Cập nhật:  GMT+7
c957xe94fx13376x144d3x14666xe961x13350x1124dx10d4dxX7xfee8xdaf4x11434xfb65xf23dxe627xX5x11599xXaxebf4xe70bx10464x1279ex13ee7xX3xX6xX15xX3xcf37xX1xd80bxX3xXcxX1x14035xX3xX16xXdxcee4xX15xX1xX3x11c95xX3xX1x12611xfde7xX3xX4xX1xd140xe924xX15xX16xX3xXexf709xXdxX3x131bdx10391xXdxX3xXexX1xX6x131fdxX3xX5x14815xX4xX3xX5xX31x10136xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX15xX1xed3axX15xX3x13f44xX57xX15xX3xX15x145a9x11beaxX3xX29xe731xX29xd666xX0xf571xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6xX5axXaxX12xd367xX6xX2cxX3xX2xX63xX3xX15xX16xX25xX2dxX3xXexd39cxX6xX15xX1xX3xXexX25xXdxX3xX7xX14xXdxX3xX15x10e52xXdxX3xXex1425bxX3xf09exX67xX2xX2xX3x145bfxeb2cxX15xX3xX2xX65xX67xX2xX2xX3xXexX37xXdxX3xXcxX1bxX3x11f74x146fexX15xX16xX3xX3ax13ec2xXdx10f3axX3xXexde33xX15xX1xX3x131e6xX2cxdb49xX15xX16xX3x11cf9xd17dxX15xX1xXbbxX3xX3axX3bxXdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX5xX44xX4xX3xX5xX31xX49xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX15xX1xX57xX15xX3xX5axX57xX15xX3xX15xX5fxX60xX3xX29xX63xX29xX65xX3xXa2xf63bxX3x10835xX1x12fa7xXbxX3xX5xX37xXdxX3x11980xXb9xXdxX3xX15xX1xXdx13e31xX2cxX3xXexX89xcbc5xX15xX3xXexX1xXdxX3xXa2x11ffaxX2cxX3xX4xd649xX3xX4xX1xX11bxXexX3xX5xX31xX49xX15xX16xX3xX4xX1xX2cxX2dx1321cxX15xX3xX60xX14xX15xX3xX4xX6xX41x12e9bxX3xXb3xX41xX25xX15xX3x1033cxXb3xX141xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexXbexX15xX1xX3xX1bxX1xX1dxX3xXcxX1xX21xX3xX4xX11fxX3xX2x13590xX3xX141xXb3xX141xXbbxX3xXexX1xX6xX60xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXa2xX11bxX2cxX3xd91exX3xX4xXc4xX3x101bbxX6xX3xX60xX14xX15x11548xX3xX13xX1xX37xX2dxX3xX107xXdxfbd9xXexX3xX5axXfcxX3xX107xe8dexX3xXexX89xX6xX15xX16x10eedxX3xXc8xX32xXdxX3x10261xX15xX16xX3xX5ax13e2cxX15xX16xX3xX107xX25xX3xXc8xX11fxX15xX16xX3xX17bxX25xX15xX13axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX41xX15xXaxX12xX0xXdxX60xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxdfb8xXdxX5axXexX1xX181xX3xfb72xX15ex11c5axXbx13be8xX198xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX181xX3x130f2xX65xX63xXbxX1f2xX198xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX67xX67xX4xX13axX17bxX6xX41xXbxX1xX2cxXexX1xX41xX13axX107xX15xX67xX5axX10xX7xXfexXexX41xXbxX67xX15xX10xX1e7xX7xX67xX29xX65xX9dxX1f0xX67xX2xX2xX2xX5axX2xX2xX1eexX1fdxX2xX29xX9dxXexX1f0xX65xX1f0xX15exX5x12904xd610x115e8xX9dxX23exX15exX1f0xX23exX1f0xX1f0xX63xX1eexX2xX29xX1eexX1fdxX23fxX6xX23exX23exX9dxX1f0xX13ax11a8exXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1xX1dxX3xXcxX1xX21xX3xX16xXdxX25xX15xX1xX3xX29xX3xX1xX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX15xX16xX3xXexX37xXdxX3xX3axX3bxXdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX5xX44xX4xX3xX5xX31xX49xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX15xX1xX57xX15xX3xX5axX57xX15xX3xX15xX5fxX60xX3xX29xX63xX29xX65xXaxX3xX1e7xXdxX5axXexX1xX9xXaxX1eexX15exX1f0xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1fdxX65xX63xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX41xX15xXaxX12xX141xXb3xX141xX3xX13xX1xX2cxX3xXcxX1xeb94xX3xX3axXc4xXdxX3xd96exXa3xX15xX3xX23fxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexXbexX15xX1xX3xX1bxX1xX1dxX3xXcxX1xX21xX3x12e5cxXexX1xX19exX3xX15xX1xX11bxXexX3xXexX9bxX3xX17bxX130xX15xX3xXexX89x14131xXdx1002dxX3xX16xXdxX25xX15xX1xX3xX3axX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX15xX16xX3xXc8xX37xX4xX3xX15xX3bxXdxX3xX5axX2cxX15xX16xX3xX13xX1xX37xX2dxX3xX107xXdxX18axXexX3xX5axXfcxX3xX15x10d64xX3xXexX37xXdxX3xX3axX3bxXdxX3xXexX1xX6xX41xX13axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX41xX5axX2dxXaxX12xd72cxXa3xXexX3xXexX1xX1dxX4xX3xX4xX325xX4xX3xX15xX3bxXdxX3xX5axX2cxX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xXa2xX11bxX2cxXbbxX3xXb3xX41xX25xX15xX3xX141xXb3xX141xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXb3xX11bxXexX3xXcxX97xX3xXa2xXfcxX3xX1f2xX2cxX11bxXexX3xX7xfbf3xX4xX3xX16xXdxX25xX15xX1xX3xXa2xX31xX49xX4xX3xX60xX3bxXexX3xX3axX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX15xX16xX3xXc8xX37xX4xX3xX4x129cfxX6xX3xX141xXb3xX141xX3xX13xX1xX2cxX3xXcxX1xX2f1xX3xX3axXc4xXdxX3xX2f7xXa3xX15xX3xX176xX3xX15xX3bxXdxX3xX5axX2cxX15xX16xX3xX13xX1xX37xX2dxX3xX107xXdxX18axXexX3xX5axXfcxX3xX15xX355xX3xX15xX1xX11fxX60xX3xX29xX198xX3xX60xX3bxXexX3xX3axX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX15xX16xX3xXb3xXb4xX15xX16xX3xX60xX14xX15xX3xXc8xX11fxX15xX16xX3xX17bxX25xX15xX3xXa2xX32xX15xX3xX15xX6xX60xX3xXexX9bxX3xX65xX1f0xX23fxX9dxX1fdxX3xXexX2cxX97xXdxX3xX4xX3dbxX6xX3xX141xXb3xX141xX3xX1bxX1xX37xX60xX3xXcxX2cxX11bxX15xX3xX1bxX1xX41xX15xX16xX3xX107xX25xX3xX60xX3bxXexX3xX16xXdxXc4xXdxX3xX379xX1xX2cxX2dxXa3xX15xX3xXfexX1xfff2xX4xX1xX3xX4xX3dbxX6xX3xX141xXb3xX141xX3x123adxX16xX2cxX2dxea91xX15xX3xX485xX16xX21xX4xX3xf002xX15xX1xX3xX176xX3xX60xX14xX15xX3xXc8xX32xXdxX3xX19exX15xX16xX3xX5axX1a3xX15xX16xX13axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX41xX15xXaxX12xX0xXdxX60xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX1e7xXdxX5axXexX1xX181xX3xX29xX63xX9dxX23exXbxX1f2xX198xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX181xX3xX2xX2xX23exX23exXbxX1f2xX198xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX67xX67xX4xX13axX17bxX6xX41xXbxX1xX2cxXexX1xX41xX13axX107xX15xX67xX5axX10xX7xXfexXexX41xXbxX67xX15xX10xX1e7xX7xX67xX29xX65xX9dxX1f0xX67xX2xX2xX2xX5axX2xX2xX1eexX1fdxX2xX1fdxX1f0xXexX15exX2xX65xX9dxX5xX1fdxX23fxX240xX9dxX23exX15exX1f0xX23exX1f0xX23exX63xX23exX63xX23exX23exX2xX23fxX5axX1f0xX23exX5axX6xX13axX255xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1xX1dxX3xXcxX1xX21xX3xX16xXdxX25xX15xX1xX3xX29xX3xX1xX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX15xX16xX3xXexX37xXdxX3xX3axX3bxXdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX5xX44xX4xX3xX5xX31xX49xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX15xX1xX57xX15xX3xX5axX57xX15xX3xX15xX5fxX60xX3xX29xX63xX29xX65xXaxX3xX1e7xXdxX5axXexX1xX9xXaxX29xX63xX9dxX23exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX2xX23exX23exXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX41xX15xXaxX12xXc8xX6xX15xX3xXexX97xX3xX4xX1xX19exX4xX3xXexX89xX6xX41xX3xX3axX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX15xX16xX3xX141xX25xX15xX16xXbbxX3xXc8xX37xX4xXbbxX3xXb3xXb4xX15xX16xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX325xX4xX3xX141xXb3xX141xX3xXa2xX37xXexX3xXexX1xX25xX15xX1xX3xXexX479xX4xX1xX3xX4xX6xX41xX3xX176xX3xX60xX14xX15xX3xXc8xX11fxX15xX16xX3xX17bxX25xX15xX3xX15xX6xX60xX3xXexX9bxX3xX65xX1f0xX3xX23fxX9dxX1fdxX3xXexX2cxX97xXdxX3xX312xX1bxX1xX37xX60xX3xXcxX2cxX11bxX15xX3xX1bxX1xX41xX15xX16xX3xXa2xX19exX15xX16xX3xXexX1xX19exX3xX1xX6xXdxX3xXexX9bxX3xX17bxX130xX15xX3xXbxX1xXc4xXdxX327xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX41xX5axX2dxXaxX12xX3axX3bxXdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX5xX44xX4xX3xX5xX31xX49xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX15xX1xX57xX15xX3xX5axX57xX15xX3xX15xX5fxX60xX3xX29xX63xX29xX65xX3xX107xXb9xXdxX3xX7xX44xX3xX16xX11fxXbxX3xX60xec2axXexX3xX4xX3dbxX6xX3xX1xX32xX15xX3xX2xX13axX1fdxX63xX63xX3xX141xXb3xX141xX3xXa2xXa3xX15xX3xXexX9bxX3xX2xX2xX1f0xX3xXa2xX41xX25xX15xX3xX5xX25xX3xX4xX325xX4xX3xX13xX1a3xX4xX3xX15xX16xX1xXdxX18axXbxX3xX107xX1a3xXbbxX3xX4xX325xX4xX3xXexX89xX31x115abxX15xX16xX3xX13xX491xX485xd366xX3xX107xX25xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1f0xX65xX3xXexXbexX15xX1xXbbxX3xXexX1xX25xX15xX1xX3xXbxX1xe1efxX3xXexX89xX130xX15xX3xX4xXc4xX3xX15xX31xXb9xX4xX13axX3xXb3xX57xX2dxX3xX5xX25xX3xX4xX32xX3xX1xX3bxXdxX3xXa2x10d3exX3xX4xX325xX15xX3xX17bxX3bxXbbxX3xX4xX1xXdxXa3xX15xX3xX7xe417xX3xXexX89xX41xX15xX16xX3xXexX41xX25xX15xX3xX5xX44xX4xX3xX5xX31xX49xX15xX16xX3xXexX1xX74bxX3xX1xXdxX18axX15xX3xXfexX1xXc4xX3xX15xX5fxX15xX16xXbbxX3xX17bxXc4xX15xX3xX5xX75cxX15xX1xXbbxX3x12542xX3xX4xX1xX479xX3xX4xX1xXdxXa3xX15xX3xXa2xX11bxX2cxX3xX107xX25xX3xX5xX25xX3xX5axX2f1xXbxX3xXa2xX74bxX3xX15xX16xX25xX15xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXa2xX325xX15xX1xX3xX16xXdxX325xX3xXfexXa3xXexX3x13ba8xX2cxXc4xX3xXexX113xXbxX3xX5xX2cxX2dxX18axX15xX3xXexX1xX74bxX3xXexX1xX6xX41xX3xX4xX3dbxX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX325xX4xX3xXa2xX32xX15xX3xX107xX2f1xXbbxX3xXa2xX2f1xX6xX3xXbxX1xX31xX32xX15xX16xXbbxX3xX16xX11fxXbxX3xXbxX1xd46bxX15xX3xXexX1xX1dxX4xX3xXa2xf3c1xX2dxX3xXbxX1xX41xX15xX16xX3xXexX89xX25xX41xX3xdce3xXcxX41xX25xX15xX3xX5axX57xX15xX3xX89x12a11xX15xX3xX5xX2cxX2dxX18axX15xX3xXexX1xX57xX15xX3xXexX1xX74bxX3xXexX1xX10xX41xX3xX16xX31xX32xX15xX16xX3xXc8xX325xX4xX3xX3axXb4xX3xX107xX75cxX3xXa2xX37xXdx1243axX13axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX41xX15xXaxX12xX0xXdxX60xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX1e7xXdxX5axXexX1xX181xX3xX2xX29xX9dxX63xXbxX1f2xX198xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX181xX3xX1f0xX1eexX65xXbxX1f2xX198xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX67xX67xX4xX13axX17bxX6xX41xXbxX1xX2cxXexX1xX41xX13axX107xX15xX67xX5axX10xX7xXfexXexX41xXbxX67xX15xX10xX1e7xX7xX67xX29xX65xX9dxX1f0xX67xX2xX2xX2xX5axX2xX2xX1eexX1fdxX29xX2xX63xXexX15exX65xX65xX63xX5xX9dxX23fxX240xX9dxX23exX15exX1f0xX23exX1f0xX23exX23exX29xX65xX1eexX2xX23exX23fxX9dxX65xX6xX63xX9dxX13axX255xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1xX1dxX3xXcxX1xX21xX3xX16xXdxX25xX15xX1xX3xX29xX3xX1xX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX15xX16xX3xXexX37xXdxX3xX3axX3bxXdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX5xX44xX4xX3xX5xX31xX49xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX15xX1xX57xX15xX3xX5axX57xX15xX3xX15xX5fxX60xX3xX29xX63xX29xX65xXaxX3xX1e7xXdxX5axXexX1xX9xXaxX2xX29xX9dxX63xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1f0xX1eexX65xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX41xX15xXaxX12xX13xX325xX4xX3xX141xXb3xX141xX3xXexX89xX6xX15xX1xX3xXexX25xXdxX3xX7xX14xXdxX3xX15xX97xXdxX3xX176xX3xX60xX14xX15xX3xXc8xX11fxX15xX16xX3xX17bxX25xX15xX3xXa2xX32xX15xX3xX15xX6xX60xX13axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX491xX2cxXexX1xX41xX89xXaxX12xXb3xX37xXdxX3xX485xX16xX2cxX2dxX489xX15xX0xX67xXbxX12

Đại Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗ lực phát triển Võ thuật cổ truyền

Nỗ lực phát triển Võ thuật cổ truyền
2023-11-07 11:52:00

baophutho.vn Những năm gần đây, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển, thu hút nhiều đối tượng tham...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long