Cập nhật:  GMT+7
ab27x138f6xd393xb118xfed0xe66bx13bf6xecacxab2fxX7xe588xb874x12628xf8e4x12243x10c80xX5xdcaexXaxe8adxd7c9x13f22xb7f0xX3xX4x13115xad0exX1xX3x11235xb933x141c2xX3xXexX1x12d09xX3x10938xXdx14c53xXdxX3x12fc4xX6xX19xX24xX3xd76dxX3xX24xXdxX6xXdxX3xX29xX1ex10cabxX19xX3xX19xX24x10985x1451exX3xX1xXdxfd85xb748xX3x107adxX1exX3xX1cxXdxX22xX19xX3xXexX1xX41xX3xdde7xX10xX5xXexX6xX0xeedaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14428xX1exX44xX3dxXaxX12xX0xXdxX42xX24xX3xX7xf9d7xX4xX9xXaxX56xX56xX4xcabdxX1cxX6xX1exXbxX1xX3cxXexX1xX1exX78x12397xX19xX56xX44xX10xX7x12f11xXexX1exXbxX56xX19xX10x14c0exX7xX56x11fdaxX2xX93xd7eexX56x13d69x132dfxX44xc357xX9bxcd31xX98xX2xce41xX96xXexX2xac0fxX9dxX9bxX98xff4exX5xX2xX78x10d00xXbxX24xXaxX3xX56xX12xX0xXbxX12xXcxX1xX10xX1exX3xb6aex14584xXdxX3x135dcxXbxX3cxXexX19xXdxX89x10140xX3xXexX71xX1exX19xX24xX3xX42x1353cxXexX3xX4xX3cxXcfxX4xX3xX1xf685xXbxX3xX1cxX1dxX1exXc6xX3xXcx1008dxX19xX24xX3xdd1axXdxX1dxX42xX3xX29xe655xX4xX3xXcxXe1xX3xX4xX1xe765xX4xX3x134fbxX3xXexX22xX3xXcxX1xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3x13cb4xX13xX14xX15xd239xX3xXcxX10xX44xX71xX1exX7xX3x14c25xX44xX1xX6xX19xX1exX42xX3xXe5xX1xX10xX1cxX71xX10xX3dxX10xX7xX3cxX7xX3xXexX3cxX3dxdf6dxX19xX3xX1cxXebxX3xXexX1xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX29xX6xX19xX24xX3xX2exX3xX24xXdxX6xXdxX3xX29xX1exX37xX19xX3xX83x14ce6xX3xX4x10c62xX19xX24xX3xX19xX24xX3cxX3dxX3xX1xXdxX41xX42xX3xXexX71xX1exX19xX24xX3xX29xX37xXdxX3xX44xe026xX4xX1xX3xba9dxX15x1179axcaebxX50xfe45xX2xX99xX3xX44xX1exX3xX1cxXdxX22xX19xX3xXexX1xX41xX3xX50xX10xX5xXexX6xX3xX4xc79cxX6xX3xX83xXdxX71xX3cxX7xX3xXbfxX111x1077axXbfxX16exX169xX1exX16bxX16exX93xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX1exX44xX3dxXaxX12x15175xX24x13879xaddexXdxX3xX29xXf3xX19xX24xX3xX29xd0f5xX3cxX3xX13xX14xX15xX3xX5xX1b0xX3cxX3x10ebaxX3xX1cxXdxX22xX19xX3xXexX1xX41xX3xX50xX10xX5xXexX6xX3xX29xb114xX3xecd9xX3cxed70xXexX3xX1xXdxe7e6xX19xX3xX2exX3x108aaxXexX3xX19xX1xX1dbxXexX3xX99xX9dxX3x1093cxX3cxXebxX4xX3xX24xXdxX6xX78xX3x1340fxX19xX24xX3xXe5xX1xX10xX1cxX71xX10xX3dxX10xX7xX3cxX7xX3xX19xX1xX1dbxX19xX3xX42xX37xX19xX1xX3xX83xXdxX71xX3cxX7xX3xX19xXbcxX3dxX3xX83xX149xX3xX4xX14cxX19xX24xX3xX19xX24xX3cxX3dxX3xX1xXdxX41xX42xXc6xX3xX83xde1exX19xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexcbe8xX4xX3xX29xXcfxXexX3xX1cxXdxX22xX19xX3xX83xXbcxX3xX44xX1baxX19xX3xXaxXexX1xXebxX19xX24xX3xXexX71xX165xXaxX3xX2exX3xX19xX1xXdx113b8xX3cxX3xX1f0xX3cxXebxX4xX3xX24xXdxX6xXc6xX3xXaxX4xX1x13cd4xX19xX24xX3xXexX6xX3xX29xX6xX19xX24xX3xX2exX3xXexX71xX1exX19xX24xX3xXexX1xX1b1xXdxX3xX89xcba8xX3xX71xX1dbxXexX3xX19xX24xX3cxX3dxX3xX1xXdxX41xX42xX3xX4xX185xX6xX3xX29xX37xXdxX3xX44xX165xX4xX1xX3xX19xXbcxX3dxX78xXaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX1exX44xX3dxXaxX12xX1faxX19xX24xX3xXe5xX1xX10xX1cxX71xX10xX3dxX10xX7xX3cxX7xX3xX4xX1xX1exX3xX1cxXdxX22xXexX3xX1xX1e0xX3xXexX1xXebxX19xX24xX3xX3dxX3xXexX22xX3xX19xX128xX19xX3xXexX1xX10xX1exX3xX44xb7d9xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX29xXcfxXexX3xX1cxXdxX22xX19xX3xX42xX26xXdxX3xX4xX185xX6xX3xX83xXdxX71xX3cxX7xX3xXbfxX111xX190xXbfxX16exX169xX1exX16bxX16exX93xX3xX83xXbcxX3xX5xXdxX128xX19xX3xXexX23bxX4xX3xXexX1xX1e5xX4xX1xX3xXf3xX19xX24xX3xX83xX26xXdxX3xX4xX1xX26fxX19xX24xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX1exX44xX3dxXaxX12xX1faxX19xX24xX3xX19xX1xX1dbxX19xX3xX42xX37xX19xX1xX3xXexX1baxX42xX3xX1f0xX3cxX6xX19xX3xXexX71xXd8xX19xX24xX3xX4xX185xX6xX3xX83xXdxX1e0xX4xX3xX1d9xaeffxXexX3xX19xX24xX1xXdxX1e0xX42xX3xX5x15273xX3dxX3xX19xX1xXdx11618xX42xXc6xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX1e0xX19xX3xX7xX26xX42xXc6xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX5xX3dxX3xX19xX24xX1b0xX1b1xXdxX3xX19xX1xXdxX387xX42xX3xX83xXbcxX3xX29xXdxX25fxX3cxX3xXexX71xX165xXc6xX3xX29x10db0xX19xX24xX3xXexX1xX1b1xXdxX3xX4xX1xfb4bxX3xX71xX6xX3xX7xef82xX3xX4xX1baxX19xX3xXexX1xXdxX22xXexX3xXbxX1xX18xXdxX3xXexX3cxX381xX19xX3xXexX1xX185xX3xXexX1dbxXexX3xX4xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxXdxX1e0xX19xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xXbxX1x11226xX19xX24xX3xX19xX24xf5e8xX6xX3xX19xX1xX1b0xX3xX29xX10xX1exX3xX89xX1xe347xX3cxX3xXexX71xX6xX19xX24xXc6xX3xX44xX3cxX3dxX3xXexX71x14f98xX3xX24xXdxX1d7xX19xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX1d9xX1d7xX3xX1xXcfxXdxX3xX83xXbcxX3xXexX1xX149xX19xX24xX3xX24xXdx15010xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX1exX44xX3dxXaxX12xX1aexX24xX1exXbcxXdxX3xX71xX6xXc6xX3xX19xX1xXbcxX3xX5xX1d7xX19xX1xX3xX29xX37xX1exX3xX13xX14xX15xX3xX4xae83xX19xX24xX3xX89xX128xX3cxX3xX24xXd8xXdxX3xX4xXcfxX19xX24xX3xX29xX3bcxX19xX24xX3xX1f0xX3cxXebxX4xX3xXexX22xX3xX24xXdxX26fxXbxX3xX29x119f6xX3xX5xX232xX19xX3xX19xX1xX6xX3cxX3xX83xX25fxX3xX83xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xXbxX1xX3fexX19xX24xX3xX169xX15xX16bxX16cxX50xX16exX2xX99xXc6xX3xX42xX1dxX3dxX3xXexX1xX2exXc6xX3xXexX1xX3cxXebxX4xX3xX42xX10xX19xX3xX83xXbcxX3xX4xX1dxX4xX3xX1d9xX376xXexX3xX19xX24xX1xXdxX1e0xX42xXc6xX3xX29xX3bcxX19xX24xX3xXexX1xX1b1xXdxX3xXexd730xX19xX24xX3xXexXebxX4xX3xX29xXcfxX3xXexXdxX128xX42xX3xX4xX1xX185xX19xX24xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX1exX44xX3dxXaxX12xX1faxX19xX24xX3xX89xX1x10346xX19xX24xX3xX29xX165xX19xX1xX3xX29xX381xX3dxX3xX5xXbcxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXexXebxXexX3xX19xX1xX1dbxXexX3xX29xX41xX3xX5xXbcxX42xX3xX4xX1xbf16xX42xX3xX29xX37xXdxX3xX44xX165xX4xX1xX3xX169xX15xX16bxX16cxX50xX16exX2xX99xXc6xX3xX4xXf3xX3cxX3xX7xXebxX19xX24xXc6xX3xXexX1xX26fxX4xX3xX29xX411xX3dxX3xX7xX3cdxX3xXbxX1xX23bxX4xX3xX1xX3bcxXdxX3xX89xXdxX19xX1xX3xXexX22xX3xXexX1exXbcxX19xX3xX4xX1baxX3cxX3xX83xXbcxX3xX19xX24xX4edxX19xX3xX4xX1x121e1xX19xX3xX7xX3cdxX3xX24xXdxX6xX3xXexX4edxX19xX24xX3xX4xX185xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxXdxX22xX19xX3xXexX1xX41xX3xX42xX26xXdxX3xX19xX24xX3cxX3dxX3xX1xXdxX41xX42xX3xX4xX185xX6xX3xX83xXdxX71xX3cxX7xX3xXbfxX111xX190xXbfxX16exX169xX1exX16bxX16exX93xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX3cxXexX1xX1exX71xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xXcxXcx138daxX16bxX1aexX0xX56xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long