Cập nhật:  GMT+7
f611x14771x16cd4x183ccx105d5x15b1dx14538x156ecx12a53xX7x10769x15e64x16167x122fax1874ax181f1xX5x16644xXax1309bx14bf9xX1x18048xX3xXcxX1xfccbxX3x15927x11932xXexX3xXexX1xX15xX4xX3x140a3xXdxfde8xXdxX3xX1xf993x13467x149b0xX3x124ffxX1x17943xXexX3xf667x15d63x17c9axX4xX3xX2cxXdxX6xX3x1350cx15d57xX3cxX2xX3xfd09xX3x187dfx175acxX3xXex11a3ax11725xX3xXexX1x179efxX3xX2xX3dxX0x159d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a44x10127xf613x18596xXaxX12xX0xXdx178d3xX2cxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX51xX51xX4x132c0x13653xX6xX61xXbxX1xX34xXexX1xX61xX73xX43xX2bxX51xX62xX10xX7xX1bxXexX61xXbxX51xX2bxX10x1560fxX7xX51xX3cxX2xfa94x1808fxX51xX2xX2xX2xX62x1757exX2x16e36xX3dxX91xX3dxX3dxXexX2x14fc2x17594xXa0xX99x10f72xX5xX2xX73x184aexXbxX2cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX63xXaxX12x156dax102b8xX60xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xXdxX3xfc97xX30xX34xX3xX47xX30xXexX3xXexX35xXexX3xXexX47x1014exX2bxX3xX7x10766xX2bxX3xX2bxX1x13d9dxX3x12cccxXdx17537xXexX3xXcxX47x1018fxX3xXd4x150a4xX3xX2cxXdx12f75xX3xX5xX2axXdxX3xX2bxX1xXfbxX2bxX2cxX3xXd4xXdxXf7xX68xX3xX7xX35xX3x149b4xX34xX6xX2bxX3xXexX47xX19xX2bxX2cxX3xXexX47xX61xX2bxX2cxX3xX4xX34x116f3xX4xX3xXd4xX34xX6xX3xX2cxXdxXebxX2bxX1xX3xX10fxX34xX63x15430xX2bxX3xX5xXe2xX2bxX3xX4xX1x17a4cxXdxX3xX41xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX74x16fb4xX2bxX2cxX3xXd4x18530xX3xXedx14440xX3xXd4xX44xX4xX1xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xXc5x12af9xX3xXedx117f1xXc5xX10xX6xX2cxX34xX10xX3xX68x10e2exX6xX3xX1bxX1cxX3xXexXdxX1cxXbxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d1exX10xX6xX62xXaxX12xXcxX47x16946x1215bxX4xX3xX2bxX1xXfbxX2bxX2cxX3xX62xXdx147a4xX2bxX3xX74xXdxX1cxX2bxX3xXbxX1xX4cxX4xX3xXexX2axXbxX3xX4x148fdxX6xX3xX62xX44xX4xX1xX3xX74xXefxX2bxX1xX3xXc4x16e4axXedxfdf5x13580xX162xX2xXa1xX3xXexX2axXdxX3xX68xX122xXexX3xX7xX35xX3xXex12f14xX2bxX1x15163xX3xXexX1xXebxX2bxX1xX3xXbxX1xX35xX3xXexX47xXe2xX2bxX3xX4xX26xX3xX2bxX18dxX18exX4xX1d0xX3xXc5xXdxXe2xX2bxX3xXd4xX61xXebxX2bxX3xX60xX146xX2bxX2cxX3xXd4xX14bxX3xXedxXdxXefxXexX3xX2exX6xX68xX3x12ed5xXedx106f5xX207x143efxX3xX43xXebxX3xXc4xX14exX2bxX2cxX3xXexX63xX3xX4x164d5xX3xXbxX1x17cddxX2bxX3xX60xX146xX2bxX2cxX3xXd4xX14bxX3xX4xX1xX34xX63xXe2xX2bxX3xX2bxX2cxX1xXdxXefxXbxX3xXedxXdxXefxXexX3xX2exX6xX68xX3xX205xXedxX13xX207xX209xX3xXd4x14bd3xX3xX4xX1xX48xX2bxX1xX3xXexX1xX4cxX4xX3xXexX1xX14exX2bxX2cxX3xX74xX14bxX61xX3xX62x10463xX2bxX2cxX3xX43xXebxX3xX1bxX1xX14exX2bxX2cxX3xXexXdxX1cxXbxX3xXex15ff0xX4xX3xXexX217xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX4xX14bxX4xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX74xX146xX2bxX2cxX3xXd4xX14bxX3xX4xX1xX34xX63xXe2xX2bxX3xX2bxX2cxX1xXdxXefxXbxX3xXedxXdxXefxXexX3xX2exX6xX68xX3xX68xX16bxX6xX3xX2cxXdxX26xXdxX3xX3cxX3dxX3cxX2xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX63xXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xXd4xX146xX1d0xX3xX1bxX1cxXexX3xXexX1xX15xX4xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX74xX146xX2bxX2cxX3xXd4xX14bxX3xXedxX14exX3xXd4xX44xX4xX1xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xXc5xX15fxX3xXedxX162xXc5xX10xX6xX2cxX34xX10xX3xX2bx13402xX68xX3xX3cxX3dxX3cxX2xX3xXexX25cxX3xX5xX18dx10673xXexX3xXexX47x17b68xX2bxX3xXexX1xX4cxX3xX2xX90x15502xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axX2bxX2cxX3xX2exX1xX30xXexX3xX33xX34xX35xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xXc5xX15fxX3xXedxX162xXc5xX10xX6xX2cxX34xX10xX3xX3cxX3xX3cxX3dxX3cxX2xX3xXexX25cxX3xX5xX18dxX30fxXexX3xXexX47xX314xX2bxX3xXexX1xX4cxX3xX91xX3xX43xXebxX3xX24xXdxX26xXdxX3xX74xX146xX2bxX2cxX3xXd4xX14bxX3xXc4xX15xXbxX3xX10fxX34xX35xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX60xX6xX68xX74xX61xX61xX3x14a36xXdxX47xX8bxX6xX63xX7xX3xX3cxX3dxX3cxX2xX3xXexX25cxX3xX43x169bfxX2bxX2cxX3xX2xX51xX91xX73xX3xXcxX47xX61xX2bxX2cxX3xXd4xX146xX1d0xX3xX1bxX1xX14exX2bxX2cxX3xX4xX14exX2bxX2cxX3xX2bxX1xX314xX2bxX3xX62xX6xX2bxX1xX3xX1xXdxXefxX34xX3xXexX314xXbxX3xXexX1xXf7xX3xX43xXebxX3xX4xX14bxX3xX2bxX1xXe6xX2bxX31dxX3xX1bxX1xX14exX2bxX2cxX3xX14bxXbxX3xX62xX26fxX2bxX2cxX3xX7xX34xX30xXexX3xX5xXe2xX2bxX3xX162xX3x1600dxX34xX35xX2bxX2cxX3xX1xX2axX2bxX2cxX3xXd4xX35xXdxX3xX43xX18exXdxX3xX4xX14bxX4xX3xXc4xXc5xX60xX3xXd4xX6xX2bxX2cxX3xXexX1xXdxX3xXd4xX30xX34xX3xXexX2axXdxX3xX3cxX3xX2cxXdxX26xXdxX3xX1xXebxX2bxX2cxX3xXd4xX21bxX34xX3xXedxXdxXefxXexX3xX2exX6xX68xX3xX5xXebxX3xXc5xX15fxX3xXedxX162xXc5xX10xX6xX2cxX34xX10xX3xX43xXebxX3xXc5xX15fxX3xXedxX162xXc5xX10xX6xX2cxX34xX10xX3xX3cxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX63xXaxX12xX0xXdxX68xX2cxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX73xX74xX6xX61xXbxX1xX34xXexX1xX61xX73xX43xX2bxX51xX62xX10xX7xX1bxXexX61xXbxX51xX2bxX10xX8bxX7xX51xX3cxX2xX90xX91xX51xX2xX2xX2xX62xX97xX2xX99xX3dxX91xX3dxX3dxXexX2xXa0xXa1xXa0xX99xXa4xX5xX3cxX73xXa8xXbxX2cxXaxX3xX51xX12xX2exXdxX132xX68xX3xX43xX34xXdxX3xX4xX1abxX6xX3xX4xX14bxX4xX3xX4xX21bxX34xX3xXexX1xX1abxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX7xX6xX34xX3xX1bxX1xXdxX3xX4xX146xX3xXd4xX18dxX30fxX4xX3xX74xXebxX2bxX3xXexX1x1470dxX2bxX2cxX3xX43xXebxX61xX3xX5xX18dxX18exXdxX3xX33xX34xX26xX2bxX2cxX3xX2exX6xX68xX3xXexX47xX61xX2bxX2cxX3xX1bxX1xX34xX14exX2bxX3xX1bxX1xX217xX3xXedxX392xX2bxX2cxX3xXa0xX3xX162xX3xX24xXdxX6xXdxX3xXd4xX61xX2axX2bxX3xX2xX1d0xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axX2bxX2cxX3xX2exX1xX30xXexX3xX33xX34xX35xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xXc5xX15fxX3xXedxX162xXc5xX10xX6xX2cxX34xX10xX3xX3cxX3xX2bxX302xX68xX3xX3cxX3dxX3cxX2xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX63xXaxX12xXedxX18exXdxX3xX10fxX34xX63xX1cxXexX3xXd4xX44xX2bxX1xX3xX4xX1xX48xX2bxX1xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX62xX25cxX2bxX2cxX3xXexX217xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX4xX14bxX4xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX74xX146xX2bxX2cxX3xXd4xX14bxX3xX4xX1xX34xX63xXe2xX2bxX3xX2bxX2cxX1xXdxXefxXbxX3xXedxXdxXefxXexX3xX2exX6xX68xX3xX68xX16bxX6xX3xX2cxXdxX26xXdxX3xX3cxX3dxX3cxX2xX1d0xX3xXc4xXc5xX60xX3xX74xX146xX2bxX2cxX3xXd4xX14bxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXd4xX244xX3xX1bxX1cxXexX3xXexX1xX15xX4xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axX2bxX2cxX3xX2exX1xX30xXexX3xX33xX34xX35xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xXc5xX15fxX3xXedxX162xXc5xX10xX6xX2cxX34xX10xX3xX3cxX3xX2bxX302xX68xX3xX2bxX6xX63xX3xX41xX3xX43xX44xX3xXexX47xX48xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX3dxX3xX43xX18exXdxX3xXa4xX3xXd4xXdxXf7xX68xX3xX7xX6xX34xX3xXa4xX3xXexX47xX314xX2bxX3xXd4xX30xX34xX73xX3xXcxX47xX61xX2bxX2cxX3xXd4xX146xX1d0xX3xXd4xX122xXdxX3xX4xX1xX1abxX3xX7xXe6xX2bxX3xXedxXdxXefxXexX3xXcxX47xXf4xX3xX4xX146xX3xX3cxX3xXexX47xX314xX2bxX3xX1xX392xX6xX3xXexX47xX18dxX18exX4xX3xX13xX1xX16bxX3xfba0xX217xX2bxX2cxX3xX207xXc4xX1d0xX3xX33xX34xX26xX2bxX2cxX3xX2exX6xX68xX3xX207xXc4xX31dxX3xX3cxX3xXexX47xX314xX2bxX3xXexX1xX34xX6xX3xXexX47xX18dxX18exX4xX3xXc4xXc5xX60xX3x17b43xX1xX14bxX2bxX1xX3xX185xX392xX6xX1d0xX3xX60xXebxX3x15f13xX44xX6xX3xX162xX3xXedx1582exX2bxX2cxX3xXcxXebxX34xX3xX43xXebxX3xX4xX146xX3xXd4xX18dxX30fxX4xX3xX68xX122xXexX3xX4xX1xXdxX1cxX2bxX3xXexX1xX4e6xX2bxX2cxX3xX62xX34xX63xX3xX2bxX1xX30xXexX3xXexX47xX18dxX18exX4xX3xXc4xXc5xX60xX3xX675xX4e6xX1bxX3xXc5xX4e6xX1bxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX381xX34xXexX1xX61xX47xXaxX12xX33xX34xX35xX4xX3xX675xX2axXdxX0xX51xXbxX12

Quốc Đại

Các tin đã đưa

Đội tuyển nữ U20 Việt Nam đến Phú Thọ

Đội tuyển nữ U20 Việt Nam đến Phú Thọ
2023-05-28 16:24:00

baophutho.vn Ngày 28/5, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ nữ U20 Việt Nam đã có mặt Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị cho Vòng loại thứ hai - Giải...

Tiếp sau những tấm huy chương

Tiếp sau những tấm huy chương
2021-09-24 07:31:00

baophutho.vn Dưới sự quan tâm, đầu tư bài bản của tỉnh cùng tố chất thiên phú, thời gian dài khổ luyện, những năm qua, các vận động viên (VĐV) thể thao...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long