Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm

baophutho.vn Trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng thể hiện vai trò quyết định đối với việc tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Nhận thức rõ được vấn đề này, các lĩnh vực sản xuất trên địa bàn tỉnh chú trọng đầu tư khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, xem đây là giải pháp quan trọng để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long