX38xXb7xXb8xX15xX3cxX3xX13xX6xX15xX3xX22xXc1xXdxX3xX4xX1xX8axX15xX1xX3xXcxX26xX15xX1xX3xXb1xX61xX67xX3xXcxX38xXb7xXb8xX15xX3cxX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX15xX1xX3xX22xX3cxX8exX61xX90xX15xX3xXcxX38xX8exX15xX3cxX3xX99xXdxX9bxX15xX3xX3cxX1xXdxX3xX15xX1xX46xX15xX3xX2exX2bxX3xX83xX19xX15xX1xX3xX3cxXdxX19xX3xX4xX6xX81xX3xX15xX1xX37exX15xX3cxX3xX260xX1exXexX3xX36exX8exX370xX3xXcxX38xX34xXdxX3xX3cxXdxX6xX2cxX3xXcxX42xX15xX3xX45xX46xXbxX3xX83xXf2xX3xX83xX34xXexX3xX83xXb7xX59fxX4xX3xXexX38xX81xX15xX3cxX3xX36exX8exX19xX3xXexX38xX123xX15xX1xX3xXexX1xX147xX4xX3xX1xXdxX30xX15xX3xX4xX19xX4xX3xX36exX8exX61xX3xX83xX4bfxX15xX1xX3xX4xXb1xX6xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xX8exX46xXexX3xX2exX11cxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX19xX15xX3xX1xX123xX15xX1xX3xX7xX147xX67xX3xX83xX84xX15xX3cxX3xXexX1xX1d8xXdxX3xX83xX11cxX3xX15xX3cxX1xX4bfxX3xX83xX476xX15xX3xX2exX4bfxX3xX7xX414xX2cxX3xX260xX1xX11fxX4xX3xXbxX1xX387xX4xX3xX15xX1xX37exX15xX3cxX3xX1xX34xX15xX3xX4xX1xX1exX67xX3xXexX1xXdxX1exX8exX3xX7xXf5xXexX3xX1xXdxX30xX15xX3xX4xXf5xX165xX3xX21xX3e7xXdxX3xX2exX414xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX260xXdxX1exX15xX3xX15xX3cxX1xX4bfxX3xX4xXb1xX6xX3xXcxX38xX34xXdxX3xX3cxXdxX6xX2cxX3xXcxX42xX15xX3xX45xX46xXbxX67xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX1xX1exX3xX7x5e41xX3xX15xX3cxX1xXdxX9bxX15xX3xX4xX353xX8exX67xX3xXexXf9xX15xX3cxX3xX1xX59fxXbxX3xX83xX1bfxX3xX4xX1xX8exX61xX1bfxX15xX3xX83xX1exX15xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX476xX3xX36exX8exX6xX15xX3xX4xXf5xX3xXexX1x9569xX2cxX3xX36exX8exX61xX11cxX15xX3xX241xX10xX2cxX3xX241xX421xXexX3xXexX38xX81xX15xX3cxX3xXexX1xX1d8xXdxX3xX3cxXdxX6xX15xX3xXexX414xXdxX165xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa3c2xX8exXexX1xX81xX38xXaxX12xX99xX1xXf9xX15xX3cxX3xXcxX1xX8ex937exX0xX49xXbxX12

Khổng Thuỷ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khắc phục tư tưởng “dĩ hòa vi quý”

Khắc phục tư tưởng “dĩ hòa vi quý”
2022-05-12 08:10:00

baophutho.vn Trong sinh hoạt Đảng, để tự phê bình và phê bình thật sự là nguyên tắc, là quy luật phát triển, tiến bộ của Đảng đòi hỏi người phê bình, người...

Học và làm theo Bác phải tự giác, tự thân

Học và làm theo Bác phải tự giác, tự thân
2022-03-31 08:11:00

baophutho.vn Có thể nói, sau gần sáu năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long