Cập nhật:  GMT+7
988dxd7a4xc889xde69xf5bex12945x12b2exb43ax12818xX7xc2cfx9d0fx12133xaf02x10487x10c28xX5xe30dxXaxad6dxXcxce46xb293xX3xfb05xca67xX15xfdc2xX3x12267xd204xX15xX3xb3d8xcf7bxX15xda59x12aa4xX3xXexX1x10bf2xX3xX1x1186bxXdxX3xX23xe4c8xX15xX3xc044xa683xX33xX3x10841xX1x11023xX28xX3xX7x1092bxX15xX23xX3xX4xf8a2xX4xX3xX5x1208cxaa4bxXdxX0xa48dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde3axX10xX6xbb58xXaxX12xXcxX1x9e35xX4xX3xX1xXdxc7e6xX15xX3x11e4fxX1x12ac3xX18xX15xX23xX3xXex9adfxc7cexX15xX1xX3xXbxX1x12c1axXdxX3xX1xfb74xXbxX3xX7xX77xX3xX33x11753xX49xX68xXcxXcxX70xe553xf2afxX68x10b72xX88x11c09xXcxXcxaf80xX24xX3xX15xX23xf5d5xf18bxX3xX33xX82xX49xX33xX2xX49xe483xX33xX2xf6f5xX3xX23xXdx10b9axX6xX3xX89xX21xX3xX68x10422xX15xX23xX3xX6xX15xX3x12b60x129d8xXdxX3xX89xX6xX15xX3xXcxX1xX6axfc13xX15xX23xX3xXexX70xX60xX4xX3xac19xX96xX3x12438xX6xX15xX3xX8dxXcxXcx11b0axX3xX1cxXdxX65xXexX3x9fe1xX6xddffxX3xXb3xX95xX3xX4xX41xX4xX3xXexd4c9xX3xX4xX1x1173axX4xX3xXexX1xX95xX15xX1xX3xXb3xXdxa820xX15xX3xXb3xe5d1xX3x10d65xb606xX38xX96xX3xXdaxX46xX15xX1xX3xXbxX1xX45xX15xX23xX3xXexX70xX95xX45xX3xXexX45xX95xX15xX3xX5bxX14xX15xX3xXcaxf7f8xX45xX3xXb3xX65xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXcxXe4xX3xa724xX28xX77xX4xX3xXexX70xX45xX15xX23xX3xXexX71xX15xX1xX3xX1xX71xX15xX1xX3xXdaxXb4xXdx11981xX24xX3xX68xXacxX15xX23xX3xX6xX15xX3xX1xX28xX96xX65xX15xX3xXb3xX95xX3xXc7xX96xX3xXcaxX6xX15xX3xX8dxXcxXcxXd1xX3xX1cxXdxX65xXexX3xXd8xX6xXdaxX3xX1xX28xX96xX65xX15xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX15xX3xX20x12382xX3xXbxX1xX77xXdxX3xX1xX7bxXbxX3xXbxX1xX77xXdxX3xX1xX7bxXbxX3xXb3xX1dxX15xX3xX20xX21xX15xX23xX24xX3xXexX1xX28xX3xX1xX2bxXdxX3xXb3xd811xX3xX36xX1xdb28xX24xX3xXb3xX1dxXexX3xX5xXdxX65xX28xX3xX15xXe4xX24xX3xX4xXacxX15xX23xX3xX4xc1cdxX3xX1xcccbxX3xXexX70xX7bxX3xX4xd892xX15xX3xXexX2bxX15xX3xX20xc8c7xX15xX23xX3xXexX70xX45xX15xX23xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX5bxX14xX15xe4c0xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX45xX5bxX96xXaxX12xX0xXdxXdaxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX15xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX96xX5xX10xX9xXax10534xXdxX5bxXexX1xX1axX3xX2xX82xX2xX32xXbx11906x10232xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX1axX3xdccaxX9exX2xXbxX21cxX21dxXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX1dexXcaxX6xX45xXbxX1xX28xXexX1xX45xX1dexXb3xX15xX49xX5bxX10xX7xX36xXexX45xXbxX49xX15xX10xX210xX7xX49xX9excf4exX9exX32xX49xX2xX9exX33xX5bxX32xX2xf60exX2xdcf2xX2xXa1xXexX2xX33xX9exX25fxX5xX25dxX88xX6xX227xX6xX6xX32xX10xXa1xX4xXa1xXa1xX25dxX5bxXcaxX6xX9exX253xX10xX253xX82xX4xX1dexc5c3xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxX15xX3xX20xX21xX15xX23xX24xX3xXexX1xX28xX3xX1xX2bxXdxX3xX23xX2fxX15xX3xX32xX33xX33xX3xX36xX1xX38xX28xX3xX7xX3cxX15xX23xX3xX4xX41xX4xX3xX5xX45xX46xXdxXaxX3xX210xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX82xX2xX32xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX227xX9exX2xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX68xXacxX15xX23xX3xX6xX15xX3xX1xX28xX96xX65xX15xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX15xX3xXexX1a4xX4xX1xX3xX4xX60xX4xX3xXcaxX41xXdaxX3xX15xa655xXdaxX3xX4xX18xX3xX7xa060xX24xX3xXb3xX1dxX15xX3xX20xX21xX15xX23xX24xX3xXexX1xX28xX3xX1xX2bxXdxX3xXb3xX1a0xX3xX36xX1xX1a4xX24xX3xXb3xX1dxXexX3xX5xXdxX65xX28xX3xX15xXe4xX24xX3xX4xXacxX15xX23xX3xX4xX1baxX3xX1xX1bdxX3xXexX70xX7bxX3xX4xX1c4xX15xX3xXexX2bxX15xX3xX20xX1ccxX15xX23xX3xXexX70xX45xX15xX23xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX5bxX14xX15xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX45xX5bxX96xXaxX12xX1cxXb4xXdxX3xX7xX60xX3xXb3xX95xX45xX3xX4xX28xX21xX4xX3xXexX1a4xX4xX1xX3xX4xX60xX4xX3xX4x991bxX6xX3xX4xX41xX4xX3xX15xX23xX95xX15xX1xX3xX4xX1xXe8xX4xX3xX15xc3cfxX15xX23xX24xX3xXex11c01xX3xX15xX3b5xXdaxX3xX9exX33xX2xXa1xX3xX20xf095xX15xX3xX15xX6xX96xX24xX3xX68xXacxX15xX23xX3xX6xX15xX3xX1xX28xX96xX65xX15xX3xX20xX179xX3xXexX1xX28xX3xX1xX2bxXdxX3xX20xX6axX7bxX4xX3xXa1xX227xX82xX3xX36xX1xX38xX28xX3xX7xX3cxX15xX23xX3xX4xX41xX4xX3xX5xX45xX46xXdxX21dxX3xXexX70xX45xX15xX23xX3xX20xb2c9xX3xX4xX40cxX3xX227xX9exX3xX36xX1xX38xX28xX3xX7xX3cxX15xX23xX3xX36xX1a4xXbxX24xX3xXa1xX33xXa1xX3xX36xX1xX38xX28xX3xX7xX3cxX15xX23xX3xXexX60xX3xX4xX1xX3c7xX24xX3xX7xX3cxX15xX23xX3xX4xX2bxX15xX24xX3xX253xX3xX15xX1c4xX15xX23xX3xX7xX3cxX15xX23xX1dexX3xX89xXf3xX15xX3xX4xX46xX15xX1xX3xX20xX40cxX24xX3xX68xXacxX15xX23xX3xX6xX15xX3xX1xX28xX96xX65xX15xX3xX4xX1c4xX15xX3xXbxX1xX77xXdxX3xX1xX7bxXbxX3xXb3xXb4xXdxX3xXc7xX96xX3xXcaxX6xX15xX3xX8dxXcxXcxXd1xX3xX1cxXdxX65xXexX3xXd8xX6xXdaxX3xX1xX28xX96xX65xX15xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX15xX3xXb3xX95xX3xX4xX41xX4xX3xXexXe4xX3xX4xX1xXe8xX4xX3xXexX1xX95xX15xX1xX3xXb3xXdxXf3xX15xX3xX21cxX14xX96xX3xX5bxX60xX15xX23xX3xXb3xX95xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX70xX21xX15xX23xX3xXdaxXacxX3xX1xX71xX15xX1xX3xXf9xX1cxX1dxX15xX3xX20xX21xX15xX23xX24xX3xXexX1xX28xX3xX1xX2bxXdxX3xXb3xX1a0xX3xX36xX1xX1a4xX24xX3xXb3xX1dxXexX3xX5xXdxX65xX28xX3xX15xXe4xX24xX3xX4xXacxX15xX23xX3xX4xX1baxX3xX1xX1bdxX3xXexX70xX7bxX3xXexX46xXdxX3xX2xX25dxX49xX2xX25dxX3xX21cxX179xX1dexX3xXd1xX28xX6xX3xX4xXacxX15xX23xX3xXexX41xX4xX3xXb3xX1dxX15xX3xX20xX21xX15xX23xX24xX3xXb3xXdxX65xX4xX3xXexX95xX15xX23xX3xXexX70xXa5xX24xX3xX7xe8f4xX3xX5bxX1baxX15xX23xX3xXb3xX1a0xX3xX36xX1xX1a4xX24xX3xXb3xX1dxXexX3xX5xXdxX65xX28xX3xX15xXe4xX24xX3xX4xXacxX15xX23xX3xX4xX1baxX3xX1xX1bdxX3xXexX70xX7bxX3xXexX70xX45xX15xX23xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX5bxX14xX15xX3xX15xX23xX95xX96xX3xX4xX95xX15xX23xX3xX23xXdxX118xXdaxX1dexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX28xXexX1xX45xX70xXaxX12xXd1xX28xf875xX15xX1xX3xX68xX1xXdxX0xX49xXbxX12

Quỳnh Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long