Chuyển đổi số trong giáo dục

Chuyển đổi số trong giáo dục

baophutho.vn Chuyển đổi số (CĐS) là chủ trương lớn của Chính phủ và mọi ngành nghề, trong đó có giáo dục, vì vậy, những năm gần đây, đặc biệt là khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục cả nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng đang từng bước ứng dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nền giáo dục mở, thích ứng trên nền tảng số.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long