Cập nhật:  GMT+7
ÃỖẦÂJRÉ@@wẴỴơƠ#RMẴĂơÌỴÂỖ=ITAÂĨỪƠÂK:ỲTỔÂQ ÂTỀTỔÂ#ỸUTỔÂ#Ỹ={ÕTÂ#ỖƯTỔÂ)ÕÂKHTÂ@ỨÂ)ẺÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÃ/ỖẦĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴẻMÉKẴĂơỸUTỔÂĨÉÂTỔẺ{Â#,ÂẬẦ/ẦẦÂLỎTÂẬẨ/ẦẦAÂặỖƠÂJ*JÂẳHTÂ@ỨÂ-ÂfỎÂỖUẼJỖÂỖÚÉÂỔƠÉÂLỜTỖÂẠẳỗ–ÂfẻẻẹẵẢÂ#ỞTỖÂ#ỬÂJỖ;JÂJẸJÂRWỴÂ#ÌỴÂỖ=ITÂĨỪƠÂK:ỲTỔÂQƠỎTÂ#Ỗ;JAÂQ ÂTỀTỔÂ@!ÂK*TỔÂJẸJÂỴỖ:VTỔÂ#ƠÔTÂ#Ỹ={ÕTÂ#ỖƯTỔÂỖƠÔTÂLẼƠÂ#ỸUTỔÂ#Ỹ={ÕTÂ#ỖƯTỔÂ)ÕÂKHTÂ@ỨÂ)ẺÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂJỖUÂẬEẬÂJẸTÂĨỰÂKHTÂ@ỨÂ#={ỎTÂ#ỞTỖÂ)ẺÂ#={ỎTÂỖ={ÔTAÂ>ẾÂ#Ỗ=ỰJÂẦẨÂỖ={ÔTAÂ#ỖẺTỖÂ#ỖỢÂ#ỸỌTÂLỢÉÂĨẺTÂ#ỞTỖÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴặÉỴ#ƠUTẴĂÃƠSỔÂJRÉ@@wẴƠặMT#MỸẴÂ@#{RMwẴ<ƠK#ỖỷÂẦẤẤẤỴ>ỹÂỖMƠỔỖ#ỷÂBĐBỴ>ỹẴÂ@ỸJwẴ//JÁĨÉUỴỖ=#ỖUÁ)T/KM@Q#UỴ/TM<@/ẬẬẪD/ẦẦẦKẦẦẪẬẤẬẪ#ĐBCCRB-ƠSỔ-DCẬẤÁPỴỔẴÂÉR#wẴơÌỴÂỖ=ITAÂĨỪƠÂK:ỲTỔÂQ ÂTỀTỔÂ#ỸUTỔÂ#Ỹ={ÕTÂ#ỖƯTỔÂ)ÕÂKHTÂ@ỨÂ)ẺÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTẴÂ<ƠK#ỖwẴẦẤẤẤẴÂỖMƠỔỖ#wẴBĐBẴÂ/ĂÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴặÉỴ#ƠUTẴĂơUẺTÂJÊTỖÂRWỴÂ#ÌỴÂỖ=ITÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂơẼƠÂRWỴÂ#ÌỴÂỖ=ITAÂJẸJÂJẸTÂĨỰÂKHTÂ@ỨÂLẾÂL:YJÂ#Ỹ={ÕTÂLẼ#AÂỔƠWƠÂ#ỖƠÔ=ÂJẸJÂỖỜTỖÂ#Ỗ;JAÂỴỖ:VTỔÂ#ƠÔTÂ#Ỹ={ÕTÂ#ỖƯTỔÂỖƠÔTÂLẼƠỹÂQ ÂTỀTỔÂ#ƠỎỴÂJÌTAÂQỖÉƠÂ#ỖẸJÂ)ẺÂ>!ÂR}Â#ỖƯTỔÂ#ƠTỹÂỖ:WTỔÂKỈTÂQ ÂTỀTỔÂ)ẺÂ#Ỗ.JÂỖẺTỖÂ)ƠỎ#Â#ƠTAÂĨẺƠAÂJỖ*ỴÂÊTỖAÂLỀTỔÂ#ÊƠÂ#ỖƯTỔÂ#ƠTÂ#ỸỌTÂJẸJÂỴỖ:VTỔÂ#ƠÔTÂ#Ỹ={ÕTÂ#ỖƯTỔÂỖƠÔTÂLẼƠÂTỖ:ỷÂéÉJMĨUUQAÂZÉRUAÂơƠQ#UQAÂụMĨ@Ơ#MỹÂJỖƠÉÂ@ÓÂTỖ(TỔÂQƠTỖÂTỔỖƠÔSÂỖÉ{AÂJẸJỖÂRẺSÂ#Ứ#Â#ỸUTỔÂJƯTỔÂ#ẸJÂ#Ỹ={ÕTÂ#ỖƯTỔÂ)ÕÂKHTÂ@ỨÂ)ẺÂJẸJỖÂ@!ÂK*TỔÂẽT#MỸTM#AÂSẼTỔÂ>ẾÂỖỰƠÂÉTÂ#UẺTAÂỖƠÔ=ÂỶ=ÊÁÂẵỪTỔÂ#ỖXƠAÂJẸJÂJẸTÂĨỰÂKHTÂ@ỨÂL:YJÂỴỖỬÂĨƠỎTÂJẸJÂJỖ&Â#Ỹ:VTỔAÂJỖỚTỖÂ@ẸJỖÂSWƠÂJ&ÉÂẵÊTỔÂ)ẺÂTỖẺÂT:WJÂ)ÕÂRỠTỖÂ).JÂKHTÂ@ỨÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂgWỴÂ#ÌỴÂỖ=ITÂTỖỂSÂTHTỔÂJÉUÂJỖI#ÂR:YTỔÂỖUẼ#ÂLỰTỔAÂỔƠ$ỴÂJỖUÂLỰƠÂTỔ?ÂJẸTÂĨỰÂRẺSÂJƯTỔÂ#ẸJÂKHTÂ@ỨÂ)ẺÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂ#ỸỌTÂLỢÉÂĨẺTÂ#ỞTỖÂTỆSÂJỖỆJÂỴỖ:VTỔÂỴỖẸỴAÂJẸJÂQ ÂTỀTỔÂ#Ỹ={ÕTÂ#ỖƯTỔAÂ#Ỹ={ÕTÂ#ÊƠÂ#ỸỌTÂJẸJÂ#ỸÉTỔÂ#ỖƯTỔÂ#ƠTÂLƠÔTÂ#!AÂSẼTỔÂ>ẾÂỖỰƠÂLỐÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂJÚÂỖƠÔ=ÂỶ=ÊÂJƯTỔÂ#ẸJÂ#Ỹ={ÕTÂ#ỖƯTỔÂ)ÕÂKHTÂ@ỨÂ)ẺÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂ#ỸỌTÂLỢÉÂĨẺTÂ#ỞTỖÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴ0=#ỖUỸẴĂặỊSÂiỖ=TỔÃ/ỴĂ

Cẩm Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Cùng bàn, cùng làm, cùng thụ hưởng

Cùng bàn, cùng làm, cùng thụ hưởng
2022-11-20 10:12:00

baophutho.vn Về Khu 14, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao những ngày này, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng với cảnh quan, môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Khởi công cầu Hạnh phúc ở xã Thu Cúc

Khởi công cầu Hạnh phúc ở xã Thu Cúc
2022-11-19 19:15:00

baophutho.vn Ngày 19/11, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Tân Sơn tổ chức lễ khởi công công trình cầu dân sinh “Cầu hạnh phúc” tại khu Quẽ, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn.

Trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

Trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó
2022-11-19 17:16:00

baophutho.vn Ngày 19/11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Phú Thọ và chi nhánh huyện Thanh Sơn phối hợp tổ chức chương trình...

Khơi dậy sức dân trong ngày hội Đại đoàn kết

Khơi dậy sức dân trong ngày hội Đại đoàn kết
2022-11-18 18:30:00

Hoà trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào mừng 92 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, những ngày này, trên khắp các nẻo đường ở khu dân cư trong tỉnh đang diễn ra...

Nơi gắn kết cộng đồng

Nơi gắn kết cộng đồng
2022-11-18 17:51:00

baophutho.vn Những ngày này, tại các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh ngập tràn không khí vui tươi, rộn ràng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long