Cập nhật:  GMT+7
d27cxd700x103bdxe705x171dcx17101x15bd5x1129fx1409bxX7xe3c6x11fe8xdca3x13d68x1549bx166eaxX5x1701fxXaxea50x10e6dxf8a1xX6xX3xXexd9e9xfc43x16f38xf7e5xX3xdccbx16a8axX3xdfb2x1309bxXexX3xf1faxX1xd63exXdxX3x115a0x1214dxXdxX3x10e2exfbd1xX1bxX14xX3xX4xf8f5xX4xX3x16914xX18xX1exX4xX3xX14xXdxX6xX3x12428xXdx15df6xX1bxX3xX3fxX6xX5xXexXdxX4xX0x10187xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxd916xfbefxX19xXaxX12xX0xXdxdc81xX14xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4x163dfxX1dxX6xX5bxXbxX1xX18xXexX1xX5bxX6dx115e6xX1bxX4bxX5cxX10xX7xX24xXexX5bxXbxX4bxX1bxX10x15b94xX7xX4bxe213xX88xX88x1630dxX4bxX2xX88xX88xX5cx14f51xX8bx15189xX91xX8bxX8bxX8bxXexX2xX93xd386xX91xX88xd905xX5xX2xX6dx13945xXbxX14xXaxX3xX4bxX12xff3cxX18xX1exX4xX3xX24x16d2fxX3xX4x16bd2xX6xX3xX13xX14xX6xX6dxX3xf1e4xX13xX14xX18xX2exX1bxddb7xX3xX5cxX6xXdxX5xX19xXbxX5bxX7xXex11225xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xX5cxXaxX12xX13xX14xfb55xX19xX3xX2x1468dxX4bxfd4dxe563xX3xX13xX14xX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xXexX3xX24xX1xX26xXdxX3xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX1bxX14xX3xX4xX33xX4xX3xX36xX18xX1exX4xX3xX14xXdxX6xX3xX3fxXdxX41xX1bxX3xX3fxX6xX5xXexXdxX4xX3xXbax1719cxX3fxf21exX127xXcbxX3xXexX20xX5bxX1bxX14xX3xX1dxX1exXdxX3xX4xd2c8xX1bxX1xX3xX4xdc17xX1bxX14xX3xXexX1x13a8cxX1bxX14xX3xX14xXdx15c26xX6xX3xeaa9xX5bxX7xX24xX78xX6xX3xX78xXe3xX3xXbxX1x14930x15746xX1bxX14xX3xXcxf75axX19xX3xX5xX10xX5bxX3xXexX1xX6xX1bxX14xX3xX5xXdxX1axX1bxX3xX36xX18xX6xX1bxX3xXex113f0xXdxX3xX4xX18xX2axX4xX3x150d1xX18xX1bxX14xX3xX2dxX2axXexX3x10e62xX3x13516xX24xX20xX6xXdxX1bxX10xX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX5bxX5cxX19xXaxX12xXcxX1xX10xX5bxX3xX3fxX2axX3xX13xX14xX5bx10901xXdxX3xX14xXdxX6xX5bxX3xX13xX14xX6xXeaxX3xX125xX3fxX127xX127xX3xX2dxX6xX1bxX14xX3xXexX20xX185xX3xXexX1xXe3xX1bxX1xX3xXaxX4x10e84xX1bxX14xX3xX4x1069bxX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX1x10a12xX1bxX1xX3xX7xX33xX4xX1xX3xX4xX1xX1exX1bxX14xX3xX13xX14xX6xX6dxXaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX5bxX5cxX19xXaxX12xXcxX20xX5bxX1bxX14xX3xX62xX2axXexX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXeaxX3xX1dxX2axX3xXexX20xX1axX1bxX3xX1bxX1axX18xX3xX20xdbdbxXc0xX3xXaxX125xX1xX21xX1bxX14xX3xXexX1d2xXdxX3xX4xX1xX5bxX3xX20x11cb7xX1bxX14xX3xX7xda97xX3xX1xXdxeb80xX1bxX3xX5cxXdxX245xX1bxX3xX4xXb2xX6xX3xX13xX14xX6xX3xXexX20xX5bxX1bxX14xX3xX125xX3fxX127xX127xX3xX5xXe3xX3xX24xX1xX1d2xX1bxX14xX3xX1xXdxX245xX18xX3xX36xX18xX136xX3xX78xXe3xX3xXbxX1xX136xX1bxX3xXexX33xX4xX3xX5cxX1d7xX1bxX14xX6dxXaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX5bxX5cxX19xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX5bxX3xX1dxXdx1507bxXexX3xX62x115aaxX4xX3xX5cx15136xX3xX20xX21xXexX3xX24xX1xX26xXdxX3xX125xX3fxX127xX127xXeaxX3xX7xX5bxX1bxX14xX3xX1bxX156xX174xX4xX3xX1bxXe3xX19xX3xX7x171bexX3xX78x127b8xX1bxX3xX5cxX18xX19xX3xXexX20x13caexX3xX7xX241xX3xX1xXdxX245xX1bxX3xX5cxXdxX245xX1bxX3xX185xX3xX78xX2abxX1bxX14xX3xX3fxX6xX5xXexXdxX4xX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX5bxX5cxX19xXaxX12xX125xX3fxX127xX127xX3xX5xXe3xX3xX62xX2axXexX3xX5cxXdxe8edxX1bxX3xX2dxXe3xX1bxX3xX4xX1xX1dfxX1bxX1xX3xXexX20x13b51xX3xX4xX1xX5bxX3xX1x1462axXbxX3xXexX33xX4xX3xX24xX1xX18xX3xX78xX241xX4xX3xX14xX2exX62xX3xX2xX2xX3xX36xX18xX1exX4xX3xX14xXdxX6xX3xXexX1xXe3xX1bxX1xX3xX78xXdxX1axX1bxX3xXbaxXexX20xX5bxX1bxX14xX3xX2dx1417axX3xX4xX35fxX3x17222x126faxX4xXeaxX3x11817xX1xdf86xX1bxX3x143efxX6xX1bxXeaxX3xX13xX6xX3xX187xX19xXcbxX3xX4xX2abxX1bxX14xX3xX36exXdxX1axX1bxX3xX62xXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX15cxX18xX3x13955xX18xX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX5bxX5cxX19xXaxX12xX125xX2abxX1bxX14xX3xX1bxX14xXe3xX19xXeaxX3xX3fxX2axX3xX13xX14xX5bxX1afxXdxX3xX14xXdxX6xX5bxX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX5bxX3xX1dxXdxX2a3xXexX3xX1bxX156xX174xX4xX3xX1bxXe3xX19xX3xX2dx13161xX3xXexX20xX1d7xX4xX3xX17cxX18x15e11xXexX3xX88xX3xX1bxX1xXe3xX3xX1bxX14xX5bxX1afxXdxX3xX14xXdxX6xX5bxX3xXexX1afxXdxX3xX364xX1afxXdxX3xX7xX365xX3xX36xX18xX33xX1bxX3xX369xX1xX36bxX1bxX3xX36exX6xX1bxX3xX185xX3xX14axX5bxX7xX24xX78xX6xX3xX2dxX41xX3xXexX20xX136xX3xX2dxf00dxX6xX3xX78xXdxX245xX4xX3xX29xX10xX5xX7xXdxX1bxX24xXdxX3xX36xX18xX19xX2a3xXexX3xX2dxX326xX1bxX1xX3xXexX20xX1d7xX4xX3xX17cxX18xX3dfxXexX3xX88xX3xX1bxX1xXe3xX3xX1bxX14xX5bxX1afxXdxX3xX14xXdxX6xX5bxX3xX13xX14xX6xX3xXexX20xX156xX174xX4xX3xX2dxX35fxX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX5bxX5cxX19xXaxX12x1134dxX41xX3xXexf538xX3xX24xX1xXdxX3xX13xX14xX6xX3xXexXdxX2a3xX1bxX3xX1xXe3xX1bxX1xX3xX4xX1xXdxX2a3xX1bxX3xX5cxX326xX4xX1xX3xX36xX18xX15cxX1bxX3xX7xX241xX3xX2dxX2a7xX4xX3xX1dxXdxX245xXexX3xX185xX3xX187xX24xX20xX6xXdxX1bxX10xX3xX1bxX14xXe3xX19xX3xX88xX9bxX4bxX88xXeaxX3xXbxX1xX156xX157xX1bxX14xX3xXcxX15cxX19xX3xX2dxX3d6xX3xXexX20xX1d7xX4xX3xX17cxX18xX3dfxXexX3xX1xXe3xX1bxX14xX3xX4xX1xX1d7xX4xX3xX1bxX1xXe3xX3xX1bxX14xX5bxX1afxXdxX3xX14xXdxX6xX5bxX3xX13xX14xX6xX3xX78xXe3xX3xX14axX5bxX7xX24xX78xX6xX3xX4xX41dxX1bxX14xX3xX4xX35fxX3xX1bxX1xX147xX1bxX14xX3xX2dxX2axX1bxX14xX3xXexX1xX33xXdxX3xX2dxX33xXbxX3xXexX20xX136xX6dxX4bxX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX5bxX18xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5bxX3xXcxXcxd3e3xea10xX13xX0xX4bxXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long