Cập nhật:  GMT+7
33a4x95b0x9a35x5551x37e8xb3cdx6e92xac89x5916xX7x4b80xbc01x8ee8x6ee5x36bfxc19exX5x6810xXax7683x5f38xaf42x501ex7f40xX3x9887xa9b7xXexX3xXexa471xXdxX3xXcx341fx5267xX15xX16xX3x7793xX22x6822xX4x4ec1xX3x3c32xX1x93bexXexX3x8a18x78b0xX15xX2axX3xX15xX1xXdx8a1bxX22xX3xX15xX16xa382x7af4xXdxX3xXexX1xX3ex38b9xX15xX16xX3xa071x90b5xX15xX16xX0x4218xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx60c9xX10xX6x9a82xXaxX12x450exX14xXexX3xXexX21xX2exX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xb441x5ce2x6f4dxX3xX18xX14xX3xX21xXdxX4xX1xXexX10xX21xX3xX1x6c52x6576xX3x7efdxX88x4ff7xX2xX2xX3xXexX1dxXdxX3xXex463axX15xX1xX3xXcx7637xX3x87e8xX22x98e6xc49exX15xX3x55e3xXcxX21xX22xX15xX16xX3xX26xX22xX28xX4x96afxX3xc3d9xX1xXdx7287xX15xX3x701dxXexX3xX15xX1xX19xXexX3xX88xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xXexX1xXdx4764xXexX3xX86xX1dxX15xX16xX2axX3xX75x6d25xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3x5c92x8958xX3xXexX1xX3exX45xX15xX16xX76xX3xXcxX21xX4axX15xX16xX3xXadxX1xXdxX3xX18x7172xX2axX3xXexX1dxXdxX3xX2cxX1xX2exXexX3xX31xX32xX15xX2axX3xXexX21xX2exX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX75xX76xX88xX3xX18xX14xX3xXadxX1xXdxXb0xX15xX3xX4xX1xX4axX3xX15xX1xXdxX39xX22xX3xX15xX16xX85xXdxX3xX15xX1x7d4cxX3xX18xb490xX3xX7xX2exXbxX3xX49xX12bxX3xX88xXd0xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xXd8xXd9xX3xXexX1xX3exX45xX15xX16xX76xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX4axX60xX9cxXaxX12xX0xXexX6xXd8xX5xX10xX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX86xX6xX21xX16xXdxX15x7370xX88xXbxa876xX3xX6xX22xXexX4axXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX60xX12xX0xXdxX86xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxb605xX2cxX16xX3exX3fxXdxX3xX60xb11exX15xX3xXexX1dxXdxX3xXexX1xXd9xX3xXexX21xX19xX15xX3x9cefxX6xX15xX16xX60xXdxX15xX16xX3xXexX93xX15xX1xX3xXcxX98xX3xX9axX22xX9cxX9dxX15xX3xX18xX12exX3xX21xX6xX3xX18xX3exX3fxX15xX16xX3xX7xX6xX22xX3xXadxX1xXdxX3xXexX21xX2exX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX75xX76xX77xX3xX18xX14xX3x3bcexXdxX4xX1xXexX10xX21xX3xXadxX1xXdxXb0xX15xX3xX4xbb96xX4xX3xXex382cxX6xX3xX15xX1xX12bxX3xX21xX22xX15xX16xX3xX5x6b20xX4xX3xX60xbb8bxX3xX60xX14xXdxX3xX8axX3x57bcxX15xX1xX173xX3xX1e8xX10xX22xXexX10xX21xX7xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX77xX77xX77xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX4exX4exX1xX6xX15xX4axXdxX86xX4axXdxX76xX4xX4axX86xX76xX49xX15xX4exa72dxXbxX5xX4axX6xX60xX7xX4exXexX22xX6xX15xXbxX1xX4axX15xX16xX4exX88xXd0xX2x9657xX4exX2xX2xX4exX88xX77xX4exX60xX60xX76x6f92xXbxX16xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX4xX22xX21xX7xX4axX21xX173xX3xX22xX21xX5xXa0xXaxX4exXdxX86xX6xX16xX10xX7xX4exa863xX4axX4axX86x92adxX4xX22xX21xX7xX4axX21xX76xXbxX15xX16xXaxXabxX2axX3xX6xX22xXexX4ax4f66xXaxX3x967bxXdxX60xXexX1xX9xXaxa93exXd0xXd0xXaxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX60xX12xX190xX3xX2cxX16xX3exX3fxXdxX3xX60xX198xX15xX3xXexX1dxXdxX3xXexX1xXd9xX3xXexX21xX19xX15xX3xX1a8xX6xX15xX16xX60xXdxX15xX16xX3xXexX93xX15xX1xX3xXcxX98xX3xX9axX22xX9cxX9dxX15xX3xX18xX12exX3xX21xX6xX3xX18xX3exX3fxX15xX16xX3xX7xX6xX22xX3xXadxX1xXdxX3xXexX21xX2exX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX75xX76xX77xX3xX18xX14xX3xX1e8xXdxX4xX1xXexX10xX21xX3xXadxX1xXdxXb0xX15xX3xX4xX1f7xX4xX3xXexX1fbxX6xX3xX15xX1xX12bxX3xX21xX22xX15xX16xX3xX5xX208xX4xX3xX60xX20cxX3xX60xX14xXdxX3xX8axX3xX214xX15xX1xX173xX3xX1e8xX10xX22xXexX10xX21xX7xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX21xX12xX0xX4exXexX6xXd8xX5xX10xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX4axX60xX9cxXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xXcxX198xX15xX3xX5dxX4axX6xX3xX176x4a13xX3xX2axX3xX86xX14xXexX3xXbxX1xa98dxX3xX15xX20cxX3x7763xXd0xX3xXexX22xX12exXdxX3xXexX1xXdxXc6xXexX3xX86xX1dxX15xX16xX3xX7xX6xX22xX3xXadxX1xXdxX3xXexX1fbxX6xX3xX15xX1xX12bxX3xX21xX22xX15xX16xX3xX5xX208xX4xX3xX60xX20cxX3xX60xX14xXdxX3xXadxX1xXdxXb0xX15xX3xX86xX14xXexX3xX4xX32xX15xX1xX3xX4x62edxX6xX3xXexX1x3f3cxX9cxX3xXexXdxX15xX1xX3xX49xX6xX3xX49xX12bxX4axX3xX18x6b05xX22xX3xXd8xX12bxX76xX3xXcxX21xX4axX15xX16xX3xXadxX1xXdxX3xX18xXeexX2axX3xX88xX88xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX49xXdxX9dxX15xX3xXexX21xX4axX15xX16xX3xX86xX14xXexX3xXexX21xX3exX3fxX15xX16xX3xXexXdx41acxX22xX3xX1x5c82xX4xX3x7eedxX3xXexX1xXd9xX3xXexX21xX19xX15xX3xXcxX6xX16xX4axX15xX16xX3xXd8xXd9xX3xXexX1xX3exX45xX15xX16xX3xX60xX4axX3xX4xX1xX1dxX9cxX3xXexX1f7xX15xX3xX5xX4axX1dxX15xX3xXadxX1xXdxX3xXexX21xX2exX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX176xX32xX9cxX3xX21xX6xX76xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX4axX60xX9cxXaxX12xX2cxX1xX12bxX3xX4xX1xX98xX4xX3xXexX21xX1f7xX4xX1xX3xX4xX1xX4axX3xXd8xXdxXb0xXexX3xX75xXd0xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xXd8xXd9xX3xXexX1xX3exX45xX15xX16xX3xX18xX38axX3xX18xX3ex89aaxX4xX3xX18xX3exX6xX3xX18xXb0xX15xX3xXd8xXc6xX15xX1xX3xX49xXdxXc6xX15xX3xb8dcxX6xX15xX28cxXdxX3xX18xX426xX3xX4xX1xX20cxX6xX3xXexX21xXd9xX2axX3xXexX21xX4axX15xX16xX3xX18xXeexX3xX4xXeexX3xX77xX3xXd8xXc6xX15xX1xX3xX15xX1xX198xX15xX3xX18xX6xX15xX16xX3xXexX21xX4axX15xX16xX3xXex8055xX15xX1xX3xXexX21xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX22xX9cxX3xXadxXd9xX4xX1xX76xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX4axX60xX9cxXaxX12xX1a8xX1xX4axX32xX15xX16xX3xX2adxX2adxX76xXd0xXd0xXd0xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xX4xX1xXd9xX22xX3xX32xX15xX1xX3xX1xX3exX42dxX15xX16xX3xXd8xX42dxXdxX3xXexX21xX2exX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX76xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX4axX60xX9cxXaxX12xX13xX3exX3fxX15xX16xX3xX176xX1f7xX3xXd8xXd9xX3xX1xX3exX3xX1xX1dxXdxX3xX15xX16xX1xXdxX9dxX86xX3xXexX21xX42axX15xX16xX3xXadxX1xXdxXb0xX15xX3xX1xX45xX15xX3xX2xXd0xXd0xX3xX4xX1xXdxXb0xX4xX3xX176xX10xX3xX49x357cxX15xX3xX4xX1fbxX15xX3xXd8xXd9xX3xXadxbd89xXexX3xX5xX1dxXdxX3xXexX21xX9dxX15xX3xX18xX3exX3fxX15xX16xX3xX4xX6xX4axX3xXexX28xX4xX3xX4cdxX77xX2x943fxX3xX15xX28xXdxX3xX5xXdxX39xX15xX3xXcxX98xX3xX9axX22xX9cxX9dxX15xX3xX49xX12bxX3xXcxX198xX9cxX3xXcxX1dxX15xX16xX76xX3xX2cxX1xX12bxX3xX4xX1xX98xX4xX3xXexX21xX1f7xX4xX1xX3xX4xX1xX4axX3xXd8xXdxXb0xXexX3xX7x6bddxX3xX4xX28xX3xX16xX208xX15xX16xX3xX16xXdxX32xXdxX3xXex7320xX6xX3xX1f7xX4xX1xX3xXexX208xX4xX3xX49xX12bxX4axX3xX16xXdxX20cxX6xX3xXexX21xX3exX6xX3xX15xX16xX12bxX9cxX3xX88xX77xX8axX2xX2xX76xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX4axX60xX9cxXaxX12xXcxX21xX4axX15xX16xX3xXadxX1xXdxX3xX18xXeexX3xXexX1dxXdxX3xX2cxX1xX2exXexX3xX31xX32xX15xX2axX3xX86xX14xXexX3xXexX21xX2exX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX75xX76xX88xX3xX18xX14xX3xX21xXdxX4xX1xXexX10xX21xX3xXexX28xXdxX3xX88xX88xX8axX2xX2xX3xXadxX1xXdxXb0xX15xX3xX4xX1xX4axX3xX15xX1xXdxX39xX22xX3xX15xX16xX85xXdxX3xX15xX1xX12bxX3xXd8xXd9xX3xX18xX12exX3xX7xX2exXbxX3xX49xX12bxX3xX88xXd0xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xXd8xXd9xX3xXexX1xX3exX45xX15xX16xX2axX3xXexX21xX4axX15xX16xX3xX18xXeexX3xX4xXeexX3xX77xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xXd8xXd9xX3xXexX1xX3exX45xX15xX16xX3xX15x749axX15xX16xX76xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX4axX60xX9cxXaxX12xXcxX21xX2exX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX176xX32xX9cxX3xX21xX6xX3xX49xX12bxX4axX3xX5x40e8xX4xX3xX88xXd0xX16xX5d7xX3xXbxX1xX72cxXexX3xXa0xX16xXdxX3fxX3x6b50xX2cxXabxX3xXexX1dxXdxX3xXadxX1xX22xX3xX49x77daxX4xX3xXexX93xX15xX1xX3xX2cxX6xX16xX6xX15xX4axX2axX3xXexX198xX9cxX3xXd8xX208xX4xX3xXcxX4axXadxX9cxX4axX76xX3xX1a8xX1xX85xX15xX16xX3xX4xXeexX3xX4xX32xX15xX1xX3xXd8xX1f7xX4axX3xX7xXeexX15xX16xX3xXexX1xX3f1xX15xX76xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX4axX60xX9cxXaxX12xX13xX4axX1dxX15xX3xX16xX1xXdxX3xX1xX504xX15xX1xX3xXbxX1xX1f7xXexX3xX18xXdxX3xXexX21xX9dxX15xX3xXexX21xX22xX9cxX39xX15xX3xX1xX504xX15xX1xX3xX4xX1xX4axX3xXexX1xX19xX9cxX3xX15xX1xXdxX39xX22xX3xX15xX16xX85xXdxX3xX15xX1xX12bxX3xX16xadccxX3xXd8xXd9xX3xX18xX12exX3xX7xX2exXbxX2axX3xXd8xb2fexX15xX3xX18xX19xXexX3xX5xX19xXbxX3xX18xX3f1xX9cxX3xX4xX1f7xX4xX3xX4xX4axX15xX3xX18xX3exX3fxX15xX16xX76xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX4axX60xX9cxXaxX12xX1a8xX9cxX4axX60xX4axX3xX60xX5afxX15xX3xX5xX3fxXdxX3xX4xX32xX15xX1xX3xX7xX1f7xXexX3xX18xXd9xX6xX3xXbxX1xX3exX45xX15xX16xX3xX4xX1xX4axX3xXd8xXdxXb0xXexX3xX88xX2xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xX60xX198xX15xX3xXd8xXd9xX3xXadxX5baxXexX3xX60xX3exc452xXdxX3xX18xX28xX15xX16xX3xX18xX12exX3xX15xX1f7xXexX3xX18xX3exX4b8xX4xX3xX4xX98xX22xX3xXexX1xX4axX1f7xXexX2axX3xXexX21xX4axX15xX16xX3xX18xXeexX3xX4xXeexX3xX86xX14xXexX3xX10xX86xX3xXd8x57f7xX3xX88xX3xXexX22xX12exXdxX76xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX4axX60xX9cxXaxX12xXcxX21xX2exX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX4xX1fbxX15xX3xXadxX1xXdxXb0xX15xX3xX4xX1xX4axX3xX2xX76xX75xXd0xXd0xX3xX16xXdxX6xX3xX18xX504xX15xX1xX3xX86xX19xXexX3xX18xXdxXc6xX15xX76xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX12xX2cxX1xX12bxX3xX4xX1xX98xX4xX3xXexX21xX1f7xX4xX1xX3xX4xX1xX4axX3xXd8xXdxXb0xXexX3xX18xX6xX15xX16xX3xX5xX12bxX86xX3xX1xXb0xXexX3xX7xX98xX4xX3xX18xX426xX3xXadxX1xX208xX4xX3xXbxX1xX394xX4xX3xX86xX42axXdxX3xXexX1xXdxXc6xXexX3xX1xX1dxXdxX3xX60xX4axX3xXexX21xX2exX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX16xX198xX9cxX3xX21xX6xX76xX3xXcxX1xX10xX4axX3xX5dxX2cxX63xX0xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long