Cập nhật:  GMT+7
67abxbc69x8200xd7e4x9b70xaef5xd1d1x8db3xcaf7xX7x9b57xef08xb5f3x8d30xc768xad25xX5xc4ffxXaxe419xb345xa5b5xb2a5xbc4bxX3xX4xdbb1xXbxX3xX4xede7xX6xX3x6cc8xXdxc616xXexX3xc0e6xX6xe77bxX3xac5bx9526xd129xXexX3xXexa72ex8801xXdxX3x725bxX15xce3exe36dxX15xX10xX7xXdxX6xX0xf595xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa49xX36xX35x6fb3xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xd895x7712xX6xX36xXbxX1xc83cxXexX1xX36xX5fxX29xX15xX3dxX35xX10xX7x9488xXexX36xXbxX3dxX15xX10x753dxX7xX3dxd767xX7axX2x90c3xX3dxX2xX2xX2xX35xb39bxX2xX7dxX2xX7axf3c7xX88xXexX2xX7dxf7f8xX2xX88xc644xX5xX2xX5fx6c66xXbxX16xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee4dxX10xX6xX35xXaxX12xXcxX2fxX6xX15xX16xX3xX4cxX36xX5xX6xX3xX4xX1dxX6xX3xX33xX15xX35xX36xX15xX10xX7xXdxX6xX3xc991x8de5xX3xX70xX1xX14xX15xX16xX3xXc9xf19cxX15xX1xX3x9a9dxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xXbxX3xX4xX1dxX6xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX27xX3xX29xX2axX2bxXexX3xXexX2fxX30xXdxX3xX33xX15xX35xX36xX15xX10xX7xXdxX6xa113xX3xX7xX6xX65xX3xX70xX1xXdxX3xX13xX30xXdxX3xXexX65xX4fxf6f7xX15xX3xb5e5xX7axdd7fxX3xX33xX15xX35xX36xX15xX10xX7xXdxX6xX3xXexX1xX65xX6xX3xX88x70a9xX117xX3xXexX2fxX2axf441xX4xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX27xX3xXexX2fxX36xX15xX16xX3xXexX2fxbb7exX15xX3xXc9xX19xX65xX3xXc9xea80xX65xX3xXexXdx846cxX15xX3xX4xX1dxX6xX3xX60xc261xX15xX16xX3x7302xX3x9cf3xf695xX15cxX3xe7c0xX6xX27xX10xX7xX3xX117xX2xX3xX27x6d94xX15xX3xX60xea66xX15xX16xX3xXc9xc6cfxX3xX29xbe5cxX36xX3xX15xX16xX178xX4fxX3xX83xX3dx9508xX5fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX36xX35xX4fxXaxX12xX13xX30xXdxX3xXexX65xX4fxX112xX15xX3xX115xX7axX117xX3xX33xX15xX35xX36xX15xX10xX7xXdxX6xX3xXc9xXcaxX3xX29xX16cxX3xX4xc031xX15xX16xX3xX4x8c69xX15xX3xXexX2fxdd8fxX15xX16xX3xXexX2fxX2axX12fxX4xX3xX5xcc26xXdxX3xX4xX1x8e39xXdxX3xX4xX1xXdxfbf3xX15xX3xXexX1xX65xX143xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX27xX3x78e8xX3xX5xX2axX2bxXexX3xX1xXdxX22xXbxX3xXc9xX14bxX65xX3xXexXdxX150xX15xX5fxX3xXcxX65xX4fxX3xX15xX1xXdxX150xX15xc328xX3xX60xX2axX12fxX4xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX1xXdxX22xXbxX3xX7axX20dxX3xX4xX1xXdxX1d8xX15xX3xXexX1xX65xX143xXexX3xX4xX1dxX6xX3xXexX1xX14bxX4fxX3xXexX2fxbc66xX3xXaaxa073xX20xX3xX15exX1xXdxX15xX3xXcxX6xX10xX3xfe61xX36xX15xX16xX3xX60xXd3xX3xX4xX1xX36xX3xX5xX178xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX14bxX27xX3xX70xX1xXdxX1d8xX15xX3xX70xX1xX65xX15xX16xX3xXexX1xX178xX15xX1xX3xX15cxX35xXdxX3xX15exX6xXexX2fxX4fxX36xX3xX60xX6xX3xX5xX14bxX15xX3xX60xXd3xX3xXd7xX60x8927xX3xX16xXcaxX4fxX101xX5fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX36xX35xX4fxXaxX12xda5exX3xXexX2fxX143xX15xX3xXc9xX19xX65xX3xXc9xX170xX20dxX3xebedxX36xX15xX6xX5xX35xX36xX3x8e61xX77xX6xXexX10xX1xX3xb63fxX65xX19xXexX3xX1xXdxX22xX15xX3xXexX2fxX36xX15xX16xX3xX1xXdxX22xXbxX3xX1xX6xXdxX5fxX3xXcxX1xX178xX15xX1xX3xXexa1cdxX4xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX6xX15xX1xX3xXexX1xX10xX36xX3xX2b2xX6xX94xX6xX3xX33xX7xX6xX3xX5xX178xX3xX70xX1xX16cxX15xX16xX3xXc9xX1dxX3xX4xX1xX36xX3xX4xX19xXbxX3xXc9xX30xX3xX15exX15fxX15cxX3xX162xX6xX27xX10xX7xX5fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX36xX35xX4fxXaxX12xX2a3xX3xX16xX170xX4xX3xXc9xX30xX3xX4xX1xX65xX4fxX150xX15xX3xX27xX16cxX15xX20dxX3xXaaxX23bxX20xX3xX15xX16xX2axefe8xXdxX3xc0caxX6xX5xX6xX4fxX7xXdxX6xX3xX2b2xX6xX94xX6xX3xX33xX7xX6xX3xX70xX1xX10xX15xX3xX15xX16xX2bxXdxX3xX29xXdxX22xX4xX3xXaaxX23bxX20xX3xee38xX6xX2fxX70xX3xXaaxX6xX15xX16xX3xX15exX10xX36xX3xXc9xX1c2xX4xX3xX70xf86fxX3xX4xX1xXdxX1d8xX15xX3xXexX1xX65xX143xXexX3xX4xX1dxX6xX3xXaaxX23bxX20xX3xX15exX1xXdxX15xX3xXcxX6xX10xX3xX247xX36xX15xX16xX5fxX3x86d0xX1x6dd8xX15xX16xX3xX70xXdxX1d8xX15xX3xX8dxX3xX1xX143xX65xX3xX29xX22xX3xX33xX15xX35xX36xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX1xX1dxX3xX4fxX1d8xX65xX3xX15xX16xf96cxXdxX3xX4xX1xX34exX3xX1eexX3xX70xX1xX65xX3xX29xb5d0xX4xX3xX2xX83xX3xX15xX16xX2axX34exXdxX3xXexX2fxX36xX15xX16xX3xX1xXdxX22xXbxX3xX2xX20dxX3xXaaxX23bxX20xX3xX376xX6xX2fxX70xX3xXaaxX6xX15xX16xX3xX15exX10xX36xX3xXc9xXcaxX3xXexX1xX6xX4fxX3xXc9x6898xXdxX3xX4xX175xX4xX1xX3xX4xX1xX1d2xXdxX3xX4xX1dxX6xX3xXc9xX30xXdxX20dxX3xX70xX1xXdxX3xX1xX1c2xX3xX70xX1xX16cxX15xX16xX3xX4xX238xX15xX3xXexX65xX15xX16xX3xX2fxX6xX3xX15xX1xXdx8d65xX65xX3xXc9xX2axX34exX15xX16xX3xX4xX1xX65xX4fxX44bxX15xX3xXex7936xX3xX4xX175xX15xX1xX5fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX36xX35xX4fxXaxX12xX15exX6xX65xX3xXexX2fxX143xX15xX3xXc9xX19xX65xX20dxX3xX16cxX15xX16xX3xX2b2xX6xX94xX6xX3xX33xX7xX6xX3xX16xXdxX158xXdxX3xXexX1xX2e2xX4xX1xX3xX29xX12fxXdxX3xXbxX1xX170xX15xX16xX3xX29xXdxX150xX15xX3xX4cxX36xX5xX6xX5fxX4xX36xX27xX3xX2fxb472xX15xX16xX3xX4xX175xX4xX3xX4xX14bxX65xX3xXexX1xX1dxX3xX33xX15xX35xX36xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX1d2xXdxX3xX4fxX1d8xX65xX3xXexX2fxX36xX15xX16xX3xX4xX175xX4xX3xX4xX65xX30xX4xX3xXc9xX19xX65xX3xX27xX30xXexX3xX4xX1xX1c2xXdxX3xX27xX30xXexX5fxX3xX13xX170xX3xX5xX178xX3xX5xe2b1xX3xX35xX36xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX27xX3xX4xX170xX3xXbxX1xX14bxX15xX3xX5xX19xX15xX3xX5xX2axX12fxXexX3xX1xX1d2xX15xX3xX70xX1xXdxX3xX4xX1xX1d2xXdxX3xX60xX170xX15xX16xX3xX15xX16xa667xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexX2fxX36xX15xX16xX3xX70xX1xX65xX3xX29xX3e4xX4xX3xXbxX1xX238xX15xX16xX3xX15xX16xX3e4xX3xX33xX15xX35xX36xX15xX10xX7xXdxX6xX5fxX3xX2baxX1d8xXexX3xf559xX65xX158xX3xX5xX178xX3xXexX65xX4fxX1d8xX15xX3xX7xX6xX65xX3xX4xX1dxX6xX3xX33xX15xX35xX36xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX170xX3xX29xX287xX3xX1xX36xX158xX15xX16xX3xX5xX36xc5aaxX15xX3xX29xX178xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX27xX3xX15xX1xX143xX15xX3xXc9xX2axX2bxX4xX3xX60xX6xX3xX60xX178xX15xX3xXexX1xX534xX15xX16xX3xX1eexX3xX1xXdxX22xXbxX3xX7xX6xX65xX3xXexX2fxX143xX15xX3xXc9xX19xX65xX5fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX36xX35xX4fxXaxX12xed8axX15xX16xX3xX2b2xX6xX94xX6xX3xX33xX7xX6xX3xX4x7368xX15xX16xX3xX15xX1xX19xX15xX3xX27xX591xX15xX1xX3xX15xX1xc420xX15xX16xX3xX7xX3e4xX3xXexX1xX6xX4fxX3xXexX1xX1d8xX3xX4xX1dxX6xX3xXaaxX23bxX20xX3xX15exX1xXdxX15xX3xXcxX6xX10xX3xX247xX36xX15xX16xX3xXexX2fxX36xX15xX16xX3xX1xXdxX22xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX70xX1xX16cxX15xX16xX3xXexX1xX112xX3xX4xX158xXdxX3xXexX1xXdxX22xX15xX3xXexX1xX178xX15xX1xX3xXexX2e2xX4xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xXc9xX30xXdxX20dxX3xXc9x92a7xX4xX3xX60xXdxX22xXexX3xX29xX12fxXdxX3xX29xXdxX22xX4xX3xX2b2xX36xX15xX6xX5xX35xX36xX3xX2baxX77xX6xXexX10xX1xX3xXc9xX2axX2bxX4xX3xXexX65xX15xX16xX3xX29xX178xX36xX3xX7xb21axX15xX3xXexX1xX6xX4fxX3xX33xX2fxba58xX6xX15xX3xf67cxX6xX65xX1xX6xX2fxXdxX5fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX36xX35xX4fxXaxX12xXaxX2b2xX36xX15xX6xX5xX35xX36xX3xX4xX170xX3xXexX178xXdxX3xX15xce3cxX15xX16xX3xX29xX178xX3xXc9xX2axX2bxX4xX3xXaaxX23bxX20xX3xX376xX6xX2fxX70xX3xXaaxX6xX15xX16xX3xX15exX10xX36xX3xX70xX1xX10xX15xX3xX15xX16xX2bxXdxX5fxX3xX25xX1xX2axX15xX16xX3xX29xX44bxX3xX27xX65cxXexX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX14bxX15xX20dxX3xX4xX143xX65xX3xX19xX4fxX3xX4xX1xX2axX6xX3xX7x7f56xX15xX3xX7xX178xX15xX16xX3xX4xX1xX1d2xXdxX3xX1eexX3xX4xX19xXbxX3xXc9xX30xX3xX15exX15fxX15cxX3xX162xX6xX27xX10xX7xX5fxX3xX20xa9c0xX3xX29xX143xX4fxX20dxX3xX29xXdxX22xX4xX3xXaaxX23bxX20xX3xX15exX1xXdxX15xX3xXcxX6xX10xX3xX247xX36xX15xX16xX3xX2fxc484xXexX3xX2b2xX36xX15xX6xX5xX35xX36xX3xX2fxX6xX3xX5xX178xX3xX4xX1xX65xX4fxX22xX15xX3xX35x9fdbxX3xX1xXdxX112xX65xXaxX20dxX3xXaaxX23bxX20xX3xX2baxXdxX15xX16xX3xX33xX7xX6xX3xX15xX170xXdxX5fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX65xXexX1xX36xX2fxXaxX12xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1xX65xX501xX3dxX3xX4cxXdxX150xX15xX3xX35xXd3xX4xX1xX3xXexX45cxX3xX4cxX36xX5xX6xX5fxX4xX36xX27xX0xX3dxXbxX12

Thanh Thuý/ Biên dịch từ Bola.com

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long