Cập nhật:  GMT+7
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qTNnw7Vl4buRw7nhu7FzZeG7kULhuqLDtWXhurnhurtl4buR4bu3dGXhurTDgsOK4buh4buxZXLhu6/huq5l4burauG6tGXDg2Xhurh24buxcmXhurkv4buDZeG7kiE74busZeG6u8Op4bq7w6nhuq0vc+G6ueG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bqtdOG7q3Jl4bqy4bq2w7XDoMSRLy/DteG6teG7j2bhu63huq5zw4LhurRz4but4bq14bq44buxL8O04buT4bqyxrDhurThu63huq4v4bux4buT4bq64bqyL+G6u+G6ueG6u+G6vy/DquG7hcO04bq94bq5w6nhurnDqeG6v+G6ueG6tOG6ueG7h+G7h+G7g+G6u8Oq4bup4bq54bq1xanhuq5yxJFlL+G6qeG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qcOV4bq24butZuG6tHRmZeG7kcOsZeG6tOG6tsODZeG6tHNo4buxc2Xhu5Hhu7d0ZeG6tMOCw4rhu6Hhu7Fl4bq0c0Nl4bq54bq7ZXJ0aOG7sXNl4bq44buZZeG6uGjhu61l4bq4duG7sXJl4bq5L+G7g2Xhu5IhO+G7rGXhurvDqeG6u8OpZeG6smbDgmXGsHN0ZcO14buvZcO1c3Thu53hu7Fl4bq0c+G7ieG7sXJl4bq9LeG6uWXhurThurZCw4DDtWUsw7Xhu63hurThu6lm4buxw7Rlw4Nl4bq04bq2w7Phu7Flw7Vvw4JlxJHhurJ04buxc2XhurRFxJFl4bq0aXRl4buPw63hu7FyZcOU4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLuG6tuG7reG7sXJlw7VzdOG7neG7sWXhurRz4buJ4buxcmXhu7Fow4rhurNl4buwdMaw4but4bupZmUx4bupZuG6snTDteG6s2VU4bq4ZuG7sWU/4buT4bq2dOG6snTDtWXhurhoZeG7qMOCxrBmZeG7quG7rcO04bq2dMO1ZeG7kcOsZeG6tHNmw4pl4buxc2bDgmXhu6nDs+G6rmXDtcO94buxcmXhu5Hhu6Fl4burZuG7sXJl4bq9ZeG7kXThu6Hhu6tl4bqww4Jm4buxZeG6tOG6tnfhu7FyZeG6uOG7o2XDtXPhu61lZ2XhurDDgm3hu7Fl4bq0c+G7nWVydMOAdOG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qVJ0aOG7sXNl4bqww4LDiuG7o+G7sWXhu5F0ZeG6tHThu53huq7hurNlw5Xhurbhu61m4bq0dGZlw7Xhuqrhu7FyZXJ04bqk4bquZcO1c+G7rWXhu4/DreG7sXJlw5Rlw7Xhu69l4buPZmXhu5FpdGXDtHThu5/hu7FlcuG7r+G6rmXhu6tq4bq0ZcODZeG6uHbhu7FyZeG6uS/hu4Nl4buSITvhu6xl4bq7w6nhurvDqeG6s2XDteG6puG7sXJl4bq4w4B0ZUbhu7FzZeG6uGhlLOG7mcO14bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpRuG7sXNl4bq4aOG7rWXhurh24buxcmXGsOG7seG7rcO1xrAt4butw4LhurRl4bq4w4B0ZeG6tEJlw7Vnw7VzZeG7kW/DgmXhu4/DreG7sXJl4bq4aGXhurLGoWXhuq5zw610ZeG7keG7s3Rl4burauG6tGXhurjDgHRl4buR4bu3dGXhurzhu53huq5l4bq0c0Nl4bq7ZcO14bqoZmXhu4/DreG7sXJlxJHhurRFZeG6tHNv4bux4bqzxJFl4bq04bq24but4buxcmXGsHN0ZcOV4bu34buxcmVzdmZlLOG7mcO1ZcO14buvZeG6tHPhu6Flcmrhuq5l4buR4bu3dGXhu7FzbuG6tGXhu4/DreG7sXJl4buS4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw5Xhu7fhu7FyZXN2ZmUs4buZw7Vl4bupaGXhu5Hhu7d0ZeG6tHNDZeG6u2VydGjhu7FzZeG7kULhuqLDtWXhurRu4burZeG6uOG7mWXhurjDgOG6tGXhuqXDtGjhu7FzZcO1c+G7rWXhu5Hhu7d0ZeG6vOG7neG6rmXhurRzQ2Xhur3huqdl4bqyZsOCZS5z4bqsw4plLOG7p2VydGjhu7FzZeG6sMOCw4rhu6Phu7FlcuG7r+G6rmXhu6tq4bq0ZcODZeG6uHbhu7FyZeG6ueG7gWXhu5Hhu7d04bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpU2Z0ZeG6tG7hu6tl4bq44buZZcO1duG7sWXhu6lpdGXhurLGoWXhu5FC4bqiw7Vl4bqww4LDiuG7neG6tGXhu5HDueG7sXNl4bqyZsOCZcawc3Rl4bupQuG6ouG6tGXDtcOC4buzdGXDteG6qGZl4buPw63hu7FyZeG7kmXhurhoZVFlxrBz4buZ4bquZeG7qWl0ZeG6uGjhu61l4buR4bub4burZeG7sWbDimXhurhoZeG6tmnhu7FyZeG6smfhu7FyZeG7q2Z0ZeG6peG6u8OqL+G7geG6p+G6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS7hurbhu63hu7FyZcawc3Rl4buR4buv4bqzZcO1w4Flc+G7t3Rl4buRdGXhurR04bud4bquZcO14bqoZmVzZnRl4buR4bu3dGXhurzhu53huq5l4bq0c0Nl4bq9ZeG7qWhlP3Nv4buxZeG7qGbhu7Flw4Nl4buPw63hu7FyZeG7jmXhurhoZSHGsOG6tmZ04bux4buTZcODZeG7j8Ot4buxcmXDlWXhuqXDteG6puG7sXJlw7Xhu69l4bq9ZeG7kXThu6Hhu6vhuqdl4buRZuG7sXJl4bq04bq2w4Nl4bux4bub4buxZeG6tm7hurRl4bur4but4buxcmXhu6tm4buxc+G6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG6ueG6u2Xhu5Hhu7d0ZeG7j+G7r+G7sXJl4buRw6xlcnRo4buxc2XhurDDgsOK4buj4buxZeG6uGjhu61l4bq4duG7sXJl4bq5L+G7g2Vy4bu14burZcO14buvZVThurRm4bupw4rhurNlM0NlMmbhu6nhu5PhurLhurNlLnPhuqzDimUs4bunZeG6peG7j8Ot4buxcmVG4bqn4bqzZeG7juG7peG6s2Xhu5Bm4buxZeG7qmnDtXNl4bql4buO4bqn4bqzZVNoZeG7qGbhu7HhurNlR+G7rWXhuqXDleG6p+G6s2VG4buxc+G6s2XDleG6tuG7rWbhurR0ZuG6s2XDleG7t+G7sXJlc3ZmZSzhu5nDtWXhuqXDlOG6p+G6s2Uuc+G6rMOKZeG7kHThu6Hhu7Fl4bql4buS4bqnZeG6uGhlP3Nn4bquZeG6pVHhuqfhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqkxduG7sXJl4bq5L+G7g2XDteG6quG7sXJl4buRw6xl4bq8Z8O1ZeG7kcO54buxc2Xhu5FC4bqiw7Vlc2Z0ZcO1auG6rmXhu5Fuw4Jl4buRb8OCZeG6tHThu5vhu7Fl4bupaGVU4bq0ZuG7qcOKZXJq4bquZUfhu63hurNlM0NlMmbhu6nhu5PhurJl4buR4buzdGXhu5Fvw4Jl4buQZuG7sWXhu6ppw7Vz4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquRsOC4bq0c+G7reG6tsSR4bqpLnPhu5Phu61lLi4zMeG7sOG6rS/huq7huqk=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xin hoãn SEA Games 31 tới tháng 7/2022

Việt Nam xin hoãn SEA Games 31 tới tháng 7/2022
2021-06-10 08:03:51

baophutho.vn Chủ nhà Việt Nam đề xuất lùi thời gian tổ chức SEA Games 31 vào tháng 7/2022 vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, các quốc gia khu vực Đông Nam Á hiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long