Kỷ luật là sức mạnh của Đảng

Kỷ luật là sức mạnh của Đảng

baophutho.vn Ngày 6/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm với nhiều điểm mới, chi tiết và rõ ràng hơn, đóng vai trò như “chốt chặn”, cảnh báo những cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức vụ tránh những hành vi sai phạm dẫn đến bị xử lý kỷ luật. Đây là quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay; nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long