Cập nhật:  GMT+7
eaf7x118dex1426cx13ca0x15c7fx10323x15d64x13b05x153fexX7x13a04x11747x10d50xee1ax11538x11f40xX5xfdccxXax11871xf2e4xf686x12d07xX3x11d72x1499fx16f48xX4xX3x16e40x14cacxX3xX15xX1xXdx119a1x10072xX3xX4xX19xX3x103b8xf0d6xX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX5xX14xX23xX3x1641dx12a80xX3xXex13364x1398ex14055xX15x14698xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXbxX1x111daxX15xX40xX0x14920xX1xX2xX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXex1141bxX5xX10xX9xXaxX23xX6xX3cxX40xXdxX15xedebx15d3fxXbx16434xX3xX6xX18xXex107daxXaxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXex14a89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX76xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX15xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX19xX3xX28xX29xX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX5xX14xX23xX3xX38xX39xX3xXexX3cxX3dxX3exX15xX40xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX49xX15xX40xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX76xX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX76xX12xX0xX4dxXexX76xX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX76xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6dxX76xX5axXaxX12xXcxX1xX10xX6dxX3xfe95xf486x14d39x161d5xX3xXcxX1dxX15xX40xX3xXexX1xX19xX15xX40xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3x15e53xX10xX10xX3xfaddxX5axX18xX15xX40x103e0xX1cxX6x1088cxX3xX15xX40xX14xX5axX3xX66x11156xX122xX2xX2xX3x16d56x116ecxX3xX1cxX1dxX3xX15xX1xXdxX22xX23xX3x110b6xX15xX40xX3xX119xX10xX10xX3xX13xX10xX10xX122xf743xX6dxX15xX103xX3xX4xX19xX3xX28xX29xX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX4x13888xX6xX3xX13exX15xX40xX3xX5xX14xX23xX3xX38xX39xX3xXexX3cxX3dxX3exX15xX40xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX49xX15xX40x170e4xX3x1020cxX15xX40xX3xX119xX10xX10xX3xX132xX3dx13e2cxX4xX3xX68xX10xX23xX3xX5xX14xX3xX15xX1xX14xX3xed34xX18x1553cxX15xX3xX7x1095bxX3xX76xX14xX5axX3xX76x15d56xX15xX3xX125xXdxX15xX1xX3xX15xX40xX1xXdxX22xX23xX3xX4xf22cxX3xX125xX1x16e6dxX3xX15x16c46xX15xX40xX3xXbxX1xX1b9xX15xX3x14cd4xX15xX40xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX28x15488xXdxX3xX4x1511cxX4xX3xX1cxX3dxX1d0xX4xX3xX132xXdxX3xX1cxX29xXexX3xX15xX40xf00axX3xX4xX15fxX6xX3x11c93xX13xeb78xX1ebx14103xX1edxX3xXcxX3cxXdx13a14xX18xX3xXcxXdxfa59xX15xX17exX3xX180xX15xX40xX3xX4x123e9xX15xX40xX3xX132xX3dxX18axX4xX3xX68xX10xX23xX3xX5xX14xX3xX15xX40xX3dxX1e5xXdxX3xX7x1099bxX3xX1xX18axXbxX3xXexX1d4xX4xX3xXexX19xXexX3xX28xX1d0xXdxX3xX198xX18xX19axX15xX3xX132xX39xXdxX3xX11dxf605xX103xX3xX132x1586dxX15xX40xX3xX23xXdxX15xX1xX3xX5xX1d0xX15xX3xX15xX1xX29xXexX3xX4xX15fxX6xX3xff23xX10xX6dxX18xX5xX17exX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxX23xX6xX3cxX40xXdxX15xX65xX66xXbxX68xX3xX6xX18xXexX6dxXaxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX76xX12xX0xXbxX12xX0xXdxX23xX40xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX65xX4dxX4dxX14axX14axX14axX17exX7xX40xX40xXbxX17exX6dxX3cxX40xX17exX28xX15xX4dxX76xX6xXexX6xXdxX23xX6xX40xX10xX7xX4dxX6dxX3cxXdxX40xXdxX15xX6xX5xX4dxX66x11834xX2xX2b6xX4dxX2xX2xX4dxXdxX23xX6xX40xX10xX7xef75x1053ax112c9xefd3xf1b2xX2c6xfd90xX119xX10xX10xX17exfdb4xXbxX40xXaxX3xX14axXdxX76xXexX1xX9xXaxX2c3xX2c7xX2c7xXaxX3xX1cxX6dxX3cxX76xX10xX3cxX9xXaxX2b6xXaxX3xX15xX6xX23xX10xX9xXaxXdxX23xX6xX40xX10xX102xX1xX6dxXexX6dxXaxX12xX0xX4dxXexX76xX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX76xX12xX0xXbxX12xXcxX19axX15xX3xX38xX39xX3xXexX3cxX3dxX3exX15xX40xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX49xX15xX40xX3xX4xX15fxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX119xX10xX10xX3xX13xX10xX10xX122xX14axX6dxX15xX3x1101axX1cxX1faxX15xX3xXexX3cxX1d4xXdx12b43xX17exX3x15dfexX15xX1xX65xX3xX100xX101xX102xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX76xX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xXbxX12xX180xX15xX40xX3xX119xX10xX10xX3xX132xX3dxX18axX4xX3xX4xX1x15d09xX15xX3xXexX1xX6xX5axX3xXexX1xfcb8xX3xX13exX15xX40xX3x12db1xXdxX23xX3xXcxX6xX10xX122xX5axX6dxX15xX40xX103xX3xX15xX40xX3dxX1e5xXdxX3xX28xfdc8xX6xX3xXexX3a4xX3xX4xX1xX1c5xX4xX3xX28xfa1cxX3xX1cx1546fxX3xX4xX1x11a72xX3xXexX3cx14306xX4xX1xX3xX5xX14xX3xX198xX18xX1d4xX3xX4xX1x11567xX23xX3xX4xX1xX1a5xXbxX3xXexX3cxX6dxX15xX40xX3xX28xXdxX22xX4xX3xXbxX1xX1b9xX15xX3xX1c5xX15xX40xX3xX5xX1a5xXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xX132xX18axXexX3xXbxX1xX1d4xX6dxX3xX125xX3bbxX4xX1xX3xX4xX15fxX6xX3xX38xX3b0xX15xX1xX3xX1efxX1xX3dx133bbxX15xX40xX3xX1xX13exX23xX3xX66xX2c3xX122xX2xX2xX3xX40x161b3xX15xX3xX28x157ddxX15xX40xX3xX1cxXdx12c95xX15xX3xX1cxXdxX1faxX15xX3xX40xXdxX1d0xXdxX3xX40xXdx14e6dxX6xX3xX66xX3xX23xXdxX1f5xX15xX3xXcxX3cxXdxX1f5xX18xX3xXcxXdxX1faxX15xX3xX5xX14xX23xX3xX2c6xX3xX15xX40xX3dxX1e5xXdxX3xX4xX1xX389xXexX3xX28xX14xX3xX1x114b4xX15xX3xX2xX2b6xX3xX15xX40xX3dxX1e5xXdxX3xX1cxX3b3xX3xXexX1xX3dxX458xX15xX40xX17exX0xXbxX12xXcxX1xX10xX6dxX3x16c07xX6dxX15xX1xX6xXbxX103xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX132xX6xX15xX40xX3xX68xX10xX23xX3xX68x155f1xXexX3xX125xX389xX3xX1xX6dxX1a5xX4xX1xX3xXexX3cxXdxX41fxX15xX3xX125xX1xX6xXdxX3xXexX1faxX15xX3xX5x12815xX6xX3xX1xX14xX15xX1xX3xXexX3cxX3b0xX15xX1xX3xX4xX1b5xX3xXexX1xX41fxX3xX4xX13exX15xX40xX3xXbxX1xX1d4xX3xX1xX415xX23xX3xX15xX40xX415xX23xX3xXexX1d0xXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xX1xX49xX15xX3xX132xX1b9xX6dxX3xX68xX18xX15xX40xX3xX198xX18xX6xX15xX1xX3xX13xX6dxX14xX15xX40xX3xX13xX1b9xXdxX17exX3xX1efxX40xX18xX23axX15xX3xXexXdxX15xX3xX198xX18xX19axX15xX3xX7xX19exX3xX4xX15fxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX1xX6dxX3xX1cxXdxX389xXexX3xXexX1faxX15xX3xX5xX4adxX6xX3xX15xX14xX5axX3xX4xX1b5xX3xX125xX1xX1b9xX3xX15xX1bcxX15xX40xX3xXbxX1xX1d4xX3xX28xX406xX3xX4xX1d4xX4xX3x16b7exX3xXbxX1xX1d4xX6dxX3x13ba4xX15xX3xX76xX3dxX1d0xXdxX3xX1xX415xX23xX3xXexX1a5xXdxX3xX125xX1xX18xX3xX28xX19exX4xX3xX1cxXdxX1faxX15xX3xX40xXdxX1d0xXdxX3xX4xX15fxX6xX3xX1ebxX13xX1edxX1ebxX1efxX1edxX3xXcxX3cxXdxX1f5xX18xX3xXcxXdxX1faxX15xX103xX3xXexX1faxX15xX3xX5xX4adxX6xX3xX4xX1b5xX3xXexX415xX23xX3xX1cx12a56xX15xX3xX66xX2c4xX3xX125xX23xX17exX3x12da7xX39xX15xX40xX3xXexX1xX1d4xXdxX3xX15xX14xX5axX3xX15x130bdxX23xX3xXexX3cxX6dxX15xX40xX3xX198xX18xX5axX389xXexX3xX132xX3b3xX15xX1xX3xX4xX15fxX6xX3xXcxX1dxX15xX40xX3xXexX1xX19xX15xX40xX3xX119xX10xX10xX3xX11dxX5axX18xX15xX40xX122xX1cxX6xX125xX3xXexX1xX10xX6dxX3xX132xX1b5xX3xX13exX15xX40xX3xX7xX21axX3xX40xXdxX6xX3xXexX1bcxX15xX40xX3xX125xX1xX1b9xX3xX15xX1bcxX15xX40xX3xXbxX1xX49xX15xX40xX3xXexX1xX15fxX3xXexX3cxX1faxX15xX3xX4xX1d4xX4xX3xX132xX1b9xX6dxX3xX68xX18xX15xX40xX3xX198xX18xX6xX15xX1xX3xX13xX6dxX14xX15xX40xX3xX13xX1b9xXdxX103xX3xXexX3cxX6dxX15xX40xX3xX132xX1b5xX3xX4xX1b5xX3xX132xX1b9xX6dxX3xX476xX10xX6dxX15xXbxX5axX10xX6dxX15xX40xX17exX0xX4dxXexX76xX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexX6xX1cxX5xX10xX12xXcxX1xX10xX6dxX3xX250x16e3bxX660xX102


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trung Quốc lo ngại vì tập trận Mỹ-Hàn

Trung Quốc lo ngại vì tập trận Mỹ-Hàn
2010-11-26 08:26:00

Chính phủ Trung Quốc hôm nay bày tỏ mối quan ngại về cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, trong bối cảnh Triều Tiên dọa sẽ tiếp tục tấn công nếu Seoul thực hiện “những hành...

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc từ chức
2010-11-26 08:24:00

Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-young nộp đơn từ chức trong bối cảnh bị chỉ trích vì cách thức giải quyết vụ Triều Tiên nã pháo vào một hòn đảo của nước này.

Campuchia tưởng niệm nạn nhân thảm họa

Campuchia tưởng niệm nạn nhân thảm họa
2010-11-25 13:05:00

7h sáng 25/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng tại khu giải trí Kok Pich trong thảm họa xảy ra vào tối 22/11.

Hàn Quốc cắt viện trợ cho Triều Tiên

Hàn Quốc cắt viện trợ cho Triều Tiên
2010-11-25 09:33:00

Seoul ngừng chuyển đồ cứu trợ cho Bình Nhưỡng sau sự kiện Triều Tiên tấn công bằng pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc, khiến 4 người thiệt mạng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long