Cập nhật:  GMT+7
8922xc196x11313xebb5xac65xa09cxeef3xc7c1xb2bexX7xdbb1xa15cxeff8x11703xf3f5xb4c1xX5xadabxXax112e9xed95xeef6xb028x949bxX3xXexX1x10542xX3xXexX1xX6xX14xX3xfae1xX1xa7cfxXexX3xc19cxea07xX16xX3x11f1bxb621xX3xecd4xX5xecfex9197xXbxXdxX4xX3xc46dx931fxX16xd1d1xX3xX16xX1x93b3xXexX3xXexf55axX3xXexdde8xe128xb60bxX4xX3xXexX45xXdxX3xX16xX6xX2fxX0x975fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX14xX2axX2fxXaxX12xX0xXdxX30xX38xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX50xX50xX4xb67dxaba6xX6xX14xXbxX1x10916xXexX1xX14xX72xfe0cxX16xX50xX2axX10xX7xe2e6xXexX14xXbxX50xX16xX10xfe0dxX7xX50xfcc7xX2xX8dx115e5xX50x109d6x9365xX2axX8dxd8a1xf2c3xX92xX8dxX2x8b57xXexX2xX90xX97xX96xX97xX90xX5xX2xX72xa7aaxXbxX38xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX14xX2axX2fxXaxX12xa897xe973xX16xX38xX3xXexX43xXc3xX16xX3xX2dxX5xX2fxX30xXbxXdxX4xX3xX35xX44x9cfaxX4xX3xXexX43xX44xX16xX38xX3xX73xX15xX2fxX3xXexc8e4xXdxX3xX7xa620xX16xX3xX7dxX23xX16xX3xX35x89ddxX16xX38xX3x11f08xX78xeb36xX4xX3xX38xXdxX6xX3xXcxX14xX83xX2fxX14xc78cxX3xX21xX1xX23xXexX3xX26xX27xX16xX72xX3xbb7cx9fbcxX16xX1x117eaxX3xa589xX2fxX14xX2axX14xX50xXcxXcxd3c4xXc2xX21x115d7xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX14xX2axX2fxXaxX12x9effxX2fxX3xX73xX6xX16xX3xX2dxX5xX2fxX30xXbxXdxX4xX3xX21xX1xX23xXexX3xX26xX27xX16xX3xX10exc3a6xX2dx936fxX11fxX3xX7dxX40xX6xX3xX4xX36xX16xX38xX3xX73xXf6xX3xX2axX6xX16xX1xX3xX7xc43dxX4xX1xX3xX7dxX23xX16xX3xX35xXf0xX16xX38xX3xX7dxXdxbd3fxX16xX3xX7dxX15xX3x10710xX78xX6xX16xX3xX4xX1xfa5dxX4xX3xX2axX2bxX3xX2dxX5xX2fxX30xXbxXdxX4xX3xXcxX14xX83xX2fxX14xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX14xX2axX2fxXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX14exX2dxX150xX102xX3xX35xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xXexX1xX6xX14xX3xX4xec4dxX6xX3xX16xX44xX45xX4xX3xX4xX1xX1c3xX3xX16xX1xX15xX3xX7xade5xX3xX4xdd68xX3xfeccxX97xX8dxX3xX7dxX23xX16xX3xX35xXf0xX16xX38xX3xX7dxXdxX174xX16xX102xX3xXexX43xX14xX16xX38xX3xX35xX1d7xX3xX4xX1d7xX3xX9bxX96xe2b1xX3xX16xX6xX30xX3xX7dxX15xX3xX8dxX90xX1faxX3xX16xb21bxX102xX3xXexX1xXdxX3xX35xX3cxX78xX3xaa03xX3xXexX3cxXexX3xX4xX27xX3xX9bxX9bxX3xX30xX36xX16xX72xX3xX13xXe8xX2fxX3xX5xX15xX3xX35xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xXexX1xX6xX14xX3xX35xX36xX16xX38xX3xX16xX1xX3cxXexX3xX4xX1c3xX6xX3xX21xX1xX23xXexX3xX26xX27xX16xX3xXexX40xX16xX38xX3xXexX1xX6xX30xX3xX2axX2bxX3xX2dxX5xX2fxX30xXbxXdxX4xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX14xX2axX2fxXaxX12xX150xX165xX4xX3xX83xc435xX3xX5xb211xX4xX3xXexX43xX44xX45xX4xX3xX35xX1d7xX3xX35xX44xXd6xX4xX3xX38xX1xXdxX3xX16xX1xX23xX16xX3xX7dxX15xX14xX3xX16xef8axX30xX3xX2xX93xX1faxX92xX3xX83xX1xXdxX3xX4xX1d7xX3xX9bxX1d9xX1d9xX3xX7dxX23xX16xX3xX35xXf0xX16xX38xX3xX7dxXdxX174xX16xX3xX21xX1xX23xXexX3xX26xX27xX16xX3xXexX1xX6xX30xX3xX2axX2bxX3xX2dxX5xX2fxX30xXbxXdxX4xX3xX4xcecfxX16xX38xX3xXexXe4xXdxX3xXcxX14xX83xX2fxX14xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX14xX2axX2fxXaxX12xX21xa6e0xX78xX3xXexa92exX16xX1xX3xX4xX27xX3xX4xX165xX4xX3xX17axX78xX6xX16xX3xX4xX1xX181xX4xX102xX3xX35xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xXexX1xX6xX14xX3xX21xX1xX23xXexX3xX26xX27xX16xX3xX7xX1d4xX3xX4xX1d7xX3xXex9cecxX16xX38xX3xX4xXf0xX16xX38xX3xX2xX72xX96xX1d9xX97xX3xX16xX38xX44x10a61xXdxX102xX3xX7dxX44xXd6xXexX3xc0d1xX6xX3xX7xX14xX3xX7dxX45xXdxX3xX83xX27fxX3xX5xX282xX4xX3xXexX43xX44xX45xX4xX3xX35xX1d7xX3xX5xX15xX3xX1faxX96xX2xX3xX16xX38xX44xX34axXdxX102xX3xX35xX44xXd6xX4xX3xX38xX1xXdxX3xX16xX1xX23xX16xX3xXexXe4xXdxX3xX2dxX5xX2fxX30xXbxXdxX4xX3xX8dxX96xX2xX1faxX3xX213xX3x112fdxXdxX14xX3xX2axX10xX3xX14exX6xX16xX10xXdxX43xX14xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX14xX2axX2fxXaxX12xX14exX2dxX150xX3xX4xX1xX14xX3xX73xXdxX300xXexX3xX7dxX23xX16xX3xX35xXf0xX16xX38xX3xX7dxXdxX174xX16xX3xX73xX1d7xX16xX38xX3xX43xX338xX3xX39cxX78xXdxX3xbd9exX6xX4xX1xXdxX30xX78xX43xX6xX3xX7dxX15xX3xX16xX208xX3xX7dxX23xX16xX3xX35xXf0xX16xX38xX3xX7dxXdxX174xX16xX3xX35xX3cxX78xX3xX7dxX23xXexX3x9789xX78xXdxX3xbca8xX78xX7xX6xX83xXdxX3xX2axX2bxX3xX83xXdxX300xX16xX3xX7xX1d4xX3xX5xX15xX3xX16xX1xX208xX16xX38xX3xX16xX38xX44xX34axXdxX3xX4xb2d4xX30xX3xX4xX34axX3xX4xX1xX14xX3xX35xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xXexX1xX6xX14xX3xX21xX1xX23xXexX3xX26xX27xX16xX72xX3xX3e7xcb12xX3xX7xX1d4xX3xX2axa7cdxX16xX3xX35xX433xX78xX3xX35xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xXexX1xX6xX14xX3xX21xX1xX23xXexX3xX26xX27xX16xX3xX2axXdxc807xX78xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX7dxX15xX14xX3xX411xXe8xX16xX3xX7dxX23xX16xX3xX35xXf0xX16xX38xX3xXf4xX78xXf6xX4xX3xX38xXdxX6xX3xXexXe4xXdxX3xX5xX47cxX3xX83xX1xX6xXdxX3xX30xXe4xX4xX3xX2dxX5xX2fxX30xXbxXdxX4xX3xX7dxX15xX14xX3xX16xX38xX15xX2fxX3xX8dxX9bxX50xX90xX3xXexX45xXdxX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX14xX2axX2fxXaxX12xX0xXdxX30xX38xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX50xX50xX4xX72xX73xX6xX14xXbxX1xX78xXexX1xX14xX72xX7dxX16xX50xX2axX10xX7xX83xXexX14xXbxX50xX16xX10xX8axX7xX50xX8dxX2xX8dxX90xX50xX92xX93xX2axX8dxX96xX97xX92xX8dxX2xX9bxXexX2xX90xX97xX96xX97xX90xX5xX8dxX72xXa6xXbxX38xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX14xX2axX2fxXaxX12xXcxX78xX433xX16xX3xXexX43xX44xX45xX4xX102xX3xX14exX2dxX150xX3xX35x10580xX3xX17axX78xX2fxX300xXexX3xX35x1084dxX16xX1xX3xX4x12087xX3xX7dxX23xX16xX3xX35xXf0xX16xX38xX3xX7dxXdxX174xX16xX3xX4xX1xXe4xX2fxX3xX16xX44xX45xX4xX3xX43xa133xXexX3xX39cxX2fxX14xXexX6xX3xX40dxX6xX30xX6xX38xX6xXexX6xX102xX3xX16xX38xX44xX34axXdxX3xX35xX6xX16xX38xX3xX16xb3ddxX30xX3xX38xXdxX208xX3xX83xX27fxX3xX5xX282xX4xX3xX17axX78xXf6xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX21xX1xX23xXexX3xX26xX27xX16xX3xX213xX3xX4xX2bxX3xX5xX2fxX3xX2xX96xX96xX30xX3xX16xX6xX30xX102xX3xX5xX15xX3xX35xXf0xXdxX3xXexX43xX44xX213xX16xX38xX3xX4xX1c3xX6xX3xX35xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xXexX1xX6xX14xX3xX16xX44xX45xX4xX3xX16xX15xX2fxX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX14xX2axX2fxXaxX12xX40dxX6xX30xX6xX38xX6xXexX6xX3xX2axX2bxX3xX83xXdxX300xX16xX3xX7xX1d4xX3xXexX78xX2fxX174xX16xX3xXexX1xe92axX3xXexX43xX14xX16xX38xX3xX5xX47cxX3xX83xX1xX6xXdxX3xX30xXe4xX4xX3xX4xac3dxX16xX38xX3xX7dxX45xXdxX3xX16xX208xX3xX7dxX23xX16xX3xX35xXf0xX16xX38xX3xX7dxXdxX174xX16xX3xX73xX1d7xX16xX38xX3xX73xX15xX16xX3xX114xX6xX7xX78xX30xXdxX3xaf91xX7xX1xXdxX83xX6xX8axX6xX102xX3xX16xX38xX44xX34axXdxX3xX35xX44xXd6xX4xX3xX38xXdxX6xX14xX3xX4xX1xX181xX4xX3xX35xXf0xXdxX3xXbxX1xX1d7xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx101dbxX78xXexX1xX14xX43xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXcxXcxX11cxXc2xX21xX0xX50xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗ lực nâng tầm giải đấu

Nỗ lực nâng tầm giải đấu
2023-09-27 16:47:00

Ngày 26/9, tại trụ sở Báo Hànộimới (44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 đã tổ chức họp báo thông tin...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long