Cập nhật:  GMT+7
d1cdx13bdfx11e8bxe3ffx144fbxe361x1523dx154f5xf3f2xX7x1105ex1400dx13124x133b9xd7cax10543xX5x10813xXax14a48xf3ecxX10x12d5exXexX3xfa6dxX10x1654cxXdxX6xX3xX7x161b0xX3xX1xe6f6x15e9dxX3x12967x10623x100e8xX3x15225xX23x121aex16553xX27xX3xXexf37dxX23xX2bxX2cxX27xX3xXexX1x154afxX27x14209xX3xX3axXdxX26xXdxX3x1009ex10e76xX42xX3x13d57xX23xd643xX23x10d0exXdxX3xf074xX23xXbxX3x14415x14d57xX50xX51xX0x11a88xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx133dfxe180xX1axX2bxXaxX12xX0xXdx11e81xX3axX3xX7xX30xX4xX9xXaxX55xX55xX4x14a8axX25xX6xX65xXbxX1xX23xXexX1xX65xX77x15c4cxX27xX55xX1axX10xX7xX49xXexX65xXbxX55xX27xX10x1517dxX7xX55xX50xX51xX2x12577xX55x12c61x14becxX1ax1560cxX51x15c28xX97xX9cxX97xX2xXexX2xX95xX51xX97x134f7xX97xX5xX2xX77x12b6cxXbxX3axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf41axX10xX6xX1axXaxX12x111c5x1429dxX3xX49xXdxeaf9xX27x156aexX3x126e9xXdxX26xXdxX3xX41xX42xX42xX3xX45xX23xX47xX23xX49xXdxX3xX4cxX23xXbxX3xX27x13224xX6cxX3xX27xX6xX2bxX3xX7xf490xX3xX1axXdx1192dxX27xX3xX30xX6xX3xXexf1cexX3xXexX1x15325xX27xX3axX3xX2xX51xX3xf709xXccxX27xX3xXexX1xXfcxX27xX3axX3xX2xX50xX55xX50xX51xX50xX51xXcexX3xX82x1519fxXdxX3xXexX1xfed0xX3xXexX1x10e93xX4xX3xXexX1xXdxX3xX103x113d7xX23xX3xX4xXfcxX4xX3xXexX30x131d0xX27xX3xXexX30x12179xX27xX3xX7xe168xX27xX3xX27xX1x11e79xX3xX82xX13fxX3xX7xX13axX27xX3xX49xX1xXfcxX4xX1xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX1axX2bxXaxX12xXcxX1xX38xX27xX3axX3xXexXdxX27xX3xXexXf8xX3x12431xXdxX136xX27xX3xX103xX65xX13fxX27xX3xX64x14774xX27xX3axX3xX103xXfcxX3x14c3cxXdx1360axXexX3xX13xX6xX6cxX3xX27xX3axX13fxX2bxX3xX50xX95xX55xX97xX3xX4xX1xX65xX3xX25xXdxXccxXexX3xX4cxX38xX27xX3axX3xXexX2bxX3xX4cxdc24xX3xXbxX1x1076cxX27xX3xXd0xXdxX26xXdxX3xXbxX1xXfcxXbxX3xXexX30xX23xX2bxX2cxX27xX3xX1x13012xX27xX1xX3xXcxX1xXccxX3xX1xX184xX3xX6cxX117xXdxX3x12addxX13xX10xX15xXexX3xX18xX10xX1axXdxX6x15190xX3xX4xX1x10598xX27xX1xX3xXexX1xX120xX4xX3xX103x14778xXexX3xX103x13778xd369xX4xX3xXexX1xf63exX6xX3xXexX1xX23xX131xX27xX3xX7xX1fxX3xX1xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX23xX2bxX2cxX27xX3xXexX30xX23xX2bxX2cxX27xX3xXexX1xX38xX27xX3axX3xXd0xXdxX26xXdxX3xX41xX42xX42xX3xX45xX23xX47xX23xX49xXdxX3xX4cxX23xXbxX3xX50xX51xX50xX51xX3xXexX1e8xXdxX3xX97xX3xX29xX23xf0bdxX4xX3xX3axXdxX6x12095xX3xX182xXdxX184xXexX3xX13xX6xX6cxXcexX3xX170xX13fxX65xXcexX3xX4cxX6xX6cxXbxX23xX4xX1xXdxX6xXcexX3xX18xX2bxX6xX27xX6cxX6xX30xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX1axX2bxXaxX12xXd0xX17bxXdxX3xX25xX26xX27xX3xX29xX23xX2bxX2cxX27xX3xX6cxX13fxX3xX13xX10xX15xXexX3xX18xX10xX1axXdxX6xX3xX27xe3d7xX6cxX3xX3axXdxX22xX3xX25xX6xX65xX3xX3ax1397exX6cxX3xX1xX1c0xX27xX1xX3xXexX1xX120xX4xX3xX6cxXdxXf1xX27xX3xXbxX1xX1dexX3xX82xX13fxX3xXexX30xX26xX3xXexXdxX2cxX27xX3xXexX30xX136xX27xX3xXexX128xXexX3xX4xX26xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX1e8xX3xXexX1abxX27xX3axX240xX3xX6cx143cdxXexX3xX103xX128xXexXcexX3xX4xX6xX25xX5xX10xXcexX3xX82xX184xX3xXexXdxX27xX1xXcexX3x15a80xX27xXexX10xX30xX27xX10xXexXcexX3xX2f6xdbdexXcxX182xXcexX3xX1axXdxX3xX103x13d05xX27xX3axXcexX3xXbxX1xXfcxXexX3xXexX1xX6xX27xX1xXcexX3xXexX30xX1c0xX27xX1xX3xX4xX1xXdxXccxX23xX3xX4xX38xX27xX3axX3xX4xX30axX27xX3axX77xX3xX13xX10xX15xXexX3xX18xX10xX1axXdxX6xX3xXexX65xX13fxX27xX3xX29xX23xX2bxX2cxX27xX3xXbxX1xX13axX27xX3xXbxX1xX23axXdxX3xX5xX1e8xXdxX3xX4xX1xX65xX3xX4xXfcxX4xX3xX103xX23axXdxX3xXexXfcxX4xX3xXexX1e8xXdxX3xX97xX3xXexX1xda03xX3xXexX30xX1ecx147cbxX27xX3axX3xXexX30xX136xX27xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX1axX2bxXaxX12xX182xX117xXdxX3xX82xXdxX184xX4xX3xXexX30xX1fxX3xXexX1xX13fxX27xX1xX3xX103x11adcxX27xX3xX82xX36exX3xX103xX1abxX23xX3xXexXdxX136xX27xX3xXexX1e8xXdxX3xX182xXdxX184xXexX3xX13xX6xX6cxX3xX7xX1fxX3xX1xX22xX23xX3xXexX30x13855xX27xX3xX82xf75fxX27xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX23xX2bxX2cxX27xX3xX41xX42xX42xX3xX45xX23xX47xX23xX49xXdxX3xX4cxX23xXbxX3xXexX30xX136xX27xX3xXexX128xXexX3xX4xX26xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX1e8xX3xXexX1abxX27xX3axX3xX82xX13fxX3xX27xX2cxX27xX3xXexX26xX27xX3axX3xXbxX1xXfcxXexX3xX7xX17bxX27xX3axXcexX3xX13xX10xX15xXexX3xX18xX10xX1axXdxX6xX3xX49xf8e6xX3xX82xX3caxX27xX3axX3xX4xX17bxX3xXexX1xX11cxX3xX6cxX1fxX3xX30xX30axX27xX3axX3xXbxX1xX1e8xX6cxX3xX82xXdxX3xXexXdxXccxXbxX3xX4xX131xX27xX3xX4x1541exX6xX3xX3axXdxX26xXdxX3xX25xX17bxX27xX3axX3xX103xXfcxX3xX23xX2bxX3xXexX1dexX27xX3xX27xX1xX128xXexX3xX49xX1xX23xX3xX82xXc8xX4xXcexX3xX103xX1ecxX6xX3xX3axXdxX26xXdxX3xX103xX128xX23xX3xX103xXccxX27xX3xX3axX1abxX27xX3xX1xX3a5xX27xX3xX82xX117xXdxX3xX27xX3axX1ecxX373xXdxX3xX1xX13axX6cxX3xX6cxX30axX3xXexX1e8xXdxX3xX97xX3xX29xX23xX23axX4xX3xX3axXdxX6xX3xX27xX13fxX2bxX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX65xX1axX2bxXaxX12xXcxX1a7xX27xX3axX3xXd0xXdxXfcxX6cxX3xX103xX23axX4xX3xX13xX10xX15xXexX3xX18xX10xX1axXdxX6xX3xX13xX3axX23xX2bxXf1xX27xX3xXcxX30xX23xX27xX3axX3xf608xXdxX136xX27xX3xX4xX1xX65xX3xX25xXdxXccxXexX3xXexX1e8xXdxX3xX49xX1xX23xX3xX82xXc8xX4xX3xfbc3xX38xX27xX3axX3xX13xX6xX6cxX3x16048xXcexX3xX41xX42xX42xX3xX45xX23xX47xX23xX49xXdxX3xX4cxX23xXbxX3xX5xX23xX38xX27xX3xX5xX13fxX3xX3axXdxX26xXdxX3xX103xX128xX23xX3xX27xX1xX131xX27xX3xX103xX1ecxX1edxX4xX3xX7xXc8xX3xX103xX17bxX27xX3xX27xX1xX131xX27xX3xX27xX2a2xX27xX3axX3xX27xX1xXdxX184xXexX3xX4xX44dxX6xX3xX103xX38xX27xX3axX3xX103xX26xX65xX3xX27xX3axX1ecxX373xXdxX3xX1xX13axX6cxX3xX6cxX30axX77xX3xX4cxX38xX27xX3axX3xXexX2bxX3xX1xX2bxX3xX82xX3caxX27xX3axX3xX4xX17bxX3xXexX1xX11cxX3xX4xX23xX27xX3axX3xX4xX128xXbxX3xX4xX1xX65xX3xX27xX3axX1ecxX373xXdxX3xX1xX13axX6cxX3xX6cxX30axX3xXbxX1xX1ecxX3a5xX27xX3axX3xXexX1xX120xX4xX3xXexXdxXccxXbxX3xX4xX131xX27xX3xX3axXdxX26xXdxX3xX103xX128xX23xX3xXexX1xX23xX131xX27xX3xXexXdxX184xX27xX3xX27xX1xX128xXexX3xXexX30xX136xX27xX3xX6cxX3caxXdxX3xX1xX1e8xX3xXexX1abxX27xX3axX3xXbxX1xXfcxXexX3xX7xX17bxX27xX3axX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX10xX6xX1axXaxX12xXc7xXc8xX3xX49xXdxXccxX27xXcexX3xXd0xXdxX26xXdxX3xX41xX42xX42xX3xX45xX23xX47xX23xX49xXdxX3xX4cxX23xXbxX3xX27xXe5xX6cxX3xX27xX6xX2bxX3xX7xXedxX3xX1axXdxXf1xX27xX3xX30xX6xX3xXexXf8xX3xXexX1xXfcxX27xX3axX3xX2xX51xX3xX103xXccxX27xX3xXexX1xXfcxX27xX3axX3xX2xX50xX55xX50xX51xX50xX51xXcexX3xX82xX117xXdxX3xXexX1xX11cxX3xXexX1xX120xX4xX3xXexX1xXdxX3xX103xX128xX23xX3xX4xXfcxX4xX3xXexX30xX131xX27xX3xXexX30xX136xX27xX3xX7xX13axX27xX3xX27xX1xX13fxX3xX82xX13fxX3xX7xX13axX27xX3xX49xX1xXfcxX4xX1xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX23xXexX1xX65xX30xXaxX12xXcxX1xX10xX65xX3xXcxXcx12cbaxX182xX13xX0xX55xXbxX12

Theo TTXVN

Các tin đã đưa

Đội tuyển nữ U20 Việt Nam đến Phú Thọ

Đội tuyển nữ U20 Việt Nam đến Phú Thọ
2023-05-28 16:24:00

baophutho.vn Ngày 28/5, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ nữ U20 Việt Nam đã có mặt Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị cho Vòng loại thứ hai - Giải...

Mỗi người dân mạnh khỏe là cả nước khỏe mạnh

Mỗi người dân mạnh khỏe là cả nước khỏe mạnh
2020-03-27 08:52:42

PTĐT - Ngày 27/3/1946, trong Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Mỗi người dân khỏe mạnh làm cho cả nước khỏe mạnh, mỗi người dân yếu ớt làm cho cả...

Hoãn giải LS V.League 2020 đến hết tháng 3

Hoãn giải LS V.League 2020 đến hết tháng 3
2020-03-16 05:49:51

Sau rất nhiều cân nhắc, bàn thảo các phương án cũng như tính toán kế hoạch hoạt động của các ĐTQG, VPF đã đi đến quyết định khó khăn là tạm hoãn V.League 2020 đến hết tháng 3.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long