Cập nhật: 18/03/2022 14:23 GMT+7

Tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Ngày 18/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì hội nghị.

Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Đề án được thực hiện với mục tiêu: Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Trong đó có nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến là nội dung cốt lõi, tạo cơ sở thúc đẩy các nhiệm vụ khác của đề án. Để triển khai thực hiện Đề án 06, các địa phương phải thực hiện 13 nhóm nhiệm vụ chung, 40 nhiệm vụ phối hợp với cơ quan trung ương và 25 dịch vụ công thiết yếu. Về tiến độ triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu, có 14 dịch vụ công phải hoàn thành trong tháng 3/2022; 11 dịch vụ công phải hoàn thành trong 5/2022.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh: Nhiệm vụ đề ra là rất lớn, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải hoàn thành trong sáu tháng đầu năm 2022, để có bước khởi đầu vững chắc hoàn thành các mục tiêu ở năm đầu của đề án, tạo chuyển biến thực chất trong số hóa, giảm phiền hà cho người dân khi thực hiện các TTHC tại các cấp chính quyền. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương phải bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao theo lộ trình của đề án. Các đồng chí thành viên tổ công tác triển khai Đề án 06 của các bộ, ngành địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của đề án tại cơ quan, địa bàn mình phụ trách, khẩn trương hoàn thành dứt điểm các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được xác định trong đề án. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các bộ được giao và Văn phòng Chính phủ để tổ chức triển khai, cung cấp cho người dân đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện thực thực chất, có hiệu quả, tạo tiền đề để triển khai nhân rộng với các dịch vụ công khác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu và hướng dẫn đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu theo thời gian thực; nâng cấp, triển khai thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia... Các báo cáo viên đã trả lời, giải đáp một số kiến nghị, thắc mắc của các địa phương tại hội nghị, trong quá trình triển khai, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sẽ được tiếp nhận và giải đáp tại trực tuyến địa chỉ

thutuchanhchinh.vn

.

Phương Thanh


Phương Thanh

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long