Cập nhật:  GMT+7
8209x9171xd2e6xacf5xa890xcef5x9a9fxa80exf840xX7xd043x8fdaxad73xa3abx102d5xc528xX5xdf0cxXaxc910xdeadxee26xX6xe56cxX3xe1e2xdbd1x9d2axX3xff8dxX6xX1axX3xX4xX1xXdxabb1xefc8xX3x10049xcf9dxe3fdxX3xX1cxXdxX23xX24xX3x87dbxX27xXexX3xd7aaxX1xXdxX3xXexbdc8xXbxX3xX5xX28xX1axdedbxX24xX0xa261xX1xX2xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd1f9xb600x854bxX1axXaxX12xX54xe430xX3x9fe9xX28xa445xX4xX3xXbxX1x10d7axX24xX14xX3xX13xX14xX6xX3xX1x8e3bxX2fxX3xX2xab29xX41xX2xX3xX4xX1xX55xX3xX1xX6xX1axe379xX3xX2fxX5bxXexX3xX4xX1xXdxX23xX4xX3xX2fxX19xX1axX3xX1cxX6xX1axX3xX4xa3ebxX6xX3xa2f9xd600xX4xX3xX5xeff2x1050cxX24xX14xX3x86f2xX1xX6dxX24xX14xX3xcb28xX28xe4e3xX24xX3xX24xX99xb6daxX4xX3xX24xa7f8xX1axX3xX26x9d82xX3xX1cxXdxX23xX24xX3xX2fxX27xXexX3xX33xX1xc0daxXdxX3xX2fxXafxX24xX3xX1x10638xX24xX1xX3xf3acxX6xX56xX6xXccxX3xX33xX1xXdxX3xX26xX6xX24xX14xX3xX1cxX6xX1axX3xXa4xX28xX6xX3xX33xX1xX6dxX24xX14xX3xXbxX1xX38xX24xX3xc679x9addxX24xX14xX3xX9exX1xX6xX1cxX6xXccxX55xXeexX7xX33xdaa1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX55xX56xX1axXaxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX2fxX6xXccxX14xXdxX24xX16xf37exXbx10038xX3xX6xX28xXexX55xXaxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX56xX12xX0xXdxX2fxX14xX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX41xX41xX1cxX6xX55xXbxX1xX28xXexX1xX55xXfdxXeexX24xX41xX55xX5xX56xX56xX6xXexX6xX41xa569xX10xX1cxX7xXdxXexX10xX41xXexX1xX10xX3xbf36xX3xX14xXdxX55xXdxX41xX128xf482xX2xX2xX41x107eexX41xX2xX128x89e9xX178xX2xX2xX2xc85axX174xX17cxbffdxX41xX2xX128xX17cxX178xa55dxX71xX178xX18axX181xca29xX128xX184xX17cxa51exX128xX178xX184xX128xX184xX18axXfdxb4ebxXbxX14xXaxX12xX0xX41xXexX56xX12xX0xX41xXexXccxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX12xX18xX5bxXexX3xX4xX1xXdxX23xX4xX3xb095xX28xX16cxX128xX18fxX3xef4bxX24xX1xX16xX3xb8e0xe4d2xae61xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX56xX12xX0xX41xXexXccxX12xX0xX41xXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xXbxX12xX1caxX1cbxX1ccxX3xX13xX55xXeexX55xX7xXexXdxX3xX26xX99xX6xX3xXexXdxX24xX7cxX3xX4xX1xXdxX23xX4xX3xX1bfxX28xX16cxX128xX18fxX3xfbb0xX5xX6xX24xX33xX10xXccxX3xX26xX6xX24xX14xX3xXexX38xXbxX3xX5xX28xX1axX3exX24xX3xXexXccxfe37xX24xX3xX33xX1xX6dxX24xX14xX7cxX3xXexX1xX10xX55xX3xX26xf6d5xX24xX14xX3xX1xXafxX24xX1xX3xXexXccxXc8xX24xX1xX3xX1cxX6xX1axX3xXexX1xXc8xX3xX1cxX27xXexX3xX24xX14xc274xX3xX2fxX27xXexX3xX5xXdxX220xX24xX3xX5x10df5xX4xX7cxX3xX33xX1xXdxX3xX4xX1xcf30xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX4x10fb5xX24xX3xX4xe65fxX3xX33xX1xX6dxX24xX14xX3xXa4xX28xXa6xX24xX3xa6cex10713xX10xX2fxX14xX6xX3xd6d2xX3xX24x10324xXdxX3xX24xca5bxX3xX12axX28xX27xXexX3xXbxX1xX19xXexX3xX16cxX3xX33xX1xX55x10b44xX24xX14xX3xX178xX174xX33xX2fxXfdxX0xXbxX12xc002xX19xX4xX3xX1xX55xX259xXexX3xX26xX5bxX24xX14xX3xXexXc8xX2fxX3xX33xXdxX23xX2fxX3xX26xXb3xX3xX26xX99xX9axX4xX3xXexXdxX23xX24xX3xX1xXafxX24xX1xX3xXexXabxXdxX3xXexX38xX24xX3xX4xX1xXdxefa5xX28xX3xX2fxX28xX5bxX24xX3xX24xX14xXafxX1axX3xX1xX6dxX2fxX3xXa4xX28xX6xX3xXeexXafxX3xX26xX99xX9axX4xX3xX24xX5fxXdxX3xX5xX259xXdxX3xXeexXafxX55xX3xX7xX19xX24xX14xX3xX7xXabxX2fxX3xX24xX14xXafxX1axX3xX1xX6dxX2fxX3xX24xX6xX1axX7cxX3xX2xX18axX41xX2xXfdxX0xXbxX12x1049exX2a7xX28xX5bxX4xX3xXexXc8xX2fxX3xX33xXdxX23xX2fxX3xX5xX259xXdxX3xX26xX99xX9axX4xX3xXexXdxX23xXbxX3xXex10eedxX4xX3xXeexXafxX55xX3xX7xX19xX24xX14xX3xX7xXabxX2fxX3xX24xX6xX1axXfdxX3xXcxX28xX1axX3xX24xX1xXdxX220xX24xX7cxX3xX4xX1xX230xX24xX14xX3xXexX6dxXdxX3xXeex10963xX24xX3xX4xX1xX99xX6xX3xX24xX1xX38xX24xX3xX26xX99xX9axX4xX3xX33xX23xXexX3xXa4xX28xX29bxX3xXexX1xX6dxX24xX14xX3xX1cxX19xX55xX3xX24xXafxX55x8b94xX7cxX3xX1caxX1cbxX1ccxX3xX13xX55xXeexX55xX7xXexXdxX3xX56xX36cxX24xX3xX5xX24dxXdxX3xX2fxX5bxXexX3xXa4xX28xX6xX24xX3xX4xX1xX26fxX4xX3xXa4xX28xXa6xX24xX3xX7xX95xX3xX4xX27xXbxX3xX4xX6xX55xX3xX4xX1xX55xX3xX1cxXdxX23xXexXfdxX0xXbxX12xX54xX5bxX3xX5dxX28xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX24xX14xX3xX13xX14xX6xX3xX4xac25xX24xX14xX3xX5xX220xX24xX3xXexXdxX23xX24xX14xX3xXbxX1xX91xX3xX24xX1xX38xX24xX3xX2fxX5bxXexX3xX7xX5fxX3xXexX1xX6dxX24xX14xX3xXexXdxX24xX3xX4xX91xX6xX3xX14xXdxXabxXdxX3xXexXccxX28xX1axX2dbxX24xX3xXexX1xX6dxX24xX14xX3xX4xX1xX55xX3xXccxa2b8xX24xX14xX7cxX3xX4xX1xXdxX23xX4xX3xX2fxX19xX1axX3xX1cxX6xX1axX3xX26xXb3xX3xXccxX286xXdxX3xXeexXafxX3xX4xX19xX4xX3xX2fxX29bxX24xX1xX3xXeexbbf7xX3xX4xX91xX6xX3xX24xX28axX3xX26xX99xX9axX4xX3xXexXc8xX2fxX3xXexX1xX27xX1axX3xX14xbe40xX24xX3xX4xX26bxX24xX3xX4xX26fxX3xX27cxX27dxX10xX2fxX14xX6xXfdxX0xXbxX12xX1bfxX28xX16cxX128xX18fxX3xX5xXafxX3xX2fxX19xX1axX3xX1cxX6xX1axX3xX4xX1xXdxX23xX24xX3xX26xX27xX28xX3xXeexXafxX3xX26xX19xX24xX1xX3xX4xX1x10485xX24xX3xXexX469xX2fxX3xX12axX6xX7cxX3xX1cxbad0xXexX3xX26xX469xX28xX3xX26xX99xX9axX4xX3xX26xX99xX6xX3xXeexXafxX55xX3xXbxX1xX341xX4xX3xXeexX341xX3xXexXccxX55xX24xX14xX3xX33xX1xX6dxX24xX14xX3xXa4xX28xXa6xX24xX3xX13xX14xX6xX3xXeexXafxX55xX3xX24xX26bxX2fxX3xX2xX184xX181xX71xXfdxX3xba02xX99xX9axX4xX3xX1cxXdxX23xXexX7cxX3xXbxX1xXdxX3xX4xX6dxX24xX14xX3xX26xXdxX2dbxX28xX3xX33xX1xXdxbc3cxX24xX3xX2fxX19xX1axX3xX1cxX6xX1axX3xX5xXafxX3xX2fxX5bxXexX3xX7x8a9exX3xXa4xX28xX6xX24xX3xX24xX1xXdxX2dbxX28xX3xX33xXdxX24xX1xX3xX24xX14xX1xXdxX3exX2fxXfdxX0xXbxX12x93daxf471xXdxX3xXexX1xX19xX24xX14xX3xX181xX3xX24xX26bxX2fxX3xX24xX14xX55xX19xXdxX7cxX3xX2fxX5bxXexX3xX4xX1xXdxX23xX4xX3xX1bfxX28xX16cxX128xX18fxX3xX4xX91xX6xX3xX33xX1xX6dxX24xX14xX3xXa4xX28xXa6xX24xX3xX54xX10xX5xX6xXccxX28xX7xX3xX14xX4a2xXbxX3xX24xX259xX24xX3xXexXccxX55xX24xX14xX3xX1cxX28xb9b5xXdxX3xX5xd912xX3xXexXccxXc8xX24xX1xX3xX56xXdxX58axX24xX3xXexXccxX220xX24xX3xX33xX1xX6dxX24xX14xX3xXexX586xX3xX4xX1xX26fxX4xX3xXexX259xXdxX3xX54xX6xX3xX94xX6xX24xX7cxX3xX33xX1xXdxX23xX24xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxX3xX4xX6dxX24xX14xX3xXexX1xXdxX3exXexX3xX2fxX259xX24xX14xXfdxX3xXcxX1xX10xX55xX3xXcxac3fxb7dc


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nga không được mời dự hội nghị G8

Nga không được mời dự hội nghị G8
2010-01-14 15:41:00

hứ trưởng Tài chính Nga Dmitry Pankin. Ảnh: Reuters.Nga tuyên bố không mếch lòng dù không được mời tham dự hội nghị bộ trưởng tài chính của các nước trong khối G8. Thứ trưởng...

P5+1 lại thảo luận trừng phạt Iran

P5+1 lại thảo luận trừng phạt Iran
2010-01-13 15:33:00

5+1, bao gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức, dự kiến gặp nhau tại New York ngày 16-1 để thảo luận về khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt mới...

Tòa sắp ra phán quyết về tài sản của ông Thaksin

Tòa sắp ra phán quyết về tài sản của ông Thaksin
2010-01-13 13:20:00

Giới chức Thái Lan mới cho hay, tháng tới, toà án nước này sẽ quyết định xem liệu có cho phép các nhà chức trách tịch thu tài sản đang bị đóng băng trị giá 2,2 tỷ đôla của cựu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long