Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrIeG6snXhu5/huqTDqSF14bud4butw6nhurB0duG7rXPDqcOC4bud4butw6nhu6vDiWfDqeG6smfDqcO1dXDhu63DqeG7rHTDssOCw6nDlcOs4but4bqpL3Thurvhuqvhuql14buxc8Op4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bqwdOG6pMOCdOG7r8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hurvhu4fhur1mL+G6v+G7heG7keG6veG6ueG7g+G6v+G7h+G6ueG6ucOC4buH4buDw6rhurnhu4Phu6vhurvDosaw4bqwc2XDqS/huqvDjOG7rXTDqeG7sXXhu610w6l0eGfDosOp4bqn4busc+G6pOG7t+G7reG6t8OpR1I6LyEhNDLhu6zhuq3huqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBU4buZZ+G7kWXhuqshdOG7meG7r8OpR1I64bq1w6lU4buL4butc8Opw4J04buz4butc8Opw4Jv4butw6k14buv4butdGfhurDDqcO04bqqZ8OpVGnhu63DqTvhuqThu7XDtMOp4buR4buP4butw6nhu61z4bqk4bu34butw6nDgnXhu63DqcOCxJDDqVThu7l1w6nhu5Phu7fhu61zw6nDgnRn4buxw6nhu7FD4bqkw6nDguG6skPEguG7rXPDqeG7q3Xhu53hu63DqeG6tuG6pG7hu63DqeG6p8avw5Qu4bqtw6nhu61D4bqgw7TDqeG7rWnhur7DqcO0dOG7r8Opw7V14bujw4LDqcO1Z8Op4bq24bqkw6zDqcOC4bud4butw6nhu6vDiWfDqeG7sWnDqSHhurJ14buf4bqkw6khdeG7neG7rcOp4bqwdHbhu61zw6nhurRo4butc8Op4bq04bqg4buxw6nhurtmL+G7g8Op4buTQ8ODw7TDqcO0dOG7r8Op4buracOpw4J04bqk4bu5w7TDqeG7q+G7r8OtdcOpLsO04bqk4buRw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIeG6suG7r+G7rXPDqeG7seG7ucOCw6nDgnThu7Phu61zw6nDtGjhu6/hurXDqcavw5Quw6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OCw6nDtGjDtMOpw4Lhu53hu63DqeG7q8OJZ8Op4butaeG6vuG6tcOp4buTQ8ODw7TDqeG6sHR24butc8Opw4LEkMOpw4J0aeG7rXTDqeG6sHThu7XDqVThurxn4butc8aw4bqkw6nEgsOp4buxdeG7n+G7rcOpIW7hur7DqSHhurJ14buf4bqkw6khdeG7neG7reG6tcOp4buT4buLw6nDtWfhur7DqeG7k0PDg8O0w6nhu4Hhurnhurkt4buH4bq54bq5w6nhu6nhu7HDqXRD4bqg4butc8Op4bqyZ8Opw5V1cOG7rcOp4busdMOyw4LDqcOVw6zhu63DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqtUdeG7oeG7rcOp4bq24bqkbuG7rcOp4buT4bu5dcOpVGnhu63DqTvhuqThu7XDtMOp4bq64buP4butw6nhu5Nn4butc8Opw4J14buj4bqww6nDguG6qMO0w6nDgnThu5nhu6/DqeG7kcO9dcOp4bq0aMOCw6nhurRn4buvw6nDtGjDtMOp4buT4bu54butc8Opw4J0aHXDqcO04bqqZ8Op4bqwdMO6Z8OpIeG6snXhu5/huqTDqSF14bud4butw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrMuG6qMOp4bqwdHbhu61zw6nDtGjDtMOpw4Lhu53hu63DqeG7q8OJZ8Opw4LhurLhu53hu63DqeG7k0PDg8O0w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhurRn4bqkw6nhu6l0dcOpVGnhu63DqTvhuqThu7XDtMOp4bq6acOp4buwRsOpdOG7s+G7scOp4buFL+G7g8Op4buT4buLw6nhurbhuqThur7hu6PDgsOp4buT4bul4butdMOpw7R0w7rhu610w6nDgnREw7TDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOp4bux4bu5w4LDqXThu6HDqcOCdOG7teG7rXPDqeG6sHR34butc8Opw4J04bqqw6nDguG7neG7rcOp4burw4lnw6nDgsOz4buxw6nDtGfhu6/DqXN1Z3XDqeG7k+G7r8Ot4butw6nDtOG6pOG7tXXDqeG6pyFUR0fhu5Dhuq3DqcO04bqqZ8Op4buwRsOpw4LDrXXDqVRp4butw6k74bqk4bu1w7TDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu5Ju4bq+w6nhu6tpw6nhurrhuqjDqeG7seG6oHXDqeG7rXRvw4LDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bux4bu5w4LDqeG7q+G7r8Otw4LDqcO0aMO0w6nhu5Phu7nhu61zw6nDgnRodcOp4bq64bufw6nDguG7neG7rcOp4burw4lnw6nDtOG6qmfDqSHhurJ14buf4bqkw6khdeG7neG7reG6tcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu5N2w6nDtHbDqcO0w6zDqeG7seG7ucOCw6nhurrhuqjDqcOCdMOJw6nDguG7neG7rcOp4burw4lnw6nhu5PDreG7rcOp4buTw63hu6/DqeG6sHR24butc8Opw4LEkMOpw4Jp4bqkw6nhu61zw7Phu7HDqeG6py7hu6rDleG7sOG6rcOp4buTQ8ODw7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqXThu7d1w6nhu5PDs+G6pMOpw4J0aOG7rXPDqeG7rWnhur7Doi/DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqshdOG7meG7r8OpMnXhu5nDguG7rWfhu7Er4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sOG6qw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long