Tiên Phú tăng tốc xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tiên Phú tăng tốc xây dựng nông thôn mới nâng cao

baophutho.vn Trên nền tảng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019, để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với chỉ đạo, định hướng của huyện, từ giữa năm 2022, xã Tiên Phú- huyện Phù Ninh tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tranh thủ mọi nguồn lực, tăng tốc hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích xã NTM nâng cao trong năm 2023.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long