Treo cờ Tổ quốc đâu phải là nghĩa vụ

Treo cờ Tổ quốc đâu phải là nghĩa vụ
2023-05-15 09:41:00

baophutho.vn Việc treo cờ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo. Treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo, cơ sở tín...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long