Cập nhật:  GMT+7
4072x9cb4x5e97xb2f8x528bx54a6x41ddx631dx70d1xX7xb866x8e57x8994xb418x4bf7x7797xX5x7e1exXaxb22dxXcx8092x5a3fx576fxX3xXexX1xa01dxX15xX16xX3x4c80x8133xX15xX16xX3xX1x579fxX6xX3x993fxc0a4xX15xX16xa2d7xX16xX6xX2bx7cb4xXdxX3xXexXdx9936xX15xX3xX1xafa3xX15xX1xX3xX4xX1xX28xae8axX34xX15xX3xXexX1xbd5axb919xX3xX4x7daexXbxX3xad90xX1xX38xX3xX15x42f0x6013xX4xX3xXexX52xXdxX3x654cxXdx6ec0xXexX3xX4cxX6xX46xX0x6926xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX10xX6xb82axXaxX12xX4cxX1x6f80xX15xX3xX5x8969xXdxX3xX46xX7dxXdxX3xX4x6bb9xX6xX3xX1exX1xX85xX3xXex7634xX4xX1xX3xX15xX51xX52xX4xX3xXcxX2fxX51xb077xX15xX16xX3xXcxX49xX15xX3x73ccxX6xX15xX16x6c59xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX15xX16xX3xX1xX24xX6xX3xX27xX28xX15xX16xX2bxX16xX6xX2bxX2fxXdxX3x6372xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8349x63a1xX74xX3fxXaxX12xX27xX28xX15xX16xX6xX2fxX3fx93c1xX3xa107xX2bx9897xX10xX3x558dxX2bxX6xX2bxX15xa90fxX2bxX7xX99xX3xXc6xXe5xX74xX10xX2fxX3x6abaxa597xX15xXd7xX7xXe3xX3x43ffxX38xX3xbbaaxX1xX28xX3xX15xX1x5efexX15xX3xXexXdxX34xX15xX3xX1xX38xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX3fxX34xX15xX3xXexX1xX45xX46xX3xX4xX49xXbxX3xX4cxX1xX38xX3xX15xX51xX52xX4xX3xXexX52xXdxX3xX59xXdxX5bxXexX3xX4cxX6xX46xX3xXex44a9xX3xX15xX16xX38xX3fxX3x9786x877bxX3xX2bxX3xX145x4c3bxX62xX2xX2xX62xX145x8712xX2x9ef0x69b2xX0xX62xXbxX12xX0xXexX6x75d2xX5xX10xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX46xX6xX2fxX16xXdxX15x4121xX145xXbx6606xX3xX6xX28xXexXd7xXaxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX74xX12xX0xXdxX46xX16xX3xXdxX74xX9xXaxX4xXexX5xX151xX151x9c58xX1exXd7xX15xXexX10xX15xXexX104xX5xX6xX4xX10xX27xXd7xX5xX74xX10xX2fxX2xX18ex6494xX4xXexX2fxX5xX18exX1exX18exX4cxX10x6a06xX7xX18ex6c45xX74xXdxXexX2xX18exXdxX46xX16xXeaxb426xXe5x983bxX1b0xX18ex9350xXeaxXa1xX104x8f2cxXe5x442fxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX62xX62xX74xX6xX15xX16xX4xXd7xX15xX16xX7xX6xX15xX154xX101xX15xX62xX6xX74xX46xXdxX15xX62xX1a3xXbxX5xXd7xX6xX74xX62xX4cxX10xX1adxX7xX62xX145xX151xX2xX153xX62xX2xX2xX62xX104xX2fxX10xX7xXdxX74xX10xX15xXexX2bxXe5xX74xX10xX2fxX154xa06bxXbxX16xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXd6xad02xb839xX1bfxX1b0xX21axX2bxXd6xX219xXcxXcxX219xX1baxX16dxX3xX7xXdxX5xX101xX10xX2fxX3xX2xXbxX170xX3xX7xXd7xX5xXdxX74x5fa5xX3xXd6xX219xX21axX1bfxX1b0xX21axX2bxX1c3xX1b0x79c2xXcxX16dxX3xX7xXdxX5xX101xX10xX2fxX3xX2xXbxX170xX3xX7xXd7xX5xXdxX74xX237xX3xaec4xXeaxX1bfxXcxX27xX16dxX3xX153xX151xX151xXbxX170xX237xX3xX27xX1b0xXeaxX1bcxX27xXcxX16dxX3xX153x670axX26fxXbxX170xX237xX3xXd6xX219xX21axX1bfxX1b0xX21axX2bxXcxX219xX104xX16dxX3xX7xXdxX5xX101xX10xX2fxX3xX2xXbxX170xX3xX7xXd7xX5xXdxX74xX237xX3xXd6xX219xX21axX1bfxX1b0xX21axX2bxX21axXeaxX1bcxX27xXcxX16dxX3xX7xXdxX5xX101xX10xX2fxX3xX2xXbxX170xX3xX7xXd7xX5xXdxX74xXaxX12xX0xX62xXexX74xX12xX0xX62xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX74xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXd7xX74xX3fxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX15xX16xX3xX1xX24xX6xX3xX27xX28xX15xX16xX2bxX16xX6xX2bxX2fxXdxX3xXe5xX2bxXe7xX10xX3xXeaxX2bxX6xX2bxX15xXefxX2bxX7xX99xX0xX62xXexX74xX12xX0xX62xXexX2fxX12xX0xX62xXexX6xX15cxX5xX10xX12xX0xXbxX12xXcxX1xXfbxXbxX3xXex8bddxX15xX16xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXe5xX2bxXe7xX10xX3xXeaxX2bxX6xX2bxX15xXefxX2bxX7xX99xX3xXc6xXe5xX74xX10xX2fxX3xXfaxXfbxX15xXd7xX7xXe3xX3xX101xX38xX3xX104xX1xX28xX3xX15xX1xX10axX15xX3xX27xX10xX2bxX2fxX99xX2bxX170x51b5xX4xX3xX219xX2bxX15xXdxX2bxXexXd7xX3xXc6xX27xX10xX2fxX4x54c7xX10xX16xX3xXe5xX15xXdxXexX6xXe3xX3xXexX1xX45xX46xX3xX4xX49xXbxX3xX4cxX1xX38xX3xX15xX51xX52xX4xX3xXexX52xXdxX3xX59xXdxX5bxXexX3xX4cxX6xX46xX3xX4x6de7xX16dxX3xXd6xX38xX3xXcxXefxX2bxX2fxX99xX2bxXe7xXd7xX3xX1b0xX2bxX170xXexX10xX2bxX2fxX99xX3xXc6xXcxXd7xX2fxX74xX6xX3xX1b0xX7xX36cxXexX10xX2fxXe3xXa5xX3x836ax55d5xXdxX3xX7x40f1xX3xXe7x5115xX4xX3xX46xX5bxX15xX1xX3xXexXd7xX38xX15xX3x59c8xX28xX3fx8295xX15xX3xX27xX28xX15xX16xX2bxX16xX6xX2bxX2fxXdxX3xXexX3c0xXdxX3xX59xXdxX5bxXexX3xX4cxX6xX46xX237xX3xXd6xX38xX3xX27xXd7xX2bxX170xXefxX15xX2bxX15xXdxX2bxXexX2fxX99xX2bxX15xb62exX3xX1bfxX2fxX154xX3xXe5xX2bxXe7xX6xX46xX3xX1baxX6xX2bxX2fxXdxX2bxXd7xX3xXc6xX27xX6xX7xX36cxXd7xX15xXdxX4xX7xX15xX35cxX3xX1bfxX2fxX154xX3x43afxX74xX6xX46xX3xX1baxXfbxX2fxXdxX6xXe3xXa5xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX59x4160xX3xXexX2fxX51x8a44xX15xX16xX3xX59xX45xX15xX3xXbxX1xX24xX15xX16xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX237xX3xXd6xX38xX3xX219xX15xX2bxXexXefxX2bxX2fxXdxX2bxXd7xXdxX3xX219xX15xX2bxX15xXdxX2bxXexXd7xX3xXc6xXe5xX5xXexXd7xX2fxX20cxX6xXdxX3xXe5xX15xXdxXexX6xXe3xXa5xX3xX59xX43dxX3xXexX2fxX51xX442xX15xX16xX3xX59xX43dxX3xXd6xXfbxXd7xX3xX4xX1x6630xXa5xX3xX59xX45xX15xX3xXbxX1xX24xX15xX16xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX237xX3x572bxX15xX16xX3xb982xX28xX405xX2bxae6axX10xX3xX1c3xX6xX2bxX170xX5xXefxX3xXc6xXa1xX36cxad08xX4baxX10xX3xX1c3xXfbxX7xX36cxX5xX397xXe3xXa5xX3xX59xX43dxX3xXexX2fxX51xX442xX15xX16xX3xX59xX43dxX3xX3bfxX1axXdxX3xX15xX16xXd7xX3c0xXdxXa5xX3xX59xX45xX15xX3xXbxX1xX24xX15xX16xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX237xX3xXd6xX38xX3xXd6xX6xX2bxXexX2fxX99xX3xX59xX6xX2bxX4baxX28xX2bxXexXdxX3xX1b0xX2bxX46xX28xX405xX2bxX4baxX10xX3xXc6xXd6xXfbxX4xX7xX2bxX59xXfbxX2fxX4baxX28xXexXdxX3xX1b0xX46xX4c7xX4baxX10xXe3xXa5xX3xXcxX2fxX51xX442xX15xX16xX3xXbxX1xX24xX15xX16xX3xX1c3xb2abxX3xXexX10axX15xXa5xX3xX59xX45xX15xX3xXbxX1xX24xX15xX16xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX237xX3xXd6xX38xX3xXa1xX99xX2bxXexX99xX2bxX2fxX35cxX4xX3xXeaxX28xX2bxX5xXdxX2bxXd7xX3xXc6xXa1xXexX2fxX10xX4baxX3xXfaxa176xX5xXdxX6xXe3xXa5xX3xXcxX2fxX51xX442xX15xX16xX3xXd6xX6xX15xX3xXcxX1xX51xX3xX4baxa53axX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX237xX3xX4b2xX15xX16xX3xX27xXefxX2bxX2fxX99xX2bxX101xXfbxXexX3xX1bcxX10xX2bxX5xX405xX3xXc6xX27xXd7xX2fxX101xXfbxXexX1xX3xX1bcxX10xX5xX5xX35cxX2fxXexXe3xXa5xX3xX104xX1xX397xX3xX3bfxX3c0xXdxX3xX7xX3c4xX3xX27xX28xX15xX16xX2bxX16xX6xX2bxX2fxXdxX3xXexX3c0xXdxX3xX59xXdxX5bxXexX3xX4cxX6xX46xX154xX0xXbxX12xXcxXdx6ad3xX28xX3xX7xc1a1xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX15xX16xX3xX1xX24xX6xX3xX27xX28xX15xX16xX2bxX16xX6xX2bxX2fxXdxX3xXe5xX2bxXe7xX10xX3xXeaxX2bxX6xX2bxX15xXefxX2bxX7xX99xX16dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXd7xX74xX3fxXaxX12xX4cxX16xX38xX3fxX3xX7xXdxX15xX1xX16dxX3xX151x525axX62xX151xa4aaxX62xX2xX645xX648xX645xX237xX3xX4cxX99xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX16dxX3xX1exX7xXd7xX2fxX15xX6xXa5xX3xX27xX28xX15xX16xX6xX2fxX3fxX0xXbxX12xXcxX2fx8704xX15xX1xX3xXe7xX1fxX3xX1x59d4xX4xX3xX101xX49xX15xX16dxX3xX3bfxX3c0xXdxX3xX1xX676xX4xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXd7xX74xX3fxXaxX12xX4cxX45xX46xX3xX2xX645xX14bxb8c8xX16dxX3xX4b2xX15xX16xX3xXe5xX2bxXe7xX10xX3xXeaxX2bxX6xX2bxX15xXefxX2bxX7xX99xX3xXexX1axXexX3xX15xX16xX1xXdxX5bxXbxX3xXexX2fxX51xX7dxX15xX16xX3xX3bfxX27xX3xX1b0xXd7xXexX101xXd7xX7xX3xX1c3xXd7xX2fxX6xX15xX74xX3xXd6xX28xX74xX6xXbxX10xX7xXexXa5xX3xX4xX1xX28xX3fxX405xX15xX3xX15xX16xX38xX15xX1xX3xX1c3xX28xX79xXexX3xX101xX38xX3x6dcdxX1xXd7xX6xX3xX1xX676xX4xX3xX1exX1xX499xX15xX1xX3xXexX2fxX8dxX154xX3xXcxX13exX3xX15xX45xX46xX3xX2xX645xX14bxX26fxX3xXe7xX34xX15xX3xX15xX45xX46xX3xX2xX645xX645xX151xX16dxX3xX4cxX16xX1xXdxX405xX15xX3xX4xX3c4xX28xX3xXexX3c0xXdxX3xX27xX676xX4xX3xX101xXdxX5bxX15xX3xX4cxX16xX1xXdxX405xX15xX3xX4xX3c4xX28xX3xX4b6xbea0xX3xX1xX1fxXdxX3xX6f9xX1xXd7xX6xX3xX1xX676xX4xX154xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXd7xX74xX3fxXaxX12x9e10xX28xXfbxX3xXexX2fxX66exX15xX1xX3xX4xXefxX15xX16xX3xXexXfbxX4xX16dxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXd7xX74xX3fxXaxX12xX2bxX3xX4cxX45xX46xX3xX2xX645xX14bxX14bxX16dxX3xX4b2xX15xX16xX3xXe5xX2bxXe7xX10xX3xXeaxX2bxX6xX2bxX15xXefxX2bxX7xX99xX3xX5xX38xX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xX101xXdxX405xX15xX3xX7xXfbxX15xX16xX3xX5xX79xXbxX3xX3bfxa33cxX15xX16xX3xX1c3xXdxX405xX15xX3xX46xXdxX15xX1xX3xX4xXfbxX4xX3xX15xX1xX38xX3xX74xX10axX15xX3xX4xX1xX85xX3xXexX2fx9afaxX3xXc6xX242xXdxX74xX10xX7xX36cxXe3xX237xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXd7xX74xX3fxXaxX12xX2bxX3xXcxX13exX3xX15xX45xX46xX3xX2xX645xX645xX151xX3xXe7xX34xX15xX3xX15xX45xX46xX3xX145xX151xX151xX645xX16dxX3xX4b2xX15xX16xX3xXe5xX2bxXe7xX10xX3xXeaxX2bxX6xX2bxX15xXefxX2bxX7xX99xX3xX5xX38xX3xX4cxX16xX1xX8dxX3xX7xb657xX3xX76fxX28xX1axX4xX3xX1xX1fxXdxX237xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXd7xX74xX3fxXaxX12xX2bxX3xXcxX13exX3xX15xX45xX46xX3xX2xX645xX645xX14bxX3xXe7xX34xX15xX3xX15xX45xX46xX3xX145xX151xX151xX145xX16dxX3xX4b2xX15xX16xX3xXe5xX2bxXe7xX10xX3xXeaxX2bxX6xX2bxX15xXefxX2bxX7xX99xX3xX5xX38xX3xX1exX1xX85xX3xXexX8dxX4xX1xX3xX76fxX28xX1axX4xX3xX1xX1fxXdxX3xX27xX28xX15xX16xX6xX2fxX3fxX237xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXd7xX74xX3fxXaxX12xX2bxX3xXcxX13exX3xX15xX45xX46xX3xX145xX151xX151xX145xX3xXe7xX34xX15xX3xX15xX45xX46xX3xX145xX151xX151xX26fxX16dxX3xX1c3xX38xX46xX3xX1exX1xX85xX3xXexX8dxX4xX1xX3xX3bfxX7cexX15xX16xX3xX242xXdxX74xX10xX7xX36cxX237xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXd7xX74xX3fxXaxX12xX2bxX3xXcxX13exX3xX15xX45xX46xX3xX145xX151xX151xX645xX3xXe7xX34xX15xX3xX15xX45xX46xX3xX145xX151xX2xX145xX16dxX3xX4b2xX15xX16xX3xXe5xX2bxXe7xX10xX3xXeaxX2bxX6xX2bxX15xXefxX2bxX7xX99xX3xX5xX38xX3xX4cxX16xX1xX8dxX3xX7xX846xX3xX4cxX16xX1xX8dxX3xX101xXdxX5bxX15xX3xX1exX1xX10axX28xX3x745fxX28xX237xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXd7xX74xX3fxXaxX12xX2bxX3xXcxX13exX3xX15xX45xX46xX3xX145xX151xX2xX145xX3xXe7xX34xX15xX3xX15xX6xX3fxX16dxX3xX4b2xX15xX16xX3xXe5xX2bxXe7xX10xX3xXeaxX2bxX6xX2bxX15xXefxX2bxX7xX99xX3xX5xX38xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX27xX28xX15xX16xX6xX2fxX3fxX154xX62xX154xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xXd7xX74xX3fxXaxX12xXcxX1xX10xXd7xX3xX3bfxX1exXa1xX59xX4cxX0xX62xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long