Cập nhật:  GMT+7
c05x99d4x3471x11f6x5faex4749x9cd4x4d8axc0dxX7x4666x1952x8706x59c2x8321x6d5exX5x3d8cxXax498bx6e9cxX1x1a11xXbxf3exX3x8010x961axXexX3x6a1ax6a63x91f3xdecx6a16xX3xXex5ab5x9957xebcxX20xX21xX3x384bxX3xXexX1x287axX3x90a2xadc4xX3xX13xX6xX24xXdxX7xX3x1826xX6xX20xX21xX3xXex404bxX20xX3xX20xX21xX25xX26xXdxX3x7878xXdx48c4xXexX0x4fb8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1b7bxX6xXbxXexXdxa2a0xX20xXaxX12xX0xXdxX39xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5cxX10xX20xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexa5fcxX5xX10xX9xXaxacecxXdx688bxXexX1xX17xX3x2e0fx80b8x2435xXbx4db7x4726xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX17xX3x9e47x38ccxX89xXbxX8cxX8dxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4x2b9bx7313xX6xX61xXbxX1xX1exXexX1xX61xXa7x8475xX20xX4dxX83xX10xX7x8fefxXexX61xXbxX4dxX20xX10xX81xX7xX4dxX89xX89xX89xX98xX4dxX2xX89xX89xX83xX97xX8axX88xX8axX97xX2xX2xXexX2x93bdxX98xX5x2f1fx5f23xXexXexX8cxXb2xX20xXd8xX1dxX1exX6xX20xX21xXd8xXexX24xX1exX61xX20xX21xXd8xX83xXa7x6ddexXbxX10xX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXbxX17xX3xX19xX1axXexX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xXexX24xX25xX26xX20xX21xX3xX2axX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX3xX13xX6xX24xXdxX7xX3xX39xX6xX20xX21xX3xXexX3fxX20xX3xX20xX21xX25xX26xXdxX3xX48xXdxX4axXexXaxX3xX81xXdxX83xXexX1xX9xXaxX88xX89xX8axXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX97xX98xX89xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX6xXbxXexXdxX61xX20xXaxX12x45dcxX1xX6xXdxX3xXexX24xX25x927dxX20xX21xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xXexX24xX25xX26xX20xX21xX3x178cx414cxX3xa000x1f5cxX1exX3xX48x4104xXa7xX3x9d92x2602xX20xX1xX17xX3xb253xX21xX1exX7cx76f6xX20xX3xXcxX1xX1exX3xX183xa662xX4dxXcxXcx99b8xX48xX191x3317xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX10xX6xX83xXaxX12xX191xX21xX19dxX7cxX3xX89xXd4xX4dxX98x621exX3xX5xX195xX3xX30x82bfxXexX3xXexX3fxX20xX3xX180xX181xX3xX183xX184xX1exX3xX48xX188xX3xX4xX1xX61xX3xX39xX1axXexX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xXexX24xX25xX26xX20xX21xX3xX20xX1x1aa9xX3xX2axX3xXexX24xX1exX20xX21xX3xXexb351xX39xX3xX1dxX1ex1ff4xX20xX3xX2xX98xX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX3xX13xX6xX24xXdxX7xX3xX30x11f2xX3xX83xXdxX195xX20xX3xX24xX6xX3xXb2xad31xXdxX3xX7x5060xX3xX1xXdxX4axX20xX3xX83xXdxX4axX20xX3xX4xX2exX6xX3xXa8xX19dxX3xX13xX1xb0eexX3xXcxX1xX188xX3xXexX24xX25xX2axX20xX21xX3xXexX1xX19dxX20xX1xX3xXbxX1x4733xX3xX13xX6xX24xXdxX7xX1c3xX3x52dexX6xX1exX24xX10xX20xX4xX10xX3xX13xX6xXexX24xXdxX4xX10xX8dxX3xXcxX1xX188xX3xXexX24xX25xX2axX20xX21xX3xX1dxX1exX201xX20xX3xX2xX98xX1c3xX3x11b8xX24xX6xX20xX4xXdxX7xX3x96bax6b51xXbxXdxX20xX10xX24xX1c3xX3xX30x6d89xXdxX3xX83xXdxX4axX20xX3xX180xX28fxXdxX3xX7x4843xX3xX1dxX1exX15xX20xX3xX48xXdxX4axXexX3xX191xX6xX39xX3xXexX28fxXdxX3xX13xX1xX15xXbxX3xX4x6d40xX20xX21xX3xX30xX31xX20xX21xX3xX30xX1fxX61xX3xX20xX21xX25xX26xXdxX3xXexX1xX1fcxX20xX3xX21xXdxX6xX3xX30xb076xX20xX1xX3xX31xX20xX21xX3xX180xX181xX3xX183xX184xX1exX3xX48xX188xX1c3xX3xX1dxX1exX6xX20xX3xX4xX1xX29cxX4xX3xXb2xX19dxX3xXa8xX19dxX3xX4xX61xX20xX3xX30xX188xX6xX3xXbxX1xX25xX16fxX20xX21xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa506xX61xX83xX7cxXaxX12x213fxX1exX1fxX20xX21xX3xXexX24xX25xX26xX20xX21xX3xX180xX181xX3xX183xX184xX1exX3xX48xX188xX3xXex5763xX6xX3xX5xX28fxX4xX3xXexX24xX3fxX20xX3xX20x9db2xXexX3xX21xXdxX6xX61xX3xX21xXdxX184xX6xX3xX30xX28fxXdxX3xX5xX1axX3xX48xX10xX24xX7xX6xXdxX5xX5xX10xX7xX3xXb2xX19dxX3xXa8x8de7xX20xX3xX257xX61xX1exXdxX7xX3xX314xX5xfddxX24xXdxX61xXexX3xX2axX3xX1dxX1exX201xX20xX3xX2xX98xX1c3xX3xX20xX1xX2d3xX20xX3xX24xX6xX3xXexX24x2cc6xX3xX7xX2axX3xX180xX19dxXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX13xX1xX15xXbxX3xXb2xX19dxX3xX4x31d3xX1exX3x3df8xX24xX10xX20xX10xX5xX5xX10xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX6xXbxXexXdxX61xX20xXaxX12xX0xXdxX39xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5cxX10xX20xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxX81xXdxX83xXexX1xX17xX3xX88xX89xX8axXbxX8cxX8dxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX17xX3xX97xX98xX89xXbxX8cxX8dxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xXa7xXa8xX6xX61xXbxX1xX1exXexX1xX61xXa7xXb2xX20xX4dxX83xX10xX7xXb8xXexX61xXbxX4dxX20xX10xX81xX7xX4dxX89xX89xX89xX98xX4dxX2xX89xX89xX83xX97xX8axX88xX8axX97xX89x602cxXexX88xX98xX98xcedxX5xX98xXd8xXexXexX8cxXb2xX20xXd8xX1dxX1exX6xX20xX21xXd8xXexX24xX1exX61xX20xX21xXd8xX83xXa7xXeexXbxX10xX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXbxX17xX3xX19xX1axXexX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xXexX24xX25xX26xX20xX21xX3xX2axX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX3xX13xX6xX24xXdxX7xX3xX39xX6xX20xX21xX3xXexX3fxX20xX3xX20xX21xX25xX26xXdxX3xX48xXdxX4axXexXaxX3xX81xXdxX83xXexX1xX9xXaxX88xX89xX8axXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX97xX98xX89xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX6xXbxXexXdxX61xX20xXaxX12xX257xX195xX3xX30xX1c9xXexX3xXexX3fxX20xX3xX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xXexX24xX25xX26xX20xX21xX3xX180xX181xX3xX183xX184xX1exX3xX48xX188xX3xXexX28fxXdxX3xX1dxX1exX201xX20xX3xX2xX98xX3xX2axX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX3xX13xX6xX24xXdxX7xXa7xX3xX18bxX18cxX20xX1xX17xX3xX191xX21xX1exX7cxX195xX20xX3xXcxX1xX1exX3xX183xX19dxX4dxXcxXcxX1a1xX48xX191xX1a4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX314xX61xX83xX7cxXaxX12x94edxX20xX21xX3xX180xX181xX3xX183xX184xX1exX3xX48xX188xX3xX18bxX2xX88xX88xXd7xXd8xX2xXd4xX2xX98xX1a4xX3xX5xX19dxX3xX39xX1axXexX3xXexX24xX61xX20xX21xX3xX20xX1xX184xX20xX21xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX31xX20xX21xX3xX30xX3a5xX1exX3xXexXdxX3fxX20xX3xX4xX2exX6xX3xX1dxX1exX1fcxX20xX3xX30xX1axXdxX3xX13xX1xX15xXbxXa7xX3xX257xX19dxX3xX20xX21xX25xX26xXdxX3xX48xXdxX4axXexX3xX191xX6xX39xX3xX7xX61xX20xX21xX3xX31xX20xX21xX3xX5xX19dxX39xX3xX20xX3fxX20xX3xX7xX224xX3xX20xX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX24xX61xX20xX21xX3xX5xX224xX4xX3xX5xX25xa8abxX20xX21xX3xXb8xX1xX31xX20xX21xX3xX1dxX1exX1fcxX20xX3xX13xX1xX15xXbxX1c3xX3xXexX1xX6xX39xX3xX21xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX362xX20xX3xX30x4e4exX1exX3xXb2xX19dxX3xX1xX7cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX2axX3xXb2xX188xX20xX1xX3xX285xX61xX39xX39xX10xX3xXexX24xX61xX20xX21xX3xX5cxX1xXdxX362xX20xX3xXexX24xX6xX20xX1xX3xXcxX1xX362xX3xX21xXdxX220xXdxX3xXexX1xX29cxX3xX20xX1xX5e9xXexXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX314xX61xX83xX7cxXaxX12xX539xX20xX21xX3xX30xX215xX3xX30xX25xX5c4xX4xX3xX20xX25xX220xX4xX3xX13xX1xX15xXbxX3xXb2xXdxX20xX1xX3xX83xX6xX20xX1xX3xX5xX19dxX3xX39xX1axXexX3xXexX24xX61xX20xX21xX3xX1xX16fxX20xX3xXd7xX8axX8axX3xX20xX21xX25xX26xXdxX3xX21xX24exX4xX3xX1xX1fxXdxX3xX20xX21xX61xX28fxXdxX3xX4xX239xX3xX4xX31xX20xX21xX3xXb2xX220xXdxX3xX20xX25xX220xX4xX3xX13xX1xX15xXbxX1c3xX3xXb2xX19dxX3xX5xX19dxX3xX21xX25xX16fxX20xX21xX3xX39xX1c9xXexX3xX20xX21xX25xX26xXdxX3xX21xX24exX4xX3xX4xX1xX1fcxX1exX3xb2ebxX3xX83xX1exX7cxX3xX20xX1xX5e9xXexX3xX30xX25xX5c4xX4xX3xX30xX25xX6xX3xXb2xX19dxX61xX3xXexX24xXdx5e63xX20xX3xX5xX215xX39xX3x22ffxX5cxX1xX1fcxX20xX3xX83xX1exX20xX21xX3xX20xX25xX220xX4xX3xX13xX1xX15xXbxX1c3xXaxX3xXex616bxX3xX4xX1xX29cxX4xX3xX1x6e8exXdxX3xX30xX3a5xX1exX3xX20x380exX39xX3xXexX28fxXdxX3xX314xX1fxX61xX3xXexX19dxX20xX21xX3xX5cxX61xX20xX3xX20xX21xX25xX26xXdxX3xX2axX3xXexX1xX2exX3xX30xX31xX3xX13xX6xX24xXdxX7xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX314xX61xX83xX7cxXaxX12xX183xXdxX4axX20xX3xX20xX6xX7cxX1c3xX3xX4xX239xX3xX21xX3a5xX20xX3xX89xX8axX8axX3xX30xX25xX26xX20xX21xX3xXbxX1xX24exX3xXb2xX19dxX3xX30xX188xX6xX3xX83xX6xX20xX1xX3xX2axX3xX13xX1xX15xXbxX3xX39xX6xX20xX21xX3xXexX3fxX20xX3xX30xX188xX6xX3xX83xX6xX20xX1xX3xX1xX61xX1c9xX4xX3xX20xX1xX1fcxX20xX3xXb2xX201xXexX3xX20xX21xX25xX26xXdxX3xX48xXdxX4axXexX3xX191xX6xX39xXa7xX3xX48xXdxX4axX4xX3xX5xX25xX1exX3xX21xXdxX184xX3xXexX3fxX20xX3xXexX1exX6f6xXdxX3xX4xX2exX6xX3xX1xX332xX3xXexX24xX61xX20xX21xX3xXb8x6f98xX3xX29cxX4xX3xX4xX1xX1exX20xX21xX3xX2axX3xXb8xX1xX31xX20xX21xX3xX21xXdxX6xX20xX3xX4xX31xX20xX21xX3xX4xX1axX20xX21xX3xX20xX1x9936xX39xX3xX4xX388xX3xXexX1xX6d7xX3xX1xX239xX6xX3xX20xX21xX1exX7cxX4axX20xX3xXb2xX332xX20xX21xX3xX4xX2exX6xX3xXcxX6f6xX20xX21xX3xXexX1xX24exX20xX21xX3xX13xX1xX15xXbxX3x3305xX39xX39xX6xX20xX1exX10xX5xX3xX19xX6xX4xX24xX61xX20xX3xX39xX1exX24exX20xX3xX6dexXexX706xX20xX21xX3xX4xX25xX26xX20xX21xX3xX7xX224xX3xX30xX61xX19dxX20xX3xXb8xX362xXexX3xXb2xX19dxX3xX21xa027xX20xX3xXa8xX239xX3xX4xX1axX20xX21xX3xX30xX6fexX20xX21xX3xX4xX15xX4xX3xX83xX1fcxX20xX3xXexX1axX4xX3xXexX24xX61xX20xX21xX3xX7xX224xX3xXbxX1xX61xX20xX21xX3xXbxX1xX33fxX3xXb2xX19dxX3xX30xX6xX3xX83xX28fxX20xX21xX3xX4xX2exX6xX3xX20xX239x8e31xXa7xX4dxXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX285xX61xX1exX24xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xXcxXcxX1a1xX48xX191xX0xX4dxXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long