Cập nhật:  GMT+7
ff38x18035x1489fx12e7cx165d3x16775x12e0fx14542x14919xX7x16d42x10a51x18329x10970x13498x12c38xX5x1022cxXax14ab2xXcx153eex16761x111f2xX3xXexX1x1049exX15xX16xX3x145c1xX6xX5xX10xX7xXexXdxX15xX10xX3xXexX1x157aax13b40xX3xX4xX1x131d2xX15xX1xX3xXexX1x15cf2xX4xX3x185a3xX6xX2bxX3xX1exX1xXdxX0x10774xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18125xX10xX6x16e44xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX15xX10xX3x14583xX6xX1xX2bx14a22xX52xX3x13e56x1562bxX72xX6xX7xX3x18302xX6xX15xX16xX3xX4x164c4xX3xX4xX1xX6ex10740x15740xX15xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX15xX1xX3xXexX1xX35xX4xX3xX77x13c63xX6exX3xXexXdx14292xX15xX3xX77xX83xX15xX3xX38xX6xX2bxX3xX1exX1xXdxX3xXex16fd8xX3xX15xX16x14042xX82xX3x10a39x11670xX3xX77xX83xX15xX3xXb3x18583xX40xX2xX2x166b8xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17b3ex11eb8xX52xX82xXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7x1109axX4xX9xXaxX1xXexXexXbx1355bxX40xX40x115c7xXd0xXedxXbfxXedxX15xX40x1740bxXbxX5xXd0xX6xX52xX10xX52xX40xXexXe2xXd0xX15xX16xXbxX1xX6exX40xXb3x114b6xX2x18166x10cabxX2xX2xX10axXb3x16bc9xX40xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX15xXdxX6xX15xX10axX5xX10xX6xX52xX10xXe2xX10axX6axX6xX1xX2bxXd0xX6exX52xX10axX71xX72xX72xX6xX7xX10axX71xX6axXf4x17408xXbfx15f44xXbxX16xXaxX3x109f7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX109xXbbxX107xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX15xX10xX3xX6axX6xX1xX2bxX6exX52xX3xX71xX72xX72xX6xX7xXbfxX3x18914x160b1xX15xX1xXeaxX3xX71xX1ex11763xX0xXbxX12xXcx13b53xXdxX3xX4xX6ex11715xX4xX3xX1xX17dxXdxX3xX77xXb0xX2bxX3xX15xX16xXb0xX82xX3xX1x158eaxX2bxX3xXb3xXb4xX40xX2xX2xff64xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1xXb0xX3xX5x1138fxX15xX1xX3xX77xX178xXd0xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX15xX10xX3xXedxXb0xX3xX38xX6xX2bxX3xX1exX1xXdxX3xX77xX1a1xX3xX15xX1x106fbxXexX3xXexXe2xX2fxX3xXexX1xX18exX15xX16xX3x14ec4xX6exX6xX3xXedxXdx12bbexX4xX3xXexX1xXb0xX15xX1xX3xX5x12c72xXbxX3xX2bxX17dxXexX3xX52xXdx1685cxX15xX3xX77xXb0xX15xX3xXexXe2xX6xXd0xX3xX77xX14xXdxX3xXedx14403xX3xX4x18404xX4xX3xXedxX1c3xX15xX3xX77xX1faxX3xX4xX1xX2fxX15xX1xX3xXexXe2x17655xX196xX3xX77x171e8xX15xX16xX3xXexX1x18684xXdxX3x130cax14c1dxX3xX21cxX83xXexX3xXexX1x1506cxX6xX3xXexX1xX6exX1e0xX15xX3xX1x16a98xXbxX3xXexX1fdxX4xX3xXedxX1faxX3xX1xX6exX1c3xX15xX3xX5xX6exX82xX1d6xX15xX3xXedxXb0xX3xX77xXb0xXd0xX3xXexX178xXd0xX3xX15x138b5xX15xX16xX3xX4xX6xXd0xXbfxX3xX1exX1xX1fdxXexX3xX72xXdx12e7exX6exX3xXexXe2xXd0xX15xX16xX3xX4xX6exX17dxX4xX3xX1x10151xXbxX196xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX38xX6xX2bxX3xX1exX1xXdxX3x110d4xX6xX4xXd0xX72xX3x179ecxX6exX2bxX6xX3xXexXdxX83xXbxX3xXex144b6xX4xX3xX21cxX1x1397exX15xX16xX3xX77xX20fxX15xX1xX3xX7x10995xX3x14b16xX15xX16xX3xX1xX17dxX3xX4xX2a8xX6xX3xX38xX6xX2bxX3xX1exX1xXdxX3xXexXe2xXd0xX15xX16xX3xXexXdxX83xX15xX3xXexXe2x16baaxX15xX1xX3xX1x10d58xX6xX3xX72xX2c8xX15xX1xX3x1634dxX3xXcxXe2xX6exX15xX16xX3x13da4xX18exX15xX16xXbfxX3x1727axX1faxX3xXbxX1xX97xX15xX3xX2bxX2c8xX15xX1xX196xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX15xX10xX3xX6axX6xX1xX2bxX6exX52xX3xX71xX72xX72xX6xX7xX3xX4xX1xXd0xX3xX72xXdxX83xXexX196xX3xX4xX1xX6exX82xX83xX15xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX4xX2a8xX6xX3xX18exX15xX16xX3xX15xX1x16de3xX2bxX3xXexX1x1848cxX4xX3xX77x10b7cxX82xX3xX2bxX1axXdxX3xX1d0xX6exX6xX15xX3xX1xX1d6xX3xX5xX20fxX4xX1xX3xX7x12542xX3xXedx1107bxXdxX3xX38xX6xX2bxX3xX1exX1xXdxX196xX3xX77xX213xX15xX16xX3xXexX1xX219xXdxX3xXexX2c8xX2bxX3xX1xXdxX260xX6exX3xXedxX1faxX3xX15xX1x116f4xX15xX16xX3x18aa8xX21cxXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX1d6xX2bxX3xXexX1xXb0xX15xX1xX3xX4xX18exX15xX16x12990xX3xX4xX2a8xX6xX3xX38xX6xX2bxX3xX1exX1xXdxX3xXexXe2xXd0xX15xX16xX3xXedxXdxX1d6xX4xX3x13dcbxX250xX82xX3xX52xX2a6xX15xX16xX3xX2bxX17dxXexX3xX15xX1xXb0xX3xX15x13ad2xX354xX4xX3xX77xX17dxX4xX3xX5xX1e0xXbxXbfxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXd0xX52xX82xXaxX12xX135xX1xX6exX82xX83xX15xX3xX77xXdxX3xX4xX2a8xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX15xX10xX3xX77xX83xX15xX3xX38xX6xX2bxX3xX1exX1xXdxX3xX4xX1x13f39xX3xX52xXdxX1e9xX15xX3xXe2xX6xX3xXedxXb0xXdxX3xX15xX16xXb0xX82xX3xX7xX6xX6exX3xX21cxX1xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX3bexX3xX21cxX21dxX3x178f5xXdxX9cxX15xX3xX4fxXdxX1d6xXbxX3xX1d0xX6exX1axX4xX3xXcfxX6xX15xX3x127d0xXdxX3xX6axXd0xXd0xX15xX3xX21cxX9cxX6exX3xX16xX26fxXdxX3x179efxX7xXe2xX6xX10xX5xX3xXedxXb0xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX15xX10xX3xX7xX354xX2bxX3xX37cxXexX1xXd0xX1fdxXexX3xX21cxX1xX225xXdxX3xX72xX219xX3xXedxX2a6xX4xX393xX3xX4xX2a8xX6xX3xX21cxX1xX2a8xX15xX16xX3xX1xXd0x1880fxX15xX16xX3xXedxXb0xX3xX1d0xX6exX6xX82xX3xX5xX178xXdxX3xXedxX2cdxX15xX16xX3xX77xXb0xX2bxX3xXbxX1xX1fdxX15xX3xX1xX2cdxX6xX3xX72xX2c8xX15xX1xXbfxX3xX2ddxX83xX15xX3xXexX1xX219xXdxX3xX77xXdxX260xX2bxX3xX15xXb0xX82xX196xX3xX77xX1a1xX3xX4xX7dxX3xXexXe2xX9cxX15xX3xX2x11233xX107xX3xX15xX3bexX354xX4xX3xX4xX18exX15xX16xX3xX15xX1xX1e0xX15xX3xX38xX1xXb0xX3xX15xX3bexX354xX4xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX15xX10xX196xX3xXexXe2xXd0xX15xX16xX3xX77xX7dxX3xXcxX1xX297xX82xX3xX2ddxXdxX260xX15xX3xX5xXb0xX3xX15xX3bexX354xX4xX3xX7xX354xX2bxX3xX15xX1xX1c3xXexX3xXedxXb0xX3xX4x16191xX15xX16xX3xX5xXb0xX3xX1d0xX6exX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3xX77xX97xX6exX3xXexXdxX9cxX15xX3xXexXe2xXd0xX15xX16xX3xX437xXdxX9cxX15xX3xX2bxXdxX15xX1xX3xX4xX1xX250xX6exX3x16f7cxX6exX3xXe2xX6xX3xX1d0xX6exX82xX83xXexX3xX77xX20fxX15xX1xX3xX2a8xX15xX16xX3xX1xX17dxX3xX4xX1fdxX4xX3xX15x1482cxX3xX5xX2a6xX4xX3xX4xX2a8xX6xX3xX4xX1xX2fxX15xX1xX3xX1d0xX6exX82xX1faxX15xX3xXedxXb0xX3xX15xX1xX250xX15xX3xX52xX250xX15xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX15xX10xXbfxX40xXbfxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXd0xX52xX82xXaxX12xXcxX1xX10xXd0xX3xX2e3x16bf8xX2e3xX0xX40xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long