Huấn luyện giỏi, đoàn kết quân - dân tốt, sẵn sàng vì chủ quyền biển, đảo

Huấn luyện giỏi, đoàn kết quân - dân tốt, sẵn sàng vì chủ quyền biển, đảo

Huấn luyện giỏi, đoàn kết quân dân tốt, những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân đã luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các hoạt động đồng hành, hỗ trợ ngư dân, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Chữa “bệnh tự kiêu”

Chữa “bệnh tự kiêu”
2022-06-02 07:35:00

baophutho.vn Trong nhiều tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc cán bộ, đảng viên phải khiêm tốn, tuyệt đối tránh kiêu ngạo, tự mãn. Viết trong tác...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long