Một số điểm mới được sửa đổi, bổ sung trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT

Một số điểm mới được sửa đổi, bổ sung trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT

baophutho.vn Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26-5-2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12-3-2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long