Cập nhật:  GMT+7
4424xa458x6b35x6bc7xc6ddx4564x9d19x7974xb389xX7xd197x8c78xb9e6x667ax8f81xbb48xX5x6641xXax6a9dxc06ax6893xc70fxX3x7b09xX3x6116xXdxb238x9c7dxX3xXexX1xX6x49b4xX3xb754xXdxX6xX3xc73ax60e4x6436xX3x5e4fx5e13xX3xb7a8xX1cxX3xX13xbe2dx6793xXexX3x4e29xX14xXexX3xa567xX6xXdxX3x6b30xX7x460bxX6xX3xX3ax5ab7xXdx4d0bxX0x8978xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9733xX10xX6xX2bxXaxX12x4c82xX23xX28xX15xX3xcb48xX48xX2xa3aex5522xX3xXexce12xXdxX3x8a17x8170xX5dxcc44xX3xX1xX32xX15xc8c3xX1cxX3x901dxX1xaaacxX3xX5dxXdxX1cxX1xX66xX3xX36xX29xX28xX1cxX3xX36xX6dx70e4xX57xX3xXex7f15xX1cxX1xX3xXexX44xX3xX4xX1xbe33xX4xX3xX1x6d64xXdxX3xX1cxX23xX1x8b3axX3xX5xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX1xX6xX21xX3xX23xXdxX6xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1cxX3xX13xX32xX33xXexX3xX36xX14xXexX3xX3axX6xXdxX3xX3exX7xX40xX6xX3xX3axX44xXdxX46x64d4xX3xX36x4b17xX1cxX23xX3xX4xX1x6242xX3xX5dxX23xX32xX15x816cxX1cxX3xXcxX1xX28xX1cxX1xX3xX5dxX6xX21xX3xba03xX3xXcxX6cxba97xX66xX3xX77xX1x8c4bxX3xXexaef3xc64ex8f52xX1cxX23xX3xX36xX29xX28xX1cxX3xX36xX6dxX88xX57xX3xXexX8cxX1cxX1xX3xX4xX1xc877xX3xXexXfdx96c7xX3xX1xX99xXdxX3xX1cxX23xX1xX9fxXd5xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx44b9xX6xXbxXexXdxX29xX1cxXaxX12xX0xXdxX21xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX132xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax46e3xXdxX2bxXexX1x5002xX3xX2xX65xX65xX65xXbx563bx485fxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15cxX3x4bf3x8620xac45xXbxX163xX164xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX48xX48xX4xXd5x70d5xX6xX29xXbxX1xX32xXexX1xX29xXd5xX27xX1cxX48xX2bxX10xX7xX19xXexX29xXbxX48xX1cxX10xX157xX7xX48xb7b2xX199xX16fxX65xX48xX2xX2xX2xX2bx6549xX2xX62xX199x4c25xX1a2xX2xXexX2xX1a6xX199xX1a6xX5xX62xXf1xXdxX21xX23xXf1xbf36xX65xX1a6xX1a2xXd5x7bcfxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX1xX6xX21xX3xX23xXdxX6xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1cxX3xX13xX32xX33xXexX3xX36xX14xXexX3xX3axX6xXdxX3xX3exX7xX40xX6xX3xX3axX44xXdxX46xXaxX3xX157xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX2xX65xX65xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX16exX16fxX170xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxX29xX1cxXaxX12xXcxX29xX28xX1cxX3xX4x9c4exX1cxX1xX3xX1xX99xXdxX3xX1cxX23xX1xX9fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX29xX2bxX15xXaxX12xXcxX1xX6xX21xX3xX2bxX2cxX3xX1xX99xXdxX3xX1cxX23xX1xX9fxX3xX4xXfaxX3xX3axX69xXdxX3xX2bxXdxX74xX1cxX3xX5xb397xX1cxX1xX3xX3axX69xX29xX3xX57xX32xX15xX74xX1cxX3xX114xX15xX66xX3xX57xX36xX5dxX6fxX66xX3xX6cxX6dxX5dxX6fxX3xX1xX32xX15xX74xX1cxX3xX77xX1xX79xX3xX5dxXdxX1cxX1xX164xX3xX5xX273xX1cxX1xX3xX3axX69xX29xX3xX4xX2exX4xX3xXbxX1x6b07xX1cxX23xX3xX4xX1xX32xX15xcbddxX1cxX3xX21xb64bxX1cxX3xX27xX28xX3xX6cxX6dxX5dxX6fxX3xX4xX2exX4xX3xX163xX273xX66xX3xXexX1xX9fxX3xXexXfdxX14xX1cxXd5xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX29xX2bxX15xXaxX12xX6fxX2cxX3xX2exX1cxX3xX13xX32xX33xXexX3xX36xX14xXexX3xX3axX6xXdxX3xX3exX7xX40xX6xX3xX3axX44xXdxX46xX3xX23xXd8xX21xX3xX2xX16exX3xX132xX1xXfex4b7fxX1cxX23xX66xX3xX199xX1a2xX1b5xX3xX36xXdx62ddxX32xX66xX3xXexXfdxX29xX1cxX23xX3xX3axXfaxX3xX23xXdx458cxX3xX1cxX23xX32xX15xX2b7xX1cxX3xX16fxX170xX3xX36xXdxX31exX32xX164xX3xX7xX40xX6xX3xX3axX44xXdxX66xX3xX17fxX44xX3xX7xX32xX1cxX23xX3xX2xX62xX1a2xX3xX36xXdxX31exX32xX164xX3xX17fxX44xX3xX7xX32xX1cxX23xX3xX21x4b04xXdxX3xX1a2xX16exX3xX36xXdxX31exX32xX3xX27xX28xX3xX17fxX273xXdxX3xX17fxba82xX3xX170xX3xX36xXdxX31exX32xXd5xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX29xX2bxX15xXaxX12xXcxX1xX6xX21xX3xX23xXdxX6xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1cxX66xX3xX4xX2exX4xX3xX3axX69xXdxX3xX17fxXdx95adxX32xX3xX3axX31exX32xX3xX3axX2exX1cxX1xX3xX23xXdxX2exX3xX4xX6xX29xX3xX1cxX99xXdxX3xX2bxX32xX1cxX23xX3xX4xX114xX6xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1cxX3xX13xX32xX33xXexX3xX36xX14xXexX3xX3axX6xXdxX3xX3exX7xX40xX6xX3xX3axX44xXdxX46xX3xX4xXfaxX3xX1cxX1xXdxX31exX32xX3xXexXdxX1bxX1cxX3xX17fxX99xX3xX27xX28xX3xX23xXdxX234xXdxX3x677dxX32xX15xX1bxXexX3xX3axXfex88b4xX4xX3xX4xX2exX4xX3xX21x7661xX32xX3xXexX1xX32x6158xX1cxX3xX17fxX14xXexX3xX4xX33xXbxX3xX4xX114xX6xX3xXbxX1xX2exXbxX3xX5xX32xX33xXexX3xX5xXdxX2b7xX1cxX3xX410xX32xX6xX1cxX3xX3axX1bxX1cxX3xX3axX14xXexX3xX3axX6xXdxX3xX1xXdxX74xX1cxX3xX1xX28xX1cxX1xXd5xX3xX132xX1xX29xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1cxX66xX3xX4xX2exX4xX3xX3axX69xXdxX3xX17fxXdxX3b9xX32xX3xXexX33xXbxX3xXexXfdxX32xX1cxX23xX3xX27xX28xX29xX3xX21xX99xXexX3xX7x84f7xX3xX1cxX99xXdxX3xX2bxX32xX1cxX23xX3xX1cxX1xXfexX15cxX3xXf5xX31exX3xX4xX2exX4xX3xXexXfdxXfexc603xX1cxX23xX3xX1xX418xXbxX3xX5dxX1xX28xX3xX1cxXfexX363xX4xX3xX23xXdxX6xX29xX3xX3axX14xXexX3xX19xX1xX2bbxX1cxX23xX3xXexX1xX32xX3xXexXdxX31exX1cxX3xX7xX40xX3xX2bxa9edxX1cxX23xX3xX3axX14xXexX66xX3xX23xXdxX6xX29xX3xX3axX14xXexX3xX4xXfaxX3xXexX1xX32xX3xXexXdxX31exX1cxX3xX7xX40xX3xX2bxX4ddxX1cxX23xX3xX3axX14xXexX66xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX32xX2b7xX3xX3axX14xXexX164xX3xX3axX14xX32xX3xX23xXdxX2exX66xX3xX3axX14xX32xX3xXexX1x874dxX32xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1cxX3xX7xX40xX3xX2bxX4ddxX1cxX23xX3xX3axX14xXexX164xX3xX4xX313xX3xX4xX1xX1bxX3xXexXdxX1bxXbxX3xX4xX33xX1cxX3xX3axX14xXexX3xX3axX6xXdxX3xXexX1xX2bbxX1cxX23xX3xX410xX32xX6xX3xX1xX118xX1cxX1xX3xXexX1xX95xX4xX3xX1cxX1xX33xX1cxX3xX4xX1xX32xX15xX3b9xX1cxX3xX1cxX1xXfexX418xX1cxX23xX66xX3xXexX1xX1bxX3xX4xX1xX14xXbxXd5xX3xX132xX2exX4xX3xX3axX69xXdxX3xX17fxXdxX3b9xX32xX3xX4xc5acxX1cxX23xX3xX4xX1xX29xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX31exX3xX4xX2exX4xX3xX3axXdxX31exX32xX3xX5xX32xX33xXexX3xX4xX2afxX1cxX3xX4xXfaxX3xXbxX1xXfexX313xX1cxX23xX3xX2exX1cxX3xX19xX1xX2exX4xX3xX1cxX1xX6xX32xX3xXexX69xXdxX3xX36xXdxX31exX32xX3xX1b5xX170xX66xX3xX36xXdxX31exX32xX3xX2xX16exX1a6xX66xX3xX36xXdxX31exX32xX3xX2xX1b5xX16fxb1dcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxX29xX1cxXaxX12xX0xXdxX21xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX132xX10xX1cxXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX2bxXexX1xX15cxX3xX2xX65xX65xX65xXbxX163xX164xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX15cxX3xX16exX1a2xX65xXbxX163xX164xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX48xX48xX4xXd5xX17fxX6xX29xXbxX1xX32xXexX1xX29xXd5xX27xX1cxX48xX2bxX10xX7xX19xXexX29xXbxX48xX1cxX10xX157xX7xX48xX199xX199xX16fxX65xX48xX2xX2xX2xX2bxX1a2xX2xX62xX199xX1a6xX16fxX16exXexX62xX16fxX170xX170xX5xX65xXf1xXdxX21xX23xXf1xX1b5xX65xX170xX1b5xXd5xX1baxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX1xX6xX21xX3xX23xXdxX6xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1cxX3xX13xX32xX33xXexX3xX36xX14xXexX3xX3axX6xXdxX3xX3exX7xX40xX6xX3xX3axX44xXdxX46xXaxX3xX157xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX2xX65xX65xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX16exX1a2xX65xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxX29xX1cxXaxX12xX13xX273xX1cxX1xX3xX3axX69xX29xX3xX4xX2exX4xX3xXbxX1xX2afxX1cxX23xX3xX4xX1xX32xX15xX2b7xX1cxX3xX21xX2bbxX1cxX3xX4xX114xX6xX3xX1xX32xX15xX74xX1cxX3xX77xX1xX79xX3xX5dxXdxX1cxX1xX3xXexX1xX6xX21xX3xX23xXdxX6xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX29xX2bxX15xXaxX12xXcxX69xXdxX3xX17fxX32xX44xXdxX3xX5xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX66xX3xXexX1xX6xX15xX3xX21x8f99xXexX3xX36xX29xX28xX1cxX3xX36xX6dxX88xX57xX3xXexX8cxX1cxX1xX66xX3xX3axXd8xX1cxX23xX3xX4xX1xXdexX3xX5dxX23xX32xX15xXe4xX1cxX3xXcxX1xX28xX1cxX1xX3xX5dxX6xX21xX3xXf1xX3xXcxX6cxXf5xX66xX3xX77xX1xXfaxX3xXexXfdxXfexXffxX1cxX23xX3xX36xX29xX28xX1cxX3xX36xX6dxX88xX57xX3xXexX8cxX1cxX1xX3xXexXdxX1bxXbxX3xXexX1xX32xX3xX27xX28xX3xX23xX1xXdxX3xX1cxX1xX33xX1cxX3xX4xX2exX4xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX3axXfaxX1cxX23xX3xX23xXfaxXbxX3xX4xX114xX6xX3xX4xX2exX4xX3xX3axX69xXdxX3xX17fxXdxX3b9xX32xX3xX2bxX2cxX3xX1xX99xXdxX3xX1cxX23xX1xX9fxXd5xX3x4718xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX3axXfaxX1cxX23xX3xX23xXfaxXbxX3xX4xX114xX6xX3xX4xX2exX4xX3xX3axX69xXdxX3xX17fxXdxX3b9xX32xX3xX7x8d71xX3xX3axXfexX418xX4xX3xX36xX29xX28xX1cxX3xX36xX6dxX88xX57xX3xXexX8cxX1cxX1xX3xXexX44xX1cxX23xX3xX1xX418xXbxX3xX4xX1xX32xX15xX3b9xX1cxX3xX3axX1bxX1cxX3xb951xX15xX3xX17fxX6xX1cxX3xXcxX1xXfexX4b0xX1cxX23xX3xX27xX4ddxX3xX88xX32xX496xX4xX3xX1xX99xXdxX3xX163xX10xX21xX3xX163x54b4xXexX66xX3xX410xX32xX15xX1bxXexX3xX3axX9fxX1cxX1xX66xX3xX3axXd8xX1cxX23xX3xXexX1xX4b0xXdxX3xX5xX28xX21xX3xX4xX313xX3xX7xXffxX3xX3axX3b9xX3xX36xX29xX28xX1cxX3xX36xX6dxX88xX57xX3xXexX8cxX1cxX1xX3xX1cxX23xX1xXdxX2b7xX1cxX3xX4xX95xX32xX3xXexX1xX6xX21xX3xX23xXdxX6xX3xXbxX1xX2exXexX3xX17fxXdxX3b9xX32xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX69xXdxX3xad12x6d81xX3xX1xa505xXbxX3xXexX1xX95xX3xXcxXfexX66xX3xX88xX32xX496xX4xX3xX1xX99xXdxX3xX19xX1xXfaxX6xX3xc958xXf5xXd5xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX29xX2bxX15xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX2bxX2cxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX132xX1xXfexX313xX1cxX23xX3xXexXfdxX118xX1cxX1xX3xX163xX420xX15xX3xX2bxX2cxX1cxX23xX3xX5xX32xX33xXexX66xX3xXbxX1xX2exXbxX3xX5xX74xX1cxX1xX66xX3xX2bxX2cxX3xX2exX1cxX3xX13xX32xX33xXexX3xX36xX14xXexX3xX3axX6xXdxX3xX3exX7xX40xX6xX3xX3axX44xXdxX46xX3xX7xX820xX3xX3axXfexX418xX4xX3xX132xX1xXdexX1cxX1xX3xXbxX1xX114xX3xXexXfdxX118xX1cxX1xX3xX88xX32xX496xX4xX3xX1xX99xXdxX3xX163xX10xX21xX3xX163xX869xXexX66xX3xX4xX1xX29xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX5xX525xX1cxX3xX3axX525xX32xX3xXexX69xXdxX3xX8c8xX8c9xX3xX1xX8ccxXbxX3xXexX1xX95xX3xXcxXfexX66xX3xX88xX32xX496xX4xX3xX1xX99xXdxX3xX19xX1xX29xX2exX3xX8e5xXf5xXd5xX3x6d53xX6xX32xX3xX3axXfaxX3xX84axX15xX3xX17fxX6xX1cxX3xXcxX1xXfexX4b0xX1cxX23xX3xX27xX4ddxX3xX88xX32xX496xX4xX3xX1xX99xXdxX3xXbxX1xX496xXdxX3xX1xX418xXbxX3xX27xX363xXdxX3xX132xX1xXdexX1cxX1xX3xXbxX1xX114xX3xXexX44xX3xX4xX1xX95xX4xX3xX5xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1xX420xX1cxX3xX2bxX420xX1cxX3xX27xX31exX3xX2bxX2cxX3xX2exX1cxX3xX13xX32xX33xXexX3xX36xX14xXexX3xX3axX6xXdxX3xX3exX7xX40xX6xX3xX3axX44xXdxX46xXd5xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7b6axX32xXexX1xX29xXfdxXaxX12xX88xX32xX8c9xX1cxX1xX3xX132xX1xXdxX0xX48xXbxX12

Quỳnh Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Lời hứa với cử tri

Lời hứa với cử tri
2022-09-11 09:55:00

baophutho.vn Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX đã khép lại với hàng loạt các chính sách quan trọng, kịp thời điều chỉnh các vấn đề phát sinh từ thực tiễn...

Lời hứa với cử tri

Lời hứa với cử tri
2022-09-04 14:53:00

baophutho.vn Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị là nhiệm vụ trọng tâm được HĐND tỉnh tập trung triển khai thực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long