Cập nhật:  GMT+7
2cdbx9e2dxa2dfx9828x85bfx5f00x5b2cx58cbx32edxX7x4b1dx7d8bx6697xafb4x5c02xa3e8xX5xabe7xXaxafcexXcxX1x59f9xa50fxX3x4de2xX3xX4xX6xX3xX16x6a7exX4xX3x7ac5x67d1x68ffx448dx83d2x47afxX2xX18xX3x9b3bxX3x9f9bx826bxX3xa3efx8077x37d4x487ax3eaaxX3x8a9fxX2dxX3xX2fx9eb9xXdxX0x939dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6x419bxXaxX12x5868xXcxX2cxXcxX3xX26xX3xXcxX1xX10x4511xX3x739axb2b3xX31xX3xXexXdxX31xX3xX5xa00fxX4xX3x8dbcxX1xX3xX31xX32xX2dx888dxX3x439fx7d71xX3cxa630xX3xX4x8e35xX6xX3x5da7xX6xX31xX3xX21xX1x83a0xX3x4c58x37e2xX5bxX3x7dd7x5484x5275xX4xX3xX32xXdxX6xX3xXbxX1x8792xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX88xX31xX32xX3xX4ex701dxX4xX1xX3xX21xX22xX24xX23xX25xX26xX2xX18xX3xX4xX1xX5bxX3xX5dxXdxab59xXexX3xX82x5596xX3xX4x70e7xX3xXexX1xX15xX16xX3x49c2xX3xX4xX6xX3xX16xX1exX4xX3xX16xb17dxXdxX3xX21xX22xX24xX23xX25xX26xX2xX18xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX32xX3x5a1dxX2dxX3xX2xX3xX4xX6xX3xX16xX1exX4xX3xXexX83xXdxX3xX35xX2dxX3xX2fxX39xXdx8fa2xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX5bxX4exX6fxXaxX12xX7axa91dxX2fxX35xX3xX2fxX35x9aeexX2fxX3x6d03x93e2xX2xX3x6e00xX7axX2fxX114xX115xX2x54b2x4fb8xX0xX3cxXbxX12xX7ax4131xX31xX1xX3xX31xX1x8b39xX31xX3xX31x6ee8xX33xX3xX71xX69xX3xXexX87x47ebxXdxX33xX3xX5xX2dxX3xX82xXdxa3aaxX87xX3xX4ex88d9xadbexX31xX32xX3xX7axX125xX31xX1xX3xXdexXdxX125xX31xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX32xXf4xX3xX2fxX32xX2dxX6fxX3xb1bdxX74xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX5dxX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX82xX144xb358xX4xX3xX5x7071xX6fxX3xX16x7abdxX87xX33xX3x4cf3xXb0xXexX3x7021xX87xX5exX3xX31xX32xX2dxX6fxX3xX161xX18xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX4exX144x4013xX31xX32xX3xXex426fxX31xX1xX3xXdexXc8xXdxX3xa692x9fabx4c6fxX1a9xX26xX21xX5bxX24xX26xX161xXf4xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX5bxX4exX6fxXaxX12xX7axX10bxX2fxX35xX3xX2fxX35xX111xX2fxX3xX114xX115xX161xX3xX118xX7axX2fxX114xX115xX161xX11exX11fxX0xX3cxXbxX12xX7axX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX31xX6xX16xX33xX3xX115xX161xX3xXexX87xX137xXdxX33xX3xX5xX2dxX3xX5dxX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX82xX6xX31xX32xX3xX82xXdxX140xX87xX3xXex66c0xX9dxX3xXexX83xXdxX3xX7axX125xX31xX1xX3xXdexXdxX125xX31xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX32xXf4xX3xX2fxX32xX2dxX6fxX3xX161xX74xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX5dxX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX82xX144xX177xX4xX3xX5xX17bxX6fxX3xX16xX17fxX87xX33xX3xX183xXb0xXexX3xX187xX87xX5exX3xX31xX32xX2dxX6fxX3xX161xX18xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX4exX144xX19cxX31xX32xX3xXexX1a1xX31xX1xX3xXdexXc8xXdxX3xX1a9xX1aaxX1abxX1a9xX26xX21xX5bxX24xX26xX161xXf4xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX5bxX4exX6fxXaxX12xX7axX10bxX2fxX35xX3xX2fxX35xX111xX2fxX3xX114xX115xX71xX3xX118xX7axX2fxX114xX115xX71xX11exX11fxX0xX3cxXbxX12xX7axX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX31xX12fxX33xX3xX115xX69xX3xXexX87xX137xXdxX33xX3xX5xX2dxX3xX5dxX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX82xX6xX31xX32xX3xX82xXdxX140xX87xX3xXexX213xX9dxX3xXexX83xXdxX3xX7axX125xX31xX1xX3xXdexXdxX125xX31xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX32xXf4xX3xX2fxX32xX2dxX6fxX3xX161xX74xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX5dxX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX82xX144xX177xX4xX3xX5xX17bxX6fxX3xX16xX17fxX87xX33xX3xX183xXb0xXexX3xX187xX87xX5exX3xX31xX32xX2dxX6fxX3xX161xX18xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX4exX144xX19cxX31xX32xX3xXexX1a1xX31xX1xX3xXdexXc8xXdxX3xX1a9xX1aaxX1abxX1a9xX26xX21xX5bxX24xX26xX161xXf4xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX5bxX4exX6fxXaxX12xX7axX10bxX2fxX35xX3xX2fxX35xX111xX2fxX3xX114xX115xX114xX3xX118xX7axX2fxX114xX115xX114xX11exX11fxX0xX3cxXbxX12xX7axX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX31xX12fxX33xX3xX69xX115xX3xXexX87xX137xXdxX33xX3xX5xX2dxX3xX31xX32xX144x86c9xXdxX3xX31xX1xX2dxX3xX82xXdxX3xX4xX1x4587xX16xX3xX7xXb7xX4xX3xX5dxX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xXexX83xXdxX3xX7axX125xX31xX1xX3xXdexXdxX125xX31xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX32xXf4xX3xX2fxX32xX2dxX6fxX3xX161xX74xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX5dxX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX82xX144xX177xX4xX3xX5xX17bxX6fxX3xX16xX17fxX87xX33xX3xX183xXb0xXexX3xX187xX87xX5exX3xX31xX32xX2dxX6fxX3xX161xX18xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX4exX144xX19cxX31xX32xX3xXexX1a1xX31xX1xX3xXdexXc8xXdxX3xX1a9xX1aaxX1abxX1a9xX26xX21xX5bxX24xX26xX161xXf4xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX5bxX4exX6fxXaxX12xX7axX10bxX2fxX35xX3xX2fxX35xX111xX2fxX3xX114xX115xX115xX3xX118xX7axX2fxX114xX115xX115xX11exX11fxX0xX3cxXbxX12xX7axX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX31xX12fxX33xX3xX71xX161xX3xXexX87xX137xXdxX33xX3xX5xX2dxX3xX5dxX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX82xX6xX31xX32xX3xX82xXdxX140xX87xX3xXexX213xX9dxX3xXexX83xXdxX3xX7axX125xX31xX1xX3xXdexXdxX125xX31xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX32xXf4xX3xX2fxX32xX2dxX6fxX3xX161xX74xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX5dxX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX82xX144xX177xX4xX3xX5xX17bxX6fxX3xX16xX17fxX87xX33xX3xX183xXb0xXexX3xX187xX87xX5exX3xX31xX32xX2dxX6fxX3xX161xX18xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX4exX144xX19cxX31xX32xX3xXexX1a1xX31xX1xX3xXdexXc8xXdxX3xX1a9xX1aaxX1abxX1a9xX26xX21xX5bxX24xX26xX161xXf4xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX5bxX4exX6fxXaxX12xX7axX10bxX2fxX35xX3xX2fxX35xX111xX2fxX3xX114xX115xX69xX3xX118xX7axX2fxX114xX115xX69xX11exX11fxX0xX3cxXbxX12xX7axX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX31xX12fxX33xX3xX115xX74xX3xXexX87xX137xXdxX33xX3xX2axX3xX82xX144xX3a1xX31xX32xX3xX35xX5exXdxX3xX51xX1xX91xX31xX32xX33xX3xX187xX87x6cb4xX31xX3xX35xX5exXdxX3xX21xX1xX12bxX87xX33xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX32xXf4xX3xX2fxX32xX2dxX6fxX3xX161xXbexX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX5dxX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX82xX144xX177xX4xX3xX5xX17bxX6fxX3xX16xX17fxX87xX33xX3xX183xXb0xXexX3xX187xX87xX5exX3xX31xX32xX2dxX6fxX3xX161xX18xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX4exX144xX19cxX31xX32xX3xXexX1a1xX31xX1xX3xXdexXc8xXdxX3xX1a9xX1aaxX1abxX1a9xX26xX21xX5bxX24xX26xX161xXf4xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX5bxX4exX6fxXaxX12xX7axX10bxX2fxX35xX3xX2fxX35xX111xX2fxX3xX114xX115xX74xX3xX118xX7axX2fxX114xX115xX74xX11exX11fxX0xX3cxXbxX12xX7axX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX31xX6xX16xX33xX3xX74xX72xX3xXexX87xX137xXdxX33xX3xX2axX3xX35x6df2xX31xX32xX3xX24xX144xX19cxX31xX32xX33xX3xX187xX87xX558xX31xX3xX35xX5exXdxX3xX21xX1xX12bxX87xX33xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX32xXf4xX3xX2fxX32xX2dxX6fxX3xX161xXbexX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX5dxX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX82xX144xX177xX4xX3xX5xX17bxX6fxX3xX16xX17fxX87xX33xX3xX183xXb0xXexX3xX187xX87xX5exX3xX31xX32xX2dxX6fxX3xX161xX18xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX4exX144xX19cxX31xX32xX3xXexX1a1xX31xX1xX3xXdexXc8xXdxX3xX1a9xX1aaxX1abxX1a9xX26xX21xX5bxX24xX26xX161xXf4xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX5bxX4exX6fxXaxX12xX7axX10bxX2fxX35xX3xX2fxX35xX111xX2fxX3xX114xX115xXbexX3xX118xX7axX2fxX114xX115xXbexX11exX11fxX0xX3cxXbxX12xX7axX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX31xX12fxX33xX3xX71xXbexX3xXexX87xX137xXdxX33xX3xX2axX3xX35xX91xX6xX3xX1a9xX19cxX31xX33xX3xX35xX91xX6xX3xX24xX6xX31xX32xX33xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX32xXf4xX3xX2fxX32xX2dxX6fxX3xX161xXbexX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX5dxX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX82xX144xX177xX4xX3xX5xX17bxX6fxX3xX16xX17fxX87xX33xX3xX183xXb0xXexX3xX187xX87xX5exX3xX31xX32xX2dxX6fxX3xX161xX18xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX3xX4exX144xX19cxX31xX32xX3xXexX1a1xX31xX1xX3xXdexXc8xXdxX3xX1a9xX1aaxX1abxX1a9xX26xX21xX5bxX24xX26xX161xXf4xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX5bxX4exX6fxXaxX12xX7axX10bxX2fxX35xX3xX2fxX35xX111xX2fxX3xX114xX115xX18xX3xX118xX7axX2fxX114xX115xX18xX11exX11fxX0xX3cxXbxX12xX7axX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX31xX6xX16xX33xX3xX74xX69xX3xXexX87xX137xXdxX33xX3xX2axX3xX35xX5bxX2dxX31xX32xX3xX35xX5bxX6xX3xXcxX1x7d74xX16xX33xX3xXcxX12bxX6fxX3xX35xa086xX33xX3xX35xX2dxX3xX2fxX39xXdxXf4xX3xX7axX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX82xXdxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX183xX1xX5bxX5exX31xX32xX3xX71xX3xXexX87xadfbxX31xX3xX31xX6xX6fxXf4xX3xX2fxX32xX2dxX6fxX3xX161xX2xX3cxX74xX3cxX161xX72xX161xX72xX33xX3xX5dxX125xX31xX1xX3xX31xX1xX12bxX31xX3xX82xXb0xX31xX3xX183xX1xX79cxX16xX33xX3x42e4x4185xXexX3xX31xX32xX1xXdxX125xX16xX3xXexX83xXdxX3xX7axX125xX31xX1xX3xXdexXdxX125xX31xX3xX21xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX4exX5bxX3xXexXdxX16xX3xX31xX1xX9dxXbxX3xX31xX1xX6xX31xX1xXf4xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX5bxX4exX6fxXaxX12xXcxX1a1xX31xX1xX3xX82xXb0xX31xX3xX69xX1xX3xX31xX32xX2dxX6fxX3xX71xX72xX3cxX74xX33xX3xX24xXdxX125xXexX3xX2fxX6xX16xX3xX4xXb7xX3xXexX137xX31xX32xX3xX4xX39xX31xX32xX3xX114xX115xX18xX3xX4xX6xX3xX16xX1exX4xX3xX21xX22xX24xX23xX25xX26xX2xX18xX33xX3xXexX213xX5bxX31xX32xX3xX82xXb7xX3xX161xX74xX69xX3xX4xX6xX3xX31xX1xXdx5e81xX16xX3xX31xX1xX558xXbxX3xX4xX5exX31xX1xX3xX82xX144xX177xX4xX3xX4xX79cxX4xX1xX3xX5xX6fxX3xX31xX32xX6xX6fxXf4xX3xX1a9xX88xX3xX5xX144xX177xX31xX32xX3xX4xX6xX3xX16xX1exX4xX3xX16xXc8xXdxX3xXexX213xX5bxX31xX32xX3xX4xX39xX31xX32xX3xX82xX7a5xX31xX32xX3xXexX1a1xX31xX1xX3xXex648cxX3xX31xX32xX2dxX6fxX3xX161xX115xX3cxX74xX3xX82xXb0xX31xX3xX31xX6xX6fxX11fxX3xX32xX1xXdxX3xX31xX1xX558xX31xX3xX114xX71xX3xX4xX6xXf4xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX87xXexX1xX5bxX213xXaxX12xX7axX79cxX5bxX3xX51xX1xX66xX3xXcxX1x57b0xX3xX82xXdxX125xX31xX3xXex3d9fxX3xX118xXexX137xX31xX32xX3xX1xX177xXbxX11exX0xX3cxXbxX12

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bài tập tốt cho người đau cổ vai gáy

Bài tập tốt cho người đau cổ vai gáy
2024-04-13 15:22:00

Đau cổ vai gáy là tình trạng cơ của vùng cổ, vai, gáy bị co cứng gây ra. Bệnh liên quan đến hệ cơ xương khớp và mạch máu tại vùng vai gáy. Bên cạnh việc dùng thuốc, một số bài...

Phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng
2020-07-24 13:44:38

PTĐT - Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng của Viện Pasteur Nha Trang sáng ngày 24/7 là dương tính với virus SARS-CoV-2. Viện Vệ sinh...

Không chủ quan với bệnh bạch hầu

Không chủ quan với bệnh bạch hầu
2020-07-14 16:05:46

PTĐT - “Trong vòng 10 năm trở lại đây, Phú Thọ chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh bạch hầu và tỷ lệ trẻ được tiêm phòng đầy đủ là trên 95%. Tuy nhiên, có một số cá thể do tính chất cơ...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long