Phát triển rừng bền vững

Phát triển rừng bền vững

baophutho.vn Xác định lâm nghiệp là tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế của tỉnh, những năm qua, cùng với các chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, trong đó có lâm nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát triển sản phẩm OCOP

Phát triển sản phẩm OCOP
2024-05-28 08:18:00

baophutho.vn Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, huyện Lâm Thao đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác...

Động lực cho “tam nông”

Động lực cho “tam nông”
2024-05-28 08:15:00

baophutho.vn Cách đây hơn 2 năm, ngày 09/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND (Nghị quyết 22) quy định chính sách hỗ trợ, khuyến...

Thêm xanh những vùng chè

Thêm xanh những vùng chè
2024-05-20 08:12:00

baophutho.vn Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa...

Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP
2024-04-23 08:17:00

baophutho.vn Ngay sau khi nhận được Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản...

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp
2023-12-12 08:40:00

baophutho.vn Thực hiện các quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021...

Hạ Hòa giảm nghèo bền vững

Hạ Hòa giảm nghèo bền vững
2023-11-15 18:04:00

baophutho.vn Cùng với việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần nỗ lực cao trong triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách...

Nâng bước học sinh nghèo đến trường

Nâng bước học sinh nghèo đến trường
2023-09-19 07:55:00

baophutho.vn Sau 7 năm thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP (NĐ116) ngày 18/7/2016 về “Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc...

“Chìa khóa” phát triển “tam nông”

“Chìa khóa” phát triển “tam nông”
2023-06-08 08:44:00

baophutho.vn Khuyến khích hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn là chủ trương xuyên suốt được tỉnh Phú Thọ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Căn cứ vào tình...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long