Cập nhật:  GMT+7
bea9xccfbx15000x13057x13fa4x112aaxedcex18038xea1cxX7x10ac7x13c20xfbccx17cecx1594bx15608xX5x10022xXax14257x1390dx10c7fxXdxX3xXex13faax17796x12eafx19393xX3x170a1x16f58xX1bx15d67xX3xfb56x15dbbxX3x11402xXdx10aa9xXexX3x14714xX6xd763xX3xXex1380axX1bxX20xX3xd1f2xX3xX1dxd7a4xX4xX3xXex14c50x16242xX1bxX3xX1dx190c7xX1bxX20xX3x12b58x1137axXbxX3xX1xfb10xX1bxX20xX3xX4x15edcxX6xX3x119c7x15291xX50x15324xX0x17ed0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf5dcx18a56x1783dxX19xXaxX12xX0xXdxX2cxX20xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX55xX55xX4x14d1bxX1dxX6xX65xXbxX1xX18xXexX1xX65xX77xcc26xX1bxX55xX66xX10xX7x1637fxXexX65xXbxX55xX1bxX10x16d03xX7xX55xX2x17952xdbfaxX94xX55x121bfxcdf0xX66xX33x1165cx13c43x131b0xX93xX9dxX2xXexX2xX97xX98xX98xX9cxX98xX5xX2xX77x16337xXbxX20xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX66xX19xXaxX12xXcxX1x10384xX1bxX20xX3xXexXdxX1bxX3xXex133c1xX3x18955xXdxX3bxX1bxX3xX22xX65xd0f5xX1bxX3xX64xX1exX1bxX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3x10353xX25xX50xX50x116d5xX3xX4xX1xXdx1347exX18xX3xX2xX55x15d2bxX3xX4xX1xX65xX3xX1dxXdxX44xXexX3xXd4xXdxX3bxX1bxX3xX22xX65xXdbxX1bxX3xX64xX1exX1bxX20xX3xX22xX23xX3xXcxX1xX44xX3xX20xXdx105ffxXdxX3xXefxX50xX51xX50xX53xXf3xX3xX82xXd2xX6xX3xX4xXc9xX1bxX20xX3xX1dx13e34xX3xX64xX3fxX1bxX20xX3xX43xX44xXbxX3xX1xX48xX1bxX20xX3xXexX1xX23xX1bxX20xX3xXfdxX3xX4xX4dxX6xX3xX4xX23xX4xX3xX22xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX22xX23xX3xXexX3axX3bxX1bxX3xXexX1xX44xX3xX20xXdxX120xXdx13592xX3xXexX1xX10xX65xX3xX22xX1exX173xX3xX22xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xXexX2fxX1bxX20xX3xX33xX3xX1dxX36xX4xX3xX22xX1axX3xX82x16d40x14b4bxX1bxX3xX5xX3bxX1bxX3xX82x13924xX3xXexX3ax10bd1xX3xXexX1x11422xX3xX2xX9dxX2xX3xXexX1xX44xX3xX20xXdxX120xXdxX3xX82xX120xXdxX3xX2xX98xX3xX22xXdxX1axX2cxX3xX4xX14xX1bxX20xX3xXexX1xX3bxX2cxX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX66xX19xXaxX12xX2axX1xX1a0xX3xX82xX36xX19xX173xX3xX22xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX22xX6xX1bxX20xX3x14513xX3xX82xX1a9xX3xXexX3axX1adxX3xXexX1xX1b1xX3xX2xX9dxXfdxX3xXexX3axX3bxX1bxX3xX64xX3fxX1bxX20xX3xX43xX44xXbxX3xX1xX48xX1bxX20xX3xX50xX51xX50xX53xX3xXexX1xX23xX1bxX20xX3xX33xX3xX22x12566xX3xX82xX1a0xX1a1xX1bxX3xX5xX3bxX1bxX3xXexX1xX1b1xX3xX2xX9dxX2xX3xX82xX120xXdxX3xXexda76xX1bxX20xX3xX22xXdxX1axX2cxX3xX5xXdbxX3xX94xX9dxX33xX3xX82xXdbxX3xX22xX1b1xX1bxX20xX3xX20cxX3xX82xX1a9xX3xXexX3axX1adxX3xXexX1xX1b1xX3xX94xX9bxX3xX4xX1x1920dxX18xX3x18d18xX173xX3xXexX1xX1b1xX3xX9dxX3xX13xXc9xX1bxX20xX3xX2axX6xX2cxX3xX283xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX66xX19xXaxX12xXcxX18xX19xX3xX1bxX1xXdxX3bxX1bxX173xX3xX20cxX3xX88xX1xX18xX3xX82x16695xX4xX3xX13xXc9xX1bxX20xX3xX2axX6xX2cxX3xX283xX173xX3xX22xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX82x16f14xX1bxX3xX22xX1b1xX1bxX20xX3xX7xX6xX18xX3x16c32xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1bxX10xX7xX3xX82xX120xXdxX3xXexX1xX1b1xX3xX1xX48xX1bxX20xX3xX2xX94xXfdxX3xXexX1xX44xX3xX20xXdxX120xXdxX173xX3xX2xX98xX3xX4xX1xX280xX18xX3xX283xX3xX82xXdbxX3xXexX1xX1b1xX3xX2xX3xX13xXc9xX1bxX20xX3xX2axX6xX2cxX3xX283xX77xX3xXcxXdxX44xXbxX3xX22xX44xX1bxX3xX5xXdbxX3xX22xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX23xXdxX3xXd4xX6xX1bxX3xX82xX120xXdxX3xXexX1xX1b1xX3xX1xX48xX1bxX20xX3xX2xX94xX93xX3xXexX1xX44xX3xX20xXdxX120xXdxX173xX3xX2xX9cxX3xX4xX1xX280xX18xX3xX283xX3xX82xXdbxX3xXexX1xX1b1xX3xX94xX3xX13xXc9xX1bxX20xX3xX2axX6xX2cxX3xX283xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX66xX19xXaxX12xdab6xX3xXexX134xXbxX3xX2xX9bxX3xX22xX14xXdxX3xX66xX2e1xX1bxX3xX22xd486xX18xX173xX3xX64xX3axX6x17fe7xXdxX5xX3xX82xX2e1xX1bxX3xX20xXdxf6f2xX3xX1bxX20xXc9xXdxX3xX7xX134xX3xX2xX3xXexX1xX44xX3xX20xXdxX120xXdxX77xX3x12026xX44xXbxX3xXexX1xX1b1xX3xX94xX3xX82xXdbxX3xX9dxX3xX5xX3b2xX1bxX3xX5xX1a0x1701cxXexX3xX5xXdbxX3xX53xX3axX20xX10xX1bxXexXdxX1bxX6xX3xX82xXdbxX3xX13xX1b1xX4xX77xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX64xX6xX3xXd4xX6xX1bxX3xXexX2fxX1bxX20xX3xX2xX3xX1dxX36xX4xX3xX22xX1axX3xX43xX44xXbxX3xX22x11afaxX1bxX20xX3xX1xX48xX1bxX20xX3xX2xX9bxX3xX4x11049xX1bxX20xX3xX82xX120xXdxX3xXcxX280xX19xX3xX64xX6xX1bxX3xX2axX1xX6xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX66xX19xXaxX12x155f1xe9f4xX1bxX20xX3xXexX1xX10xX65xX3xXexX1xX134xX1bxX20xX3xX88xX3bxX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX50xX53xX173xX3xX22xX14xXdxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xXexX1xX2fxX1bxX20xX3xXexXdxX44xX1bxX3xX1bxX1xXdxXf8xX18xX3xX1bxX1x1088dxXexX3xXexX1xX23xX1bxX20xX3xXfdxX3xX5xXdbxX3xX2axX10xX8fxX3x192f0xX10xX6xX5xX6xX1bxX66xX3xX82xX120xXdxX3xX2xX93xX3xX1dxX36xX4xX3xX22xX1axX3xX82xX1a0xX1a1xX1bxX3xX5xX3bxX1bxX3xX1xX48xX1bxX20xX3xX9cxX33xX3xXexX1xX44xX3xX20xXdxX120xXdxX77xX3xXcxX3axX65xX1bxX20xX3xX88xX1xXdxX3xX22xX1exX173xX3x12f14xX6xX18xX3axXdxXexX6xX1bxXdxX6xX3xX5xXdbxX3xX22xX14xXdxX3xXex10a50xXexX3xX1xX48xX1bxX20xX3xX7xX280xX18xX3xX1bxX1xX499xXexX3xX88xX1xXdxX3xX20xXdxX3fxX2cxX3xX22xX44xX1bxX3xX2xX9dxX3xX1dxX36xX4xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX66xX19xXaxX12xX2axX20xXdbxX19xX3xX2xX9dxX55xXfdxX3xXexX120xXdxX173xX3xX22xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX7x102bcxX3xXexX1xXdxX3xX22xX499xX18xX3xX82x162fcxX1bxX20xX3xX5xX65xX48xXdxX3xX460xf97cxXbxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX280xX18xX3xX283xX3xX94xX9bxX2xX9cxX3xXefxX53xX7xXdxX6xX1bxX3xX460xX18xXbxX3xX94xX9bxX2xX9cxXf3xX3xX20x105c3xXbxX3xX22xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3x11978xX65xX3axX66xX6xX1bxX77xX3x17257xX65xX3xX22xX134xXdxX3xXexX1xX4dxX3xX20cxX3xXexX1xX1b1xX3xX1xX48xX1bxX20xX3xX4xX6xX65xX3xX1xX1a1xX1bxX173xX3xX1bxX3bxX1bxX3xX1bxX44xX18xX3xX20xXdxXdbxX1bxX1xX3xXexX1x15351xX1bxX20xX3xX5xX3eexXdxX3xX20cxX3xXexX3axX36xX1bxX3xX22xX499xX18xX3xX1bxXdbxX19xX3xXexX1xda6bxX3xXexX1xX1b1xX3xX1xX48xX1bxX20xX3xX4xX4dxX6xX3xX22xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX2cxX3xX7xX55axX3xXexX2fxX1bxX20xX3xX2cxX48xX1bxX1xX3xX20cxX3xXexX1xX23xX1bxX20xX3xX93xX3xXexX120xXdxX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX18xXexX1xX65xX3axXaxX12xXcxX1xX10xX65xX3xXcxXcxX3d9xX25xX2axX0xX55xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao học đường

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao học đường
2023-12-09 08:16:00

baophutho.vn Chỉ còn ít thời gian nữa, tiếng còi khai cuộc các nội dung thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh lần thứ XIX năm 2023 sẽ chính thức vang...

U20 World Cup: 7 đội đã vào vòng 1/8

U20 World Cup: 7 đội đã vào vòng 1/8
2017-05-27 10:39:02

U20 Mexico và U20 Anh đã chính thức trở thành hai đội tuyển tiếp theo giành vé vào vòng knock-out tại vòng chung kết World Cup 2017.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long