Cập nhật:  GMT+7
122ax25caxa858x212bx246fx18f5x397dx6c40x7807xX7x75a5xaf11x83d6x6a5cx1278x6375xX5x6476xXax48e6x7a6dx209cx4ecdxX3xX7x5c1dx1dd6x6f83xX3x42e2x255exX3xX1cxa9caxXdxX3x12c3xX3xb170x44f0xX3xXcx4049x72c1xX3x9ea3xX1xXdx403fxX19xX3x632dxXexX3xX19xX1xX14xXexX3x46f9xX3xX19xX1ax5449xX26xXdxX3xXexX1xX3ex847axX19xX1axX3x1578x2847xX19xX1axX0xb242xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX4axX1cxX2axXaxX12xX0xXdx4040xX1axX3xX7x4aa9xX4xX9xXaxX4exX4exX4x2322x2ef5xX6xX4axXbxX1xX15xXexX1xX4axX70xX49xX19xX4exX1cxX10xX7xX2cxXexX4axXbxX4exX19xX10x4742xX7xX4ex453dxX2x1c58xa690xX4exX2xX8bxX8bxX1cxX2x5145x227bxX8bxX8bxX95xX95xXexX2xX3axX8exX3axX96xX8bxX5xX2xX70x3305xXbxX1axXaxX3xX4exX12x3094xa110xX4xX3xX5xX3ex5debxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3x87a4xX7xX69xX6xX10xX5xX3xa021xX3exXb2xX4xX3xXexX69xXdxa2e6xX19xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX69xX4axX19xX1axX3xX4xX15xX20xX4xX3x1605xX15xX19xX1axX3xXc5xX20xXexX3xX49x3003xXdxX3xX19xX1axX3exX26xXdxX3xX71xXdxXcdxX15xX3xXex25e8xX19xX1xX3x6c90xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xXex14cdxXdxX3xXexX1x69d3xX19xX1xX3xXbxX1x5954xX3xX25xX10xXexX1xX5xX10xX1xX10xX65x3a59xX3x69b8xX1xX15xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX2axX3xX19xX1axX10dxX2axX3xX2xX95xX4exX8exX4exX8bxX95xX8bxX2xX70xX3x93a3x2ddbxX19xX1x3a9fxX3x8e11x6788xXfdxX4exXcxXcx9071x2929x3c54x7357xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX4axX1cxX2axXaxX12xX149xX1axX10dxX2axX3xX8bx78a3xX4exX8exX11exX3xX5xXadxX4xX3xX5xX3exXb2xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXbexX7xX69xX6xX10xX5xX3xXc5x7c9fxX3xXc5x60c6xX19xX1axX3xX5xX4axX108xXexX3xX65xX23xX3xX4x4bb0xX4xX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xX1cx5087xX4xX1xX3xXc5xX20xXexX3xX2cxX32xX4xX1xX3xX49xX10dxX4axX3xX2cxX1xX15xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX2axX11exX3xX1cx3d16xX19xX3xXc5xX2fxX19xX3xX4xX195xX4xX3xX49x6edexX3xXc5xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1cxX20xXdxX3xX49xXeaxXdxX3xX4xX195xX4xX3xXexX6xX2axX3xX7xX18xX19xX1axX3xXexX1xX15xX20xX4xX3xXbxX1xX4axX19xX1axX3xXexX69xX10dxX4axX3xa512xX188xXdxX3xX1axXdxX195xX4axX3xX49x1a9dxX3xXexX69xX6xX19xX1axX3xX1fdxX6xX65xX6xX7xX11exX3xX2cxX1xXdxX2fxX19xX3x2f13xX3xX19xX1axX3exX26xXdxX3xXfdxX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xXexX1xXdx7bcexXexX3xX65xX108xX19xX1axX3xX49xX10dxX3xX8bxX3xX71xXdxX19xX1xX3xX7xada2xX3xXbexX7xX69xX6xX10xX5xX3xX71xX19fxX3xXexX1xX3exX45xX19xX1axX3xX19x4ba8xX19xX1axX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX4axX1cxX2axXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xXexX1x90ddxX19xX1axX3xX71xX195xX4axX3xX4x146cxX6xX3x9cc2xX15xX29xX19xX3xXc5xX20xXdxX3xXbexX7xX69xX6xX10xX5xX11exX3xXc5xX1c9xX19xX1axX3xXc5xX20xX3xX71x7b1cxX19xX1axX3xXbxX1xX195xXexX3xX7xX6xX15xX3xX2cxX1xXdxX3xX4xX195xX4xX3xX71xXdxX19xX1xX3xX7xX244xX3xX5xX1c9xX4xX3xX284xX15xX29xX19xX3xX49xX10dxX3xX4xX195xX4xX3xXc5xX45xX19xX3xX49xX19fxX3xX4x5914xX19xX1xX3xX7xX195xXexX3xXc5xX258xX4xX3xX71xXdxX231xXexX11exX3xX4xX195xX4xX3xX19xX1xX29xX19xX3xX49xXdx5874xX19xX3xXexXf9xX19xX1xX3xX71xX195xX4axX3xX49xX10dxX3xX4xX45xX3xX284xX15xX6xX19xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX19xX20xXdxX3xXc5xX19fxX6xX3x5fd4xX1xXdxX19xX3xX25xX10xXexX3xX4xX281xX6xX3xX19xX3exXeaxX4xX3xX19xX10dxX2axX3xXexX69xXdxXcdxX19xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXc5xX188xX19xX1axX3xX5xX4axX108xXexX3xX21cxX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xX1cxX19fxX4xX1xX3xXexX69xX4axX19xX1axX3xXc5xX2f0xX65xX3xX19xX1x2ac4xX65xX3xXexX69xXdxX231xXexX3xXbxX1xX195xX3xX65xX20xXexX3xX4xX45xX3xX7xX23xX3xX4xX281xX6xX3xX1fdxX6xX65xX6xX7xX3xX49xX10dxX3xX71x8befxXexX3xX1axXdxX1dxX3xX4xX195xX4xX3xXexX6xX2axX3xX7xX18xX19xX1axX3xXexXf9xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX5xXdxX2f0xX19xX3xX284xX15xX6xX19xX3xXc5xX2fxX19xX3xX49xX1c9xX3xX1cxX10dxX19xX3xX1cxXadxX19xX1axX3xX65xX20xXexX3xX4xX15xX20xX4xX3xXexX14xX19xX3xX4xX278xX19xX1axX3xXexX69xX3exXeaxX4xX3xXc5x2b8fxX3xX19xX1xX35bxX65xX3xX49xX10dxX4axX3xX4xX195xX4xX3xX4xX278xX19xX1axX3xX1cxX29xX19xX3xXbexX7xX69xX6xX10xX5xX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX4axX1cxX2axXaxX12xXcxX1xX281xX3xXexX3exXeaxX19xX1axX3xXbexX7xX69xX6xX10xX5xX3xX149xX6x7c69xXexX6xX5xXdxX3xX25xX10xX19xX19xX10xXexXexX11exX3xX1xXdxX231xX19xX3xXc5xX6xX19xX1axX3xXexX69xX2f0xX19xX3xXc5xX3exX26xX19xX1axX3xXc5xX2fxX19xX3xX149xX10xX88xX3x69b0xX4axX69xX2cxX3xX13bx6c66xX244xX14axX3xXc5xXcdxX3xXbxX1xX195xXexX3xX71xXdxXcdxX15xX3xXexX69xX3exXeaxX4xX3xX13xX108xXdxX3xX1xX20xXdxX3xXc5xX188xX19xX1axX3xXacxXdxX2f0xX19xX3xX1xXb2xXbxX3xX284xX15xX113xX4xX11exX3xX4xX207xX19xX1axX3xXe0xX195xX4xX3xX19xX1x31d9xX19xX3xX49xXdxX231xX4xX3xX5xXadxX4xX3xX5xX3exXb2xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXbexX7xX69xX6xX10xX5xX3xXc5xX185xX3xXexX69xXdxXcdxX19xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX2fxX19xX3xX1cxX19fxX4xX1xX3xX284xX15xX6xX3xXc5xX2f0xX65xX3xX19xX1xX35bxX65xX3xX49xX10dxX4axX3xX5xXadxX4xX3xX5xX3exXb2xX19xX1axX3xX1fdxX6xX65xX6xX7xX3xX23xX3xX25xX26xX3xXcxX29xX2axX11exX3xXc5xX188xX19xX1axX3xXexX1xX26xXdxX3xX2cxX1x17f7xX19xX1axX3xXc5xX19fxX19xX1xX3xX49xXdxX231xX4xX3xX284xX15xX29xX19xX3xXc5xX20xXdxX3xX19xX3exXeaxX4xX3xX19xX10dxX2axX3xX7x4ac9xX3xX1cxX1c9xX19xX1axX3xX49xX207xX3xX5xXadxX4xX3xX5xX10dxX3xX4xX1xX32xX19xX1xX3xXc5xX195xX19xX1axX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX4axX1cxX2axXaxX12xXcxX69xX4axX19xX1axX3xX2cxX1xXdxX3xXc5xX3d1xX11exX3xX25xX20xX3xX444xX3xXexX2fxX3xXfdxX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xX4xX207xX19xX1axX3xXe0xX195xX4xX3xX19xX1xX488xX19xX3xX4xX3d1xX3xX21cxX3xX19xX108xX19xX3xX19xX1xX29xX19xX3xXexX1xXdxX231xXexX3xX65xX108xX19xX1axX3xX1cxX4axX3xXexX69xX18xX19xX1axX3xXc5xX108xX19xX3xX4xX281xX6xX3xXbexX7xX69xX6xX10xX5xX11exX3xXexX69xX4axX19xX1axX3xXc5xX3d1xX3xX4xX3d1xX3xX8bxX3xX19xX1axX3exX26xXdxX3xX23xX3xX1ax8db2xX19xX3x78a5xX10xX19xXdxX19xX3xX49xX10dxX3xX8dxX3xX19xX1axX3exX26xXdxX3xX23xX3xX2cxX1xX15xX3xX49xXadxX4xX3xX25xXdxX1cxX1cxX15xX11exX3xX49xX113xX19xX3xX71xX6xX4axX3xX1axX188xX65xX3xX65xX20xXexX3xX7xX113xX3xX19xX1axX278xXdxX3xX5xX10dxX19xX1axX3xX19xX35bxX65xX3xX1axXdxX1dxX6xX3x66e2xX6xX65xX6xX5xX5xX6xX1xX3xX49xX10dxX3xX5c5xX10xX69xX15xX7xX6xX5xX10xX65xX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX4axX1cxX2axXaxX12xXfdxX1xX32xX6xX3xX1fdxX6xX65xX6xX7xX3xX4xX207xX19xX1axX3xX4xX1xX4axX3xX71xXdxX2fxXexX3xXc5xX185xX3xXc5xX1c9xX19xX1axX3xXc5xX20xX3xX49xXeaxXdxX3xX5xXadxX4xX3xX5xX3exXb2xX19xX1axX3xXbexX7xX69xX6xX10xX5xX3xX1axX5c2xX19xX3xX5c5xX10xX69xX15xX7xX6xX5xX10xX65xX3xX49xX10dxX3xX5c5xX10xX19xXdxX19xX11exX3xXc5xX188xX19xX1axX3xXexX1xX26xXdxX3xXexX1x9778xX6xX3xX19xX1xX488xX19xX3xX19xX1xX1dxX19xX1axX3xX19xX1axX3exX26xXdxX3xXexX1xXdxX231xXexX3xX65xX108xX19xX1axX3xX23xX3xX2cxX1xX15xX3xX49xXadxX4xX3xX25xXdxX1cxX1cxX15xX3xX5xX10dxX3xXexX1xX10dxX19xX1xX3xX49xXdxX2f0xX19xX3xX4xX281xX6xX3xXbxX1xX4axX19xX1axX3xXexX69xX10dxX4axX3xX19xX10dxX2axX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX4axX1cxX2axXaxX12xX148xX1c9xX3xXc5xX20xXexX3xX2cxX32xX4xX1xX3xXexX69xX2f0xX19xX3xXc5xX195xX19xX1xX3xX1cxX14xX15xX3xX65xX20xXexX3xXexX69xX4axX19xX1axX3xX19xX1xX1dxX19xX1axX3xXexX69xX488xX19xX3xX1axXdxX6xX4axX3xXexX69xX6xX19xX1xX3xX195xX4xX3xX5xXdxX231xXexX3xX19xX1xX14xXexX3xXexX69xX4axX19xX1axX3xX19xX1xX1dxX19xX1axX3xXexX15xX5c2xX19xX3xX1axX5c2xX19xX3xXc5xX29xX2axX3xXexX69xX2f0xX19xX3xX49xX29exX19xX1axX3xX5xX185xX19xX1xX3xXexX1x8e6bxX3xXfdxX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xX71xX19fxX3xXbexX7xX69xX6xX10xX5xX3xX4xX1xXdxX2fxX65xX3xXc5xX3d1xX19xX1axX3xXexX695xX3xX19x41e9xX65xX3xX2xX8exX166xX3axX70xX4exX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX317xX4axX15xX69xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xXcxXcxX147xX148xX149xX0xX4exXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long