Cập nhật:  GMT+7
f5c4x10ce9x14c47x157c2x15955x1003cx10393x109c8x11f41xX7x12769x12d9ex171a7x16692x10a13x15b22xX5x15d7axXax12425x16b8exX1x13907x165b1xX3xX7x17678xX3x139a2x13447xXdxX3xXexX1x11c3dxX16x1084dxX3x1632bxX3xX16x11fbaxX1bxX3x152d0xf925xX2xX25xX0x14c07xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c29xX10xX6x14c51xXaxX12x1103bxXcx13e27xXcx127bfxX3xXcx13400x179dexX16xX23xX3xXexX1xX21xX16xX23xX3x13bc0xX3xX16xX28xX1bxX3xX2bxX2cxX2xX25x13f93xX3xXcxX1x11630x153bexX16xX23xX3xXexX4cxX19xX4xX3xXcx10c96xX16xX1xX3x165ecx13cf5xX61xX3x12a06xX6xX16xX3xXcxX1xX65xX66xX16xX23xX3x117d8x127edxX3xXcxX70xX16xX1xX3xX74xX75xX3x15d95x15d7cxX3xX1x10e82xXbxX61xX3xX4xX1xX4dxX3x15987xX3x14743xXdx143b8xX16xX3xX83x13720xX3xXexX1x15fe1xX16xX23xX3x11e78xX21xX4dxX3xX16xX23xX1x13375xX3x11f87x13ee2xX75xX9exXexX61xX3xX9cxX9exXexX3xX5xXb4x15943xX16xX3xX4xX74xX6xX3xX78xX6xX16xX3xXcxX1xX65xX66xX16xX23xX3xX83xX84xX3xXcxX70xX16xX1xX3xX74xX75xX3xX83xf6ecxX3xX4xXa6xX16xX23xX3xXexX21xX4xX3xX4xX21xX16xX3xXaax16fb9xX3xX16xX1xX65xX3xX7xX6xXb4x141b5xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX4dxX42xX75xXaxX12xX49xX3xX47xXdxXdexXb4xX3xX8exXeexX16xX23xX61xX3xXaax10caaxX3xX16xX1xXdx10304xX1bxX3xX23xXdx14595xX3xX4xX1x17a4dxX4xX3xX83xX84xX3xXcxX4cxX65xf5dbxX16xX23xX3xXaaxX6xX16xX3xXcxXb4xX75xf796xX16xX3xX23xXdxX21xX4dxX3xXcxX70xX16xX1xX3xX74xX75xX3xX8ex1114dxXdxX3xX83xX1cxXdxX3xX8ex124fbxX16xX23xX3xX4xX1x116cdxX3xX78x15eecxXdxX3xX47xfbf4xX16xX1xX3xXcxX1xXdxX3xX49xX3xXcxX70xX16xX1xX3xX74xX75xX3xX83xXdxX13dxX16xX61xX3xX78xX15cxX3xXexX1xX65xX3xX3fxXb4xX75xX120xX16xX3xX74xX75xX61xX3x160edxX1xX74xX3xXexXb1xX4xX1xX3xX3fxXeexXdxX3xX8exX156xX16xX23xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX42xX15xX16xX3xX1xXb4xX75xX120xX16xX3xXcxX6xX1bxX3xX13xXa6xX16xX23xX61xX3xX9cx16f98xX3xXex12d17xX3xX16xX23xXa2xX75xX3xX2cxX2xX30xX25xX30xX2bxX2cxX2xX25xfbedxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX4dxX42xX75xXaxX12xX49xX3xX18cxX1xX70xX3xX8exXb1xX16xX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX23xXdxX6xX3xX78xX6xX16xX3xX18cxX1x15c17xXbxX3xX1xXa2xX16xX1xX61xX3xX78xX6xX16xX3xXcxX1xX65xX66xX16xX23xX3xX83xX84xX61xX3xX23xXdxX125xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX83xX84xX3xX78xX15cxX3xXexX1xX65xX3xX3fxXb4xX75xX120xX16xX3xX74xX75xX3xXcxX6xX1bxX3xX13xXa6xX16xX23xX61xX3xX16xX1xXdxX120xX1bxX3xX9cx1664exX3xX2bxX2cxX2x10230xX49xX2bxX2cxX2bxX2cxX3xX8exX14exXdxX3xX83xX1cxXdxX3xX8exX156xX16xX23xX3xX4xX1xX15cxX3x1191cxX65x164fcxX16xX23xX3xX47xX129xX4xX3xXcxX1xX74xX75xX3xX49xX3xX45xX1x17668xX3xX78xX15cxX3xXexX1xX65xX3xX3fxXb4xX75xX120xX16xX3xX74xX75xX61xX3xX18cxX1xX74xX3xXexXb1xX4xX1xX3x11317xX75xX3xXaaxX6xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX42xX15xX16xX3xX1xXb4xX75xX120xX16xX3x12b68xX15xX1bxX3xXcxX1xX6xX4dxX61xX3xX9cxX1b8xX3xXexX1bbxX3xX16xX23xXa2xX75xX3xX2cxX2xX30xX25xX30xX2bxX2cxX2xX25xX1cbxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX4dxX42xX75xXaxX12xX49xX3xX13xX1xX1fbxXexX3xXexX4cxX15cxX3xX8exXdxXdexXb4xX3xX8exXeexX16xX23xX61xX3xXaaxX11bxX3xX16xX1xXdxX120xX1bxX3xX4xX270xX3xXexX1xX66xXdxX3xX1x1256cxX16xX3xX245xX3xX16xX28xX1bxX3xX23xXdxX125xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX83xX84xX3x13e33xXdxX21xX1bxX3xX8exX14exX4xX3x12ee4xX132xX3x12a27xX15xX75xX3xX42xX19xX16xX23xX61xX3xX9cxX1b8xX3xXexX1bbxX3xX16xX23xXa2xX75xX3xX2cxX2xX30xX25xX30xX2bxX2cxX2xX25xX61xX3xX8exX14exXdxX3xX83xX1cxXdxX3xX8exX156xX16xX23xX3xX4xX1xX15cxX3xXcxX4cx14e4dxX16xX3x14bb2xXb4xX6xX16xX23xX3xXcxXb4xX1fbxX16xX3xX49xX3xX45xX1xX270xX3xX78xX15cxX3xXexX1xX65xX61xX3xX18cxX1xX74xX3xXexXb1xX4xX1xX3xX28cxX75xX3xXaaxX6xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX42xX15xX16xX3xX1xXb4xX75xX120xX16xX3x12b1dxX13dxX16xX3xX2a2xXc0xXbxX1cbxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX4dxX42xX75xXaxX12xX49xX3xX18cxX1xX70xX3xX8exXb1xX16xX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX23xXdxX6xX3xX78xX6xX16xX3xX18cxX1xX1fbxXbxX3xX1xXa2xX16xX1xX61xX3xX78xX6xX16xX3xXcxX1xX65xX66xX16xX23xX3xX83xX84xX61xX3xX23xXdxX125xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX83xX84xX3xX45xX1xX270xX3xX78xX15cxX3xXexX1xX65xX3xX3fxXb4xX75xX120xX16xX3xX74xX75xX3xX2a2xX15xX1bxX3xXcxX1xX6xX4dxX61xX3xX16xX1xXdxX120xX1bxX3xX9cxX240xX3xX2bxX2cxX2xX245xX49xX2bxX2cxX2bxX2cxX3xX8exX14exXdxX3xX83xX1cxXdxX3xX8exX156xX16xX23xX3xX4xX1xX15cxX3xXcxX4cxX352xX16xX3xX3fxX4dxXa2xXdxX3xX313xXdxX6xX16xX23xX3xX49xX3xX45xX1xX270xX3xX313xXdxX21xX1bxX3xX8exX14exX4xX3xX31cxX132xX3xX313xXdxX6xX4dxX3xXexX1xXa6xX16xX23xX3xX83xXc0xX16xX3xXex108b1xXdxX61xX3xX9cxX1b8xX3xXexX1bbxX3xX16xX23xXa2xX75xX3xX2cxX2xX30xX25xX30xX2bxX2cxX2xX25xX3xX83xXa2xX3xX23xXdxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX120xXb4xX3xX129xX16xX23xX3xX4x15686xX3xX8exX1b8xX3xXaaxX352xXb4xX3xX23xXdxX125xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX83xX84xX3xX18cxX1xX74xX3xXexXb1xX4xX1xX3xX28cxX75xX3xXaaxX6xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX42xX15xX16xX3xX1xXb4xX75xX120xX16xX3xX2a2xX15xX1bxX3xXcxX1xX6xX4dxX3xX16xX1xXdxX120xX1bxX3xX9cxX240xX3xX2bxX2cxX2x15f54xX49xX2bxX2cxX2bxX2xX1cbxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX4dxX42xX75xXaxX12xX49xX3xX18cxX1xX70xX3xX8exXb1xX16xX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX23xXdxX6xX3xX78xX6xX16xX3xX18cxX1xX1fbxXbxX3xX1xXa2xX16xX1xX61xX3xX78xX6xX16xX3xXcxX1xX65xX66xX16xX23xX3xX83xX84xX61xX3xX23xXdxX125xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX83xX84xX3xX45xX1xX270xX3xX78xX15cxX3xXexX1xX65xX3xX3fxXb4xX75xX120xX16xX3xX74xX75xX3xX38dxX13dxX16xX3xX2a2xXc0xXbxX61xX3xX16xX1xXdxX120xX1bxX3xX9cxX240xX3xX2bxX2cxX2xX245xX49xX2bxX2cxX2bxX2cxX3xX8exX14exXdxX3xX83xX1cxXdxX3xX8exX156xX16xX23xX3xX4xX1xX15cxX3xXcxX4cxX352xX16xX3xX25dxXdxX120xXexX3xX3fxX15fxX16xX23xX3xX49xX3xX45xX1xX270xX3xX313xXdxX21xX1bxX3xX8exX14exX4xX3xX31cxX132xX3xX31fxX15xX75xX3xX42xX19xX16xX23xX61xX3xX9cxX1b8xX3xXexX1bbxX3xX16xX23xXa2xX75xX3xX2cxX2xX30xX25xX30xX2bxX2cxX2xX25xX3xX83xXa2xX3xX23xXdxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX120xXb4xX3xX129xX16xX23xX3xX4xX488xX3xX8exX1b8xX3xXaaxX352xXb4xX3xX23xXdxX125xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX83xX84xX3xX18cxX1xX74xX3xXexXb1xX4xX1xX3xX28cxX75xX3xXaaxX6xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX42xX15xX16xX3xX1xXb4xX75xX120xX16xX3xX38dxX13dxX16xX3xX2a2xXc0xXbxX61xX3xX16xX1xXdxX120xX1bxX3xX9cxX240xX3xX2bxX2cxX2xX4d1xX49xX2bxX2cxX2bxX2xX1cbxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX4dxX42xX75xXaxX12xX49xX3xX47xXdxXdexXb4xX3xX8exXeexX16xX23xX3xX8exX156xX16xX23xX3xX4xX1xX15cxX3xX18cxX352xX1bxX3xX3fxXa2xX3xX18cxX1xXb4xX16xX23xX3xX49xX3xX45xX1xX270xX3xX78xX15cxX3xXexX1xX65xX3xX3fxXb4xX75xX120xX16xX3xX74xX75xX3xX38dxX13dxX16xX3xX2a2xXc0xXbxX3xX8exX9exX16xX3xX4xXa6xX16xX23xX3xXexX21xX4xX3xXexX2fexXdxX3xX28cxX75xX3xXaaxX6xX16xX3x1567fx10bd8xXexX3xXexX4cxXc0xX16xX3xXcxX11bxX3xXb3xXb4xX14exX4xX3xXexX70xX16xX1xX61xX3xX9cxX1b8xX3xXexX1bbxX3xX16xX23xXa2xX75xX3xX2cxX2xX30xX25xX30xX2bxX2cxX2xX25xX3xX83xXa2xX3xX23xXdxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX120xXb4xX3xX8exX1b8xX3xX1xXdxX120xXbxX3xXexX1xX65xX25fxX16xX23xX3xXaaxX352xXb4xX3xX23xXdxX125xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX83xX84xX3xX45xX1xX270xX3xX18cxX1xX74xX3xXexXb1xX4xX1xX3x10507x100d5xX3xXaaxX6xX16xX3xX67cxX67dxXexX3xXexX4cxXc0xX16xX3xXcxX11bxX3xXb3xXb4xX14exX4xX3xXexX70xX16xX1xX61xX3xX16xX1xXdxX120xX1bxX3xX9cxX240xX3xX2bxX2cxX2x15cc6xX49xX2bxX2cxX2x16895xX1cbxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX4dxX42xX75xXaxX12xX49xX3xX18cxX1xX70xX3xX8exXb1xX16xX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX23xXdxX6xX3xX78xX6xX16xX3xX18cxX1xX1fbxXbxX3xX1xXa2xX16xX1xX61xX3xX78xX6xX16xX3xXcxX1xX65xX66xX16xX23xX3xX83xX84xX61xX3xX23xXdxX125xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX83xX84xX3xX45xX1xX270xX3xX78xX15cxX3xXexX1xX65xX3xX3fxXb4xX75xX120xX16xX3xX74xX75xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX31cxX25fxX16xX61xX3xX16xX1xXdxX120xX1bxX3xX9cxX240xX3xX2bxX2cxX2xX245xX49xX2bxX2cxX2bxX2cxX3xX8exX14exXdxX3xX83xX1cxXdxX3xX8exX156xX16xX23xX3xX4xX1xX15cxX3xX47xXdxX16xX1xX3xX45xX1x158caxX4xX3xX3fxX2fexX16xX1xX3xX49xX3xX45xX1xX270xX3xXcxX4cxX65xX132xX16xX23xX3xXaaxX6xX16xX3x15134xX15xX16xX3xXexXeexX4xX3xXexX70xX16xX1xX61xX3xX9cxX1b8xX3xXexX1bbxX3xX16xX23xXa2xX75xX3xX2cxX2xX30xX25xX30xX2bxX2cxX2xX25xX1cbxX0xX30xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khi đoàn kết là sức mạnh !

Khi đoàn kết là sức mạnh !
2018-08-09 07:39:07

PTĐT-Năm 2017, chi bộ khu 14 đã được Đảng bộ xã Cổ Tiết thuộc Đảng bộ huyện Tam Nông công nhận đạt chi bộ TSVM tiêu biểu. Có được thành tích này, ngoài việc nêu cao vai trò...

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri
2018-08-06 11:31:53

PTĐT - Ngày 6-8, tổ Đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch...

Chi ủy phải tự đổi mới đầu tiên !

Chi ủy phải tự đổi mới đầu tiên !
2018-08-02 07:12:07

PTĐT-Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Nguyễn Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long, huyện Yên Lập cho biết: Từ năm 2005 đến nay, Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Cần nâng cao lòng tự trọng

Cần nâng cao lòng tự trọng
2018-07-19 07:20:54

PTĐT-Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), cán bộ, đảng viên đều đã tiến hành việc tự phê bình, kiểm điểm, làm “sạch” mình, đồng thời làm tốt công tác phê bình,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long