Phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

baophutho.vn Những năm qua, các cấp bộ Đoàn, chủ doanh nghiệp (DN) trong tỉnh đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển tổ chức Đoàn, Hội thanh niên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN). Qua đó, đã góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các DN, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo nguồn để phát triển Đảng trong DNNNN.

Khuyến khích đảng viên “6 dám”

Khuyến khích đảng viên “6 dám”
2024-04-11 08:06:00

baophutho.vn Hơn lúc nào hết, từ yêu cầu thực tiễn nhằm phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi...

Hiệu quả từ một Nghị quyết

Hiệu quả từ một Nghị quyết
2024-03-28 08:42:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các...

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
2024-03-21 07:48:00

baophutho.vn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (Đảng bộ Khối) có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trong Khối triển khai thực hiện các nhiệm vụ công...

Hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng

Hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng
2023-09-14 08:18:00

baophutho.vn Trong câu chuyện với chúng tôi về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết...

Chữa “bệnh tự kiêu”

Chữa “bệnh tự kiêu”
2022-06-02 07:35:00

baophutho.vn Trong nhiều tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc cán bộ, đảng viên phải khiêm tốn, tuyệt đối tránh kiêu ngạo, tự mãn. Viết trong tác...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long