Toàn tỉnh kết nạp 500 đảng viên mới

Toàn tỉnh kết nạp 500 đảng viên mới

baophutho.vn Từ đầu năm 2023 đến nay, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long