Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội

Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội

baophutho.vn Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) là một trong những hoạt động trọng tâm của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cũng như các hội thành viên. Với hoạt động này, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh và đội ngũ trí thức có thêm cơ hội đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của xã hội.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long