Cập nhật: 05/07/2022 13:03 GMT+7

Kiểm tra, rà soát một số nội dung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 5/7, đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; các kết luận giám sát của HĐND tỉnh, kết luận kiểm tra, giám sát của tỉnh đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Kiểm tra, rà soát một số nội dung tại Sở Kế hoạch và Đầu tưĐồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thời gian qua, cùng với làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thanh tra, việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; các kết luận giám sát của HĐND tỉnh, kết luận kiểm tra, giám sát của tỉnh luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở KH&ĐT quan tâm chỉ đạo sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn. Đến nay, đã thực hiện xong 3/3 kiến nghị sau cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội do thanh tra chuyên ngành, Thanh tra tỉnh thực hiện, đồng thời tiến hành kiểm tra xử phạt vi phạm của 64 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư với số tiền 1,7 tỉ đồng. Đối với hai cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội do Thanh tra Chính phủ và Bộ KH&ĐT tiến hành, đã thực hiện xong một yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và đang thực hiện hai kiến nghị khắc phục tồn tại.

Trong giai đoạn 2018 – 2021, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành năm cuộc kiểm toán tại Sở, ban hành năm kết luận, 14 kiến nghị, trong đó bốn kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đã được thực hiện đầy đủ, các kiến nghị khác đang thực hiện. Việc thực hiện các Kết luận giám sát của HĐND tỉnh; kết luận kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy liên quan đến công tác thu hút đầu tư, thu hồi các dự án chậm tiến độ, nâng cao chất lượng thẩm định, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, thanh toán nợ xây dựng cơ bản được thực hiện đầy đủ.

Ngoài thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, Sở cũng đã chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội hàng năm có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp cùng Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về kinh tế - xã hội; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2018 – 2021, Thanh tra Sở KH&ĐT đã thực hiện bốn cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, ban hành bốn kết luận (về công tác phân bổ và quản lý sử dụng vốn đầu tư công, nợ đọng xây dựng cơ bản; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; công tác đấu thầu và giám sát đánh giá đầu tư của các sở, ban, ngành ); 31 kiến nghị (về kiểm điểm rút kinh nghiệm, hoàn thiện thủ tục, hồ sở…). Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra đã kịp thời phát hiện các tồn tại, vi phạm của một số cơ quan, đơn vị, kiến nghị, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Trưởng đoàn kiểm tra, rà soát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở KH&ĐT đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nói chung; việc thực hiện các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; các kết luận giám sát của HĐND tỉnh, kết luận kiểm tra, giám sát của tỉnh đối với Sở trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra, rà soát phát huy tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Thông qua công tác kiểm tra, rà soát nhằm đánh giá đúng tình hình; xác định được những khó khăn, vướng mắc; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó tham mưu cho tỉnh những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và xử lý sau thanh tra, kiểm toán…

Kiểm tra, rà soát một số nội dung tại Sở Kế hoạch và Đầu tưĐồng chí Trịnh Thế Truyền – TUV, Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo với đoàn công tác về các nội dung làm việc.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở KH&ĐT chỉ đạo các phòng, bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn trong quá trình làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu, mục đích, chương trình, kế hoạch đề ra. Tiếp tục rà soát, bổ sung nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các phòng, ban, bộ phận trực thuộc. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi mặt hoạt động của sở, kịp thời phát hiện những biểu hiện, hành vi tiêu cực, tham nhũng và có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm khắc, nhất là đối với những cán bộ, công chức, bộ phận làm việc trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc công dân, doanh nghiệp… Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán…Theo kế hoạch, đoàn sẽ làm việc tại Sở KH&ĐT trong ba ngày (từ ngày 5 đến 7/7).

Đinh Vũ


Đinh Vũ

Các tin đã đưa

Kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022
2022-07-04 17:48:00

baophutho.vn Ngày 4/7, đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh đã kiểm tra...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long