Cập nhật:  GMT+7
fa78x11e2fxffcax145c3x11239x15622x18ad2x18703x16050xX7x1479cx14d9fxfc58x16f94x18624x16be1xX5x15afbxXax166fbx1804bxXdx10565x18d65xX3xXexXdx16374xXbxX3xXbxX1x18c8cxXexX3xX1xXdx18618xX16xX3x163a6x155c1x188edxX3xX29x12f2exX16x12591xX3x10af2x15f7cxXexX3xX5xXdxX24x160c4xX3xX16x10821xX3xX7xX6xX37xX3xX4xX1xXdxX1axX16xX3xXex18eaaxX6xX16xX1xX0x14be5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14c41xX10xX6x18227xXaxX12xXcxX47xX28xX16x131cexX3xX1xX6xXdxX3xX16xX65x11e39x17f4cxX3x1859axX37xX6xX2exX3xXex12be5xXdxX3xXcx16b5fxX3x110c6xXdxX24xXexX3xXcxX47xX2cxX3xX30xX6dxX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX37xX6exX24xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xX37x142ffxX2exX3xX13x17ba9xX29xX3xXcxX1xX6xX28xX3x17862x1595dxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX29xX3xX29xX2cxX16xX2exX3xX30xX31xXexX3xX5xXdxX24xX37xX3xX16xX3axX3xX7xX6xX37xX3xX4xX1xXdxX1axX16xX3xXexX47xX6xX16xX1x15476xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx139adxX28xX5exX6exXaxX12xX0xXdxX29xX65xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1787cxX10xX16xXexX10xX47xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXax13a57xXdxX5exXexX1x1667bxX3xX2x15b48xX112xX112xXbx14b98x16908xX3xX1xX10xXdxX65xX1xXexX10fxX3x15ac5x17d5cxX122xXbxX116xX117xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xXd8xX27xX6xX28xXbxX1xX37xXexX1xX28xXd8xX30xX16xX4cxX5exX10xX7x1811cxXexX28xXbxX4cxX16xX10xX10axX7xX4cx129e5xX14cx14eebxX122xX4cxX2xX2xX2xX5exX14cxX2xX121xX121x1137cxX14cxX159xXexX14cxX112x144acxX112xX5xX112x10602x17a7cxX2xX159xX2xX14exX14exX122xX14cxX15fxX163xX2xX2xX14cxX14exX121x102eaxX122xX2xX164xX14exXd8x13552xXbxX65xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexXdxX1axXbxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX29xX3xX29xX2cxX16xX2exX3xX30xX31xXexX3xX5xXdxX24xX37xX3xX16xX3axX3xX7xX6xX37xX3xX4xX1xXdxX1axX16xX3xXexX47xX6xX16xX1xXaxX3xX10axXdxX5exXexX1xX9xXaxX2xX112xX112xX112xXaxX3xX1xX10xXdxX65xX1xXexX9xXaxX121xX122xX122xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX28xX5exX6exXaxX12xXfbx18346xX3xXexX1xfdb0xX2exX3xX16xX65xX6dxX6exX3xX173xX4cxX2xX14cxX2exX3xX70xX37xX6xX3xXexX1x145c8xX16xX65xX3xX27xX1fxX28xX3xX4x11b77xX6xX3xX16xX65x15528x15769xXdxX3xX5exX9fxX16xX2exX3xX5x11138xX4xX3xX5xX215x139f0xX16xX65xX3xX4xX1x103d4xX4xX3xX16xfe58xX16xX65xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX29xX3xXex16562xX16xX3xX5exX215xX3xX7xX6xX37xX3xX4xX1xXdxX1axX16xX3xXexX47xX6xX16xX1xX3xXexX76xXdxX3xX142xX1xX37xX3xX2xX2exX3xX116xXa8xX3x12e83xX28xX6xX16xX3xX5bxX76xX3xX30xX6dxX3xX142xX1xX37xX3xX14exX2exX3xX116xXa8xX3xXcxX1xX76xX4xX1xX3xX265xX241xX16xX65xX163xX3xX1xX37xX6exX24xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xX37xX9bxX117xX3xX142xX1xX37xX3xX2xX14exX2exX3xX116xXa8xX3x1281cx10c03xX16xX3xX7cxXdxX2exX3xX1xX37xX6exX24xX16xX3xX13xX9fxX29xX3xXcxX1xX6xX28xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX28xX5exX6exXaxX12xXcxX47xX215x105cdxX4xX3xXa7x12555xX2exX3xX16xX65xX6dxX6exX3xX121xX4cxX2xX14cxX2exX3xXexX76xXdxX3xXcxX7axX3xX7cxXdxX24xXexX3xXcxX47xX2cxX3xX4x1599exX16xX65xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xX70xX37x112f6xX3xX27xX28xX29xX3xX7x128d4xX3xX1xXdxX24xX37xX3x162dfx175ddxX15fxX14cxX3xX5xX28xX76xXdxX3xX121xX112xX112xX3xX27xX305xX16xX65xX3x107b8xX16xX1xX2exX3xX16x12b2fxX16xX65xX3xX14cxX121xX112xX142xX65xX3xXexX76xXdxX3xX142xX1xX37xX3xX30xX21fxX4xX3xX4xX1xX9fxX16xX3xX4x1096bxX37xX3xX7cxX22exX16xX3xX13xX6xX16xX65xX2exX3xXbxX1xX215xX216xX16xX65xX3xXcxX1x1399axX3xX2a3xX2a4xX16xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX28xX5exX6exXaxX12x14325xX65xX6xX6exX3xX142xX1xXdxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX29xX2exX3xXe8xX6xX16xX3xXfbxX5bxfdd5xX2a3xX3xXexX1xX6dxX16xX1xX3xXbxX1xX30cxX3xX7cxXdxX24xXexX3xXcxX47xX2cxX3xX30xX6dxX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX37xX6exX24xX16xX3xX13xX9fxX29xX3xXcxX1xX6xX28xX2exX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xX37xX9bxX3xXa7xXa8xX3xXbxX1xX30cxXdxX3xX1xX224xXbxX3xX30xX2d2xXdxX3xX5xX21fxX4xX3xX5xX215xX224xX16xX65xX3xXexXdxX15xX37xX3xX1xX210xX6exX3xX27xX28xX29xX3xX29xX2cxX16xX2exX3xX30xX31xXexX3xX5xXdxX24xX37xX3xX16xX3axX3xXexX241xX16xX3xX7xX2d6xXexX3xX7xX6xX37xX3xX4xX1xXdxX1axX16xX3xXexX47xX6xX16xX1xX3xX4xX210xX6xX3xXe8x11988xX3xXfbxX5bxX397xX2a3xX3xXex11965xX16xX1xX3xXa7xX1f3xX3xX142xX1xX28xX6xX16xX1xX3xX30x135b4xX16xX65xX2exX3xX5exXdxX3xX5exX216xXdxX3xX27xX28xX29xX3xXa7xXdxX3xXexXdxX15xX37xX3xX1xX210xX6exXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX28xX5exX6exXaxX12xX5bxXdxX24xX16xX3xX16xX6xX6exX2exX3xXexX47xX15xX16xX3xXa7x128b9xX6xX3xX27xX6dxX16xX3xXexX42cxX16xX1xX3xX4x12e17xX16xX3xXexX2cxX16xX1xX3xXexX47xX76xX16xX65xX3xXexX241xX16xX3xX5exX215xX3xX27xX28xX29xX3xX29xX2cxX16xX2exX3xX30xX31xXexX3xX5xXdxX24xX37xX3xX16xX3axX3xX7xX6xX37xX3xX4xX1xXdxX1axX16xX3xXexX47xX6xX16xX1xX2exX3xXa7xX1f3xX3xXa7xX305xX29xX3xX27xX305xX28xX3xX6xX16xX3xXexX28xX6dxX16xX3xXex10dc3xX16xX1xX3xX29xX76xX16xX65xX3xX30xX6dxX3xXexX6dxXdxX3xX7xX305xX16xX3xX4xX210xX6xX3xX16xX1xX9fxX16xX3xX5exX9fxX16xX2exX3xXe8xX424xX3xXfbxX5bxX397xX2a3xX3xXexX42cxX16xX1xX3xX4xX305xX16xX1xX3xX27xX1fxX28xX3xX16xX65xX215xX216xXdxX3xX5exX9fxX16xX3xX16xX1axX37xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xX1xX28xX32cxX4xX3xX16xX65xX1xXdxX3xX5xX6dxX3xX27xX28xX29xX2exX3xX29xX2cxX16xX2exX3xX30xX31xXexX3xX5xXdxX24xX37xX3xX16xX3axX3xX4xX348xX16xX3xX27xX1fxX28xX3xX16xX65xX6xX6exX3xX4xX1xX28xX3xX4xX1xX4d8xX16xX1xX3xX70xX37xX6exfc8axX16xX3xXa7xX47cxX6xX3xXbxX1xX215xX2a4xX16xX65xX3xX1xX28xX32cxX4xX3xX4xX2a4xX3xX70xX37xX6xX16xX3xX70xX37xX9fxX16xX3xX7xX21fxX3xX65xX348xX16xX3xX16xX1x15792xXexX3xXa7xX1f3xX3xXe8xX424xX3xXfbxX1xX42cxX3xX1xX37xX6exX3xX397xX37xX9fxX16xX3xX7xX21fxX3xXexX42cxX16xX1xX3xXexX47xXdxX1f3xX16xX3xX142xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX215xX2a4xX16xX65xX3xX1fxX16xX3xX116x16e58xX3xX5x156eexX3xX6xX16xX3xXexX28xX6dxX16xX2exX3xXexX47xX1fxX16xX1xX3xX65xX9fxX6exX3xX1xX31xX37xX3xX70xX37xX305xX3xXa7xX1fxX16xX65xX3xXexXdxX1axX4xX3xX116xX305xX6exX3xX47xX6xXd8xX3xX314xXdxX15xX16xX3xX70xX37xX6exX1axXexX3xX116xX5c2xX3xX5xX5c5xX3xX16xX1x153bexX16xX65xX3xXa7xX30cxXdxX3xXexX215xX224xX16xX65xX3xX4xX2d6xX3xX1xX6dxX16xX1xX3xX30xXdxX3xX30xX31xX16xX3xX4xX1xX37xX6exX1f3xX16xX2exX3xXexX21fxX3xX5c5xX3xXexX1xX1fxX28xX3xX65x15acbxX3xX27xX28xX29xX2exX3xX29xX2cxX16xX3xX5xX58exX6exX3xXbxX1xX1axX3xX5xXdxX24xX37xX2exX3xX65xX9fxX6exX3xX16xX65xX37xX6exX3xX1xXdxX1f3xX29xX3xXa7xX1axX16xX3xXexX4d8xX16xX1xX3xX29xX76xX16xX65xX2exX3xXexX6dxXdxX3xX7xX305xX16xX3xX4xX210xX6xX3xX27xX305xX16xX3xXexX1xX9fxX16xX3xX30xX6dxX3xX4xX424xX16xX65xX3xXa7xX241xX16xX65xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX47xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX47xX28xX16xX65xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX70xX37xX6xX16xX10fxX0xX4cxX7xXexX47xX28xX16xX65xX12xX0xX37xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX163xXexX1xX37xX29xX27xX163xX6xX16xX5exX163xX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axX1xX1fxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xX30xX6dxX3xX5exXdxX3xX5exX216xXdxX3xX70xX37xX305xX3xX27xX28xX29xX3xX16xX32cxX16xX65xX3xX14cxX121xX112xX142xX65xXaxX3xX1xX47xX10xfed4xX9xXaxX4cxX6xX16xX163xX16xXdxX16xX1xX4cxXbxX1xX6xXexX163xX1xXdxX10xX16xX163xX30xX6xX163xX5exXdxX163xX5exX28xXdxX163xX70xX37xX6xX163xX27xX28xX29xX163xX16xX6xX16xX65xX163xX14cxX121xX112xX142xX65xX4cxX2xX15fxX122xX14cxX164xX2xXd8xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX65xX3xX7xX47xX4xX9xXaxX4cxX29xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX14cxX112xX4cxX16xX10xX10axX7xX4cxX14cxX14cxX14exX122xX4cxX2xX2xX2xX5exX2xX2xX14cxX14cxX14exX121xX173xXexX173xX14cxX173xX121xX5xX173xX163xX164xX2xX159xX173xX159xX112xX14exX2xX2xX163xX14cxX122xX15fxX2xX164xX173xX14cxX173xX173xX14cxXd8xX179xXbxX65xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexXdxX1axXbxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xX27xX28xX29xX3xX29xX2cxX16xX2exX3xX30xX31xXexX3xX5xXdxX24xX37xX3xX16xX3axX3xX7xX6xX37xX3xX4xX1xXdxX1axX16xX3xXexX47xX6xX16xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX30xX12xX0xX7xXexX47xX28xX16xX65xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axX1xX1fxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xX30xX6dxX3xX5exXdxX3xX5exX216xXdxX3xX70xX37xX305xX3xX27xX28xX29xX3xX16xX32cxX16xX65xX3xX14cxX121xX112xX142xX65xXaxX3xX1xX47xX10xX722xX9xXaxX4cxX6xX16xX163xX16xXdxX16xX1xX4cxXbxX1xX6xXexX163xX1xXdxX10xX16xX163xX30xX6xX163xX5exXdxX163xX5exX28xXdxX163xX70xX37xX6xX163xX27xX28xX29xX163xX16xX6xX16xX65xX163xX14cxX121xX112xX142xX65xX4cxX2xX15fxX122xX14cxX164xX2xXd8xX1xXexX29xXaxX12xX7axX1xX1fxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xX30xX6dxX3xX5exXdxX3xX5exX216xXdxX3xX70xX37xX305xX3xX27xX28xX29xX3xX16xX32cxX16xX65xX3xX14cxX121xX112xX142xX65xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX47xX28xX16xX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX2a3xX1fxX16xX65xX3xX121xX4cxX2xX14cxX2exX3xXe8xX6xX16xX3xXfbxX5bxX397xX2a3xX3xXexX1xX6dxX16xX1xX3xXbxX1xX30cxX3xX7cxXdxX24xXexX3xXcxX47xX2cxX3xXbxX1xX30cxXdxX3xX1xX224xXbxX3xX30xX2d2xXdxX3xX5xX21fxX4xX3xX5xX215xX224xX16xX65xX3xXexXdxX15xX37xX3xX1xX210xX6exX3xX27xX28xX29xX3xX29xX2cxX16xX2exX3xX30xX31xXexX3xX5xXdxX24xX37xX3xX16xX3axX3xXexX241xX16xX3xX7xX2d6xXexX3xX7xX6xX37xX3xX4xX1xXdxX1axX16xX3xXexX47xX6xX16xX1xX3xX4xX210xX6xX3xXe8xX424xX3xXfbxX5bxX397xX2a3xX3xXexX42cxX16xX1xX3xX5exXdxX3xX5exX216xXdxX3xXexX1xX6dxX16xX1xX3xX4xX207xX16xX65xX3xX70xX37xX305xX3xX27xX28xX29xX3xX7xX30cxX3xX1xXdxX24xX37xX3xX313xX314xX15fxX14cxX3xX5xX28xX76xXdxX3xX121xX112xX112xX3xX27xX305xX16xX65xX3xX326xX16xX1xX2exX3xX16xX32cxX16xX65xX3xX14cxX121xX112xX142xX65xX3xX29xX2d2xXdxX3xXa7xX215xX224xX4xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xXexX76xXdxX3xX142xX1xX37xX3xX30xX21fxX4xX3xX4xX1xX9fxX16xX3xX4xX348xX37xX3xX7cxX22exX16xX3xX13xX6xX16xX65xX2exX3xXbxX1xX215xX216xX16xX65xX3xXcxX1xX35exX3xX2a3xX2a4xX16xX2exX3xXcxX7axX3xX7cxXdxX24xXexX3xXcxX47xX2cxX3xXa7xX1axX16xX3xXexX1xX6xX28xX3xXexX47xX215xX216xX16xX65xX3xXcxX47xX37xX16xX65xX3xXa7xX28xX6dxX16xX3xX159xX121xX164xX3x105bdxX15xX16xX3x14b33xX215xX637xX16xX65xX2exX3xX1xX37xX6exX24xX16xX3xXfbx18ea3xX29xX3xX314xX1xX15xX3xXa7xX1f3xX3xXexXdxX15xX37xX3xX1xX210xX6exXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX30xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX37xX5xX12xX0xX5exXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX47xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX30xX12xX0xX4cxX5exXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX326xX37xXexX1xX28xX47xXaxX12xX7cxX22exX16xX3xX13xX6xX16xX65xX0xX4cxXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long