Cập nhật:  GMT+7
e49fx119dfx17863x1423ax16253x151fbx10f74x1668cxef63xX7x17874xe8fax12bbex12c19xfeb3x16aa5xX5xf5f2xXax13b31x17013xf7cax1677cxX3xXexXdx17b14xXbxX3xXex1609exX4xX3xX4x17549x16a05xX1xX3x1549fx12a21xfc34xX3x13947x12240xX3xX22x118a5xe8a4x142a7xX3xX4xe962xX3xXexX26xXdxX3xX25x171afxX22xX2dxX3xXbxX1xX26xXexX3x151fax1005dxXdxX3x12ac8x17870xX4xX1xX3x1042fxX15x10424xf449x17631x14443xX2x13ceexX0x145d7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx169f2xX27xX46xX2fxXaxX12xX0xXdx14dc8xX2dxX3xX7x16c8fxX4xX9xXaxX54xX54xX4x120d5xX25xX6xX27xXbxX1xX2exXexX1xX27xX76xX29xX22xX54xX46xX10xX7xfb67xXexX27xXbxX54xX22xX10x1308bxX7xX54x14689x140cbxX91xX2xX54x13036xX52xX46xX91xX92x149c1xX96x152ddxX91xff78xXexX2xX9fxX92xX52xX96xX9bxX5xX2xX76x155adxXbxX2dxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xX46xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX13xX14xX15xf243xX3xX4xX26xX4xX3xe776xX2ex117c0xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX42xX6xX22xX2dxX3xX4xX1x1402cxX22xX2dxX3xX87xXdxX19xX22xX3xX46xXdxfe29xX22xX3xX25xXdxX19xX22xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4bxX15xX4dxX4exX4fxX50xX2xX52xX3xXexX1xX2exX2fxf353xX22xX3xX2dxXdxX21xX6bxX3xX29xe57exX22xX3xX4x14cb4xX3xXexX1x13fefxX3xXbxX1xX21xXdxX3xX42xXd6xXdxX3xX6bx1175dxXexX3xX29x129a8xXdxX3xe621xX42xff17xX22xX1xX3xX46xX47xX4xX1xX3xXexX1xXe4xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX2dxX6xX2fxX3xX5x1009bxXbxX3xXexXe4xX4x15796xX3xX22xX19xX2exX3xX46x10da8xX3xX25x1732exX3xXd4xX2exX26xX3xX7xX12axX6bxX3xX22xX1x11660xX22xX2dxX3xX25xXdxf66exX22xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX22xX2dx140f6xX22xX3xX4xX1xX126xX22xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX25xX168xX22xX1xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX27xX46xX2fxXaxX12x16c83xX2dxff11xX2fxX3xX91xf300xX54xX19fxXcexX3x16714xXdxX26xX6bxX3xX42xXd6xX4xX3xX42xXdxX2axX2exX3xX1xX19bxX22xX1xX3xX4bxX1x141a3xX32xX22xX2dxX3xXexX6fxf492xX22xX1xX3xX2fxX3xXexX19xX3xX87xX1x15a78xX22xX3xX4x141bexXbxX3xX4xfe65xX6xX3xXcx176d9xX3xX4xX1xXe4xX4xX3x116c9xX3xXexX19xX3xXcxX1xX19xX3xX2dxXdxX12axXdxX3x15b56xX13xX14xX15x11ae6xXcexX3xXexXdxX19xX22xX3xX7x1213dxX3x14deexXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3x14d78xX2fxX6xX22xX3xX4xX21xX22xX1xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX26xX4xX3xXd4xX2exXd6xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX42xX6xX22xX2dxX3xX4xX1xXe4xX22xX2dxX3xX87xXdxX19xX22xX3xX46xXdxXefxX22xX3xX25xXdxX19xX22xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX4bxX15xX4dxX4exX4fxX50xX2xX52xX3xXexX1xX2exX2fxX109xX22xX3xX2dxXdxX21xX6bxX3xX29xX112xX22xX3xX4xX116xX3xXexX1xX11axX3xXbxX1xX21xXdxX3xX42xXd6xXdxX3xX6bxX126xXexX3xX29xX12axXdxX3xX12dxX42xX12fxX22xX1xX3xX46xX47xX4xX1xX3xXexX1xXe4xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX2dxX6xX2fxX3xX5xX146xXbxX3xXexXe4xX4xX14cxX3xX22xX19xX2exX3xX46xX153xX3xX25xX156xX3xXd4xX2exX26xX3xX7xX12axX6bxX3xX22xX1xX162xX22xX2dxX3xX25xXdxX168xX22xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX22xX2dxX172xX22xX3xX4xX1xX126xX22xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX25xX168xX22xX1xX3xX25xX39xX22xX2dxX3xXbxX1xX26xXexX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX27xX46xX2fxXaxX12xf320xX1xX26xXexX3xX25xXdxX11axX2exX3xX1x13391xXbxX3xX25xX26xX27xX3xXexX6fx15dc1xX4xX3xXexX2exX2fxX19xX22xXcexX3x16460xX22xX2dxX3xX203xX2fxX6xX22xX3xX87xX1x170a0xX22xX2dxX3xX42xX47xX22xX1xX3xXexX1xX19xX3xX2dxXdxX12axXdxX3xX29xX112xX22xX3xX42xX6xX22xX2dxX3xe989xX3xXexX6fxX27xX22xX2dxX3xX5xX19bxX22xX3xX7xX116xX22xX2dxX3xX42x15840xX2exX3xXexXdxX109xX22xX3xX4xX1d3xX6xX3xX7xX2f8xX3xX25xX39xX22xX2dxX3xXbxX1xX26xXexX3xX29xXdxX6fxX2exX7xX3xf776x104cdxX203xX359xX50xX4bxX27xX4dxX50xX91xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX27xX46xX2fxXaxX12xX1fbxX126xX4xX3xX46xX39xX3xX7xXd6xX3xX4xX6xX3xX25xX168xX22xX1xX3xX42xX6xX22xX2dxX3xX2dxXdxX21xX6bxX3x153f0xX2exXd6xX22xX2dxX3xX328xX3xX22xX1xXdxX2axX2exX3xXd4xX2exXd6xX4xX3xX2dxXdxX6xXcexX3xX7xX27xX22xX2dxX3xXexX1c0xX22xX1xX3xXexX6fxX43xX22xX2dxX3xX22xX19bxX2fxX3xX5xX43xXdxX3xX2dxXdxX6xX3xXexX172xX22xX2dxX3xX328xX3xX4xX26xX4xX3xX87xX1xX2exX3xX29xX2f8xX4xX3xXcxX6fxX2exX22xX2dxX3xX29xX19bxX3xX199xX6xX6bxX3xX1fbxX1f9xXcexX3xX199xX6xX6bxX3x134c0xX3xX29xX19bxX3xX4xX1x12a6axX2exX3xX2e4xX1xXdxX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX27xX46xX2fxXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xXexXdxX19xX22xX3xX7x13150xX3xX203xX2fxX6xX22xXcexX3xX4xX26xX4xX3xX46xX47xX4xX1xX3xX25xX168xX22xX1xX3xXexX1xX1b9x127bexX22xX2dxX3xX46xXdxXefxX22xX3xX25xXdxX19xX22xX3xXexX1xX19bxX22xX1xX3xX22xX1xXdxX2axX2exX3xX5xX19bxX22xX3xX7xX116xX22xX2dxX76xX3xX4fxX27xX3xX42xX116xXcexX3xX6bx176c1xXexX3xX42xff90xXexX3xX25xX39xX22xX2dxX3xXbxX1xX26xXexX3xX6bxX12axXdxX3xX4xX116xX3xXexX1xX11axX3xXexX26xXdxX3xX46xXdxXefxX22xX3xXexX6fxX27xX22xX2dxX3xX22xX172xX6bxX3xX22xX6xX2fxX3xX328xX3xX4xX26xX4xX3xX87xX1xX2exX3xX29xX2f8xX4xX3xX6bxX19bxX3xX5xX19bxX22xX3xX7xX116xX22xX2dxX3xX42xX33axX2exX3xXexXdxX109xX22xX3xX42xf548xX3xX7xX2exX2fxX3xX2dxXdxX21xX6bxX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX27xX46xX2fxXaxX12x10ca2xX2exX6xX22xX3xX4xX1xXe4xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX42xX26xX22xX1xX3xX2dxXdxX26xX3xXex176f6xX3xX5xX168xX3xX5xX3f8xX2fxX3xX22xX1xXdxXefxX6bxX3xX4x1441exX22xX2dxX3xX7x1209cxX3xX4xX116xX3xX4xX32xX3xX1xX464xXdxX3xX2dxXdxX6xX3xXexX172xX22xX2dxX3xXexX6fxX328xX3xX5xX43xXdxX3xX6bxX464xXexX3xX4xX26xX4xX1xX3xX22xX1xX6xX22xX1xX3xX4xX1xX116xX22xX2dxX3xX1xX32xX22xX3xX22xX19xX2exX3xX4xX26xX4xX3xX25xXdxX168xX22xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX22xX2dxX172xX22xX3xX4xX1xX126xX22xX3xX5xX19bxX22xX3xX7xX116xX22xX2dxX3xX42xX33axX2exX3xXexXdxX109xX22xX3xX25xX47xX3xX46xX153xX3xX25xX156xX3xXd4xX2exX26xX3xX7xX12axX6bxX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX27xX46xX2fxXaxX12xX4bxX503xX22xX2dxX3xXexX1xX10xX27xX3xXexXdxX19xX22xX3xX7xX1f9xX3xX203xX2fxX6xX22xXcexX3xX4xX26xX4xX3xXd4xX2exXd6xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX328xX3xX4xX1xX3f8xX2exX3x16f4dxX2exX3xX29xX19bxX3xX63x14c07xX4xX3xX1fbxX1f9xX3xX22xX109xX22xX3xX12dxXexXdxX19xXbxX3xXexX1dxX4xX3xXexX1xX2f8xX4xX3xX1xXdxX168xX22xX3xX22xX1xX162xX22xX2dxX3xX25xXdxX168xX22xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX2fxX3xXexX19xX3xX4xX302xX22xX2dxX3xX4xX464xX22xX2dxX3xX29xX19bxX3xX395xX4bbxX3xX1xX464xXdxXcexX3xX22xX1xX162xX22xX2dxX3xX25xXdxX168xX22xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX2dxXdxX26xX6bxX3xX7xX26xXexXcexX3xX22xX1xX162xX22xX2dxX3xX25xXdxX168xX22xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX395x15a12xXexX3xX22xX2dxX1xXdxX168xX6bxX3xX29xX19bxX3xX6bxX464xXexX3xX4xX1xXdxX19xX22xX3xX5xX1b9xX468xX4xX3xXexX27xX19bxX22xX3xX46xXdxX168xX22xX3xX42xX11axX3xX42xX21xX6bxX3xX25xX21xX27xX3xX42xX1cbxX2fxX3xX5xX39xXdxX3xX46xX47xX4xX1xX3xX25xX168xX22xX1xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX29xX1c0xX3xX6bxX464xXexX3xX42xX12fxX22xX1xX3xX46xX47xX4xX1xX3xXexX1xXe4xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX2dxX6xX2fxX3xX5xX146xXbxX3xXexXe4xX4xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35axX2exXexX1xX27xX6fxXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xXcxXcx1239axX4dxX199xX0xX54xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long