Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế

Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế

baophutho.vn Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, B ảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, qua đó đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Điểm nhấn sau nửa nhiệm kỳ

Điểm nhấn sau nửa nhiệm kỳ
2023-10-26 08:10:00

baophutho.vn Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long