Cập nhật:  GMT+7
99a1xa211x108a7xd562x1370bxe2d9xcfa3x10acaxab96xX7xeba1xae2fx11198x10c65xaa04xcef4xX5x9e50xXax109b3x9ec9x12572x11261x10177xX3xX1xb817x113a2xX15xX16xX3xXexX19x128dexX15xX16xX3xX15xXdxe1b5xf311xX3xX4x12bf4xX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1x12dedxX15xX16xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xd2c6xX3xXex12769xXdxX3x1195cxXdxX3xXex118caxX4xX1xX3xX5x11deaxX4xX1xX3xX7xf968xX3xc3c8x11d99xX3xff16xff42xX15xX0x14436xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX10xX6xX42xXaxX12xX55xX19xfd66xX15xX16xX3xXexX70xXdxX3xd398xde8bxX3xX15xXdxX26xX27xX3xef4dxf578xX3xX15xe3f2xX27xX3xX15xX16x1042bxbf7cxX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX3xb3a0xXdxX15xX1xX3x9a96xX3xc76dxXdxX26xXexX3xX7xX3cxX3xcf96x1422cxX80xX59xX80xX59xX2xc0f3x11053xX80xX98xXa3xX80xX59xX80xX59xXa3xfd18xXa3xXa3xbbe0xbc38xX3xX15xX16xX89xX8axX3xX2xX2xX59xa31bxXb7xX3x1470fx148dfxX89xX15xX3xX4xbe21xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX4x1158dxX6xX3x13bb3xX2axXc5xX3xX52xX1xe22exX3xXcxX1xd1bfxX3xX42xXc5xX3xXc4x9cb9xX15xX16xX3xX4xX1xX46xX3xfabex10e75xX3xef5axcd2dxX14xX15xX3xf906xX1xX19xa53fxX15xX16xX3xX98xX3xXcx9cebxX15xX16xX3xXd6xXdx128a3xX15xX3xXexacbaxXbxXb7xX3xXf6xX1xXd3xX3xXexX4bxX4xX1xX3xX55xc912xXdxX3xcac9xX1xX89xX3xX93xX2axXc5xX3xXexc9f1xX15xX1xX3xX52xX1xXdcxX3xXcxX1xXe0xX3xX5xX89xX27xX3xXexd4ecxX19xX20xX15xX16xX3xXc4xXc5xX89xX15xX3xXc4x13455xX3xX42xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX4xX2axX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX32xX15xX16xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX42xXdxX3xXexX46xX4xX1xX3xX5xX4bxX4xX1xX3xX7xX50xX3xX52xX53xX3xX55xX56xX15xXb7xX3x128a1xX141xX3xX55xef3axXdxX3x11f3bxX1axX15xXb7xX3xXexX1xX89xX15xX1xX3xXbxX1x10b72xX3x12a67xa889xX15xX16xX3xXf6xX2axXdxXb7xX3xXexX124xX15xX1xX3x12772xXf2xX18exX15xX16xX3xX11bxXdxX15xX1xb948xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxXc5xX15xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX15xXexX10xX135xXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxe7e5xXdxX42xXexX1xfc1fxX3xX80xX81xXb3xXbxX18axd082xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1f3xX3xXaaxX81xX2xXbxX18axX1faxXaxX3xX7xX135xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX1b9xX93xX6xXc5xXbxX1xXf2xXexX1xXc5xX1b9xb6cexX15xX59xX42xX10xX7xX78xXexXc5xXbxX59xX15xX10xX1eexX7xX59xXa3xXa3xXa3xcaf7xX59xX2xX2xX2xX42xXc1xX2xXaaxXa3xXb3xXaaxX81xXex12668xXaaxXaaxXaaxX5xX2xX98xXa3xX240xX81xXa3xXaaxX232xX2xX240xX80xX98xX81xX232xXaaxXb3xXa3xXa9xX81xX81xX81xXb3xX1b9xfb83xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX4xX2axX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX32xX15xX16xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX42xXdxX3xXexX46xX4xX1xX3xX5xX4bxX4xX1xX3xX7xX50xX3xX52xX53xX3xX55xX56xX15xXaxX3xX1eexXdxX42xXexX1xX9xXaxX80xX81xXb3xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxXaaxX81xX2xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxXc5xX15xXaxX12xdc22xXe6xX15xX16xX3xX4xX1xX46xX3xXeexXefxX3xXf1xXf2xX14xX15xX3xXf6xX1xX19xXf9xX15xX16xX3xX98xX3xXcxX100xX15xX16xX3xXd6xXdxX106xX15xX3xXexX10axXbxX3xXd6xX2axXc5xX3xX52xX1xXdcxX3xXcxX1xXe0xXb7xX3xXf6xX1xXd3xX3xXexX4bxX4xX1xX3xX55xX118xXdxX3xX11bxX1xX89xX3xX93xX2axXc5xX3xXexX124xX15xX1xX3xX42xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX4xX2axX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX32xX15xX16xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX42xXdxX3xXexX46xX4xX1xX3xX5xX4bxX4xX1xX3xX7xX50xX3xX52xX53xX3xX55xX56xX15xXb7xX3xX18axX141xX3xX55xX18exXdxX3xX191xX1axX15xXb7xX3xXexX1xX89xX15xX1xX3xXbxX1xX19exX3xX1a0xX1a1xX15xX16xX3xXf6xX2axXdxXb7xX3xXexX124xX15xX1xX3xX1afxXf2xX18exX15xX16xX3xX11bxXdxX15xX1xX1b9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXc5xX42xX8axXaxX12xXcxX135xXc5xX15xX16xX3xX78xX1xXcaxX15xX16xX3xX78xX1xX46xX3xXexX135xX6xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX106xX27xXb7xX3xXexX135xX19xX70xX4xX3xX2e0xX89xXdxX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX4xX2axX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX32xX15xX16xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX3cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX15xXb7xX3xX4xX2axX4xX3xXc4xX3fxXdxX3xX93xXdx101cfxXf2xX3xXc4xX141xX3xXc4x11c8axXexX3xX21fxX53xX15xX16xX3xX1xXc5xX6xXb7xX3xX42xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xXexX135xXdxX3xX14xX15xX3xX15xX1xc335xX15xX16xX3xX4xX2axX15xX3xX93xX118xXb7xX3xX4xX1xXdx147abxX15xX3xX7xf6dexX3xX1xX8axX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX135xXc5xX15xX16xX3xX4xXf2xX118xX4xX3xX4xX1xXdxX457xX15xX3xXc4x133ebxXf2xX3xX93xX18exXc5xX3xX21fxX26xX3xXex107dcxX15xX16xX3xXexX477xX4xX3xXc4xX477xXexX3xXexX1xXdxX106xX15xX16xX3xX5xXdxX106xX15xX16xX3xX4xXd3xX6xX3xXcxX100xX3x140e4xXf2xX19exX4xX1b9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXc5xX42xX8axXaxX12xX2e0xX89xXdxX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX52xX53xX3xX55xX56xX15xX3xX5xX89xX3xX42xXdxX3xXexX46xX4xX1xX3xX5xX4bxX4xX1xX3xX7xX50xX3xXexXdxX106xXf2xX3xX93xXdxX415xXf2xX3xX78xX1xXcaxX15xX16xX3xX4xX1xX124xX3xX4xXd3xX6xX3xX135xXdxX106xX15xX16xX3xXexX124xX15xX1xX3xX1afxXf2xX18exX15xX16xX3xX11bxXdxX15xX1xX3xX27xX89xX3xX4xX53xX15xX3xX5xX89xX3xX4xXcaxX15xX16xX3xXexX135xf132xX15xX1xX3xX21fxX84xX15xX3xX1xX1a1xX6xX3xX27xX6xX15xX16xX3xX42xX477xXf2xX3xX477xX15xX3xXexX135xXf2xX8axb63dxX15xX3xXexX1xX19exX15xX16xX3xX4xXd3xX6xX3xX93xX118xX3xXc4xX118xXdxX3xX93xXdxX106xX15xX3xXbxX1xX53xX15xX16xX3xX4xX18exX3xX15xX19xX70xX4xX1b9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxXc5xX15xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX15xXexX10xX135xXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX42xXexX1xX1f3xX3xX80xX81xXb3xXbxX18axX1faxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1f3xX3xX81xX2xX2xXbxX18axX1faxXaxX3xX7xX135xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX1b9xX93xX6xXc5xXbxX1xXf2xXexX1xXc5xX1b9xX21fxX15xX59xX42xX10xX7xX78xXexXc5xXbxX59xX15xX10xX1eexX7xX59xXa3xXa3xXa3xX232xX59xX2xX2xX2xX42xXc1xX2xXaaxXa3xXb3xX81xX80xXexX240xXc1xX81xX81xX5xX80xX98xXa3xX240xXaaxXaaxXb3xX81xXaaxXaaxX232xX98xX80xX2xX240xX81xXa9xX81xX232xX232xXa3xXc1xX1b9xX25cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX4xX2axX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX32xX15xX16xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX42xXdxX3xXexX46xX4xX1xX3xX5xX4bxX4xX1xX3xX7xX50xX3xX52xX53xX3xX55xX56xX15xXaxX3xX1eexXdxX42xXexX1xX9xXaxX80xX81xXb3xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX81xX2xX2xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxXc5xX15xXaxX12xX2e0xXc5xX89xX15xX3xX4xXcaxX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX4xXd3xX6xX3xXd6xX2axXc5xX3xX52xX1xXdcxX3xXcxX1xXe0xX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX4xX2axX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX32xX15xX16xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX42xXdxX3xXexX46xX4xX1xX3xX5xX4bxX4xX1xX3xX7xX50xX3xX52xX53xX3xX55xX56xX15xXb7xX3xX18axX141xX3xX55xX18exXdxX3xX191xX1axX15xXb7xX3xXexX1xX89xX15xX1xX3xXbxX1xX19exX3xX1a0xX1a1xX15xX16xX3xXf6xX2axXdxXb7xX3xXexX124xX15xX1xX3xX1afxXf2xX18exX15xX16xX3xX11bxXdxX15xX1xX1b9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXc5xX42xX8axXaxX12xX55xX6xXdxX3xX93xX106xX15xX3xXc4xX89xXdxX3xXexX19xX20xX15xX16xX3xX15xXdxX26xX27xX3xX5xX89xX3xX15xX1xX448xX15xX16xX3xXexX477xX27xX3xX93xXdxX6xX3xXc4xX2axXb7xX3xX16xX1xXdxX3xXexX106xX15xX3xX240xXc1xX3x143aexX15xX1xX3xX1xX32xX15xX16xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX45bxX3xXc4xX141xX3xX1xX8axX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX135xXc5xX15xX16xX3xX4xXf2xX118xX4xX3xX4xX1xXdxX457xX15xX3xXexX135xX6xX15xX1xX3xX93xX18exXc5xX3xX21fxX26xX3xX21fxX32xX15xX16xX3xXc4xX477xXexX3xX93xXdxX106xX15xX3xX4xX19xX1axX15xX16xXb7xX3xXexX135xXc5xX15xX16xX3xXc4xX1a1xX3xX4xX1a1xX3xXaaxX81xX3xX5xXdxX26xXexX3xX7xX45bxX3xX4xXd3xX6xX3xX2e0xXe6xX15xX3xXd6xXdxX106xX15xX3xXbxX1xX53xX15xX16xX3xXa3xXb3xXa9xXb7xX3xX15xX6xX8axX3xX5xX89xX3xX2e0xXe6xX15xX3xXd6xXdxX106xX15xX3xXbxX1xX53xX15xX16xX3xX52xX53xX3xX55xX56xX15xXb7xX3xXd6xX118xX3xXc4xX118xXdxX3xXd6xXdxX106xX15xX3xXbxX1xX53xX15xX16xX3xX1afxXf2xX18exX15xX16xX3xX11bxXdxX15xX1xX3xX4xX53xX15xX3xX5xX3fxXdxX3xX5xX89xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX21fxXdxX106xX15xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX26xXbxX3xX21fxX89xX3xX4xX2axX15xX3xX93xX118xX3xX5xX14xX27xX3xXexX135xX19xXf9xX15xX16xX3xX4xX32xX15xX16xX3xX1xX8axX3xX7xXdxX15xX1xX3xXc4xX106xX27xX3xX2xX80xX59xXa3xX59xX2xXa9xX80xXa9xX3xX21fxX89xX3xX2xX232xX3xX4xX1xXdxX457xX15xX3xX7xX45bxX3xX4xXd3xX6xX3xXc4xXe6xX15xX3xX1xX8axX3xX7xXdxX15xX1xX3xX21fxX89xXc5xX3xX4xX2axX4xX3xXexX1xXf9xXdxX3xX78x10f12xX3xX7xX6xXf2xX3xXc4xX1a1xX1b9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX763xXf2xXexX1xXc5xX135xXaxX12xXcxXdcxX3xX763xX15xX1xX0xX59xXbxX12

Tú Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lao Khô - nơi viết lên bài ca hữu nghị

Lao Khô - nơi viết lên bài ca hữu nghị
2022-06-10 10:09:00

baophutho.vn Như một mối nhân duyên, tôi gặp lại ông Tráng Lao Lử trong buổi lễ tôn vinh Gương sáng pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào...

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã
2022-06-06 09:20:00

baophutho.vn Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long