Cập nhật:  GMT+7
eeb2x104b2xf634x16153x1397dxfea0x10748x138fbx12e83xX7x1581fx1226dx10235xff05x13fb0x11c63xX5x1573fxXax14708x1265ex11163xX3x10799xX1x16b71x1441ex11a81x15acfxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3x13eacx10a8dxX3x1375fx12c7bxX4xX1xX3xXexX1xfaaexX3xX1bxXdx146f4xXdxX3xX1bxXdx11c70xXdxX3x13d5exX3x16223xX24xX1axX3xXbxX1x166a6xXdxX3xX1x13c22xXbxX3x104dcxX1x16cb5xX4xX3xX1axX1bxX1xXdxf280xXexX3xX1axX1x13ebfxXexX3xXexX1xX2dxX3xX1bxXdxX31xXdxX0x14f54xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf845xX10xX6x12c79xXaxX12x136cbxX6x158e4xX3xX2x1284exX3xX1axX1bx10e09xffefxX3xXexX1xXdxX3xX26xX56xX79xX3x12481x1090fxX1axX3xX8bx14909x11c35xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3x12a16xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX13xX14x12e2bxX3xX1xf062xX80xX1axX3xXexX1xX80xX1axX1xX3xXbxX1x1000dxX1axX3xXexX1xXdxX3xX4x10fc1xX6xX3xX4xX24xX3xXex1694fxXdxX3xX77x15189xXdxX7xX7x13d6fxX5xXex138c5xX6xX3x12183x11befxXd8xXd8xX3xX23xX31xXdxX3xXex12e9cxX1axX1bxX3xXexX1xX80xX1axX1xX3xXex1147axX4xX1xX3xX39xXd8x110bfxX3xX1bxXdx10e25xX3xXd8xf82exX3xXbxX1x157f4xXexX3x10403xX101xX3xX1bxXdxf04axX81xX3xX26x15b2cxX3xX5xfc6exX1axX3xX1axX1bxX24xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX1xX3xX1ax10b46x16abbxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b56xXafxX74xX81xXaxX12xX0xXdxX3bxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxfcddxX10xX1axXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXcexXdxX74xXexX1x14f9cxX3xXf3xXd9xXd9xXbx12459x10e22xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX156xX3xX101xX39xX39xXbxX15cxX15dxXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX62xX62xX4xX11fxX8bxX6xXafxXbxX1xX79xXexX1xXafxX11fxX23xX1axX62xX74xX10xX7xX48xXexXafxXbxX62xX1axX10xXcexX7xX62xXd8xXd8xX39xX101xX62xX2xX2xX2xX74xX2xX2xX101xX39xXd9xX39xX7cxXexXd8xX2xX2x1260exX5xX101x119bdxXexX1xX6xX1axX1xX1a9xX23xX79xX11fx1282cxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX1bxXdxX31xXdxX3xX1bxXdxX36xXdxX3xX39xX3xX3bxX24xX1axX3xXbxX1xX41xXdxX3xX1xX45xXbxX3xX48xX1xX4axX4xX3xX1axX1bxX1xXdxX51xXexX3xX1axX1xX56xXexX3xXexX1xX2dxX3xX1bxXdxX31xXdxXaxX3xXcexXdxX74xXexX1xX9xXaxXf3xXd9xXd9xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX101xX39xX39xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxXafxX74xX81xXaxX12x10f2bxX1bxX80xX81xX3xXd8xX1a6xX62xXf3xX91xX3xXexXd5xX6xX1axX1bxX3xX4xX1xXc3xX3xX4xX1xXedxX1axX1xX3xXexX1x1016fxX4xX3xX4xXc3xX6xX3xX77xXcexXdxX7xX7xXd2xX5xXexXd5xX6xX3xXd8xXd9xXd8xXd8xX3xX26xf040xX1axX1bxX3xX5xXf7xXdxX3xX4xX1xXfexX4xX3xX3bx11b10xX1axX1bxX3xX23x12652xX1axX3xX26x12bc2xX1axX1bxX3xX23xXdxX10dxX1axX3xX13xXdxX51xXexX3xX23dxX6xX3bxX3xX8bxfee5xX1axX1bxX3xXexXdxX2dxX1axX1bxX3x137e3xX1axX1xX156xX3x1047bx14a1cxX106xX81xX3xX5xX80xX3xX4xX1xX106xX1axX3xX74xX79xX1axX1bxX3xX23dxX1xX80xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX1xX3xXexX1xX2dxX3xX1bxXdxX31xXdxX156xX3x106dcxXdxX1axX3xX4xX1xXfexX4xX3xX3bxX280xX1axX1bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX13xX14x14903xX11fxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxXafxX74xX81xXaxX12xX77xXcexXdxX7xX7xXd2xX5xXexXd5xX6xX3xX5xX80xX3xX1bxXdxX36xXdxX3xX8bxX6xX3xX3bxX24xX1axX3xXbxX1xX41xXdxX3xX1xX45xXbxX3xX48xX1xX4axX4xX3xX1axX1bxX1xXdxX51xXexX3xX1axX1xX56xXexX3xX1xX80xX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX11fxX3x15c48xX1x129fbxX4xX3xX23xX31xXdxX3xXexX1xX24xX1axX1bxX3xXexX1xX18xXf7xX1axX1bxX91xX3xX4xX341xX4xX3xX23xX285xX1axX3xX26xX289xX1axX1bxX3xX23xXdxX10dxX1axX3xX74x14103xX3xX1bxXdxX36xXdxX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1xXafxX80xX1axX3xXexX1xX80xX1axX1xX3xX39xXf3xX48xX3bxX3xX8bxX19xXdxX91xX3xX2xXf3xXd9xXd9xX48xX3bxX3xX26xXcaxXbxX3xX15cxX10xX3xX23xX80xX3xX4xX1xXcaxX81xX3xX8bxX289xX3xX7cxXd8xXd8xX48xX3bxX11fxX3xXcxXe2xX1axX1bxX3xX4xX369xX3xX5xX81xX3xXexX1xXdxX3xX26xX56xX79xX3xX4xXc3xX6xX3xX7xX106xX1axX3xX4xX1xX19xXdxX3xX1axX80xX81xX3xX74xX80xXdxX3xX1bxX56xXbxX3xX2xXd9xX3xX5xXbbxX1axX3xX3bxX289xXexX3xX1bxXdxX36xXdxX3x15260xX79xX5xX5xX3xXexXd5xXdxX6xXexX1xX5xXafxX1axX3xXbxX1xXe2xX3xXexX1xX24xX1axX1bxX11fxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxXafxX74xX81xXaxX12xXcxX1xX6xX3bxX3xX74xX369xX3xX4xX79xX289xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1axX272xX3bxX3xX1axX6xX81xX3xX4x15f67xX3xXexXe2xX1axX1bxX3xX4xX289xX1axX1bxX3xXd8xX39xX3xX23xX285xX1axX3xX26xX289xX1axX1bxX3xX23xXdxX10dxX1axX3xXexXd5xX10dxX1axX3xXexXafxX80xX1axX3xXexX1xX2dxX3xX1bxXdxX31xXdxX91xX3xXexXd5xXafxX1axX1bxX3xX26xX42exX3xX4xX42exX3xX2xX1a6xX3xX1axX6xX3bxX3xX23xX80xX3xX7cxX3xX1axX11exX11fxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX13xX14xX3xX5xX80xX3xX26xXcaxXdxX3xX74xXdxX51xX1axX3xX74xX79xX81xX3xX1axX1xX56xXexX3xX4xXc3xX6xX3xX13xXdxX51xXexX3xX23dxX6xX3bxX3xX1bxX42exXbxX3xX3bxfc24xXexX3xXexXcaxXdxX3xX4xX79xX289xX4xX3xXexX1xXdxX11fxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxXafxX74xX81xXaxX12x14aa6xX3xX1axX289xXdxX3xX74xX79xX1axX1bxX3xX1axX6xX3bxX91xX3xX101xX3xX1axX1bxX18xXf7xXdxX3xX26x1133cxX3xX48xX1xX24xX1axX1bxX3xXexX1xX10axX3xX1xXafxX80xX1axX3xXexX1xX80xX1axX1xX3xXbxX1xXbbxX1axX3xXexX1xXdxX11fxX3xX23dxX1xX80xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX1xX3xX1axX6xX3bxX3xX5xX80xX3xX23xX285xX1axX3xX26xX289xX1axX1bxX3xX23xXdxX10dxX1axX3xX1axX1bxX18xXf7xXdxX3xX12fxX90xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX272xX3bxX3xX2xX1a6xXf3xXd8xX3xX33fxX10xX1axX1axX10xXexX1xX3xX13xX6xX1axXexX1xX79xX81xX1axX10xX91xX3xX23xX31xXdxX3xXexXe2xX1axX1bxX3xXexX1xX80xX1axX1xX3xXexXedxX4xX1xX3xX2xXf3xXd8xX3xX1bxXdxXf7xX3xX7cxX39xX3xXbxX1xXfexXexX3xX7cxX39xX3xX1bxXdxX106xX81xX11fxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxXafxX74xX81xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xXa3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX13xX14xXacxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX272xX3bxX3xX2xX1a6xX1a6xXd9xX3xXexXcaxXdxX3xX71xX80xX3xX23dxX289xXdxX11fxX3xXcxXd5xXafxX1axX1bxX3xX7xX369xX3xX1axX1bxX1xXdxX51xXbxX91xX3xXexX1xX80xX1axX1xX3xXexXedxX4xX1xX3xX5xX31xX1axX3xX1axX1xX56xXexX3xX4xXc3xX6xX3xX4xX24xX3xX5xX80xX3xXexXd5x13bd2xX3xXexX1xX80xX1axX1xX3xX1axX11exX3xX23xX285xX1axX3xX26xX289xX1axX1bxX3xX23xXdxX10dxX1axX3xX4xX1xX106xX79xX3x10de8xX3xX26xXbbxX79xX3xXexXdxX10dxX1axX3xX4xX1xXcaxX81xX3x12f93xX79xX6xX3xX7cxX3xX7xX6xX3xX3bxXcaxX4xX3xX4xX1xX90xX3xXexXd5xXafxX1axX1bxX3xX1axX272xX3bxX3xXd8xXd9xX2x16e15xX3xX1bx10f81xX3bxX3xX23dxX6xX3bxXdxX8bxX3xXa3xX74xX79xX81xX10dxX1axX3xX1xX36xXdxX3xX23dxX6xX3bxXdxX8bxXdxX6xXacxX91xX3x1666cxXafxX8bxXdxX3xXa3xXcxXd5xX79xX1axX1bxX3xf724xX79xX41xX4xXacxX91xX3xX2a6xXexX6xX4xX6xX3bxX6xX3xXa3xX142xX1xXdxX5xX10xXacxX91xX3xX23xX80xX3xX7xX6xX3xX3bxXcaxX4xX3xX5xXcaxX1axX1xX3xX5fcxX3xX23dxX6xX3bxX3xX142xX369xX4xX11fxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXafxX79xXd5xX4xX10xXaxX12xX23dxX1bxX79xX64bxX1axX3xX1axX1xX6xX1axX74xX6xX1axX11fxX23xX1axX0xX62xXbxX12

Nguồn nhandan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long