Cập nhật:  GMT+7
51c1x7161x7557xba2cxb7cexb85bxac91x8e13x891fxX7xd55ex67aex5298x9f50xd1e0xc588xX5xd49cxXax55e1x5a6cxab66xX3xX4x8319xX3xX1x94b0xa06axX3x7fbex7fa2x8ffex6e67xX20xX20xX3xXbxX1x7394x878exX3xX1bxX1xb3eexX1bxb284xX3xX1bx91f1x5e5axa1b7xXdxX3xX1xcc00xX14xX1bxX3x8e7axX1bxX3xXbxX1xX26xXexX3xXex7edbxX3x87b2xX31xa36fxX4xX3xX45x935dxX4xX3xa14fxX3axX0xcb4dxX1xX2xX12xX0xXdxX27xX30xX3xX7x6eebxX4xX9xXaxX51xX51xX4xX1fx8b04xX6xX36xXbxX1xce10xXexX1xX36xX1fx83f2xX1bxX51x6aa3xX10xX7x9115xXexX36xXbxX51xX1bxX10xb34dxX7xX51xX2x6678x6825x77c9xX51x7780xX1dxX70xX7fxX2xX1dxX7fxX82xX20xX20xXexX80xX7fxX1dxX7exX1dxX5xX2xX1fx7518xXbxX30xXaxX3xX51xX12xXcxX5bxX6xX36xX3x6fa1xX68x8d52x8cfbxXexX3xX45x5f17xX1bxX1xX3xX45xX4bxX4xX3xX4exX3axX3xX4xX1xX36xX3xX4xX3axX4xX3xXbxX1xX26xX27xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX1fxX3xc1b6xa09axX1bxX1xX3xX27xXdxX1bxX1xX3xX1x8658xX6x8b69xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc435xX10xX6xX70xXaxX12xXcxX1x5c0fxX4xX3xX1xXdxd71fxX1bxX3x8d0cxX68xd26exXexX3xX13xX4bxX4xX3xX4exX3axX2dxX3xXexadcfxX3xX1bx610exX27xX3xX1exX20xX20xb22cxX3xXex7861xXdxX3xX1bxX6xXa3xX2dxX3x6a24xX1xb482xX3xX1bxX31xX109xX4xX3xX45xX14xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxXecxX1bxX3xX7exX3xX45xX47xXexX3xX45xX4bxX4xX3xX4exX3axX3xXexX1xX6xX3xXexX43xX3xXexX5bxX31xX109xX4xX3xXexX1xX32xXdxX3xX1xX26xX1bxX3xX4xX1xX36xX3xX1dxX2xX1fxX1dxX20xbafexX3xXbxX1xX26xX27xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX3xX6dxX113xX3xX106xX1exX20xX3xX1bxX30xX31xX32xXdxX3xX45xX6xX1bxX30xX3xX45xX31xX47xX4xX3xX1xX36xX14xX1bxX2dxX3xXexX26xX27xX3xX45xd74axX1bxX1xX3xX4xX1x9418xX3xX4xX1x6691xXbxX3xX1xX113xX1bxX1xX3xX3axX1bxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX43xX1fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx62d8xX36xX70xXa3xXaxX12xXcxX1xa6efxX1bxX30xX3xXexXdxX1bxX3xXexX5bxa610xX1bxX3xX45xX31xX47xX4xX3xX1b5xX1bxX30xX3xX111xX30xX1b5xX3xX13xbd86xX4xX3xXdfxX31xX1bxX30xX2dxX3x8f90xX1xX17xX3x8bacx6d1dxX4xX3xXexX5bxX31x7260xX1bxX30xX3xX1ddxX1dexX4xX3xX1ddxX1dxX7exX3xXc6xXcx7a8fxX1bxX30xX3xX4xX1dexX4xX3x9109x616bxX1fbxX1fbxX2dxX3xX1adxcd96xX3xX1ddxX1b5xX1bxX30xX3xX6xX1bxXd3xX3xX45xX31xX6xX3xX5bxX6xX3xXexX26xXdxX3xXdfxX201xXdxX3xX1bxX30xX1xXa8xX3xX4xX68xX1bxX30xX3xX4xX18bxXbxX3xXexX1xX1b5xX1bxX30xX3xXexXdxX1bxX3xX6dx5cb3xX3xX4xX1b5xX1bxX30xX3xXexX3axX4xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX3x88a1xX68xXa3xX234xX1bxX3xX4xX1xX36xX3xX63xX3axX36xX3xX4xX1x5612xX3xX70xXdx7006xX1bxX3xX5bxX6xX3xX7xX3axX1bxX30xX3xX7fxX2xX51xX1dxX3xXexX26xXdxX3xXdfxX113xX3xX111xX201xXdxX1fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX36xX70xXa3xXaxX12xX1ddxX1dexX3xXexX1x981exX2dxX3xX1bxX100xX27xX3xX1exX20xX20xX106xX3xXexX1f2xX3xX4xX1xX1d0xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX45xX47xXexX3xX45xX4bxX4xX3xX4exX3axX3xXexX1xX6xX3xXexX43xX3xXexX5bxX31xX109xX4xX3xXexX1xX32xXdxX3xX1xX26xX1bxX3xX4xX1xX36xX3xX1exX20xX1fxX80xX106xX106xX3xX1bxX30xX31xX32xXdxb7b1xX3xX1bxX100xX27xX3xX1exX20xX2xX20xX3xX5xX113xX3xX2xX153xX1fxX80xX1exX20xX3xX1bxX30xX31xX32xXdxX2d6xX3xX1bxX100xX27xX3xX1exX20xX2xX2xX3xX5xX113xX3xX2xX20xX1fxX80xX7fxX80xX3xX1bxX30xX31xX32xXdxX2d6xX3xX1bxX100xX27xX3xX1exX20xX2xX7fxX3xX5xX113xX3xX2xX80xX1fxX80xX1exX7fxX3xX1bxX30xX31xX32xXdxX2d6xX3xX1bxX100xX27xX3xX1exX20xX2xX80xX3xX5xX113xX3xX2xX1dxX1fxX80xX7fxX153xX3xX1bxX30xX31xX32xXdxX1fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX36xX70xXa3xXaxX12xX111xX30xX36xX113xXdxX3xX5bxX6xX2dxX3xXexX5bxX36xX1bxX30xX3xX4xX3axX4xX3xX1bxX100xX27xX3xX1exX20xX2xX82xX3xX6dxX113xX3xX1exX20xX2xX80xX2dxX3xX1ddxX1x785exX3xXexXa8xX4xX1xX3xX1bxX31xX109xX4xX3xX244xX68xXa3xXa4xXexX3xX45xXa8xX1bxX1xX3xX45xX4bxX4xX3xX4exX3axX3xXexX5bxX36xX1bxX30xX3xXexX5bxX31xX32xX1bxX30xX3xX1xX47xXbxX3xX45xX4bxX4xX3xX63xXdxXecxXexX3xX4xX1xX36xX3xX2xX1exX3xXbxX1xX26xX27xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX3xX6dxX113xX3xX2xX3xX1bxX30xX31xX32xXdxX3xX45xX6xX1bxX30xX3xX45xX31xX47xX4xX3xXexX26xX27xX3xX45xX181xX1bxX1xX3xX4xX1xX187xX3xX4xX1xX18bxXbxX3xX1xX113xX1bxX1xX3xX3axX1bxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX43xX1fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX36xX70xXa3xXaxX12x5743xXdxX1bfxX1bxX30xX3xX6dxX234xX3xX45xX4bxX4xX3xX4exX3axX3xXexX5bxX36xX1bxX30xX3xX1bxX100xX27xX3xX1exX20xX2xX7exX2dxX3xX1b5xX1bxX30xX3xXdfxX31xX1bxX30xX3xX4xX1xX36xX3xX63xXdxXa4xXexX3xX70xX43xX3xX4xX1xX31xX6xX3xXexX1xX28dxX3xX1bxX17xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXa4xXexX3x7a8cxX1bxX1xX31xX1bxX30xX3xX1bxX100xX27xX3xX1bxX6xXa3xX3xX6dxa719xX1bxX3xX7x8a5dxX3xX4xX17xX3xX45xX4bxX4xX3xX4exX3axX3xX4xX1xX36xX3xXbxX1xX26xX27xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX1fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX36xX70xXa3xXaxX12xX13xX4bxX4xX3xX4exX3axX3xX5xX113xX3xX4xX1xX37cxX3xXexX5bxX31xX1axX1bxX30xX3xX5bxX18bxXexX3xX45xX31xX47xX4xX3xX4xX1xX32xX3xX45xX47xXdxX3xX4xX37cxX6xX3xX1bxX30xX31xX32xXdxX3xX70xX2bxX1bxX3xX6dxX113xX3xX1xX113xX1bxX30xX3xX6dxX26xX1bxX3xX1bxX30xX31xX32xXdxX3xX5xb276xX27xX3xX5xa7d9xXdxX2dxX3xX63xXdxXa4xXexX3xX100xX1bxX3xX1bxX100xX1bxX3xX1x9d36xXdxX3xX4x8a91xXdxX2dxX3xX1xX31xX109xX1bxX30xX3xXexX1xXdxXecxX1bxX3xX45xX28dxX3xX1xX36xX113xX1bxX3xX5xX31xX1axX1bxX30xX3xX6dxX113xX3xX4xX17xX3xXexX3axX4xX3xX70xX1dexX1bxX30xX3xXexX254xX4xX1xX3xX4xXe7xX4xX3xXexX5bxX36xX1bxX30xX3xX4xX1b5xX1bxX30xX3xXexX3axX4xX3xX30xXdxX3axX36xX3xX70xX1dexX4xX3xX4xX4ffxXdxX3xXexX26xX36xX3xXbxX1xX26xX27xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX3xX45xX6xX1bxX30xX3xX4xX1xX18bxXbxX3xX1xX113xX1bxX1xX3xX3axX1bxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX43xX2dxX3xX30xX17xXbxX3xXbxX1xX4e6xX1bxX3xX1bxX2bxX1bxX30xX3xX4xX6xX36xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX4e6xX1bxX3xX4xX4ffxX1bxX1xX3xX30xXdxX3axX4xX2dxX3x7f58xX3xXexX1xX1d0xX4xX3xXbxX1x5ed3xX1bxX30xX3xX1bxX30xXfdxX6xX3xXexX201xXdxX3xXbxX1xX26xX27xX3xX4xX37cxX6xX3xX244xX68xX4e6xX1bxX3xX4xX1x6697xX1bxX30xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX3xX70xX2bxX1bxX1fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX36xX70xXa3xXaxX12x70baxX4bxXexX3xX73xX1xX3axX4xX2dxX3xXexX1xX10xX36xX3xX1b5xX1bxX30xX3xXdfxX31xX1bxX30xX2dxX3xX4xX1b5xX1bxX30xX3xXexX3axX4xX3xX45xX4bxXexX3xX4exX3axX3xX4x7675xX1bxX30xX3xX30xXdxX5c7xXbxX3xX1bxX1xX2bxX1bxX3xX70xX2bxX1bxX3xXexX5bxX36xX1bxX30xX3xX1bxX31xX109xX4xX3xX6dxX113xX3xX244xX68xX4fbxX4xX3xXexXa4xX3xX1xXdxX28dxX68xX3xX5bxbabfxX3xX1xX1axX1bxX3xX4xX1xX254xX1bxX1xX3xX7xX3axX4xX1xX3xX73xX1xX36xX6xX1bxX3xX1x9da4xX1bxX30xX2dxX3xX1bxX1xX2bxX1bxX3xX45xX26xX36xX3xX4xX37cxX6xX3xX13xX4ffxX1bxX30xX3xX6dxX113xX3xX111xX1xX113xX3xX1bxX31xX109xX4xX1fxX3x7fe3xXa4xXexX3xX244xX68xX4ffxX3xX45xX4bxX4xX3xX4exX3axX3xX73xX1x6e41xX1bxX30xX3xX45xXa8xX1bxX1xX3xX1xXdxXecxX68xX3xX244xX68xX4ffxX3xX45xX1f2xXdxX3xX27xX109xXdxX3xXexX5bxX36xX1bxX30xX3xX4xX1b5xX1bxX30xX3xXexX3axX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX113xX1bxX1xX3xX3axX1bxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX43xX2dxX3xX1bxX1xX18bxXexX3xX5xX113xX3xX7xXe7xX3xX45xX1f2xXdxX3xX27xX109xXdxX3xXexX5bxX36xX1bxX30xX3xX4xX1b5xX1bxX30xX3xXexX3axX4xX3xX30xXdxX3axX36xX3xX70xX1dexX4xX3xX4xX4ffxXdxX3xXexX26xX36xX3xXbxX1xX26xX27xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX1fxX3xX13xX4bxX4xX3xX4exX3axX3xX73xX1xX68xXa3xXa4xX1bxX3xX73xX1xX254xX4xX1xX3xXbxX1xX26xX27xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX3xX1xXd1xX4xX3xXexXf1xXbxX2dxX3xX5bx9eb0xX1bxX3xX5xX68xXa3xXecxX1bxX2dxX3xX5xX6xX36xX3xX45xX201xX1bxX30xX2dxX3xXbxX1xX18bxX1bxX3xX45xX18bxX68xX3xX4xX4ffxXdxX3xXexX26xX36xX3xXexX4fbxXexX3xX45xX28dxX3xX45xX31xX47xX4xX3xX1xX31xX1e4xX1bxX30xX3xX4xX1xX254xX1bxX1xX3xX7xX3axX4xX1xX3xX73xX1xX36xX6xX1bxX3xX1xX659xX1bxX30xX2dxX3xX7xX109xX27xX3xX6dxX234xX3xX45xX36xX113xX1bxX3xXexX1dexX3xX6dxX109xXdxX3xX30xXdxX6xX3xX45xX181xX1bxX1xX3xX6dxX113xX3xX1xX5aaxX6xX3xX1bxX1xXf1xXbxX3xX4xX201xX1bxX30xX3xX45xX659xX1bxX30xX1fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX36xX70xXa3xXaxX12xX1adxX1bfxX1bxX3xX4xX26xX1bxX1xX3xX4xX1xX254xX1bxX1xX3xX7xX3axX4xX1xX3xX45xX4bxX4xX3xX4exX3axX2dxX3xX4xX1b5xX1bxX30xX3xXexX3axX4xX3xXexX3axXdxX3xX1xX5aaxX6xX3xX1bxX1xXf1xXbxX3xX4xX201xX1bxX30xX3xX45xX659xX1bxX30xX3xX45xX4fbxXdxX3xX6dxX109xXdxX3xX1bxX30xX31xX32xXdxX3xX4xX1xX18bxXbxX3xX1xX113xX1bxX1xX3xX4exX36xX1bxX30xX3xX3axX1bxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX43xX3xX4xX613xX1bxX30xX3xX5bxX18bxXexX3xX45xX31xX47xX4xX3xX244xX68xX6xX1bxX3xXexX2bxX27xX1fxX3xXcxX5bxX36xX1bxX30xX3xX45xX17xX2dxX3xX4xX1xX5c7xX3xXexX5bxXd1xX1bxX30xX3xX30xXdxX3axX36xX3xX70xX1dexX4xX3xXexX1xX1b5xX1bxX30xX3xX244xX68xX6xX3xX5xX6xX36xX3xX45xX201xX1bxX30xX3xX6dxX113xX3xX1xX31xX109xX1bxX30xX3xX1bxX30xX1xXdxXecxXbxX2dxX3xX70xX26xXa3xX3xX1bxX30xX1xX234xX3xX5xX68xX1b5xX1bxX3xX45xX31xX47xX4xX3xX244xX68xX6xX1bxX3xXexX2bxX27xX1fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX36xX70xXa3xXaxX12xX1ddxX1b5xX1bxX30xX3xXexX3axX4xX3xX4xX1xX68xb762xX1bxX3xX63xXa8xX3xX1xX5aaxX6xX3xX1bxX1xXf1xXbxX3xX4xX201xX1bxX30xX3xX45xX659xX1bxX30xX3xX4xX1xX36xX3xXbxX1xX26xX27xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX3xX4xX613xX1bxX30xX3xX45xX31xX47xX4xX3xXexX5bxX26xXdxX3xX30xXdxX6xX27xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxXecxX1bxX3xX1bxX30xX1xXdxX1bfxX27xX3xXexX5c7xX4xX2dxX3xX1bxX1xXdxX234xX68xX3xXexX5bxX26xXdxX3xX30xXdxX6xX27xX3xX45xX14xX3xXbxX1xX4fbxXdxX3xX1xX47xXbxX3xX6dxX109xXdxX3xX1ddxX1b5xX1bxX30xX3xX6xX1bxX3xX45xXa8xX6xX3xXbxX1xX31xX1axX1bxX30xX3xX5bxX113xX3xX7xX36xX3axXexX2dxX3xX4xX18bxXbxX3xX5xX26xXdxX3x9ac5xXdxX18bxXa3xX3xX4xX1xX1d0xX1bxX30xX3xX27xXdxX1bxX1xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX3xX70xX2bxX1bxX3xX4xX1xX36xX3xX7xX4fbxX3xXbxX1xX26xX27xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX3xX4xX1xX31xX6xX3xX4xX18bxXbxX3xX1xX36xX4bxX4xX3xX45xX14xX3xX63xXa8xX3xX27xX18bxXexX2d6xX3xXexX31xX3xX6dxX18bxX1bxX2dxX3xX45xXa8xX1bxX1xX3xX1xX31xX109xX1bxX30xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX30xXdxX4ffxXdxX3xX244xX68xXa3xXa4xXexX3xX73xX1xX17xX3xX73xX1xX100xX1bxX2dxX3xX6dxX31xX109xX1bxX30xX3xX27x6ac5xX4xX3xX4xX613xX1bxX30xX3xX1bxX1xX31xX3xXbxX1xX4fbxXdxX3xX1xX47xXbxX3xX5xXdxX1bfxX1bxX3xX1xXecxX2dxX3xXexX181xX27xX3xX73xXdxXa4xX27xX3xX6dxXdxXecxX4xX3xX5xX113xX27xX3xX4xX1xX36xX3xX7xX4fbxX3xXbxX1xX26xX27xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX3xX73xX1xX1b5xX1bxX30xX3xX4xX5aaxX1bxX3xX1bxX1axXdxX3xX1bxX31xX1axX1bxX30xX3xXexXe7xX6x65e9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX36xX70xXa3xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX1faxXdxX10xXexX1bxX6xX27xc88bxX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tháng 3 ở Ninh Vân!

Tháng 3 ở Ninh Vân!
2024-03-01 15:03:00

Tháng 3 này ở Ninh Vân, những đóa hoa lại được thả xuống mặt biển để tưởng nhớ đến thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tàu C235 ở bến...

7 nhiệm vụ trọng tâm đẩy lùi tội phạm

7 nhiệm vụ trọng tâm đẩy lùi tội phạm
2016-08-25 07:39:00

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) yêu cầu Ban Chỉ đạo 138 các cấp trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long