Xuyên suốt và quyết liệt

Xuyên suốt và quyết liệt

baophutho.vn Nhiều năm gần đây, Thanh Thủy được biết đến là một trong những địa phương của tỉnh tư duy năng động, linh hoạt, sáng tạo trong phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế du lịch, dịch vụ đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường... Đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn, tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, huyện đã nghiên cứu kỹ tình hình thực tiễn để xây dựng nghị quyết, tập trung đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo động lực phát triển vững chắc.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long